/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/03/#ubuntu-vn.txt

=== vubuntor076 is now known as dangkhoa12
=== vubuntor570 is now known as dangkhoa12
=== vubuntor476 is now known as dungwd
dungwdmình cài ibus-unikey rồi01:38
dungwdsao không chọn sang kiểu gõ VNI được01:38
dungwdmặc định là TELEX hoài01:38
dungwdthấy dzô ra02:21
dungwdmà hỏng thấy nói gì hết02:21
n2ihem nhất thiết là phải nói02:21
dungwdhe he02:25
dungwdchỉ cái vụ unikey đi02:25
n2i:-/02:26
dungwdthì cài vô02:26
dungwdgõ được kiểu TELEX02:26
n2i!ibus02:26
ubot2Bộ gõ đa ngôn ngữ Ibus http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/IBus02:26
dungwdmà click chuột phải lên chữ V cũng hỏng thấy tùy chỉnh gì cả02:26
bksupybotTitle: IBus – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)02:26
dungwdđể đọc lại , hi hi02:27
dungwdsao khi gõ lệnh im-switch -s ibus thì nhận được thông báo02:29
dungwdNo system wide default defined just for locale en_US02:29
dungwdUse "all_ALL" quasi-locale and set IM02:29
dungwdupdate-altermatives: error: alternative /etc/x11/xinit/xinput.d/ibus for xinput-all_ALL not registerd, not setting02:30
n2ichịu roài02:33
n2iliên quan gì đó tới locale?! tui cũng đủi đủi mấy cái này á02:33
n2ilàm gì mà nó nhắc đến update-altermatves nhỉ?02:34
nobawk`chắc phải vào lang support02:36
n2idungwd check locale xem nó như thế nào?02:37
nobawk`vào language support02:39
nobawk`geminious: đã bao h dùng vim với emacs chưa mà chém vim với emacs với notepad kinh thế ;))02:40
n2iá, thì ra là geminious chém sao?02:40
n2inể phục bác vụ này á!02:40
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
* n2i xin rút lời02:43
geminioushơ hơ02:47
geminiouscái web thì đang Bảo trì/Maintainence02:47
geminiousmà mình vẫn bị lôi lên thớt02:47
geminiousT_T02:47
geminiousvim vs emacs nó là text editor còn j` =="02:49
geminiousnotepad cũng thế02:49
C4NoC:|02:49
geminiouscái thằng ý nó đòi cả code completion vs file browser02:49
geminiousthì móc đâu ra :))02:50
geminiousnguy hiểm bò xừ ra =="02:50
geminiousping nobawk` ping n2i02:51
n2ibới từ plugin :D02:51
n2igì?02:51
* n2i lộn mà!02:51
geminiousplugin thì có nhg bản chất thì vẫn là text editor ><02:52
nobawk`geminious: cho rút lại :))02:53
nobawk`bật cái plugin của vim lên browse file ầm ầm02:53
n2i:))02:53
nobawk`emacs thì có speedbar02:53
nobawk`geminious: đừng bao h đi so vim emacs với notepad, xấu hổ lắm ;))02:54
C4NoC=))02:54
geminiouszzzzz02:54
C4NoCgeminious: GS đã lên tiếng02:54
C4NoCgeminious: về học lại đi02:54
geminiousđc rầu02:54
n2iủa, chú ý mới biết ổng chủ thớt cũng có 1 post trong thớt Lính mới...mới học linux..., post cuối cùng ấy, nghe hay lắm mà02:54
geminiousđc rầu chịu thua T_T02:55
geminiouslúc nào cái web lại02:55
geminiousweb mở lại02:55
geminioussẽ02:55
geminiouslên edit lại02:55
geminiousnhg bi h02:55
geminious02:55
geminiousđang02:55
geminiousbảo trì02:55
nobawk`lolz02:55
n2iủa, đang yên ổn mà02:55
geminiousBảo trì / Maintenance!02:56
nobawk`geminious: thôi, kệ bố cái thằng đấy, nó chém vớ vẩn ấy mờ, chém gì nữa02:56
geminioustừ hqua có vào đc đâu02:56
=== nobawk` is now known as nobawk
geminiouscó ông nào có mod cái box lập trình trên U ko02:57
geminiouslúc nào 4rum mở đc  vào xóa cái đoạn so sánh của tui đi T_T02:58
* nobawk dân đen lolz02:58
geminioussợ đến chiều mới vào đc thì mình đi thi mất r02:58
geminiousđể lâu chắc ăn gạch đá quá02:58
geminious=="02:58
n2igì mà căng thẳng thế mọi ngừoi03:00
Lokiheerogeminious: đợi admin zj lên03:01
Lokiheerohá há, dám so sánh notepad với emacs03:02
* nobawk chỉ chỉ geminious Lokiheero03:02
* geminious lôi Lokiheero lên phường tra tấn03:02
n2i03:03
* n2i lánh đi, tránh cảnh sát geminious03:04
vubuntor872alo03:18
vubuntor872mod oi03:18
vubuntor872các mod oi03:18
vubuntor872có ai ở nhà ko mod ơi03:18
n2ikhông....03:19
vubuntor872n2i oi03:20
vubuntor872cho hỏi chút với03:20
n2i!ask03:20
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!03:20
vubuntor872có đó ko n2i03:21
vubuntor872n2i oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii03:21
n2iơi............................03:21
vubuntor872mình sắp cài centos 5.503:21
n2ibác cứ hỏi, ai rảnh sẽ trả lời03:21
n2i03:22
vubuntor872trong phần chia ổ đĩa03:22
n2ivậy03:22
* n2i lủi'03:22
vubuntor872nó hiện 1 hda103:22
vubuntor872400gb03:22
n2i@@03:22
vubuntor872mình muốn chia làm sao để dữ liệu lưu vào 1 chỗ03:22
vubuntor872khi hư hdh thì cài lại03:23
vubuntor872ko bị mất dữ liệu03:23
vubuntor872thì chia làm sao03:23
n2itrên đó có mấy phân vùng rồi?03:24
vubuntor872mói có 1 àh03:24
vubuntor872chưa chia gì03:25
n2iổ mới?03:25
vubuntor872sda1     400gb03:25
vubuntor872dung roi03:25
vubuntor8721 ỗ nguyên03:25
vubuntor872chưa chia ji03:25
C4NoC:-/03:25
n2ithế thì xài gparted mà chia ra thoai03:27
n2iít nhất 2 ổ03:27
n2icòn không thì vô tư đi03:28
n2icài centos hở? thì chia nhiều ổ vào :D03:28
vubuntor872ko chia dc trong lúc cài win luon ah03:28
n2iC4NoC gợi ý cho bạn ấy đi, /me hem có vọc nó bao giờ03:28
n2itính dualboot?03:28
C4NoC:-/03:29
vubuntor872ko chia dc trong lúc cài win luon ah03:29
geminiousvãi =))03:29
geminiousnếu muốn cài win dual boot với u03:29
geminiousthì chia cỡ 3 4 ổ03:29
geminiousnhầm03:29
geminiouscentos chứ03:29
geminiouscài win trước xong cài cái kia sau03:30
geminiouscho ra 2 phân vùng riêng03:30
geminiousnếu muốn cài lại linux mà không bị mất dữ liệu03:30
n2ithế này: 3 phân vùng chính + 1 phân vùng mở rộng03:30
geminiousthì cho /home ra riêng03:30
* n2i im03:31
* geminious thôi để lại cho n2i giải quyết :">03:31
n2iẹc03:33
n2iông làm đi03:33
* n2i đang truy vấn cái vụ cmd của windows7 làm sao để hiện text utf-8 encoding@@03:34
Lokiheerovubuntor872: chia linux ra 3 phân vùng /home /boot và /03:38
Lokiheerokhi cái linux bị hư thì chỉ format / là đủ03:38
