/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/03/#ubuntu-il.txt

Elihaiiאפשר עזרה?07:00
moshe742Elihaii, מה הבעיה?07:24
Elihaiiשלחו לי פה אתר ללימוד פקודות משהו אתר באנגלית07:25
Elihaiiוהוא נמחק לי07:25
Elihaiiמשהו עם דומיין קצר07:25
moshe742מתי שלחו לך אותו?07:25
Elihaiiמישהו בשם מתן באנגלית07:25
moshe742לפני כמה זמן?07:25
Elihaiiאתמול07:25
moshe742אתה זוכר שעה?07:25
Elihaiiאממ07:26
Elihaiiסביבות ערב07:26
Elihaiiלא בידיוק שעה07:26
Elihaiiהכינוי שלו משהו כזה mateny07:26
Elihaiiמשהו דומה07:26
Elihaii?07:27
moshe742בטוח שזה היה אתמול?07:27
Elihaiiכן07:27
Elihaiiטוב עזוב את זה רגעכ07:28
Elihaiiתוכל לעזור לי במשהו?07:28
Elihaiiזה יותר דחוף07:28
moshe742עקרונית כן07:28
Elihaiiהוא לא מזהה כל התקן USB07:28
Elihaiiנותן לי שגיאה..07:29
Elihaiiשלחתי לך בפרטי תשגיאה..07:29
moshe742זה עובד על מחשבים אחרים?07:29
Elihaiiכן07:30
Elihaiiזה עבד על גירסא 807:30
moshe742איזה גרסה יש לך עכשיו?07:30
Elihaii10.4 עם תמיכה ארוכת טווח07:31
Elihaiiככה כתוב07:31
moshe742תכניס את הדיסק און קי למחשב ולאחר שקופצת לך השגיאה תביא את הפלט של dmesg | -tail07:32
Elihaiiנשלח בפרטי :]07:34
DdordaElihaii: למה אתה שולח בפרטי? כ"כ קשה לך לעבוד עם פייסטבין?07:43
Elihaiiתביא תדבר הזה07:43
Elihaiiאיך שקוראים לו07:43
Ddordahttp://paste.ubuntu.com07:44
Elihaiihttp://paste.ubuntu.com/574850/07:44
moshe742Elihaii, אתה יכול להדביק את המידע למקום שדור כתב07:44
Elihaiiשלחתי פה תשגיאה בלינק.07:45
moshe742אני לא יודע מה גורם לזה, אבל יש לי ניחוש, האם הוצאת את ה-DOK בצורה לא בטוחה מהמחשב?07:45
Elihaiiאף פעם לא הכנסתי..07:46
Elihaiiזה פעם ראשונה07:46
moshe742במחשבים אחרים07:46
Elihaiiהוצאתי רגיל..07:46
Ddordamoshe742: אתה מכניס את הדוק והוא לא מזוהה?07:46
Elihaiiאני מקווה..07:46
moshe742Ddorda, כן, רק שהבעיה היא של אליחי07:46
Elihaiiשניה אני יעלה תשגיאה07:46
Ddordamoshe742: כן, טעות בהארה07:46
Ddorda(אני דוחף את המונח הזה :) )07:47
moshe742הוא לא מצליח לעשות ל-DOK מאונט07:47
Ddordaאבל הוא כן מזוהה?07:47
Elihaiihttp://paste.ubuntu.com/574851/07:47
DdordaElihaii: תעשה lsusb07:47
Elihaiiמזה?07:47
Elihaiiבמסווף?07:47
moshe742Elihaii, כן07:47
Elihaiiלעלות תשגיאה?07:48
DdordaElihaii: תעלה את הפלט של lsusb07:48
moshe742כן07:48
Elihaiihttp://paste.ubuntu.com/574853/07:49
Elihaii?07:51
Elihaiiמה עושים?07:51
moshe742Elihaii, זה כשה-DOK מחובר?07:51
Elihaiiכן07:51
moshe742Ddorda, ה-DOK לא מזוהה אבל ב-dmesg היה כתוב את השם שלו (לא בטוח שנכון07:52
moshe742Ddorda, טעות שלי, הוא כן מזוהה07:52
Elihaiiאוקי07:52
Elihaiiאבל לא נפתח07:52
moshe742Elihaii, ה-DOK שלך הוא קינגסטון, נכון? ורק הוא והעכבר מחוברים ב-USB, נכון?07:53
Elihaiiהעכבר בusb07:53
Elihaiiוהמקלדת רגיל07:53
Elihaiiבחיבור הסגול של המקלדת07:53
moshe742יש לך מידע חשוב על ה-DOK?07:54
Elihaiiמאוד07:54
Elihaiiזה הגיבוי של כל חיי07:54
DdordaElihaii: אז נתחיל מזה שתחבר אותו למחשב אחר ותגבה את המידע עליו ליתר ביטחון07:54
Elihaiiאין לי פה עוד מחשב..07:55
moshe742בן כמה ה-DOK הזה?07:55
Elihaiiמזה בן כמה?07:55
Elihaiiמה הוא בנאדם07:55
Elihaiiחח07:55
moshe742כמה זמן יש לך אותו?07:56
Elihaiiחודשיים07:56
moshe742טוב, אז לפחות לא סביר שהוא מת או משהו, כבר קרה לי שאיבדתי מידע בגלל שה-DOK הלך לעולמו07:56
moshe742האם הבעיה ממשיכה אם אתה מפעיל מחדש את המחשב?07:57
Elihaiiאז עדיף שלא..07:57
Elihaiiאני לא יכול לאבד תמידע..07:57
Elihaiiהוצאתי אותו עדיף..07:57
moshe742עדיין לא עשינו שום דבר שעלול להזיק07:57
moshe742האם בהפעלה מחדש של המחשב זה עובד או שלא יצא לך לבדוק?07:58
Elihaiiלא יודע למה אתה מתכוון07:58
moshe742האם כיבית את המחשב והדלקת אותו שוב וראית שה-DOK עדיין לא עובד?07:59
Elihaiiיש לי רעיון, תגידו, עם יש לי מחשב אחר רחוק, מערכת הפעלה חלונות xp יש אפשרות להתחבר למחשב הזה מישם?07:59
Elihaiiכמו שליטה מרחוק בתוכנה07:59
Elihaiiאו משו?07:59
moshe742זה לא יעזור לך, הבעיה נובעת מהמחשב שלך, אם הוא לא יכול לקרוא את המידע התחברות מרחוק לא תעזור, אתה צריך להביא את ה-DOK למחשב עם החלונות08:00
