/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/03/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantcommandoline, ben je aanwezig?09:38
commandolineja09:39
leoquantgoede morgen trouwens09:39
commandolinejij ook :)09:39
leoquanthoi heb jij behoefte aan een cloak?09:39
leoquanteen inaffiliated?09:39
leoquantu09:40
commandolinehmm, zou kunnen. Het voordeel is dat je ip adres niet meer zichtbaar is, toch?09:40
leoquantyep09:40
commandolineok, laat ik dat maar doen.09:40
leoquantzal ik kijken bij freenode of er goede staffer is?09:41
commandolinegraag09:41
leoquantmoment09:41
commandoline#freenode joinen?09:41
leoquantwacht even: mquin is er, die is goed. je vraagt om een pm met een staffer, dat is normaal09:42
commandolineok09:42
leoquantje vraagt om een unaffiliated cloak, niets anders. ツ09:42
leoquantlets go?09:42
leoquanten zeg dat je actief bent op ubuntu irc kanalen09:42
commandolineja, is goed. nu #freenode joinen dus?09:43
leoquantok!09:43
commandolineen toen?09:44
leoquant"may i pm a staffer"?09:44
leoquantdan krijg je respons09:44
leoquantyes09:45
commandolineok, en wie dan nu vragen?09:45
commandoline(in empathy kan je +v's niet zien...)09:46
leoquantjayne09:46
commandolineok09:46
commandolineok, en dan dus vragen om een unaffiliated cloak?09:47
leoquantja request etc. en dat je actief bent binnen ubuntu kanalen09:47
leoquanten vaak 24 hours a day online bent op irc09:48
commandolineok09:48
leoquantlol09:50
leoquantgelukt09:50
commandolinenou ja, die 24 uur heb ik niet letterlijk overgenomen :P09:51
leoquantach....09:51
leoquant12 uur dan09:51
leoquant09:51
leoquantbeter zo?09:51
commandolineja :)09:52
leoquanttot later/straks ツ09:52
leoquantof heb je nog een vraag?09:53
commandolinenee, bedankt voor je hulp :)09:53
leoquantok later09:53
commandolinedoei09:53
DooitzedeJongGoedafternoon14:41
DooitzedeJongZouden jullie een lijstje willen maken van cursussen van de developer weeks van hoge prioriteit?14:45
DooitzedeJongleoquant?14:45
DooitzedeJongronnie?14:47
leoquantja DooitzedeJong14:48
leoquantde inleiding van dolbach14:48
leoquantdie les is key14:49
DooitzedeJongGetting Started with Development ?14:49
leoquantja14:50
DooitzedeJongoke14:50
DooitzedeJongdaarna?14:50
* Ronnie is nog even met school bezig14:50
leoquantGetting your app into Ubuntu (Post-release) -- stgraber14:50
leoquantGetting started with daily builds in Launchpad -- Quintasan14:51
leoquanten bugging14:51
leoquantdat is een logische volgorde14:51
leoquantzeitgeist allemaal gedoe14:51
leoquantde generale/algemene zijn goud14:52
DooitzedeJongKun je wat duidelijker zijn door de namen van https://wiki.ubuntu.com/UbuntuDeveloperWeek te kopieëren14:52
leoquant(irc bot/unity/etc zijn toegepaste elementen)14:52
leoquantGetting better bug reports -- nigelb and bdmurray14:53
leoquantGetting your app into Ubuntu (Post-release) -- stgraber14:53
DooitzedeJongvanaf het begin?14:53
DooitzedeJongZet het anders maar even in een documentje14:53
leoquantdat zijn de 4 dragers van dev werk14:54
leoquant5 met die van dolbach erbij14:54
DooitzedeJongDe ubuntu user days?15:06
leoquantja15:06
DooitzedeJongDan kan het vertaalteam het vertalen en het #ubuntu-nl-mwanzo team er een logisch geheel van maken15:07
leoquant: https://wiki.ubuntu.com/UserDays15:07
leoquantDooitzedeJong, dat zou heel mooi zijn als we de beginnende vertalers hier integreren15:08
DooitzedeJongDie zijn dus al geweest15:08
leoquantik heb het hannie voorgesteld15:08
leoquantgotiniens gaat voor de komende periode iets doen15:08
leoquantik geloof in mei15:08
DooitzedeJongoke, wie is gotiens?15:08
leoquant: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo15:09
leoquant: https://launchpad.net/~gotiniens15:09
DooitzedeJong?15:10
leoquantDan kan het vertaalteam het vertalen en het #ubuntu-nl-mwanzo team er een logisch geheel van maken is een sterke DooitzedeJong15:11