Lokiheerocòn /home là lưu trữ profile nên ko cần đụng tới03:39
Lokiheerovà /boot thì cho 100mb thoai, khi cài thì cài thẳng grub vào partition này, ko cài vào mbr03:40
n2i.g symbol to comment in .bat03:42
bkphennyn2i: http://www.robvanderwoude.com/comments.php03:42
bksupybotTitle: Batch files - Comments (at www.robvanderwoude.com)03:42
vubuntor872àh ko03:47
vubuntor872í mình là chỉ cài centos03:47
vubuntor872nhưng nếu để nó tự chia03:47
vubuntor872thì dữ liệu sẽ mất khi cài lại linux03:47
vubuntor872mình muốn tạo cho du lieu vào rieng 1 chỗ03:47
Lokiheerovubuntor872: ko đọc ở trên à03:47
n2inó tự chia là sao?03:47
vubuntor872mà khi bị hư hdh thì ko mat du lieu03:47
GeekCompn2i: dung toan bo o cung e03:48
vubuntor872de chia tự động03:48
GeekCompdữ liệu bạn ở thư mục nào03:48
n2ivubuntor872 muốn để win tự chia hả?03:48
GeekCompthì để ra pv khác03:48
n2ichết non đóa03:48
GeekCompthế thoai03:48
vubuntor872àh mình hỉu rồi03:49
vubuntor872nhưng mà03:49
geminiouscứ cho riêng 1 phân vùng chứa dữ liệu là được03:49
vubuntor872lúc chia đĩa03:49
vubuntor872nó ko cho tạo partition khác àh03:49
geminious03:49
vubuntor872phải chia = pm khác àh03:49
geminiouscó chớ sao ko03:49
GeekComplúc chia thì phải chia = tay03:49
Lokiheeronói ko nghe thì thoai03:49
* Lokiheero đi cốt tiếp03:49
GeekCompđây đi chia = " Dùng toàn bộ ổ cứng"03:49
vubuntor872dung roi mình chia = tay03:49
vubuntor872nó mới chỉ có sda103:50
vubuntor872mà mình ko tìm thấy phần03:50
vubuntor872chia thành sda2 3 4 ji nữa03:50
vubuntor872chỉ cho chia /03:50
vubuntor872swap03:50
GeekCompvubuntor872: dùng ubuntu chưa mà đã centos03:50
C4NoC:-/03:50
C4NoCvubuntor872: làm server à03:50
vubuntor872dung roi ban03:51
vubuntor872file server03:51
GeekCompvubuntor872: khi đến phần chia đĩa cứng phải = " Phân vùng thủ công"03:51
vubuntor872mình vào phần chia thủ công custom rồi03:52
vubuntor872nhung ko thấy cho chia partition03:52
GeekCompsặc03:52
GeekCompxóa hết phân vùng đi03:52
GeekCompphân vùng lại từ đầu03:52
GeekCompcó thế cũng ko hiểu03:52
GeekCompdangkhoa12: ngày nào cũng vô03:53
GeekCompdungwd: có vấn đề chi rứa03:54
vubuntor872cám on cac ban03:55
vubuntor872de minh tìm thêm03:55
C4NoCvubuntor872: custom layout03:55
vubuntor872dung roi03:55
vubuntor872mình chọn cái đó03:55
C4NoCbấm cái free03:55
C4NoCrồi chọn new03:55
vubuntor872okie03:55
dangkhoa12GeeK;em mang nha ma anh03:55
dangkhoa12Geek;sang gio anh lam gi ma tre vay03:55
GeekCompdangkhoa12: hum qua đi nhậu03:56
vubuntor872àh trong đó03:56
GeekCompđến sáng nay mới tỉnh03:56
vubuntor872ko có chọn kiểu ntfs03:56
GeekCompkhát nước quá03:56
vubuntor872chỉ có ext2 ext3 swap lvm vfat03:56
dangkhoa12GeeK:em toi cung nhậu di sinh nhta03:56
dangkhoa12sinh nhat phong ke ben03:56
nobawkdùng linux rồi03:56
vubuntor872vay mình muon chon ntfs thi co dc ko03:56
nobawkcòn bày vẽ ntfs (:\03:56
vubuntor872àh í mình là ntfs03:57
vubuntor872để có ji03:57
vubuntor872du lieu đó03:57
vubuntor872xài cho win va linux luon do mà03:57
nobawksẹc vơ còn dùng cho win và linux cái gì nữa?03:57
GeekCompdangkhoa12: hic, không hiểu hum qua đi về kiểu gì mà ko tai nạn mới lạ chớ03:58
nobawkko lẽ 1 lúc sẹc vơ chạy 2 hđh à03:58
vubuntor872àh vậy cho mình hỏi nếu cài 2 hdh thì part data dùng ntfs nhỉ03:58
vubuntor872?03:58
C4NoC:|03:58
dangkhoa12Geek:em len day choi với mấy anh chứ em dang bận làm web chieu di demo roi03:58
C4NoCvubuntor872: sẹc vơ rồi còn win03:58
chammuadangkhoa12 && vubunto872 xong chưa?03:58
C4NoCvớ vỉn03:58
C4NoCvứt cái của nợ windoof đó đi03:59
vubuntor872hihi03:59
dangkhoa12Geek:di bộ ve sao ma tai nạn hehe ...03:59
vubuntor872tại tranh thủ hỏi luon03:59
vubuntor872đang vọc mà bạn03:59
GeekCompchammua: có vc chi ko bạn03:59
vubuntor872thấy trên mạng có cài 2k3 2k8 linux04:00
vubuntor872trên cung 1 server lun04:00
chammuađể 2 bạn kia hỏi xong đã anh, đến sau phải xếp hàng :|04:00
C4NoCchammua: cứ hỏi04:00
GeekComp(:|04:00
dangkhoa12chammua:mình k hoi04:00
GeekCompthiết nghĩ bác excrypt nên đặt ask thêm vô là ko cần xếp hàng04:00
GeekComp!ask04:01
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!04:01
chammuacode trên gPHPEdit khi lưu nó báo lỗi khi lưu tập tin à04:01
nobawkchắc chưa có permission04:01
chammualưu trong opt/lampp/htdocs :|04:01
chammuanhầm e dùng Geany04:02
GeekComp@.@'04:02
nobawkchammua: chmod nó04:03
nobawkchưa có quyền ko edit đc là đúng rồi04:03
nobawkchammua: nếu chỉ bạn dùng thì chown cho nó về user của bạn04:03
chammuavâng mình e04:04
nobawksudo chown user.group /path/to/the/fscking/file04:05
chammuaà hôm qua lượn forum ubuntu thấy đồng chí đeo mặt nạ bảo chmod 577 chứ đừng 777, mà không hiểu chi hết04:05
C4NoC:|04:05
C4NoCvc04:05
C4NoC577 =))04:05
nobawkhaha04:05
GeekCompchammua: đọc tài liệu chmod đi04:06
chammuađang đọc :|04:06
GeekCompdễ ấy mà, làm server mà ko biết chmod04:06
C4NoCnobawk: có cuốn lunix basic nào ko?04:06
C4NoCadd 1 cái link lên đây đi04:07
geminiousjoin #bshellz04:07
C4NoCmá ơi04:09
C4NoCcái qt-core nó lên tới 200MB quá04:09
nobawkko nhớ04:17
vubuntor378xin chào bà con04:17
nobawk!search pdf04:17
ubot2Found: ubuntu manual, l4u04:17
nobawk!l4u04:17
ubot2Cuốn "Tự học sử dụng Linux" của Phan Vĩnh Thịnh. Đây là cuốn sách Tiếng Việt rất hay về Linux cho người mới bắt đầu : http://iatp.vspu.ac.ru/phan/l4u/l4u-0.9.6.pdf04:17
vubuntor378có ai cho mình hỏi cái04:17
vubuntor378? xin chào?04:17
C4NoCko có ai04:18
vubuntor378co toi day04:18
vubuntor378sặc04:18
vubuntor378có ai pro vào chỉ giáo tí nào?04:18
* C4NoC ko pro , ngồi ngó 04:18
* nobawk <- newbie :304:19
* C4NoC <- noob 04:19
vubuntor378mình đang làm một bài nghiên cứu về hệ điều hành ubuntu! thấy nản quá! vì có quá nhiều cái phải làm04:20
nobawkthế thì khoanh vùng lại làm cái nhỏ nhỏ thôi04:20
vubuntor378hì!04:20