moshe742מאיפה אתה?08:00
Elihaiiנו כן, תראה אני ב1 בצהריים הולך למחשב השני, וצורב תמידע על הדיסק.08:00
Elihaiiאין דרך להתחבר למחשב הזה מי מחשב אחר כ-שליטה מרחוק. בתוכנה,08:01
moshe742אוקי, אבל אנחנו רוצים להבין מה גורם לבעיה, אחרת זה יחזור על עצמו בעתיד08:01
moshe742אפשר, אבל זה לא יעזור בכלום08:01
Elihaiiאני יודע, אבל אני צריך את זה08:02
Elihaiiאחר כך אני יפתור את זה,08:02
Elihaiiיש אפשרות אז?08:02
moshe742אז תעזור לנו לעזור לך08:02
Elihaiiתקשיב עזוב את USB נטפל מחר בו, אני צריך משהו באובונטו שבווינדוס יהיה אפשרות להיכנס לפה בשליטה מרחוק.08:03
moshe742אני מבין שאתה צריך את זה, אבל לא תוכל לקבל את זה אם לא נפתור את הבעיה לפני שתהיה לך גישה למחשב חלונות או מחשב אחר עם לינוקס08:03
Elihaiiאבל אני לא יכול לאבד תמידע הזה08:03
Elihaiiועם הוא יאבד08:03
moshe742למה אתה צריך שתוכל להשתלט על לינוקס מחלונות?08:03
Elihaiiכי אני רוב הזמן אצל דודים שלי ואני רוצה להיות בשליטה מרחוק מישם לפה08:04
moshe742Elihaii, אתה לא הולך לאבד שום מידע, אם יציעו לך לעשות משהו מסוכן אתה תמיד יכול לשאול אם זה מסוכן בהנחה ואתה לא יודע ולגבות את המידע במקום נוסף08:05
Elihaiiעדיף לגבות לפני זה תמידע על דיסק08:05
moshe742תגבה איך שאתה רוצה08:05
moshe742אם יש לך גיבוי זה אומר שתוכל לפרמט את ה-DOK וכדומה בלי חשש, אבל זה לא אומר שזה יפתור את הבעיה שלו08:06
Elihaiiכן, אז היום יהיה לי גיבוי.08:06
Elihaiiעל דיסק רגיל08:06
Elihaiiאבל אני רוצה לדעת איך אוכל להתחבר למחשב זה, מי חלונות.08:07
moshe742כשאתה רוצה להוציא את ה-DOK מחלונות, איך אתה עושה את זה?08:07
Elihaiiהוצאת חומרה באופן בטוח08:07
moshe742איזה חלונות יש לך?08:09
ElihaiiXP08:09
moshe742גרסת הום או פרופשיונל?08:09
Elihaiiפרופשנל08:10
Elihaii?08:13
moshe742אני חושב שתוכל להשתמש בתכנה הזו http://www.liberiangeek.net/2010/01/teamviewer-share-files-remotely-control-computer/08:13
moshe742זה עובד דרך חלונות ולינוקס כך שלא צריכה להיות לך בעיה08:13
Elihaiiאוקי ננסה..08:14
Elihaiiמצוין אבל יש בעיה, אני לא בטוח שזה יעבוד08:17
Elihaiiכי זו לא הגירסא החדשה..08:18
Elihaiiתחפש לי גירסא חדשה, ללינקוס\אובונטו.08:18
Elihaiimatanya08:30
moshe742Elihaii, ניסית להתקין את זה? זה לא צריך לשנות08:30
Elihaiiכן08:30
Elihaiiהתקנתי..08:30
moshe742והיו בעיות?08:30
Elihaiiלא, אבל עם זו לא גירסא מעודכנת, אני משאר שזה לא יפעל בהשתלטות מרחוק..08:31
Elihaiiמקווה שזה יפעל.08:31
moshe742אין סיבה שזה לא יעבוד בגלל שזה ישן, אם זה לא עובד זה בגלל שחסר משהו וכדומה08:31
Elihaiiאוקי.08:31
Elihaiiמקווה שיעבוד..08:31
Elihaiiאבל נראה שאין איתו שום בעיות..08:32
moshe742תגדיר הכל כמו שצריך ואז לא צריכות להיות בעיות08:32
Elihaiiאין מה להגדיר בדרך כלל אין צורך להגדיר כלום, רק להקיש תID ותסיסמא.08:33
Elihaiiוזה אמור לפעול..08:33
Elihaiimatanya תשלח לי תאתר ללימוד פקודות מסוף08:34
Elihaiiששלחת לי אתמול..08:34
matanyass64.com08:34
Elihaiiתודה אחי סוף סוף08:34
Elihaiiאתה מלך!08:35
Elihaiiאתר חזק..08:35
Elihaiiתגידו שאלה כללית08:37
Elihaiiאיך אפשר ללמוד יסודי והכי טוב ומהיר ובהרבה רצון, פקודות, וחומרה .08:37
Elihaiiקודם לימוד בסיסי.08:38
Elihaiimatanya?08:50
moshe742Elihaii, ?08:50
Elihaiiבוא לפרטי משה08:50
=== shai is now known as Guest89314
trew100לה לה לה16:40
trew100איזה יופי16:40
trew100סוף שבוע16:41
trew100זהו נגמר לעבוד למרות הכיף16:41
Ddordatrew100: מה קורה?16:52
Ddordaממש מתרוקן כאן לאחרונה, חברים תביא את החברים שלכם :)17:00
Ddordaשיהיה כאן יותר שמח, אני עצוב כאן לבד :(17:00
Ddordaובכלל יש עכשיו פגישה!!17:00
Ddordamoshe742: !!17:00
lousygaruaהתחיל כבר? או שמחכים לאנשים17:01
Ddordaמחכים לאנשים לצערי17:01
Ddordaרק הרגע נזכרתי שיש פגישה, אביב לא כאן, משה לא כאן17:02
Ddordaמה נהיה?17:02
Ddordaאיזה סקנדל!17:02
lousygaruaזה הכל בגלל שלא עשית בלוק של מודעות אחרונות בפורומים!17:02
Ddordalousygarua: אני עובד על זה יא שמן17:02
Ddordaבדיוק עבדתי על זה היום17:02