leoquantik zou er beginnende vertalers van maken15:11
DooitzedeJongmaar dan moet het wel goed samenhangend vertaalt worden, niet te letterlijk15:12
DooitzedeJongMen moet ook verstand hebben van Engelse uitdrukkingen15:12
leoquantdaarom kan dat zo goed via mwanzo15:12
leoquantomdat daar ook technische know zit15:12
leoquantvakjargon15:12
DooitzedeJongjep15:13
DooitzedeJonghaha15:13
leoquantknow-how? zoiets15:13
leoquanttypo....:P15:13
leoquantik hoop erg dat dit idee erdoor komt....15:15
leoquantben zo terug15:15
leoquantDooitzedeJong, anders nog?15:21
DooitzedeJongnee15:21
leoquantheb je mij nodig?15:21
leoquantok15:21
leoquanthannie, ik heb hajour nog niet actief gezien vandaag15:36
leoquantkomt nog15:36
hannieleoquant, hoi15:36
leoquanthallo15:37
hanniedank voor je melding15:37
leoquantja....15:37
hanniebtw, gisteren hebben het gehad over 1e les VT15:37
hannieIk dacht aan april of mei15:37
hannieWat vind je daarvan?15:37
leoquantzeer beankt15:37
leoquantgoed ook15:38
leoquanthannie,?15:38
hannieZijn er nog andere cursussen gepland in april mei?15:38
leoquantwanneer begint er een vertaalsessie voor ubuntu-nl?15:38
hannieBehalve irc tips en trucs15:38
leoquanthannie, niet verder15:39
hannieok, dan zal ik een datum gaan prikken15:39
hannieer moet een paar weken zitten tussen aankondiging en aanvang15:39
leoquantja15:40
hannieWeet jij wanneer het meivakantie is? Pasen is 24 april15:42
leoquantomdat je in de aankondiging ook wel wil verwijzen naar de inhoud15:42
leoquantik kijk15:42
hannieHeb je gezien dat jouw irc-cursus de dag voor pasen is?15:42
leoquant2 mei staat hier15:42
leoquantweek van twee mei15:43
leoquantwel wat tricky zo vlak voor pasen....?15:44
hannieJa, even kijken of er al inschrijvingen zijn15:45
hannie4 tot nu toe15:45
hannieIk zie dat je Inleiding vertalen al toegevoegd hebt15:46
leoquantja in overleg toch?15:46
leoquantdat staat er al weken15:46
hannieIk denk zelf aan woensdag 11 mei, wat vind je?15:46
leoquanttenminste op de algemene wiki...15:46
leoquantprima15:47
leoquantde druk moet van de weekenden af15:47
hannieDan zal ik die datum alvast erop zetten15:47
leoquantdank15:47
hannieis gedaan15:48
leoquantofftopic mag dat?15:48
hannieJa15:49
leoquantken jij goede schrijvers van thrillers?15:49
leoquantik lees me een ongeluk15:49
leoquanti am running out of options...15:49
hannieBen geen liefhebber, maar ik denk aan Elisabeth George15:49
leoquantgelezen alles15:49
hannieDie ken je vast wel15:49
leoquantja alles15:50
hannieRobert Ludlum?15:50
leoquantook15:50
hannieJohn Le Carré15:50
hannieIs meer spionage15:50
leoquantnah...een paar15:50
leoquantidd15:50
hannieMorris West15:50
leoquantnee!15:50
leoquantga door15:50
hannieNiet echt thriller, wel voor mannen15:50
leoquanttisss...:P15:50
hanniedenk, denk...15:51
hannieJohn Grisham ken je natuuuurlijk15:51
leoquantja alles15:52
hannieIra Levin, vind ik heel goed15:52
leoquantslechte boeken15:52
leoquantken ik15:52
hannieKen je alles van Ira Levin?15:52
leoquantnuh, via mijn vrouw geloof ik...15:52
leoquantkerr vind ik goed15:52
leoquantde berlijn trilogie15:52
hannieJohn Saul15:53
leoquantnee!15:53
leoquantdank15:53
hannieJohn Saul vind ik zelf ook goed15:53
leoquantnu dank alvast15:53
leoquantheb ik wer wat15:53
leoquante15:53
hannieok, ik ga weer wat met Python werken15:54
leoquantoki15:54
leoquantdag15:54
hanniedag15:54
StefandeVriesleoquant?16:04
DooitzedeJonghannie, kan er door het vertaalteam binnenkort de Developer Weeks vertaald worden?16:27
hannieDooitzedeJong, waar staat dat?16:27
DooitzedeJongbij de logs op https://wiki.ubuntu.com/UbuntuDeveloperWeek16:27
hannieIk ga even kijken, momentje16:28
DooitzedeJongoke16:28
hannieHet is niet veel, dus wil ik het wel doen16:29