vubuntor378bài tập lớn nên phải làm nhiêu nhiều tí! với lại cũng mong đc điểm cao04:20
vubuntor37804:20
vubuntor378à! có ai biết cài ubuntu từ phân vùng đĩa cứng ko nhỉ?04:21
GeekComp!bg04:21
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide04:21
bksupybotTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)04:21
GeekCompvô đó đọc đi04:21
vubuntor378thank bạn!04:22
vubuntor378xem qua thì cũng có vài cái mới mới cần đọc rồi04:22
vubuntor37804:22
C4NoCvài?04:22
C4NoC-_-'04:22
GeekComp@.@'04:22
vubuntor378hì! cũng có nghiên cứu một thời gian về cái ubuntu rồi, nhìn cái khung là cũng hình dung được chút xíu04:23
vubuntor37804:23
vubuntor378nhưng trong cái bạn gửi chưa có cài từ phân vùng đĩa cứng04:23
vubuntor378mình đang tìm cái đó! hì!04:23
GeekCompcài ubuntu từ đĩa cứng?04:23
GeekComphá há há04:24
vubuntor378đúng rồi!04:24
nobawk.g "install ubuntu from harddisk"04:24
bkphennynobawk: http://blog.mypapit.net/2008/10/install-ubuntu-from-harddisk-without-cdrom.html04:24
GeekComp.g boot iso file from hard disk04:24
bkphennyGeekComp: http://www.linuxquestions.org/questions/linux-general-1/boot-iso-image-from-hard-disk-294744/04:24
bksupybotTitle: How to install Ubuntu from hard disk (without CDROM) : mypapit gnu/linux blog (at blog.mypapit.net)04:24
bksupybotTitle: Boot ISO image from hard disk? (at www.linuxquestions.org)04:24
C4NoCGeekComp: why not?04:24
GeekCompC4NoC: i don't talk "not"04:24
GeekCompai sờ mai04:24
vubuntor378để xem cái! thank nhiều nhé!04:25
vubuntor378Cài đặt bằng files iso từ ổ cứng qua GRUB4DOS04:28
vubuntor378hí hí! vui quá xa04:28
n2icẩn thận mai trên forum lại có thêm thớt04:29
n2i"đang vui phát điên vì Ubuntu (ver 2)"04:29
vubuntor378hì! cộng đồng ubuntu nhà mình đã off lần nào chưa nhỉ? mói tham gia nên chưa biết?04:30
n2ioffline thì có rồi04:30
n2icòn...off (die) hẳn thì không @@04:30
vubuntor378chưa đọc kĩ nhiều bài viết,nhưng lướt qua thì chưa thấy thông báo off lần nào thì phải04:30
n2inhan nhản04:31
vubuntor378http://forum.ubuntu-vn.org/viewforum.php?f=41&sid=5d74cbd02a609df48204c07c4e2d14ee04:31
vubuntor378sặc04:31
bksupybotTitle: Thông báo chung của Ubuntu Việt - Xem chuyên mục | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)04:31
vubuntor378sặc! là cái link trên đó!04:31
n2i"sặc" <== hạn chế | không dùng ở đây nhá!04:32
chammuaố ồ, ten ten ten tèn  xong :|04:32
vubuntor378hi04:33
vubuntor378cảm ơn mọi người! em out ạ04:34
vubuntor378thanks04:34
chammuaKhông có gì04:35
GeekCompchammua: hô hô cảm ơn nói hộ04:35
chammuahi, cảm ơn mọi người! em out ạ, thanks04:36
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== GeekComp is now known as Geek|SG7
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== n2i is now known as n2i|ZzZ
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor412??08:08
vubuntor412Ko' ai hok cho min` hoi kai' nhi?08:08
nobawkko có08:09
vubuntor412A c cho em hoi trong ubuntu co phan mem nao giong voi phan mem docky ok ah?08:10
nobawk!find dock08:10
nobawkcairo-dock?08:11
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor189A c cho em hoi co phan mem nao giong docky ko ah?08:12
C4NoClà gì?08:12
_Tux_C4NoC: gà08:12
vubuntor189la co phan mem nao tuong tu nhu docky ko thoi ma08:12
vubuntor189e moi dung ma08:13
=== vubuntor634 is now known as dungwd
nobawkcairo-dock?08:13
C4NoC.g docky08:13
bkphennyC4NoC: http://do.davebsd.com/wiki/Docky08:13
bksupybotTitle: Docky - GNOME Do Wiki (at do.davebsd.com)08:13
dungwdmáy cài 2 hệ điều hành, partition 1. win 7, partion 2: ubuntu, giờ làm sao ghost lần lượt cả 2, và sau này bung ghost mà không cần dùng CD08:14
=== vubuntor342 is now known as dungwd
dungwdhic, bấm nhầm nút backspace08:14
dungwdmáy cài win 7 và ubuntu, muốn ghost cả 2 và không mất menu boot,08:15
dungwdvà về sau khi bung ghost thì không cần CD08:15
dungwdthì làm sao08:15
_Tux_dungwd: dùng Windows08:16
dungwdlà sao ta?08:17
dungwdnếu dùng hiren boot thì biết rồi,08:18
dungwdnhưng ý là lần sau mình không CD hiren boot nữa08:18
* _Tux_ không biết dùng Hiren Boot ...08:19
dungwdặc,vậy dùng gì giờ, chỉ mình đi08:20
dungwdchỉ đi mà08:23
=== GeekComp is now known as Geek|google
=== Geek|google is now known as GeekComp
=== GeekComp is now known as Geek|google
dungwdGeek chỉ mình đi08:35
Geek|googledungwd: chi rứa?08:36
=== Geek|google is now known as GeekComp
dungwdmáy cài 2 hệ điều hành: 1 là win 7, 2 là ubuntu, do ubuntu cài sau, nên nó tại ra menu boot08:36
dungwdgiờ mình muốn ghost từng hệ điều hành cất lại08:37
dungwdvà sau này khi bung ra, thì không cần CD nữa08:37
GeekCompừa thì sao08:37
dungwdvậy làm sao để được như vậy?08:37
dungwdnghĩa là làm sao thêm ghost vào menu boot đó, để sau này chọn nó chạy và ghost08:38
GeekCompghost U = ghost4linux, ghost W = norton ghost08:38
GeekCompthế thôi08:38
dungwdnhưng lần sau làm sao boot vào ghost mà không dùng CD08:39
GeekComptức là thêm menu ghost vô MBR?08:39
dungwdvâng08:39
GeekComprồi tự bung ghost?08:39
dungwdrồi mình chọn nó, nó chạy ghost08:39
dungwdvà mình chỉ đường dẫn cho nó ghost08:39
dungwdnếu mình dùng Faronis thì nó sẽ add menu bào MBR, làm mất menu boot của hai hệ điều hành08:40
dungwdý nhầm: acronis chứ08:40
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
GeekCompdungwd: phải thêm vào /etc/grub.d 1 file nữa08:41
GeekCompfile này có nhiệm vụ chạy tập tin ghót08:41
GeekCompcòn làm sao tạo file này, /me chịu08:42
* GeekComp đang trên win, không thử đk08:42
dungwdhu hu08:42
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
GeekCompghost4linux thì có vẻ dễ dàng08:43
GeekCompcòn norton thì chưa biết08:43
GeekCompcó cách rùi08:44
GeekComphé hé08:44
GeekCompdungwd: làm menu boot ghost trên win = cách này nhé08:45
GeekCompbỏ file ghost.exe vô C:08:46
GeekCompdungwd: nói qua cho dễ hiểu nhá08:47