lousygaruaאה מגניב17:02
lousygaruaואגב רזיתי קצת17:02
lousygaruaאבל אז עליתי עוד פעם באיזה קילו אבל חפיף17:02
Ddordamoshe742: ....?!17:03
lousygaruaמשה צריך להיות פה כי הוא הוהסיף מלא דברים לאג'נדה אם אני זוכר נכון17:05
Ddordaהוא לא יהיה, אביב יחליף אותו17:05
Ddordaואביב אוטוטו מתחבר17:05
Ddordaכמה אנשים אנחנו בעצם, רק אתה ועני?17:05
Ddordaואני*17:05
Ddordaאבוי אברוך17:05
DdordaShualdon1: כאן?17:05
Ddordanicoco: כאן?17:05
Ddordalightpriest_: כאן?17:05
Ddordaserfus: היי אביב, כרגע זה נראה שאנחנו רק שלושה כולל אותך17:06
Ddordatrew100: כאן...?17:06
serfusאהלן, סליחה על האיחור17:06
serfusאם זכור לי כל הנושאים בפגישה הם נושאים של משה, ואני חושב שרק הוא יכול לדבר עליהם17:06
Ddordaבגלל זה צריך שתמיד יהיו הרבה חבר'ה בערוץ, כדי שבפגישות בטוח יהיה מניין :)17:06
Ddordaserfus: מה הנושאים?17:06
Ddordaיש לינק?17:06
serfushttp://ubuntu-il.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A_%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94_(Agenda)17:07
matanyaאם תדברו על משהו מעניין, גם אני כאן :)17:07
serfusיש את הנושא שלך17:07
serfusבנוגע לפורום הישן17:07
serfusחוץ מזה, נושא של משה על הקנטינה (לא יודע מה זה), חוגי לינוקס - אני לא יודע בדיוק על מה הוא חשב ועל קבוצת לינוקס17:08
serfusאני גם רציתי להעלות רעיון, אבל נראה שאין מספיק אנשים17:09
Ddordaאני יודע לגבי הקנטינה, אבל אני לא יודע מספיק פרטים17:10
lousygaruaקנטינה זה לא מקום שמחלק לחמניות?17:10
serfusוויקימילון : "כינוי לחנות בבסיס שבה חיילים יכולים לקנות כל מיני דברים (לדוגמא: משקאות, אוכל וכו'...)."17:11
serfus:P17:11
lousygaruaאהה אז הייתי קרוב :)17:11
serfusאני מבין שזה שם של מקום מסוים ולא באמת בבסיס (או שכן?)17:11
Ddordaזה שם של מקום17:13
Ddordaכלומר, זה שם של מיזם לקידום קוד פתוח17:13
Ddordaשגם בנה אולם17:14
Ddordaוהוא רוצה לנצל אותו בינתיים17:14
Ddordaאז הציעו שנארגן שם כנסים17:14
serfusאהא, נשמע נחמד17:15
serfusבדיוק מצאתי כתבה על זה17:15
serfushttp://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20100318_115715917:15
Ddordaטוב, עושים פגישה? אנחנו 4..?17:15
serfusנראה שאין על מה...17:15
serfusDdorda, חוץ מהנושא שלך17:15
serfusלדעתי זה יכול להיות להחלטתכם (מנהלי הפורום)17:16
serfusזה עניין אדמנסטרטיבי, אם יש יותר ספאם ממה שאפשר לסבול, תבטלו את האפשרות... בכל זאת, הפורומים הישנים הם ישנים17:17
serfusעדיף להתרכז בחדש17:17
serfusאני בעד לבטל את הפגישה או לחלופין לדחות אותה אם מישהו ירצה לדון במשהו17:18
serfusמה אתם אומרים?17:19
lousygaruaאבל כל כך ציפיתי לפגישה17:19
serfuslousygarua, יש משהו שאתה רוצה לדבר עליו?17:19
lousygaruaאולי על זה שהפורומים החדשים במצב איום?17:20
lousygaruaולי אין גישה אדמיניסטיבית אליהם אבל אני לא יודע17:20
serfusרוצה להרחיב?17:20
lousygaruaדיברתי עם דור על זה בעיקר, ורשמתי את כל מה שאני לגבי הפורומים בוויקי17:20
lousygaruaפשוט דור עסוק מידי17:20
serfusאולי אפשר לנהל את הדיון בפורומים עצמם ואז יותר אנשים ישתתפו17:21
serfuslousygarua, מה אתה אומר?17:21
serfusכי כרגע אין הרבה עם מי לדבר17:22
Ddordaserfus: הבעיה עם זה, כמו שחווינו  בעבר, זה שאז כל דיון נמרח בערך חודש17:22
Ddordaserfus: אגב, אוטוטו יש מפגש אובונטו על הדשא, לא? כדאי להתחיל לתכנן אותו17:22
serfusיש תאריך?17:23
Ddordaלא, זה משהו שצריך לקבוע17:23
serfusזה קשור ליציאה של הגרסה החדשה?17:23
Ddordaserfus: אתה גם חלק מועדת ארועים, לא?17:23
Ddordaserfus: כמובן17:23
serfusDdorda, לא חושב17:23
serfusאז האירוע צריך להיות בערך בתאריך של השיחור17:23
serfusשיחרור17:23
serfusאו אולי שבוע - שבועיים אחרי?17:24
Ddordaשנייה נאי מסתכל על הרשימת ארועים17:24
Ddordaserfus: השאלה הנשאלת היא, אם בארוע צריכה להיות חלוקת דיסקים או לא17:24
Ddordaאם כן, צריך לעשות את זה בערך שבועיים - ארבעה אחרי17:24
serfusבעיקרון כן אבל אז יש אילוץ של הזמן17:24
serfuslousygarua, לדעתי כדאי שתפתח נושא בפורום, תציג את מה שאתה רוצה, אנשים יראו ויגיבו ונחליט על זמן עד שצריכה להתקבל החלטה17:25