hannieMoet er een aparte pagina voor worden aangemaakt?16:29
DooitzedeJongIk ben al bezig geweest met het verslagen schrijven16:29
DooitzedeJonghttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/SchrijvenCompizPlug-in16:29
RawChidhannie: misschien leuke beginnerstaak?16:29
hannieRawChid, bedoel je laten vertalen van Dev.week door nieuwkomer?16:30
DooitzedeJongDegene die vertaald moet wel goed verstand van Engels hebben16:30
RawChidJa16:30
hannieDooitzedeJong, degene die vertaalt ;)16:30
RawChidDooitzedeJong, dat is meestal bij vertalen16:31
hannieRawChid, vind je het niet te moeilijk voor een nieuwkomer?16:31
RawChidIk heb helemaal niet gekeken. IK roep maar wat (mind the question mark)16:31
RawChidNu moet ik weer ff weg. Laters!16:31
hannieDooitzedeJong, Ik zie staan 28 februari, dat is al geweest16:32
=== MrChrisDruif1 is now known as MrChrisDruif
MrChrisDruifHai hannie :) 28 feb is inderdaad geweest16:35
hannieHallo MrChrisDruif16:35
hannieHoe gaat-ie?16:35
MrChrisDruifBest goed, zit nu in Duitsland...probeer me mail te checken...internet niet echt geweldig hier :P16:35
hannieIk zit nu in Frankrijk, lekker internationaal op dit kanaal16:36
MrChrisDruifHeerlijk :D16:36
MrChrisDruifOok op wintersport?16:36
hannieMijn internet-verbinding is uitstekend hier16:36
hannieNee, ik woon hier16:36
MrChrisDruifOk, ik heb nu alleen de verbinding van het huisje waar we in zitten....niet echt iets om over naar huis te schrijven ;)16:37
hanniewifi?16:37
hannieJe hoort nu te skieën i.p.v. te chatten16:38
hannieDooitzedeJong, ben je er nog?16:38
MrChrisDruifBanen zijn al dicht voor vandaag, en inderdaad wifi16:39
MrChrisDruifSlechte verbinding ook nog eens16:39
hannieDus je zit nu lekker aan de vin chaud16:39
MrChrisDruifNee, zometeen met eten waarschijnlijk wel even een vino erbij :)16:40
hannieOk, voor straks eet smakelijk. See you around16:40
MrChrisDruifIs goed; wanneer was die spellingsworkshop ookalweer? O:-)16:41
hannieEr komt eerst een lesje kennismaking met Vertaalteam16:42
hannie11 mei16:42
MrChrisDruifOw, ook goed :)16:42
hannieSki ze!16:42
MrChrisDruifO, is nog een eind weg zie ik :)16:42
MrChrisDruifThnx16:42
hannieleoquant, ben je er nog?16:49
MrChrisDruifKlaarblijkelijk ben ik de enige die online en niet afk is :P16:50
MrChrisDruifSamen met jou hannie, ofc16:50
hannieja, zowel dooitze als leo zijn weg. Kan ze dus niets vragen16:51
DooitzedeJongSorry hannie ik was even weg16:51
hannieOok ah, DooitzedeJong, ik wilde net wat vragen16:52
hannieMoet ik hier een nieuwe pagina maken: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/16:52
DooitzedeJongnee16:52
hannieEn heeft het nog zin die pagina te vertalen (tot 4 maart)16:53
DooitzedeJonghttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/LogVertalingen16:53
DooitzedeJongleoquant heeft me de volgende lijst gegeven16:53
DooitzedeJongGetting Started with Development -- dholbach16:54
DooitzedeJongGetting your app into Ubuntu (Post-release) -- stgraber16:54
DooitzedeJongGetting better bug reports -- nigelb and bdmurray16:54
DooitzedeJongGetting started with daily builds in Launchpad -- Quintasan16:54
hannieHet blijkt veel meer te zijn dan één pagina (me and my big mouth)16:54
MrChrisDruif:)16:54
hannieIk wil wel e.e.a. op onze statuspagina zetten16:55
DooitzedeJongoke16:55
DooitzedeJonghet liefst op http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/LogVertalingen16:55
DooitzedeJongof waar heb je het nu over?16:56
hannieOver de developerweek16:56
DooitzedeJongOver het status of de werkelijke vertalingen?16:57
hannieEven wat uitleggen over onze statuspagina, momentje16:57
hanniehttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/Vertaalteam/Status16:58
hannieOp deze pagina zetten we alles wat vertaald moet worden door16:58
hannieonze vt-leden16:58
DooitzedeJongoke16:58