GeekComptạo menu ghost vào trình MBR của win08:48
GeekComptạo thêm menu ghost linux vào GRUB của ubuntu08:48
GeekCompsau đó vô cd ubuntu update grub08:48
GeekCompsau này ghost linux thì phải boot qua minilinux08:49
GeekCompcòn ghot win thì vô grub2 nè, sau đó boot tiếp qua menu boot win08:49
C4NoC:-/08:50
C4NoClởm vc08:50
C4NoCđã xài linuxx08:50
C4NoCcòn đú ba cái của nợ gót với chả ghiếc08:50
GeekCompC4NoC: nó muốn thế thì kệ chớ sao08:50
dungwdhe he08:50
dungwdủa, mỗi lần nó hư hỏng lẻ cài lại ?08:51
C4NoCdungwd: thiếu bấy gì cách08:51
dungwddạ, em dùng từ ghost, nhưng bất cứ phần mềm nào, miễn nó clone được partition thôi08:51
dungwdý là zậy đó08:52
dungwdthanks GeekComp08:52
dungwdnhưng sao nhiều bước quá :D08:52
C4NoC:-/08:55
C4NoCdungwd: thì đi backup cái /08:55
dungwdnhưng sau này không cần dùng CD thì có Restore được khong6?08:56
C4NoCdungwd: boot vào cái linux nào cũng restore được hết08:57
dungwdC4NoC: thanks, để tìm hiểu thử08:58
=== vubuntor016 is now known as dungwd
dungwdlại bấm trúng nút backspace08:59
dungwdhix08:59
vubuntor093Geek:oi chan qua ha\09:03
vubuntor093Mọi người đâu hết rồi09:04
vubuntor442xin hoi co' ai ranh ko ah, e muon hoi vai cau!!!09:09
vubuntor442ko ai ranh sao ah?09:10
GeekCompvubuntor442: sao dzậy09:12
GeekCompvubuntor442: ping09:13
=== GeekComp is now known as Geek|SG7
vubuntor442ah`, co' ban ranh roi` ^^09:16
Geek|SG7vubuntor442: chi rứa09:16
vubuntor442mi`nh vua ca`i cai' ubuntu 10.1009:17
vubuntor442kenel ... .25 j j do09:17
vubuntor442sau khi update09:17
vubuntor442ngoai menu Grub no hien 2 cai' ubuntu lun09:17
Geek|SG7ừa thì sao09:17
vubuntor442roi` 2 cai' recovery ubuntu09:17
Geek|SG7ko sao cả09:17
vubuntor442vay. 2 cai' do' khac' nhau j ko vay anh?09:17
Geek|SG709:17
Geek|SG7đơn giản là cái mới và cái cũ thoai09:18
vubuntor442vay lam sao de giu cai' moi' voi' xo'a cai' cu~ di vay.?09:18
vubuntor442chu' moi lan update no lai. them 2 do`ng09:18
Geek|SG7xóa cũ hả09:18
Geek|SG7ờ bạn tải ailurus về nha09:18
vubuntor442mai mot' vao win lai. di chuyen xuo'ng duoi' duoi' lun09:18
Geek|SG7.g ppa ailurus09:18
bkphennyGeek|SG7: https://launchpad.net/~ailurus/+archive/ppa09:19
bksupybotTitle: Ailurus Stable PPA : “Ailurus Developers” team (at launchpad.net)09:19
Geek|SG7vubuntor442: bik vô software center ko09:19
Geek|SG7Trung tâm phần mềm đó09:20
vubuntor442cai' do`ng cuoi cu`ng trong menu Application do' ha a?09:20
Geek|SG7uhm09:20
vubuntor442vay cu vo do09:20
vubuntor442roi` kie'm?09:20
Geek|SG7vô đó, nhấp menu edit, software source09:20
Geek|SG7sang tab thứ 209:20
Geek|SG7bạn nhấn nút add09:21
Geek|SG7thêm cái này vô09:21
vubuntor442ah` tien the cho e hoi luon09:21
Geek|SG7ppa:ailurus/ppa09:21
Geek|SG7từ từ đã09:22
Geek|SG7xong 1 thằng rùi thằng sau ko muộn09:22
n2iGeek|SG7 cái chi đó?09:22
n2ippa ấy?09:22
Geek|SG7n2i: vubuntor442 cần clean kernel cũ09:22
Geek|SG7vubuntor442: xong chưa?09:22
Geek|SG7close rồi để nó update lại09:23
vubuntor442@all: neu ko clean kernel cu~ thi` co anh huong gi` den dung luong hay may moc mi`nh ko vay a? va` neu clean roi` thi` co' j la. ko ah?09:23
Geek|SG7ko09:23
vubuntor442thks a Geek09:24
Geek|SG7update xong vô Software cẻnter09:24
Geek|SG7chưa xong đâu09:24
vubuntor442ua, tuong xong roi` :|09:24
Geek|SG7tìm Ailurus, cài đặt09:24
Geek|SG7cài đặt xong vô Application->System->Ailurus09:24
vubuntor442roi sao nua a?09:26
Geek|SG7chuyển qua tab Clean hay sao đó, nhấn vô cái nút tròn tròn tên Linux old kernel09:26
Geek|SG7chọn select all, delete09:26
Geek|SG7xong rùi update lại grub09:26
n2iAilurus: chưa nghe bao giờ09:27
Geek|SG7n2i: chưa nghe thì bây h nghe09:27
Geek|SG7soft cho người mới09:27
* Geek|SG7 là người mới09:27
Geek|SG7dùng nó suốt @@09:27
=== Geek|SG7 is now known as GeeSNSD
=== GeeSNSD is now known as GeekComp
vubuntor442haizz09:31
vubuntor442xa`i cai' irc on web vay` ko chat rieng dc...09:32
GeekCompai biểu ko đk09:32
n2iuhm09:32
vubuntor442ah`, ma` bthuong thi` a de old kernel lai. hay xo'a sach vay?09:32
GeekCompvubuntor442: nhấn vô tên /me chọn query09:32
GeekComp1 2 ngày là để đó09:32
n2iđúp chuột vào thoai09:32
GeekCompkhi thấy hoạt động tốt là clean09:32
vubuntor442ohhh09:33
vubuntor442hieu~ hieu~ ^^09:33
vubuntor442ma` vua` tap xa`i nen cung chiu., chang bi't tot' xau' the' nao` :)09:33
vubuntor093Xin chao cong dong09:34
vubuntor093ubuntu09:34
GeekCompvubuntor093: !ask09:34
vubuntor093minh moi cai ubuntu 10.04 hom qua09:34
vubuntor093khi nang cap len 10.1009:34
vubuntor093bi loi khong nang cap duoc09:34
GeekComplỗi hả?09:34
vubuntor093Could not calculate the upgrade  An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: E:Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.   This can be caused by:  * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu  * Running the current pre-release version of Ubuntu  * Unofficial software packages not provided by Ubuntu  This is most likely a transient problem, please try again la09:34
GeekCompvubuntor093: cài hẳn 10.10 đi09:34
vubuntor093:D09:34
GeekCompnâng cấp hay vậy đó09:34
vubuntor093hom qua cai 10.0409:34
vubuntor093cai phan mem vo roi09:34
vubuntor093nen lam bieng cai lai09:34
GeekCompthì cài lại cũng đk chớ sao09:35
vubuntor442vay. xa`i 10.04 ih :D09:35
vubuntor093hu09:35
* GeekComp cài lại suốt09:35
vubuntor442ua, ma` ban. xa`i LTS hay stable vay :-?09:35
vubuntor093tai hom qua o cty chi co moi cai dia 10.04 nen cai luon09:35
GeekCompphần mềm gì cũng mặc09:35
vubuntor093hem thi hem co may lam09:35
vubuntor093:P09:35
vubuntor442ah`, san hoi geek lun, LTS voi stable ban nao xai on hon vay ^^09:35
vubuntor093lỡ òi09:35
GeekCompvubuntor093: công ty gì mà bắt ubuntu dzậy09:35
vubuntor093mấy bồ giúp với09:36
GeekCompvubuntor442: tùy chớ09:36
vubuntor093:D09:36