serfusDdorda, בדיוק קיבלתי אימייל מהאחראית על שליחת הדיסקים, היא אמרה שבגלל שיש להם כמויות גדולות של שאריות אפשר לקבל יותר מהחבילה17:27
serfusאני אבקש כמה שיותר?17:27
lousygaruaזה דיסקים של 10.04 לא? מה יש לעשות איתם, עוד מעט כבר לא יהיה ביקוש17:28
serfusגם אני חשבתי ככה, אבל כנראה ש"נפטרים" מהם בכמויות באירועים שונים17:29
serfusישראלים לא אומרים לא לדיסקים חינם :)17:29
serfusבכל מקרה, נקיים את הפגישה רק אנחנו או לא?17:31
Ddordaserfus: כן17:31
Ddordalousygarua: 10.04 זה חשוב17:32
Ddordaכי זה LTS17:32
serfusאוקיי אז אני אפעיל את הבוט או שנמשיך ככה?17:32
serfusלא, זה דיסקים של 10.1017:32
Ddordaserfus: אני לא בטוח איך עובדים אתו בכלל, זה בוט אחר17:33
Ddordaגם 10.10 זה טוב17:33
Ddordaיהיה לנו חומר לארועים17:33
serfusזה יותר טוב17:33
serfusאז את הנושאים של משה, אתה רוצה לקחת? Ddorda17:34
Ddordaserfus: איזה?17:34
serfushttp://ubuntu-il.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A_%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94_(Agenda)17:34
Ddordaעל הקנטינה הסברתי כבר. להסביר שוב?17:35
Ddordaהשאלה העיקרית היא, מה אפשר לעשות שם?17:35
serfusברגע שיהיה לנו אירוע כלשהו, אפשר לקיים אותו שם17:35
Ddordaכאילו, אם לוקחים את המקום זה צריך להיות משהו כמו הרצאות או משהו כזה17:35
serfusבמקום לשלם על מקום17:35
lousygaruaלהביא כולם לאפטופים ולתקן באגים17:36
serfus(אני מבין שזה יהיה חינם?)17:36
Ddordaכן17:36
lousygaruaאו לשבת לדור על הראש שיתקן דברים באתר17:36
lousygaruaבקנטינה17:36
lousygaruaדור סלח לי מראש שאני מציק לך17:36
serfusבגלובאל ג'אם אנחנו יכולים להתנחל שם17:36
Ddordaserfus: רעיון מצוין17:40
Ddorda!17:40
Ddordaלהתחיל לעשות גלובל ג'אן בארץ17:40
Ddordaאני מת על הרעיון17:40
serfusאתה יודע על חשמל/אינטרנט?17:40
Ddordaserfus: ככל הנראה יש17:40
serfusמעולה, אז יותר קרוב לאירוע או כשיהיה לנו רעיון סגור, אצור איתם קשר17:40
serfusהנושא השני הוא בקשר לקבוצת אובונטו אזורית בתל אביב17:40
serfusמעין lug17:40
Ddordaאני בעד, אם יהיה תוכן17:40
serfusאני בעד, אם יהיה לי רישיון P:17:40
Ddordaמה תעשה בת"א עם אוטו חוץ מתאונות?17:40
serfusאוטובוסים זה בעייתי17:40
serfusוגם הם עושים תאונות ;)17:40
Ddordaפחות17:40
Ddordaוגם יש רכבת17:40
serfusהשאלה היא כמה אנשים יבואו17:40
Ddordaזהו, נראה לי שזה יהיה מאוד קטן. הבעיה באובונטו ישראל שיש לנו קהילה יחסית קטנה17:41
serfusאני חושב שבאזור קטן כמו המרכז, שאין בוא הרבה שוחרי קוד פתוח, חבל להקים עוד קבוצה בנוגע לאובונטו בלבד17:41
serfusבדיוק17:41
Ddordaנראה לי שלפני שמתפצלים שכדאי שקודם יהיה לנו קצת כוח ביד17:41
Ddordaכמו נגיד כסף :P17:41
Ddordaצריך לסדר באמת את עניין התרומות17:41
Ddordaזה מה זה לא לעניין17:41
serfusשלא תורמים יותר?17:41
Ddordaאי אפשר לתרום יותר17:41
serfusלמה?17:41
Ddordaהתרומות זה דרך עמותת המקור דרך האתר "לתרום". עכשיו יש איזו בעיה של חוקיות, אז כרגע התרומות מנוטרולות17:42
Ddordaהדרך היחידה שאפשר להכניס תרומות כרגע זה דרך דוכנים17:42
Ddordaואין לנו בכלל דוכנים17:42
serfusאז גם המקור לא מקבלים תרומות עכשיו?17:42
Shualdon1Ddorda: לפני שאני הולך לישון- דברו עם עולמות. זה בפסח17:43
Ddordaנכון17:43
DdordaShualdon1: מה עם זה?17:43
Shualdon1כנס כמו אייקון17:43
serfusעוד מעט הגלובל ג'אם ואובונטו על הדשא, אני מניח ששם נקבל תרומות17:43
Shualdon13 ימים אאל"ט17:43
Shualdon1תבררו אם אפשר לקבל שם דוכן17:44
serfusבכל מקרה, הנושא השלישי הוא "חוגי לינוקס/אובונטו (משה)"17:44
serfusשזה די אותו דבר, לא?17:44
lousygaruaאני צריך לזוז חברים17:44
serfusאני גם די לחוץ17:45
serfuslousygarua, אני אשלח לך הודעה כשאני אחזור מאוחר יותר17:45
Ddordaאוהו17:45
serfusDdorda, ?17:45
Ddordaטוב, אז צוות ארועים, נפגשים ביום חמישי הקרוב?17:45
Ddordaאני אמסור למשה גם17:45
serfusמה יש ביום חמישי הקרוב?17:46
serfusדור, עכשיו זה רק אני ואתה... אפשר לדחות את זה?17:47
Ddordaכמובן17:48
Ddordaאז חודש הבא חבר'ה17:48
serfusיופי כי יש לי עבודה גדולה למחר17:49
Ddordaserfus: ואתה המוביל?17:49