MrChrisDruifFijn als alles wil laden BEHALVE mail.google.com zo'n beetje <_<"16:58
DooitzedeJongZet er het hiervoor genoemde lijstje maar bij16:59
hannieJa, ik moet even bestuderen wat het allemaal inhoudt16:59
DooitzedeJongHet is puur de strings vertalen16:59
hannieIk ga kijken16:59
DooitzedeJongdie de presentator heeft gezegd en andere hoge pieten bij de Ubuntu Developer Weeks en niet te vergeten de vragen17:00
DooitzedeJonghttps://wiki.ubuntu.com/UbuntuDeveloperWeek17:00
hannieIk heb nu deze pagina voor me.17:01
DooitzedeJongoke17:01
hannieDie hoeft zelf niet vertaald te worden?17:01
DooitzedeJongneen17:01
DooitzedeJongEnkel de logs17:01
DooitzedeJongvan de hiervoor genoemde cursussen17:01
hannieok, dan ga ik kijken wat wel vertaald moet worden17:01
DooitzedeJongGetting Started with Development -- dholbach17:02
DooitzedeJongGetting your app into Ubuntu (Post-release) -- stgraber17:02
DooitzedeJongGetting better bug reports -- nigelb and bdmurray17:02
DooitzedeJongGetting started with daily builds in Launchpad -- Quintasan17:02
hannieals ik op LogVertalingen klik zie ik: this page does not exist yet17:02
hannieDie moet dus aangemaakt worden?17:02
DooitzedeJongJa17:02
DooitzedeJonghet heeft de volgende structuur:17:02
DooitzedeJonghttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/LogVertalingen/onderwerp17:03
DooitzedeJongVertaal alstublieft er niet de timestamps bij17:03
MrChrisDruifDe timestamps vertalen? :P17:04
MrChrisDruifDacht je soms dat ze niets te doen had? xD17:04
DooitzedeJongnee17:04
DooitzedeJong:P17:04
DooitzedeJongXD17:04
MrChrisDruif(Er vanuit gaande dat hannie bij een vrouw hoort O:-))17:04
hannieDooitzedeJong, ik zit nu hier:17:05
hanniehttps://wiki.ubuntu.com/MeetingLogs/devweek1103/GetStarted17:05
DooitzedeJongJa die moet onder andere vertaald worden17:06
DooitzedeJongJe kan het zo overnemen17:06
DooitzedeJonghet is een moinmoin wiki17:06
hannieok, dan zal ik die links op onze statuspagina zetten17:06
hannieen een verzoek tot vertalen op de maillijst17:06
hannieToch vraag ik mij af of het nuttig is al die logs te vertalen17:07
hannieHet is toch best veel werk17:07
DooitzedeJongja, want Ubuntu-nl-mwanzo maakt er verslagen van17:07
DooitzedeJongMet het eerste verslag ben ik al bezig17:08
DooitzedeJonghttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/SchrijvenCompizPlug-in17:08
hannieKan ik van een van jullie een lijstje krijgen met welke logs er vertaald moeten worden?17:08
DooitzedeJongHet is de bedoeling om dat ook te doen met de 4 hiervoor genoemde onderwerpen17:09
hannieok, dat zijn ze, die 4?17:09
DooitzedeJongGetting Started with Development -- dholbach, Getting your app into Ubuntu (Post-release) -- stgraber, Getting better bug reports -- nigelb and bdmurray, Getting started with daily builds in Launchpad -- Quintasan17:09
DooitzedeJongja, die hebben topprioriteit17:09
hannieIk noteer het...17:09
DooitzedeJongDe rest kan later worden vertaald17:09
hannieDooitzedeJong, ik zal vanavond of morgen de links of de statuspagina zetten17:14
hannie*op17:15
DooitzedeJongoke17:15
hannieIk neem aan dat alleen de ter zake doende regels moeten worden vertaald?17:15
DooitzedeJongja en de inleidingen17:16
hanniekomt in orde17:16
DooitzedeJongoke, bedankt hannie17:16
hanniedag17:17
StefandeVriesleoquant?17:23
DooitzedeJongRawChid?17:48
DooitzedeJongHoe moet je code invoeren in de wiki?17:48
leoquantStefandeVries, ? ping18:04
StefandeVriesah, daar ben je :)18:04
StefandeVrieswelke kanten van mij moet ik het 'verhaal' belichten? intoductie op mezelf, of..?18:05
leoquantjaja, vanuit jouw positie18:05
leoquantpositieve, negatieve18:05
leoquantalles mag18:05
leoquantgebrukerservaring dus18:05
StefandeVriesVoorstelrondje, ubuntu-nl -> ubuntu-nl-mwanzo..18:06
StefandeVriesoké, dank je :)18:06
leoquantintroduceer jezelf? en vertel hoe je "binnen" kwam18:07