vubuntor093hem, nguyên cty xài windows, mình H xài ubuntu à09:36
vubuntor093:D09:36
GeekCompxài U làm gì09:36
GeekCompgame ko đk09:36
vubuntor093xài cả năm rùi09:36
GeekComp@.@'09:37
vubuntor093không có nhu cầu xài windows09:37
GeekComptưởng mới xài, đang định ...09:37
vubuntor442dinh. gi` vay Geek09:37
vubuntor093từ hôm qua tới giờ update hem đuợc, tức ghê, hjx09:37
GeekCompvubuntor093: cài lại chớ sao, cài luôn 11.04 beta cho oách09:37
vubuntor093GeekComp: beta thui09:38
vubuntor093ổn hem09:38
vubuntor093:D09:38
GeekCompko ổn cho lắm @@09:38
vubuntor093chắc để tuần sau tính09:38
vubuntor093mai có dự án gấp, không dám phá máy09:38
vubuntor093:))09:38
vubuntor093GeekComp: ặc, không ổn thì hem xài đâu,09:38
vubuntor093GeekComp: chờ chính thức xài, cài đi cài lạ, mắc công sếp ngó :D09:39
GeekCompsếp thì ổng liên quan gì?09:39
vubuntor093GeekComp: máy công ty mà, không lo làm ra sp, suốt ngày cài máy, coi chừng bị nói :D09:40
GeekCompcham_gio: nhìn qua cứ tưởng là chém_gió09:40
GeekComphooh hooh09:40
GeekCompthui đi chơi Sango Hero 709:41
vubuntor093y bài này09:41
vubuntor093http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=58&t=1389909:41
vubuntor093để coi09:41
bksupybotTitle: Giúp em về việc upgrade 10.04 lên 10.10 - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)09:41
vubuntor093:D09:41
GeekComptiện thể vừa chơi vừa dịch game09:41
=== GeekComp is now known as Geek|SG7
vubuntor093xong, bài viết ko giải quyết dc gì09:42
vubuntor093:D09:42
vubuntor442ua09:43
vubuntor442Back in the main Synaptic window, choose Custom Filters on the lower left and Installed Third Party in the list above. (Again, it is possible that this list will be empty.) Make a note of the listed packages ("to reinstall later"), then remove them all (right-click, Mark for Complete Removal, then click the Apply button at the top.) Be very careful at this step. If marking something for removal results in a long list of packag09:43
vubuntor442cai' na`y hi`nh nhu hnay update kernel moi no cung thong bao cho minh09:43
vubuntor442nham mat' la`m ngo okie voi forward loan xa. len09:43
Geek|SG7vubuntor442: chém nào09:43
vubuntor442=> da~ update kernel moi' nhat' 10.10 lun :)09:43
vubuntor442thay' no' gio'ng gio'ng ma` :-?09:44
vubuntor442ma` thui, de may' a ranh ranh ngta chi :D09:44
vubuntor442mi`nh ko ranh chem' lung tung chet'09:44
vubuntor442out day ^^09:44
vubuntor442di hop :D09:44
C4NoCvubuntor093: có cài repo nào vào thêm ko?09:48
Geek|SG7vubuntor412: im lặng thế?09:49
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
cham_giohá há, tự nhiên đang ngồi thấy thằng ku mở máy bên cạnh nó phát ra tiếng nhạc mở máy của Ubuntu...10:31
C4NoC:_/10:33
C4NoC:-\10:33
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== codai28101 is now known as codai2810
vubuntor565alo11:04
vubuntor565moi nguoi oi11:04
vubuntor565co chuyen gap lam11:05
vubuntor565co ai o nhà ko11:05
vubuntor565các mod oi11:05
vubuntor565mod oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11:14
cham_giomod oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11:18
cham_giodài hơn được chút11:18
vubuntor565mod oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11:20
=== n2i_clone is now known as n2i
vubuntor770làm sao để cài đặt bản wine này vậy mấy bạn: http://www.icewalkers.com/Linux/Software/53560/Wine.html12:01
bksupybotTitle: Wine download - Wine 1.2.2 / 1.3.14 (at www.icewalkers.com)12:01
vubuntor770nó có hương dẫn, nhưng không hiểu.12:01
n2icó hướng dẫn thì chịu khó đọc đi12:02
vubuntor770mà tớ dốt tiếng anh quá12:03
vubuntor770với lại, mới cài ubuntu đc 2 ngày rthôi12:03
n2icài wine để làm gì?12:03
vubuntor770để chạy photóhop12:03
n2icài từ trung tâm phần mềm cũng được mà12:03
n2i@@12:03
n2icó gimp đó rồi12:03
n2iphotoshop làm gì nữa12:03
vubuntor770mà máy nhà tows k có kết nối mạng12:04
n2isành pts lắm hở?12:04
n2iò, cũng cực đó nhỉ12:04
vubuntor770cũng tàm tạm thôi12:04
vubuntor770bạn giúp tớ nhé12:04
nobawk!kyrex12:04
ubot2Factoid 'kyrex' not found12:04
nobawk!keryx12:04
ubot2Factoid 'keryx' not found12:04
nobawk.g ubuntu offline package installation12:05
bkphennynobawk: https://help.ubuntu.com/community/InstallingSoftware12:05
bksupybotTitle: InstallingSoftware - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)12:05
vubuntor770thanks, để tớ "cố gắng" đọc thử12:05
n2ivubuntor770 vào synaptic, chọn các gói cài đặt như thường12:05
nobawkhttp://keryxproject.org/12:06
bksupybotTitle: Keryx Project | Updates for offline Linux users (at keryxproject.org)12:06
nobawk.g keryx site:ubuntu-vn.org12:06
bkphennynobawk: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=58&t=737112:06
bksupybotTitle: Keryx - "synaptic" cho người dùng offline - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)12:06
n2isau đó vào menu File chọn generate script download package12:06
vubuntor770nhà tớ k có mạng bạn ơi12:07
vubuntor770hix12:07
n2ixem qua mấy cái link nobawk vừa gửi đó đi cậu12:08
n2ikhông thì làm như mình nói đó12:08
n2isau đó mở cái file mà synaptic vừa tạo ra đó12:08
n2ichỉnh sửa một chút12:08
n2ivà đưa ra quán net12:08
n2iimport vào cho idm tải về12:09
n2icopy mớ vừa tải đó đem về máy mình và cài12:09
n2iđại cương là thế12:09
vubuntor770muốn cài thì cứ click đôi chuột thôi à12:09
vubuntor770???12:09
n2i!synaptic12:10
ubot2Là trình quản lý các gói phần mềm trong Ubuntu. Bạn có thể cài đặt, gỡ bỏ các phần mềm một cách dễ dàng. Xem chi tiết tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Trình_quản_trị_các_gói_phần_mềm12:10
bksupybotTitle: Synaptic – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)12:10
n2iđọc qua cái đó đi12:10
* n2i <- mưa rồi, mát quá!12:10
vubuntor770thanks tất cả mọi người, tớ đang đọc12:11