serfusאני אחזור עוד שעתיים בערך17:49
serfusDdorda, בכיף17:49
serfus(צריך לבדוק איך הבוט עובד כדאי שיהיה מסודר יותר)17:49
=== locobot_1_2 is now known as locobot_1
=== zz_Darky is now known as Darky
nadyלילה טוב19:21
nadyיש מישהו19:22
Ddordanady: כן19:24
nadyמה איתך הכל טוב?19:25
Ddordaהכל מצוין19:25
nadyכל לינוקס זה אותו רעיון?19:25
Ddordaלא בדיוק19:25
Ddordaתלוי מאיזו בחינה19:25
nadyswap?19:25
Ddordaכן19:25
Ddordaמבחינת חלוקה למחיצות, כן19:25
nadyהלינוקס לא מישתמש בזיכרון הפנימי של המחשב?19:26
Elihaiiשאלה,19:27
nadyמה זה עגינה מה הכוונה19:27
Elihaiiדור פעם נתת לי פקודה המאפשרת לכתוב ולשנות דברים על כונן שפתחתי..19:27
DdordaElihaii: אתה במקרה זוכר מתי?19:27
Elihaiiיש לך תפקודה19:27
Elihaiiכן מזמן, פקודה אחת מאפשרת כתיבה ויצירת מסמכים על הכונן,19:28
Ddordanady: גם בזיכרון הפנימי19:28
DdordaElihaii: תריץ חיפוש בלוגים של הערוץ19:28
Elihaiiאתה לא יכול להביא לי?19:28
Elihaiiבטוח יש לך,19:28
Ddordaאני לא זוכר על מה אתה מדבר :)19:28
Ddordaאני לא עושה אוסף פקודות או משהו19:28
Elihaiiתרא19:28
Elihaiiה19:28
Ddordanady: לעגון זה לחבר אותו בצורה נגישה וקריאה19:28
Elihaiiתן לי פקודות המאפשרות כתיבה על כונן,19:29
Ddordaלמשל אתה יכול לעגון קובץ iso ואז הוא כאילו מחובר ככונן לכל דבר19:29
nadyמה השלוש מחיצות שיוצרים?19:29
DdordaElihaii: כללי מדי19:29
Ddordanady: בדר"כ יוצרים /, /home & SWAP19:30
Elihaiiטוב19:30
nadyמה זה אומר הסימן הזה19:31
Ddorda / ?19:31
nadyכן19:31
Ddordaמכונה "root", זה ספריית האב19:31
Ddordaכלומר, הנקודה הראשית במחשב19:31
Ddordaאפשר לומר19:31
Ddordaבלינוקס המערכת קבצים מסודרת אחרת מבחלונות19:32
Ddordaבלינוקס כל דבר מתורגם לקובץ, אם זה הכונן דיסקים, הכרטיס רשת, הזיכרון וכו'19:32
nadyההום זה המחיצה שצריכה להיות גדולה19:32
Ddordaאז כשאתה ניגש ל־/, בעצם אתה צופה בכל המחשב, בכל המערכת קבצים19:33
Ddordaכן19:33
avishai‏שלום לכולם19:33
Ddordaavishai: היי אבישי, מה נשמע?19:33
nadyשם נישמרים כל הדברים החדשים שאני מחניס למחשב?19:33
Ddordaשם נשמרות כל ההגדרות שלך, הקבצים שלך וכו'19:34
Ddordaמה שלא נשמר שם זה הקובצי הפעלה של תכנות למשל19:34
Ddordaאז כשאתה רוצה לעשות גיבוי קל למחשב, מומלץ לגבות את /home ורשימת התכנות המותקנות19:34
nadyext4?19:34
Ddordaככה זה ישקול יחסית מעט מצד אחד ומצד שני זה אמור לרוץ יחסית חלק גם על גרסה חדשה יותר או ישנה יותר של אובונטו19:35
Ddordaכן19:35
nadyאני שואל מה זה?19:35
avishai‏מצטער שלא הייתי בפגישה19:35
avishai‏עבודה19:35
nadyיש הרבה סוגים19:35
avishai‏היה משהו מעניין?19:35
Ddordaavishai: כן, הנחתי19:35
Ddordaלא, החלטנו לדחות לחודש הבא19:35
avishai‏אוקיי19:35
Ddordaדיברנו קצת על הקנטינה19:35
avishai‏עברתי על הלוג19:36
avishai‏מה הבעיה עם התרומות?19:36
Ddordaאין איפה19:36
Ddordaנכון לעכשיו19:36
avishai‏למה?19:36
nadyיש משהו חדש עם הבאגים?19:36
Ddordaאיזה בעיות של חוקיות בין המקור לאתר לתרום19:36
Ddordanady: איזה באגים?19:36
avishai‏ואין דרך אחרת?19:36
avishai‏כלומר, המקור לא יכולים לפתוח פייפאל?19:37
Ddordaיש, אפשר לעשות חשבון משלנו אני מניח19:37
Ddordaהם פתחו וגם שם יש להם בעיות19:37
avishai‏כן, אבל לא תוכל לתת קבלות19:37
Ddordaלא נראה לי גם שכרגע זה כזה בראש סדר העדיפויות שלהם19:37
Ddordaavishai: למה לא?19:37
nadyשאובנטו לא ממשיך לעלות19:37
Ddordaאם נפתח דרך לתרום חשבון משלנו אני מניח שנוכל להוציא קבלות19:38
Ddordanady: לי מעולם הייתה הבעיה הזאת, אתה צריך לבדוק בעצמך19:38
Ddordaavishai: לא?19:38
avishai‏בשביל להוציא קבלות אתה חייב להיות עמותה19:38
nadyלמה לא עשו התקנה מתוך לינוקס גם19:38
avishai‏ולהיות רשום ברשם העמותות19:38
avishai‏רואה חשבון, מבקר, עורך דין19:38
Ddordaאה.. אתה מתכוון על קבלה להחזר מס?19:38
avishai‏בקיצר, תשכח מזה19:38
avishai‏כן19:38
Ddordaavishai: גם למקור אין19:38
Ddordaוהיא עמותה מסודרת19:39
avishai‏בטח שיש להם19:39
Ddordaלא אין להם19:39
avishai‏כן יש להם19:39
Ddordaהם צריכים לעבור איזה אישור שהם לא עברו19:39
avishai‏חייב להיות להם כל זה לפי חוק19:39