leoquantzoiets.....18:07
StefandeVriesja, dat was mijn plan inderdaad18:07
leoquantleuk18:07
leoquanthallo casandera , jij hoort een beetje bij hajour ?18:08
leoquant18:08
leoquantin ieder geval welkom hier18:09
leoquantDooitzedeJong, heb vaak taaldingetjes/correcties gedaan in je wiki bijdrage18:30
DooitzedeJongoke18:30
leoquantik wil niet dat het VT alle lessen vertaald18:30
leoquantalleen met ons die basic lessen18:31
DooitzedeJongdat heb ik hen ook duidelijk meedegedeeld18:31
leoquantze zijn al zo vreselijk druk18:31
leoquantok DooitzedeJong18:31
leoquantprima18:31
DooitzedeJongWat bedoelde je te zeggen met dat je al vaak taaldingetjes/corrcties hebt gedaan in mijn wiki bijdragen?18:32
DooitzedeJongWelke bijdragen?18:32
leoquantwat taalfoutjes enzo18:32
leoquanttypo's18:32
leoquantniiets bijzonders, het stuk is prima18:33
DooitzedeJongojem welke wiki bijdrage?18:34
DooitzedeJongokay*18:34
DooitzedeJong?18:38
DooitzedeJongleoquant?18:38
leoquantja?18:38
DooitzedeJongwelke wiki bijdrage18:38
leoquanthet eerste stukje dat je vertaald hebt DooitzedeJong , een link staat op het forum. onderwerp: compiz.18:39
leoquant: http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/vertalingen-ubuntudevweek-lessen/msg706198/?boardseen#new18:40
leoquantlinkt naar: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/SchrijvenCompizPlug-in18:41
leoquant?18:41
DooitzedeJongoke18:41
leoquantmooi18:41
leoquant:P18:41
DooitzedeJongIk ben vandaag ook weer bezig geweest :)18:42
DooitzedeJonghoe moet ik trouwens code noteren in moinmoin wiki taal18:42
DooitzedeJong?18:42
leoquantDooitzedeJong, mag dat later?18:43
leoquantdoen we het in 1 keer goed18:43
leoquantalle 4 lessen18:43
leoquanteens?18:43
StefandeVrieszwijgen is toestemmen18:44
leoquantnah18:44
leoquant\o/18:45
StefandeVriescasandera: o/18:45
leoquantlag 6.718:46
leoquantbrrr18:46
StefandeVriesrillingen, nachtmerries, moord en brand :P18:46
leoquanthehe18:46
leoquantDooitzedeJong, ?18:47
DooitzedeJongoke18:50
DooitzedeJonghaha18:50
StefandeVrieswat is ChanServ aan het uitspoken?18:50
DooitzedeJonggeen idee18:50
leoquanttraag18:51
leoquantsense heeft driemaal voice nu...18:52
StefandeVriesschreeuwlelijk :P18:52
DooitzedeJongmisschien zit hij wel op meerdere kanalen18:52
senseIK HEB DE STEM18:52
leoquantveel ping timeouts18:52
leoquantsense! heeft de uitslag van de senaat!18:52
senseleoquant: Met zoveel stemmen maak ik die uitslag zelf wel!18:53
leoquanthaha18:53
senseleoquant: Dat komt pas 23 mei, dan zijn de (geheime!) verkiezingen van de Eerste Kamer.18:53
leoquantweer bizar he18:53
senseGeheim als in: het is niet publiek wie waarop stemt.18:53
leoquantouderwets18:53
DooitzedeJongAllergieën voor openheid18:53
leoquantpas dan weten we hoe de hazen lopen...:/18:54
senseDie prognoses slaan dus nog nergens op, want het zou zomaar kunnen dat CDA'ers op andere partijen gaan stemmen, of zoiets.18:54
DooitzedeJongDaar heeft Brenno de Winter al zo veel op gepubliceerd18:54
StefandeVriesAls onze stem anoniem is, vind ik het logisch dat de stemmen van de leden van de provinciale staten ook geheim kunnen/mogen zijn18:54
leoquantprognoses maar vooral die prognose bureau's zijn ondemocratische elementen vind ik18:55
DooitzedeJongZou inderdaad kunnen sense, het Friese CDA is linkser dan het landelijke CDA. Dat zei een parlementariër gisteren op omrop Fryslân18:55
senseMisschien dat die wel op de FNP-kandidaat gaan stemmen.18:55
DooitzedeJongHet Friese CDA was het ook niet helemaal eens met het kabinet18:55
StefandeVriesPrognoses...die vind ik sowieso nutteloos, speculatie, meer is het niet18:55
leoquantStefandeVries, maar ook zeer sturend he...18:56
DooitzedeJongZe hadden geen PVV in het kabinet gewild18:56
leoquantworden niet gecontroleerd18:56
StefandeVriesklopt, leoquant18:56