n2ikhông nên cài bằng các gói nguồn (source code) nếu chưa sành12:11
vubuntor770vậy tớ phải làm sao??? máy k có internet + muốn cài wine12:13
n2ilàm như mình nói đó12:13
n2ikhông thì như nobawk gửi link đó12:13
nobawkfsck12:15
nobawkcó link rồi ko đọc cứ đòi cái gì nữa12:15
nobawkvubuntor770: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=58&t=737112:16
bksupybotTitle: Keryx - "synaptic" cho người dùng offline - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)12:16
nobawkvubuntor770: tự đọc đi12:16
vubuntor770thanks. tại tớ còn nhiều ái chưa hiểu12:16
vubuntor770mọi người rất nhiệt tình12:16
vubuntor770thanks cái nữa12:16
n2ivubuntor770 đang ngồi ở đâu? máy windows?12:19
=== GeekComp is now known as Guest57067
vubuntor770Oh, tớ hiểu rồi, tớ chọn kerỹ. Thanks mọi người nhiều lắm12:28
=== Geek|google is now known as GeekComp
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== nobawk` is now known as nobawk
vnZinkingoài gimp ra có chương trình nào đọc được file PSD không vậy mọi người13:10
HaDuyTincó bác nào không13:10
HaDuyTincho hỏi chuyển đổi video trong ubuntu thì xài chuong trình nào thế13:10
HaDuyTinđang muốn chuyển .flv sang 3gp va mp413:10
_Tux_vnZinki: chắc cũng không thiếu13:11
_Tux_HaDuyTin: ffmpeg13:12
HaDuyTinok thanks13:12
_Tux_mencoder13:12
HaDuyTinchất lượng cho good  1 chút ạ13:12
_Tux_HaDuyTin: khỏi phải suy nghĩ13:13
_Tux_Youtube cũng xài mờ13:13
_Tux_:)13:13
HaDuyTinhix. e thấy ra 1 đông chương trình thế nào13:13
HaDuyTinxài cái nào đây13:13
HaDuyTine vào soft center13:13
_Tux_HaDuyTin: thích xài cái nào thì xài :)13:14
HaDuyTin::-X13:14
HaDuyTinchết e luôn13:14
HaDuyTina xài cài nào good thì chỉ e với13:14
HaDuyTine cảm ơn trước13:14
vnZinki_Tux_ :  :( Gimp thỉnh thoảng bị lỗi với mấy file PSD, chưa kiếm ra được cái nào khác13:15
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== vubuntor763 is now known as d_v_d
codai2810ping13:41
=== _Tux_ is now known as TuxTuKi
=== TuxTuKi is now known as Tux|Away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== vubuntor820 is now known as dungwd
dungwdhi14:48
excrypfhi14:48
dungwddownload x-unikey o dau vay?14:48
geminiousunikey.org14:48
n2i@@14:48
n2iibus-unikey không xài?14:48
n2ingon thế cơ mà14:48
dungwdibus khong go dc VNI14:49
n2iai biểu không gõ được14:49
n2inó có cả 1 mớ kiểu gõ luôn đó chứ14:49
dungwdgo TELEX14:49
n2ivni cũng có14:49
dungwdua14:49
dungwddzay ha14:49
n2icó mấy cái nữa cơ14:49
dungwdsao ky vay ta14:49
dungwdde cai lai lan nua14:49
n2ixài hem hết đâu14:49
n2i@@14:49
dungwdmoi go bo ne14:50
dungwdco can phai install language Vietnamese khong?14:51
n2ikhông14:51
n2icài ibus-unikey thôi14:52
dungwdde restart lai14:53
=== vubuntor191 is now known as dungwd
dungwdhi15:00
dungwdcài xong rồi đó15:00
dungwdgiờ làm sao đây15:00
dungwdgiờ sao chuyển qua VNI15:00
chammuactrl+space15:00
chammuanhầm ctrl+ nút dài15:01
chammua;))15:01
n2icũng là một mà :D15:01
chammuanhầm là 1 :))15:01
dungwdctrl + space chỉ để tắt mở mà15:01
n2ichỉnh trong ibus preferences15:01
n2icho nó hiện cái thanh panel ibus-unikey lên, khi mà ta bật nó rồi ấy15:02
n2ivà chọn thôi15:02
dungwdrồi thầy rồi15:02
dungwdtrời ạ15:02
chammua<dungwd> ctrl + space chỉ để tắt mở mà     ===> tiếng việt có dấu hay không dấu vậy ?15:03
dungwdphải chọn chữ Alway15:03
dungwdmới ra cái thanh đó15:03
dungwdhic15:03
chammuathế mà hỏi :|15:03
n2iokay15:03
n2ibiết rồi thì thoai15:03
n2i:D15:03
dungwdkhỏe rồi15:03
dungwdhe he15:03
dungwdthank nha15:03
n2ichọn được chưa/15:03
n2i?15:03
n2ilấy được vni chưa?15:03
dungwdlàm sao bỏ dấu gạch vậy15:03
dungwdđược rồi15:03
dungwdđang dùng VNI nè15:03
dungwdđược rồi thanks15:04
dungwdlàm sao bỏ dấu gạch đích15:04
dungwdbữa nay xài ubuntu , mở lên cho cả phòng trọ xem15:04
n2iviết ở đâu?15:05
dungwdtụi nó khoái quá trời luôn15:05
dungwdtrên web nè15:05
n2itrên web? bỏ cái check spelling của trình duyệt đi coi sao15:06
dungwdtrên chỗ nào cũng có15:06
dungwdkhông15:06
dungwdhình như là do Unikey nè15:06
=== _Tux_ is now known as TuxTuKiv2
n2idungwd ví dụ?15:07
dungwdgạth đich thẳng luôn mà15:07
dungwdđâu phải cái dấu check chính tả15:07
n2iá, vậy thì chỉnh lại đi15:07
dungwdgõ đến đâu, nó gạch đích đến đó15:07
n2iở đâu nhỉ? :-/ trong ibus-setup hay của unikey gì đóa15:08
n2itìm thoai, không nhớ15:08
dungwdhihi15:08
dungwdthôi, kệ nó đi15:10
dungwdmiễn là không lỗi là được15:10
n2igõ vni khó xài15:11
dungwdhi15:14
dungwdtui lập trình php mà15:14
dungwdlập trình mà TELEX sao dùng15:15
n2ithấy telex dễ xài hơn15:15
dungwdnè, tui vừa cài pidgin15:15
dungwdnhưng không thấy chức năng webcam15:15
n2iuhm15:15
n2ipidgin vs pidgin thì không biết có xài được webcam hay không15:16
n2inhưng pidgin vs other im client thì chắc là không được15:16
geminious1dạo này hem thấy sn t8ax đâu nhỉ :-<15:16
geminious1lên đc 1 hôm là lặn15:16
n2ilo kiếm cơm roài15:17
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
GeekCompdungwd: ko đk15:22
GeekCompchat yahoo ko dùng webcam đk15:22
GeekCompchat gmail thì mới được15:22
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
dungwdhic15:23
dungwdvậy không có cách nào hả15:24
* n2i ghét yahoo15:24
dungwdsao vậy15:24
n2ihem có gì15:25
* n2i bên vẫn xài nick yahoo15:25
n2ivì có nó lâu, với cả nó phổ biến quá15:25
n2inhưng dù ở bên win thì cũng hem cài Y!M15:26
dungwdchính vì nó phổ biến nên phải xài15:26
dungwdchứ giờ liên lạc bằng cách nào15:26
n2igtalk, quen rồi15:27
=== nobawk` is now known as nobawk
dungwdmuốn chat gtalk trên ubuntu phải cài plugin cho trình duyệt đúng không15:37
n2ixài pidgin mà chat gtalk chứ15:37
n2isao phải xài trình duyệt15:37
dungwdà15:37
dungwdnếu xài chrome thì chát được đó15:38
dungwdhe he15:38
n2ixài pidgin tiện hơn gấp bội15:38
dungwdông cho xin nick gmail15:40
dungwdđể test thử xem15:40
n2ino!15:40