avishai‏אה, אתה מתכוון שהם לא יכולים לנכות מס19:39
Ddordaכן19:39
avishai‏באסה להם19:39
Ddordaלאללה19:39
Ddordaזה מוריד תרומות19:39
Ddordaavishai: אני מנסה לחשוב על איזה פתרון יצירתי. איך אתרים בדר"כ עושים תרומות כאלה?19:40
avishai‏אין כמו ביורוקרטיה19:40
Ddordaלאללה19:40
avishai‏מתעלמים מהחוק19:40
Ddordaאני יודע שרוב הלוקואים עושים את זה יחסית שחור19:40
Ddordaאפילו הלוקו הצרפתי שהוא בערך שולט בצרפת19:40
avishai‏תראה, אף אחד לא יגיד לך כלום על הסכומים האלה19:40
avishai‏מה עוד שרוב הבעיה היא אצל התורמים ולא אצלך19:40
avishai‏לפי החוק זה נחשב "מתנה"19:41
Ddordaבצרפת בערך כל בית שלישי מחזיק אובונטו, יש להם לוקו אדיר מבחינת גודל19:41
avishai‏אפשר לפתוח פייפאל בעצמנו19:41
Ddordaואז מה נעשה אם הלוקו יגדל?19:41
avishai‏ולכתוב שאנחנו לא עמותה19:41
avishai‏כלום19:41
avishai‏למה שנעשה משהו?19:41
nadyאתה לא יכול להגיד להם מה לעשות?19:41
Ddordaבעצם, עד שנגיע לגודל שלמישהו יהיה אכפת19:41
Ddordanady: למי?19:42
Ddordaavishai: אני מציע שנברר גם עם לתרום וגם עם פייפאל19:42
nadyלמי שמיצר אובנטו19:42
avishai‏עם פייפאל אין מה לברר19:42
Ddordanady: אתה יכול בעצמך :)19:42
Ddordaזה נקרא לדווח באגים19:42
avishai‏הם רק צינור לכסף19:42
Ddordaavishai: ברור19:42
avishai‏לפתוח פייפל אין בעיה19:42
Ddordaavishai: אבל אני רוצה שניתן כמה אפשרויות תרומה לתורמים19:43
avishai‏הבעיה היא שמישהו אצלנו יצטרך להחזיק את הכסף בחשבון פרטי19:43
nadyיש לינוקס אם אפשרות למצב בטוח זה עולה לי19:43
Ddordaכן, זה באמת בעייתי19:43
Ddordanady: עולה לך לגמרי?19:43
Ddordaאו שעולה משהו טקסטואלי?19:43
nadyכן מכיר על מה אני מדבר?19:43
avishai‏אני אשמח לעשות את זה אגב19:43
Ddordaavishai: מבחינתי אין בעיה, צריך אבל להעלות את זה בפגישה19:44
avishai‏יש לי איזה חשבון בשוויץ בדיוק בשביל זה....19:44
avishai‏(אני לא באמת אשמח)19:44
Ddordaavishai: אני מנסה לחשוב על כמה שיותר דרכים שאנשים יוכלו לתרום19:44
Ddordaשצורת התרומה לא תהיה המגבלה שלהם19:44
nadyאיך קוראים לכל הכתוב הזה שמתקינים את הדיסק19:44
Ddordaavishai: אה, נו אז מה אתה מציע את עצמך יא שמן19:45
Ddorda:D19:45
Ddordanady: ....?19:45
Ddordaתפרט?19:45
Ddordaהכתוב הזה = הוראות?19:45
nadyזה רושם איזה שגיאה יש לי19:46
Ddordaאיפה?19:47
nadyשהדיסק עולה19:47
Ddordaavishai: נראה לך שאפשרי לפתוח חשבון בנק בשביל זה?19:48
Ddordaאו שצריך להיות חברה או עמותה בשביל דברים כאלה?19:48
nadyמה צריך להיות גודל המחיצות19:51
Ddordanady: תלוי במחשב שלך19:51
Ddordaותלוי איזו מחיצה19:51
nadyתגיד בערך לפי סוגים19:52
nadyיש שלושה  שלבים לכל אחד19:52
Ddordaלא הייתי נותן יותר מ־30 ג'יגה ל־ /19:54
Ddordaהשאר ל־hope19:54
Ddordahome*19:54
Ddordaו־ בערך כגודל הראם ה־swap19:54
Ddordaתלוי בכמה הארדיסק יש לך19:54
nadyאני רואה פה איזה פיתרון אבל איך מגיעים לזה לא הבנתי?19:58
nadyhttp://www.linuxguide.org.il/ubuntu/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95_%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA19:59
nadyתימשוך19:59
nadyלא ענית לי איזה פעם חחחחחחחח?20:01
Ddordanady: באיזה שלב?20:03
H3r0אוף יש לי כאבי ראש20:03
nadyלא היום20:03
Ddordanady: באיזה שלב אתה רואה?20:03
nadyכמה צטים של לינוקס אתה מכיר20:03
Ddordanady: הרבה?20:04
Ddorda:P20:04
nadyתביא איזה אחד פעיל מאוד?20:04
Ddordanady: ##linux20:04
Ddorda#ubuntu20:04
nadyניכנסת לקישור20:05
nady?20:05
Ddordaכן....20:05
nadyזה הפיתרון למחשב שלי אבל איך מגיעים לזה ?20:05
Ddordaלמה? להתקנה טקסטואלית?20:07
nadyכן זה הפיתרון למי שאין כרטיס מסך?20:07
nadyיודע או צריך לשחק עם זה קצת?20:08
H3r0מישהו מכיר במקרה20:08
H3r0אחסון חינמי20:08
H3r0שתומך בסוקטים?20:08
Ddordanady: אתה צריך להוריד את ה־iso החלופי20:08
DdordaH3r0: לא אני20:09
nadyיש לך זמן לימצוא לי את זה?20:09
Ddordaאגב, ראית את הלינק ששלחתי לך?20:09
nadyשלחת לי?20:09
H3r0Ddorda - כן אבל יש בעיה אחרת אני צריך למחוק את המשתמש שלי שם כי יש לי בעיה20:09
Ddordanady: שנייה20:09
H3r0Ddorda - instead of write Hero I wrote Heor20:09