StefandeVriesDooitzedeJong: helaas dan18:56
DooitzedeJongZe vonden dat de PVV extremisme in Frtslân brengt18:57
leoquantStefandeVries, die bureau's stimuleren niet inhoudelijk stemmen18:57
DooitzedeJong*Fryslân18:57
leoquantmaken er een wedstrijd als idols van18:57
StefandeVriesleoquant: klopt ook18:57
DooitzedeJong+118:57
DooitzedeJongleoquant, heb je groot gelijk in18:57
leoquanten je wilt niet bij de verliezende partij horen he. dat nooir :/18:57
leoquantr=t18:58
StefandeVriesPolitiek gaat met golven. dan links, dan rechts..18:58
leoquantstem gewoon via je opvattingen en mensvisie18:58
StefandeVriesEn uiteindelijk kan je nooit iedereen tevreden maken18:58
senseTeveel mensen stemmen vanuit eigenbelang in plaats van een visie of vanuit opvattingen.18:59
leoquantpragmatische zijn dat doen de politiek maar wanneer men een team samensteld18:59
leoquantklopt sense18:59
DooitzedeJongnee maar men moet wel duidelijk zijn in hun standpunten en niet alle groepen wat grondgebied geven in hun verkiezingsprogramma18:59
senseJe moet pragmatisch werken vanuit je principes.19:00
leoquantomdat "we" in zekere zin verwend zijn19:00
leoquant"we"hebben alles al19:00
DooitzedeJongIn veel landen geld de stemplicht19:00
leoquant(denkt men)19:00
leoquantyep DooitzedeJong19:00
DooitzedeJongin ons land het stemrecht19:00
DooitzedeJongDaar zit het verschil19:00
leoquantway offtopic19:01
leoquantmijn schuld19:01
DooitzedeJongleuk toch...19:01
StefandeVriesWat ik ook grappig vond, is dat de PVV de Eerste Kamer wilde afschaffen. Maar..daarvoor moet de grondwet aangepast worden én goedgekeurd worden door de, jawel, Eerste Kamer..vond ik ironisch:P19:01
leoquantlol19:01
StefandeVriesLeuk Eerste Kamer-lid dat daarmee instemt, hakt z'n eigen handen af19:02
DooitzedeJonghumor, de eerste kamer is een controlepunt voor plannen19:02
leoquantop z'n minst ironisch idd19:02
leoquantweet je. ik vind de meeste politici verbaal erg zwak19:03
leoquantalleen rutte en pechtold zijn bekwaam in dat opzicht19:03
DooitzedeJongklopt, standpunt innemen daar houdt men van19:04
leoquanteenstamelende cohen.....19:04
StefandeVriesKlopt inderdaad19:04
leoquantmevr sap heb ik nog niet gehoord19:04
StefandeVriesik ben zelf een chronisch stotteraar, dus Cohen, ach ja, daar ga ik geen oordeel over vellen; zou hypocriet zijn19:04
DooitzedeJongZeker in een tijd van crisis houdt men van mensen die knopen doorhakken19:04
leoquantroemer gaat wel19:04
leoquanten dhr w. is in een bepaald opzicht "sterk"19:05
DooitzedeJongMevr. Sap houdt zeker een vinger in de pap19:05
DooitzedeJonghe dat rijmt19:05
leoquantnu, zullen we stoppen met dit?19:05
DooitzedeJongof niet?19:05
StefandeVriesZegt degene die ermee begon, leoquant :P19:05
DooitzedeJongWaar moeten we het anders over hebben19:05
leoquantja19:05
leoquantschaam.....19:05
DooitzedeJonghet is ter inspiratie van onze eigen verkiezingssysteem :P19:06
leoquantDooitzedeJong, ツ19:06
StefandeVriesleoquant, ik wil het je al tijden vragen..hoe krijg je die 'smiley'?19:06
leoquantsense ik heb een klacht19:07
leoquantDooitzedeJong, noemt mij nepfries!!!!!19:07
senseleoquant: Wat is je klacht?19:07
DooitzedeJong... nu komt het19:07
leoquant:P19:07
leoquanteen westfries= nepfries19:07
leoquant19:07
DooitzedeJongI was just kidding19:07
senseleoquant: Een West-Fries is een ontstolen Fries, verhollandst door de tsunami van Hollandse legers en machthebbers in de 13e eeuw.19:08
leoquanthehe DooitzedeJong neem het niet serieus!!!19:08
leoquantits me!19:08
senseVroeger waren jullie ook Fries, maar jullie cultuur en taal is afgepakt!19:08
leoquantsense kijk....een stukje geschiedenis en ik ben om....19:08
senseHet hele kustgebied van Nederland, Oost-Friesland en een stukje Denemarken waren vroeger Fries, trouwens.19:08
DooitzedeJongklopt19:08
leoquantduitsland ook stuje...19:09