n2i:D thích thì add nick irc này vào15:40
dungwdwhy15:41
GeekCompgeekcomp.foss vô xem15:41
n2ikhông yahoo! không gtalk!15:41
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
dungwdđã add nick15:43
dungwdsao hỏng thấy vậy15:43
* GeekComp đang vô15:43
GeekCompmạng /me lởm15:43
* n2i đang ở win15:44
GeekCompsao ko đk nhỉ15:46
GeekComphay quên mía nó pass15:46
GeekComp@@15:46
n2iGeekComp hài đấy15:46
GeekComprồi vô rồi15:47
GeekCompko thấy ai add hết á15:47
GeekCompdungwd: add chưa dzợ?15:47
n2iGeekComp làm người ta dỗi, người ta out rồi kìa GeekComp hehe15:49
GeekComp?15:49
GeekComphá há15:50
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor839các pro ơi16:47
vubuntor839helppp16:47
vubuntor839có ai không, helpp mình với16:47
vubuntor839có ai không vậy?16:48
Lokiheerowut?16:49
vubuntor839bạn ơi16:49
vubuntor839giúp mình với16:49
vubuntor839Cái thẻ nhớ của mình16:49
vubuntor839đưa vào máy  nhưng ko format đc16:49
vubuntor839minhf đang dùng ubuntu 10.1016:50
vubuntor839Mình vào Disk Ultitis để delete nhưng cũng ko đc16:51
vubuntor839khi mình cắm vào máy đc một lúc là nó tự bật ra16:51
vubuntor839rồi báo lỗi không mount đc16:51
vubuntor839Trên ubuntu có virus không vậy?16:52
n2icó, nhưng có lẽ là vài năm hoặc chục năm nữa @@16:52
vubuntor839vậy cái usb của mình là sao?16:53
vubuntor839ai giúp mình đj16:53
vubuntor839Ai biết giúp mình vụ này với?16:54
MD5_enchaiz17:13
vubuntor839MD5_enc: bạn ơi17:15
MD5_encdaj17:16
MD5_encdạ17:16
MD5_enchí hí17:16
MD5_encmãi mới có 1 bồ để nc17:16
vubuntor839mình gặp lỗi này:17:16
vubuntor839rm: cannot remove `MyAZKn.ExE_3329093.exe': Read-only file system17:17
MD5_enc.exe17:17
vubuntor839làm sao để xóa nó bây giờ?17:17
MD5_encmà readonly17:17
MD5_encchà chà17:17
MD5_encdùng nautilus thử coi nào17:17
vubuntor839có phải viruts trên linux ko vậy?17:17
vubuntor839ko đc17:17
n2ilol17:17
MD5_encthì dùng với quyền root ý17:18
vubuntor839rồi17:18
MD5_enceo17:18
MD5_encbạn thử lại lần nữa coi17:18
MD5_encvào terminal17:18
MD5_encgõ sudo nautilus coi17:18
MD5_encrồi tìm tới thư mục đó17:18
MD5_encxóa nó đi17:19
vubuntor839http://paste.ubuntu.com/575074/17:19
vubuntor839xem dùm đi17:19
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)17:19
vubuntor839mình đã thử nhiều lần bằng nautilus rồi17:20
vubuntor839đều ko đc17:20
MD5_enc17:20
MD5_encchà chà17:20
MD5_encđể mình xem nào17:20
vubuntor839xử sao đây?17:20
vubuntor839mình ko format đc luôn :(17:21
MD5_encchà chà17:24
MD5_enckhó nhỉ17:24
MD5_encmình chưa gặp cái thằng nào khó như thế17:25
vubuntor839có phải virut ko bạn?17:26
MD5_encfile đó17:26
MD5_enclà file ổ đĩa à bạn17:26
vubuntor839usb17:26
MD5_encthế bạn mount nó xem17:26
vubuntor839mount làm sao?17:26
MD5_encease show us the output of 'ls -al <insert-drive-mount-point-here>' on the drive, and 'mount'.17:27
MD5_enckiểu dạng như thế ý17:27
vubuntor839ko hiểu! :(17:28
MD5_enckiểu này là virus thật rồi cũng nên17:28
MD5_encbạn quét virus thử xem17:28
vubuntor839@@17:28
MD5_encdùng  ClamTk Virus17:28
vubuntor839bằng cái gì?17:28
MD5_enchay là bạn thửu xem17:30
MD5_encchmod cái thưu mục đó17:30
MD5_enclà 77717:30
vubuntor839http://paste.ubuntu.com/575084/17:30
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)17:30
vubuntor839chmod 777 cũng vậy thôi17:30
MD5_encsong rùi dùng quyền rôt xóa đi17:30
MD5_enccái lệnh trên17:30
MD5_encthiếu cái đường dẫn17:30
vubuntor839permission hết17:31
MD5_encđến ổ flash mà17:31
MD5_encbạn chmod 777 cái file đó17:31
MD5_encrồi dùng sudo rm -rf *17:32
MD5_encxem thế nào17:32
vubuntor839http://paste.ubuntu.com/575086/17:32
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)17:32
MD5_encthửu chmod cái thằng ANH Duc xem nào17:33
MD5_enc:))17:33
vubuntor839@@17:33
vubuntor839Error mounting: mount: /dev/sdc1 is not a valid block device17:34
vubuntor839để lâu nó tự bật ra rồi17:34
MD5_enckiểu này chắc là fai mount ổ flash rì rì đó17:35
MD5_enchì hì17:35
MD5_encnhưng mình cũng ko chắc chắn lắm17:35
MD5_encthui bạn hỏi mấy pro` hon nhé17:35
vubuntor839hay bạn kết nối teamviewer nhé?17:35
MD5_encvì mình cũng mới làm quen với linux dc mấy ngày17:35
MD5_encteamvieew17:35
vubuntor839:(17:35
MD5_encdùng dc cho linux hả17:35
vubuntor839@@17:35
vubuntor839uh17:36
MD5_encđể t thử nhát nhé17:36
MD5_encchờ t cài đã17:36
MD5_enchay nhỉ17:36
MD5_enchi hi17:37
MD5_encvạy linux thua rì window đâu nhỉ17:38
MD5_enchí hí17:38
vubuntor839?17:38
vubuntor839ko có antiVirus17:38
vubuntor839:(17:38
MD5_encai bảo thế17:38
MD5_enccó cái t bảo bạn đó17:38
MD5_encdietj chả mạnh17:38
MD5_encmấy con trong usb t17:38
MD5_encoánh bay sạch nè17:38
vubuntor839mấy con linh tinh17:38
vubuntor839chắc gì ăn đc con trên usb của mình17:39
vubuntor839:(17:39
MD5_enchehe17:39
MD5_encchưa chắc17:39
MD5_encmình hem phải phán bừa17:39
MD5_encnhưng chưa chắc là ko ăn nổi, nhỡ đâu con của cậu17:40
MD5_encnó ko chạy dc trên linux17:40
MD5_encnên thằng anti của linux17:40
vubuntor839ko chạy đc mà thế à?17:40
MD5_encdek có veiecj làm thì sao17:40
n2iđang bàn chuyện gì mà có vẻ xôm thế?17:41
MD5_encbạn ý chê17:41
vubuntor839virus17:41
MD5_encanti của linux17:41
n2i@@17:41
MD5_encko ăn nhằm rì17:42
n2i17:42
vubuntor839giúp với17:42
MD5_encchỉ fang dc mấy con víu yếu bóng vía17:42
n2icó virus đếu đâu mà lo17:42
vubuntor839vậy xem hộ mình với17:42
n2ixem gì?17:43
vubuntor839http://paste.ubuntu.com/575074/17:43
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)17:43
n2ils -i coi thử cái17:44
MD5_encalo17:44
MD5_enctình hình mới cài dc cái teamview17:45
MD5_encsướng quá17:45
MD5_enchóa ra nó chạy bằng ưine17:45
MD5_enc:)17:45
n2iuhm17:45
n2inó tha cả một mớ wine về17:45
n2ithật là values17:45
MD5_enc17:45
vubuntor839http://paste.ubuntu.com/575089/17:45
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)17:45
