/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/03/#ubuntu-dk.txt

elfrannehvis i en script jeg laver nogle log files i /var/log bliver det fjernet efter et styk tid ?00:42
elfranne?spørgsmål hvis i en script jeg laver nogle log files i /var/log bliver det fjernet efter et styk tid ?00:47
=== simon is now known as banana
Ubuntubruger8Any cairo dock experts?09:58
Ubuntubruger8nogen med forstand på cairo dock? bruger ubuntu 10.1010:04
elfranne?spørgsmål jeg får en gang i mellem channel 8: open failed: connect failed: Connection refused (chan nummer skifter) efter at have åbnet en socks proxy via ssh -D user@ip13:01
elfrannejeg har lavet -vv til at have extra log : http://pastebin.com/EVn1m7M113:01
Ubuntubruger0hejsa!17:08
Ubuntubruger0er der nogen af jer der har erfaring med vuze??17:08
Ubuntubruger0problemet er bare når jeg åbner en torrent til download, så kan den kun finde det standard transmission bit-torrent17:11
Ubuntubruger0stadig ikke nogen=17:26
Ubuntubruger0?*17:26
Ubuntubruger0heeeeeeeeeelp! :(17:32
=== locobot_4_2 is now known as locobot_4

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!