DooitzedeJongkan ik bevestigen19:09
leoquantk19:09
DooitzedeJongOost Friesland heb je in duitsland19:09
leoquantjuist19:09
StefandeVriesEn West-Duitsland vind je in Kerkrade en omstreken19:09
leoquantik ben gewoon jaloers19:09
leoquant......19:09
DooitzedeJongje hebt ook Eastern Frisian19:09
senseOost-Fries?19:10
senseOstfries!19:10
DooitzedeJongjep19:10
leoquantjullie hebben een ferme identiteit19:10
leoquantik heb19:10
leoquantnix.....19:10
DooitzedeJongHoe zit het met de grote volksverhuizing19:10
DooitzedeJongsense?19:10
senseDooitzedeJong: Daar is niet veel over bekend, maar waarschijnlijk waren de Frisii van de voor de volksverhuizingen anderen dan de Friezen van nu.19:11
senseDe kans is groot dat zij ook naar Engeland zijn gegaan, in ieder geval voor een deel.19:11
DooitzedeJongWant, hoeveel fries hoor je wel niet in het Engels19:12
senseEen weetje: het Fries is de dichtstverwantste taal aan het Engels, waarschijnlijk had het Fries invloed op het ontstaan van het Engels.19:12
senseFries is ouder dan Nederlands en Engels! :)19:12
DooitzedeJongklopt ook19:12
StefandeVriesEn toch in de minderheid geraakt19:12
DooitzedeJongDat komt door die harde zakenlui uit Holland19:12
leoquantStefandeVries, laat de ydille nou heel...:)19:13
leoquanttaalfauwt19:13
StefandeVriesleoquant: nee, de harde waarheid, daar hebben we meer aan :P19:13
senseStefandeVries: He bah, StefandeVries, herinner ons nu niet aan het heden. :) Wij kunnen toch niet helpen dat Holland cultureel en economisch dominant werd!19:13
leoquantlol19:13
DooitzedeJongIk zou dit gesprek graag in het echt willen voeren :P19:14
StefandeVriesfilosofisch: Je het heden herinneren..kan dat?19:14
leoquantin een ZEN toestand? zeker...19:15
senseStefandeVries: Dat vind ik meer een definitiekwestie, een twist over de exacte betekenis van woorden.19:15
leoquantsemantisch19:15
StefandeVriesIk kom uit Limbabwe, dus de enige invloed die wij hebben is die van het Duits. Vandaar de benaming Aken-West voor Kerkrade. Mijn opa en oma zijn zelfs Fries.19:15
senseVoor de rest is het vooral een biologisch/psychologisch vraagstuk.19:15
StefandeVriesJa, herinneren of wijzen op..19:15
DooitzedeJongja, want herinneren is niet per defenitie verleden tijd19:15
StefandeVriesSeneca zou er een mooie brief over hebben kunnen schrijven, I'm sure19:15
senseStefandeVries: Ook Frankische invloeden!19:16
leoquantfrankdevries19:16
senseDe vrije Friezen zijn uiteindelijk onderworpen door de Franken, na hevige gevechten.19:16
StefandeVriesFries versta ik alleen. Spreken doe ik het niet. Wel Engels, Nederlands, Frans en Gaelic19:17
senseDaarvoor was het een soort van koninkrijg.19:17
StefandeVriesklopt inderdaad19:17
senseDie typfout is toepasselijk, want er was veel krijgsgeweld in dat koninkrijk.19:17
senseNiet heel erg groot geweld, maar twisten en vetes.19:17
DooitzedeJongZouden we nu terug kunnen gaan naar een republiek?19:17
sensemmm19:18
senseLijkt me wel het beste, maar met het opkomende nationalisme lijkt me het lastig.19:18
senseVooral ook omdat ons koningshuis voor velen staat voor de nationale eenheid, het nationale symbool.19:18
DooitzedeJongmet include(Noord_Holland); include(Friesland); include(Groningen); include(Ost-Friesland); include(Kust_Denemarken);19:19
StefandeVriesHeel realistisch is dat laatste niet..19:20
DooitzedeJongklopt19:20
DooitzedeJongIk moet gaan19:21
leoquantminder en minder voelt men zich verbonden met het instituut koningshuis, iedereen maakt zijn eigen koninkrijk19:21
leoquantdag DooitzedeJong19:21
DooitzedeJongDoeg, ik lees de logs wel :grijns:19:22
leoquantnou ik stop DooitzedeJong19:22
senseEen Friese republiek?19:22
sense:P19:22
senseDaar voelen die West-Friezen zich te weinig Fries voor, ben ik bang.19:23
senseEn de Oost-Friezen zich teveel Duits.19:23