nadyכבר חוזר?20:10
nadyשלח לי לאי מייל אחי?20:10
Ddordanady: http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/alternative-download20:10
Ddordavbv20:10
Ddordaהנה20:10
Ddordanady: איזה שלחתי לאימייל, אני לא נותן תמיכה בפרטי20:10
Ddordaאגב, זה בגודל DVD ולא דיסק, אז תהיה מוכן לזה נפשית20:11
Ddordaטוב, אני זז20:11
nadyיש פה הרבה על איזה ?20:11
nadyתקישור להורדה חחחחחחחח20:12
H3r0Ddorda - אם יש לך זמן אולי תעזור לי לחפש20:13
Ddordanady: אתה רוצה 10.04 או 10.10?20:13
Ddordaואתה משתמש בטורנטים?20:13
Ddordaכי אז זה יחסוך לך זמן20:13
DdordaH3r0: כמו שאמרתי, אני עם חצי רגל לא כאן20:13
nady10-1020:13
H3r0סבבה20:14
nadyתודה על הכל אין תלונות20:14
Ddordanady: אתה משתמש בטורנט?20:15
Ddordanady: ...?20:15
nadykt20:16
nadyno20:16
Ddordaשנייה20:17
Ddordanady: http://releases.ubuntu.com/maverick/ubuntu-10.10-alternate-i386.iso20:18
Ddordaיאללה, זזתי20:18
Elihaiiדור20:18
DdordaElihaii: ..?20:18
Elihaiiחכהה דור20:18
Ddorda....20:18
Ddordaכן? מה?20:18
Elihaiiאני צריך תפקודה דחוף, לכונן20:18
Elihaiiזה לא מאפשר לי ליצור מסמכים ותיקיות20:18
Ddordahttp://paste.ubuntu.com20:19
Elihaiiמה20:19
Ddordaתדביק כאן את הפלט של20:19
Ddordals /media20:19
Elihaiiאבל השם של הכונן לא מדיה20:19
Ddordaהוכננים נמצאים תחת מדיה20:19
Elihaiiהשם של הכונן הוא: כונן קשיח 160 GB: מערכת קבצים 46 GB20:20
Ddorda...20:20
DdordaElihaii: שמע, אני על סף ללכת מכאן, אם אתה רוצה עזרה תעשה מה שאני אומר20:20
Elihaiiטוב20:21
Elihaiiדקה20:21
Elihaiiנשלח בפרטי.20:21
Ddordaאני לא מקבל בפרטי20:21
Ddordaגם לא קיבלתי20:21
Ddordaשלח כאן20:22
Elihaiiשניה20:22
Elihaiihttp://paste.ubuntu.com/575157/20:22
H3r0Ddorda - Linux 1.1.68 2.6.34.6-SE #12 SMP Fri Feb 18 18:10:27 GMT 2011 x86_64 GNU/Linux20:22
H3r0איזו מערכת זו?20:22
Elihaiiשלי?20:22
H3r0לא20:23
Ddordals -l a255fc67-aa48-4de5-b5d9-fc9149454fa220:23
DdordaElihaii: ^20:23
H3r0Ddorda - זה הפלט מ20:23
Ddordaרגע, טעות20:23
H3r0uname -a20:23
Ddordaשנייה20:23
Elihaiiאז מעושים20:23
DdordaElihaii: ls -l /media/a255fc67-aa48-4de5-b5d9-fc9149454fa220:23
DdordaElihaii: הנה20:23
Ddordaמה הפלט?20:23
Elihaiihttp://paste.ubuntu.com/575160/20:24
Ddordaתדביק דרך האתר שללחתי כמובן20:24
Elihaiiשלחתי20:24
Elihaiiאז מעושים?<20:25
DdordaElihaii: sudo chown al09:al09 /media/a255fc67-aa48-4de5-b5d9-fc9149454fa220:26
Elihaiiואז?20:27
Ddordaזהו20:27
Ddordaתנסה לשים שם איזה קובץ20:27
Elihaiiעובד20:27
Elihaiiלשמור תפקודה?20:27
Ddordaאגב, אתה לא אמור להיות צריך לעשות את זה, זה שזה קורה זה כי אתה עושה משהו דפוק20:27
Ddordaשמור, זה לא כואב20:27
Elihaiiשאלה20:29
Elihaiiאפשר לדעת איך להעיף תדבר הזה,20:29
Elihaiiכל דיסק, כונן שאני נכנס או ישר בשולחן העבודה20:29
Elihaiiאני רוצה להעיף את זה!!20:29
Elihaiiמה צריך לעשות?20:29
DdordaElihaii: לא כבר עזרתי לך לסדר את זה?20:29
Elihaiiהתקנתי אחי שוב אובונטו בגלל זה, גם עזרת לי בדבר שעכשיו ניסינו20:30
Elihaiiטוב אז אוכל לקבל שוב תמדריך הזה?20:31
DdordaElihaii: gconf-editor20:31
DdordaAlt+F2 > "gconf-editor"20:31
Ddordaואז תנווט אל /apps/nautilus/desktop20:31
Ddorda /apps/nautilus/desktop20:31
Ddordaואז יהיה לך בצד volumes_visible20:32
Ddordaתוריד ממנו את הסימון20:32
Ddordaעכשיו באמת זזתי20:32
Ddordaנדבר עוד איזה חצי שעה20:33
Elihaiiתודה רבה20:33
Elihaiiיום טוב, ושיהיה לך לילה טוב אחי!!20:33
DdordaElihaii: גם לך20:33
Ddordaותבוא יותר20:33
Ddordaגם אם אין בעיות, תמיד כיף שיש כאן אנשים20:33
Elihaiiכן, שאלה אחי20:33
Elihaiiאיפה אתה גר20:33
Elihaiiבישראל או בחול20:34
Ddordaבארץ20:34
Ddordaנכון לעכשיו בכך אופן20:34
Elihaiiאיפה בארץ?20:34
Elihaiiאתה יודע חלק לינוקס20:34
Ddordaחלק?20:34
Elihaiiחלק20:35
Elihaiiכאילו שוטף?20:35
Elihaiiאיך אתה יודע כל כך טוב לינוקס ואובנטו20:36
Elihaiiאתה נראה מקצועי20:36
DdordaElihaii: תמיד יש עוד מה ללמוד20:37
Elihaiiתגיד בן כמה אתה אחי?20:37
Elihaii30?20:37
Elihaii20?20:37
