/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/03/#ubuntu-sv.txt

Guest46610Hey ngn här?10:54
Guest46610Hur ser jag när min IP adress förfaller?10:54
Guest46610i windows kör man bara ipconfig o ser de10:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!