leoquantik bedoel dit: gemeenschapszin verdwijnt19:24
leoquantin dat opzicht is ubuntu uniek haast19:24
leoquantkerk/staat/kongshuis zijn haast relatieve begrippen19:25
leoquantambigu19:25
leoquanthet stormt aan in die oude instituten19:26
leoquantook19:26
leoquantnegatieve berichtgeving19:26
leoquanten de krampachtigheid om ze te "redden", kromme dingen recht te praten19:27
leoquantenfin19:27
leoquantik stop, anders vlieg ik uit de bocht19:28
senseMaar volgens mij is het koningshuis nog het enige wat ons verbindt, temidden van al die individualisering.19:28
leoquanten hopelijk ons innerlijk nationale kompas: sociale rechtvaardigheid....19:29
sensemm19:30
senseIk vind het niet zo rechtvaardig, zo'n monarchie.19:30
* OerHeks ziet het koningshuis gewoon als een N.V. 19:31
leoquanttja.....19:31
StefandeVriesEen échte monarchie is ons land niet, met alle respect19:31
leoquantStefandeVries, tch ligt dat ingwikkeld19:31
leoquanto19:31
OerHeksze zijn zo .. closed-source19:32
leoquantha!19:32
senseEr is niet eens een sollicitatieprocedure! De kleuterscholen selecteren nog strenger op nieuwe leerlingen.19:33
StefandeVriesVan sommige dingen vind ik dat deze meer door de overheid gestuurd zouden moeten worden.19:33
leoquantik ga. later.( tot morgen)19:35
erkan^AlanBell, : what is bazaar ? :s19:47
AlanBella version control system written by canonical20:01
AlanBellthe name comes from an essay called The Cathedral and the Bazaar, by Eric Raymond I think20:02
AlanBellhttp://bazaar.canonical.com/en/ http://catb.org/~esr/writings/homesteading/cathedral-bazaar/20:03
RawChiderkan^, a fine way to store/share and work together on source code.20:16
RawChidThey also store carpets in bazaar, but that bazaar you already knew eh :)20:16
RawChid:P20:16
erkan^thank you, AlanBell and RawChid20:19
erkan^i am reading a bugs now that you have wroten, AlanBell20:19
erkan^I have read a bugs, and do I nothing, AlanBell ?20:30
AlanBellthe one I commented on today?20:36
AlanBelltext zoom thing?20:36
AlanBellI was just adding some notes to that which might help someone who wants to fix it (which might be me, but not right now) discover how to do it20:37
erkan^ok20:37
erkan^i thought first too, but i was not sure, thereforce i asked you AlanBell (-:20:38
erkan^*therefore20:42
erkan^RawChid: heb jij vorige bericht gelezen over wiki ?21:04
RawChideuh, niet echt21:28
RawChidWil je meedoen met de workshop?21:28
erkan^amai21:31
erkan^effe zoeken21:31
RawChidAls je me een pm stuurt is de kans groter dat ik het later teruglees ;)21:34
erkan^RawChid,21:36
erkan^[19:58] <erkan^> RawChid, : ik zat te denken over wiki workshop. ik vind het leuk deelnemen. waarom? misschien wil ik in de toekomst ook met de wiki werken, bijvoorbeeld een handleiding over de vergrootglas ofzo (kan ook dat iemand wil me helpen als ik ben klaar mt de wiki --> redigeren)21:36
erkan^oeps21:37
erkan^dat heb ik niet via pm gedaan :S21:37
RawChidAh, maakt niet uit21:38
RawChidJa leuk joh21:38
RawChidHeb je nog nooit iets met een wiki gedaan?21:38
erkan^nope nog nooit gedaan21:40
erkan^eigenlijk wel handleiding met (Open)LibreOffice.org gedaan21:41
erkan^maar een handleiding bijvoorbeeld voor Zoomtext of toegankelijk vind ik heel belangrijk om wiki meedoen21:41
RawChidJa, moet je vooral doen21:45
RawChidAls je wilt kun je gewoon een account maken op de wiki21:45
RawChidhttp://wiki.ubuntu-nl.org/21:46
erkan^een account aanmaken heb ik lang geleden gedaan. ik heb pas aangemeld voor wiki-workshop, RawChid21:51
RawChidIk zie het!21:59
RawChidJe kunt ook wel beginnen aan een artikel als je wilt22:00
RawChidJe kunt afkijken van andere artikelen22:00
RawChidhttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/WerkenMetDeWiki22:01
erkan^ja, ik heb die ook bekeken (-:22:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!