Elihaii40?20:37
Ddordaכמה שצריך :)20:37
Elihaiiחח רציני אחי20:37
Elihaiiשומע תודה רבה אחי בכל מקרה, מאוד מודה לך. לילה טוב..20:38
Ddordaנו מה זה משנה20:38
Ddordaלילה טוב20:38
=== Hero-backup is now known as H3r0
moshe742Ddorda, מה היה בפגישה?20:49
=== zz_Darky is now known as Darky
Ddordaחזרתי21:00
moshe742Ddorda, מה היה בפגישה?21:00
Ddordamoshe742: לא היה כמעט כלום, הם שאלו מה זה הקנטינה וקבענו לדחות לחודש הבא21:00
Ddordaבנוסף צריך לעשות פגישה לועד ארועים שבוע הבא21:00
moshe742אני בעד, אבל צריך להודיע גם לשימי21:01
moshe742מצטער שלא הייתי, היתה לי משמרת בעבודה:(21:01
Ddordamoshe742: כן, ברור, לא אשמתך או משהו21:02
Ddordaרק תשתדל להודיע קודם פעם הבאה21:02
moshe742הענין הוא שבעבודה הנוכחית אני יכול לדעת רק באותו היום...21:02
moshe742אני מקוה שבשבועות הקרובים אוכל למצוא מקום יותר מסודר כך שאוכל לדעת במקרה כזה כמה ימים מראש לפחות21:02
moshe742הענין הוא שגם אם קבעו לי משמרת ליום נתון היא עשויה להתבטל ואז הייתי יכול להגיע היום (אם המשמרת היתה מתבטלת) דבר שקורה לעתים די קרובות...21:04
Ddorda!cmds21:04
avishai‏תגידו, אולי פשוט נעביר את הפגישות ליום אחר?21:04
Ddordaavishai: אפשרי בהחלט, למרות שעד עכשיו זה די התאים לכולם. נראה שבפגישה האחרונה זה באמת לא התאים כ"כ21:05
moshe742avishai, למה?21:05
Ddordamoshe742: ^21:05
moshe742Ddorda, למי זה לא מתאים? והאם זה קבוע או שבגלל דברים שמשתנים מחודש לחודש?21:05
Ddordamoshe742: אני מתכוון שבמפגש האחרון לא היו כמעט אנשים21:06
Ddordaוהרוב בגלל עבודה21:06
moshe742אוקי, אז צריך לעשות סקר חדש לבדוק מתי זה נוח לרוב האנשים, נתחיל לדעתי מסקר של מי שרוצה להגיע ולא יכל עד היום ומי שהגיע לרוב המפגשים ואח"כ נעבור לכל השאר21:07
moshe742מה דעתכם?21:07
Ddordamoshe742: רעיון טוב21:09
Ddordaאגב, אני בכלל חושב שהבעיה העיקרית של הפגישות או של הערוץ באופן כללי זה שיווק21:09
Ddordaצריך שפשוט תהיה כאן יותר פעילות.21:09
avishai‏כן, האמת שגם הפורומים פחות פעילים21:09
moshe742זה ברור, אבל אני לא יודע אם זה יספיק21:09
avishai‏וגם האתר לא ממש מתעדכן21:09
Ddordaavishai: נכון, אני עובד על זה עם סרפוס21:10
Ddordaהאמת שבדיוק עכשיו הוא התחיל לקחת יותר יוזמה, אז אני אישית יחסית מרוצה21:10
avishai‏אגב, שלחתי לו סטטיסטיקות של פברואר21:10
avishai‏רוצה גם?21:10
Ddordaהוא הזמין עוד דיסקים למשל21:10
Ddordaכן :)21:10
Ddordaמשום מה לא עבד, שלח במייל21:12
moshe742Ddorda, אתם תעשו סיכום של המפגש שהיה היום?21:12
Ddordamoshe742: לא יודע מה בדיוק יש לסכם, אבל בסדר21:13
moshe742Ddorda, אני לא שואל, אם אין מה לסכם אז אין21:13
moshe742אני פשוט לא זכרתי אם עשיתי סיכום למפגש של חודש שעבר וכשבדקתי גיליתי שאכן לא עשיתי...:(21:13
moshe742וראיתי שאין של החודש, אז רציתי לדעת אם זה רלוונטי בכלל21:14
Ddorda!donate21:14
moshe742בקיצור, אני מאוכזב מעצמי יותר מידי לאחרונה מבחינת הפעילות שלי ומה שאני אמור לעשות ולא עושה:(21:15
Ddordamoshe742: אם אתה ממילא עורך, אתה יכול פשוט להגיד שנדחה מחוסר משתתפים21:15
Ddordamoshe742: תכתוב ביומן, הכי טוב21:15
moshe742אוקי, אני כנראה אעשה את זה היום או מחר21:15
Ddorda!donate dor21:16
moshe742אני לא משתמש ממש ביומן, אבל אני אולי אעשה משהו בסגנון בסקרינלטס21:16
Ddorda!test21:17
Ddorda...21:17
Ddorda!cmds21:17
Ddorda!test21:17
trew100Ddorda: היי21:39
trew100מה נשמע?21:39
Ddordaהכל טוב21:39
trew100טוב שכך21:39
Ddordaואתה?21:39
trew100מעולה21:39
Nighthawk``whats the prefered linux ftp application ?23:03
DdordaNighthawk``: Linux users don't like ftp23:16
Ddordaand there's no such thing "preferred", we have different tastes :P23:17
Ddordayou may search for ftp client for ubuntu etc.23:17
Nighthawk``i downloaded filezila :>23:18
Nighthawk``looking good, and i'm using it via sftp :>23:18
Ddordadownloaded?23:18
nicocoYou can use "Places > connect to server"23:26
nicocoI think it's more comfortable23:26
Nighthawk``ddor i'm inlove with linux.. :>23:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!