MD5_encbạn rì đó ơi17:46
MD5_enccho mình xem máy bạn phát nào17:46
MD5_encxem có giải quyết dc ko?17:46
n2inhìn quái đản nhỉ17:46
n2ivubuntor839: điên máu, lấy gparted mà format mợ nó đi17:46
vubuntor839ko format đc17:46
vubuntor839báo lỗi17:46
n2isao mà toàn thấy chứ ai cập hi lạp chi đầy thế17:47
n2ilấy gì format?17:47
n2ibáo lỗi sao?17:47
n2ifsck nó cái coi17:47
vubuntor839http://paste.ubuntu.com/575090/17:47
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)17:47
vubuntor839format bằng Disk untities ý17:48
n2ilấy gparted mà làm17:48
vubuntor839phải cài thêm à?17:48
n2icài thì mấy nó17:48
n2inhẹ mà17:48
n2ithoai17:49
* n2i đi remove ubuntu-desktop, chán nó roài17:49
n2itội đôi mắt quá17:49
vubuntor839:(17:50
vubuntor839MD5_enc: bạn ơi17:52
MD5_encda17:52
vubuntor839được chưa?17:52
MD5_enccai dc roi17:52
vubuntor839kết nối nhé17:52
MD5_encuh17:52
MD5_encminh thu phat17:53
MD5_encban doc id voi pas di17:53
n2ihai nguoi nen pm rieng17:53
MD5_encui17:53
MD5_enccó ai đâu mà17:53
MD5_enctoàn chúng mình từj sướng17:53
n2ichi la tao thoi quen thoi17:53
MD5_enc:)17:53
vubuntor839cái teamviewer của mình mất tiêu đâu rui ý17:53
MD5_encok  okok17:54
vubuntor839để mình cài lại vậy :(17:54
n2ivubuntor839:  kiem trong menu internet ay17:54
n2ikhong thi danh lenh17:54
n2igoi no ea17:54
n2i*ra17:54
n2isao minh chi bao remove ma no lai purge nhi, dien chua17:55
vubuntor839nó báo là cài rồi mà ko thấy daudd17:55
n2i/opt/teamviewer...17:55
MD5_encdùng gnome do17:55
MD5_enctimf xem nó đâu17:55
vubuntor839làm sao để gọi nó ra đây?17:55
n2itrong /opt/teamviewer ay17:56
vubuntor839ok17:56
vubuntor839^^17:56
n2ibao o tren roi ma ko chiu nghe nhi17:56
vubuntor839gparted ko đc bạn oi17:56
vubuntor839497 960 32617:57
n2icungx ko duoc ha?17:57
vubuntor839uh17:57
n2ino bao sao?17:57
vubuntor839965917:57
vubuntor839MD5_enc: kết nối đi bạn ơi17:57
vubuntor839n2i: nó ko thấy ổ usb đâu17:58
n2ichon sdb ay17:58
n2ithay hem? goc phai cua cua so ay17:58
MD5_encban xóa dile nào17:58
n2ico chon /dev/sda vs /dev/sdb17:58
vubuntor839từ từ17:58
n2iha17:58
vubuntor839đamg làm teamviewer17:58
vubuntor839^^17:59
n2ixoa cai ubuntu-desktop => free ~ 5G17:59
MD5_encui mẹ ơi17:59
n2inoi chung la khong co gi phai hoang hot ca17:59
MD5_encgiật như con ngựa ý17:59
n2i^^17:59
n2ituong giat nhu con...17:59
n2i..vo*. @@17:59
* n2i remove xong roi di ngu18:00
MD5_enchic18:03
MD5_encgiật đùng đùng18:03
MD5_encko taho tác dc18:03
n2ichac mang lag18:03
MD5_encdo mạng hay do máy nhỉ18:03
MD5_enccứ ấn vào là đơ đơ18:04
MD5_encbác N2i thử coi18:04
n2imay khoe nhu tru roi, tai may sao duoc nua18:04
vubuntor839theé nào rồi?18:04
vubuntor839có đc ko?18:04
MD5_enchic18:04
MD5_encgiật lắm18:04
vubuntor839bạn n2i giúp với18:05
MD5_encmình cứ chỉ vào cái này18:05
MD5_encnó ra cía kia18:05
vubuntor839ko phải18:05
vubuntor839nó ra đúng đây18:05
vubuntor839nhưng do để lâu18:05
vubuntor839cái usb tự out18:05
vubuntor839phải rút ra cắm lại mới đc18:05
MD5_encok cắm lại xem nào18:05
MD5_enct xem nào18:05
vubuntor839rổi18:05
vubuntor839ko đc nữa rồi18:07
vubuntor839:(18:07
MD5_encchăcs lỗi mount ở đĩa flash đó18:07
vubuntor839luc nãy vẫn đc18:07
vubuntor839để lâu chắc con virus nó chén mất rồi18:08
n2i2 ong sao co ve vat va the18:08
MD5_enc:P18:08
MD5_encbác giúp bạn ý 1 tay đi18:08
MD5_encbay h virus an tới rún rồi18:08
n2igiup sao duoc nua18:08
MD5_enc:)18:08
n2i:D18:08
vubuntor839sao?18:08
n2ivirus cua win thi sang win ma than tho18:08
vubuntor839giúp mình với18:08
n2ita gioo giai quyet vu format thoai18:09
MD5_encformat cha nó đi18:09
n2ida bao la chon sdb roai18:09
vubuntor839thế làm sao để format ?18:09
n2idung gparted do18:09
vubuntor839n2i: bạn vào format cho minh đi18:09
vubuntor839mình cài rồi18:10
n2ivao sao duoc nua18:10
n2imay co GUI nua dau @@18:10
vubuntor839teamviewr18:10
n2idang remove nay18:10
n2imoa, remove moi ubuntu-desktop ma no loi di het18:10
vubuntor839nghĩa là sao?18:10
n2ila hem co teamviewer ma vao18:10
n2ivi may minh dang o trong tty ma18:11
n2ico GUI nua dau18:11
vubuntor839cài đi18:11
vubuntor839:D18:11
vubuntor839thế bảo mình đi18:11
MD5_enccho t làm phát nữa18:11
MD5_encrồi đi ngủ nào18:11
MD5_encbat team len18:11
n2ibao nhieu roi...................18:11
MD5_enct thử nhát18:11
vubuntor839bật rồi18:11
n2ibao chon sdb ma lai18:11
vubuntor839ID vẫn như thế18:12
MD5_enchic18:12
MD5_encquen cha nó rùi18:12
MD5_encsory nha18:12
n2ilan chuot len ma xem lai18:12
vubuntor839có lịch sử mà18:12
vubuntor839719518:12
MD5_encđau18:13
MD5_enccái o cun format18:13
MD5_encla ổ nào thê ban18:13
vubuntor839nó có nhận usb đâu18:14
MD5_encui trời18:14
vubuntor839mà có ở trên ds cơ chứ18:14
n2ivubuntor839: dang xem o sda phai ko?18:14
n2iusb la sdb co ma18:14
vubuntor839chỉ có môĩ sda thôi18:14
vubuntor839ko có sdb18:14
n2inhap chuot vao cho do ma chon18:14
MD5_encui ròi18:14
MD5_encthế là nó ko nhận18:15
n2ichup lai cai hinh de18:15
vubuntor839nhấp vào rồi18:15
n2ithoai18:15
* n2i ko doan duoc18:15
MD5_enchic18:18
vubuntor839?18:19
MD5_encko nhan usb nhở18:19
vubuntor839ddịnh format ổ dữ liệu của mình18:19
vubuntor839@@18:19
MD5_encmay mà mình nhìn kỹ18:19
MD5_enc@@18:19
MD5_encthấy nghi nghi18:19
vubuntor839usb - 98GB18:19
MD5_encnên rút lại dc lời nguyền18:19
MD5_enc:))18:19
vubuntor839@@18:19
MD5_enchhehehe18:19
MD5_enct có làm rì đâu18:19
MD5_encnhìn nhầm cái chua sử dụng18:20
MD5_enclà 5GB18:20
MD5_enctưởng usb xịn18:20
MD5_enc:)18:20
n2ihttp://i.imgur.com/GcouJ.png18:20
vubuntor839n2i: @@18:21
n2iha'?18:22
MD5_encthoai18:22
MD5_enct xin đầu hàng18:22
n2idi ngu de18:22
n2i:D18:22
MD5_encca này khó để rồi18:22
MD5_encvĩnh biệt cái cuộc đời này18:22
n2i@@18:22
vubuntor839giúp đi18:22
vubuntor839mình làm18:22
MD5_enckhó đẻ quá18:22
vubuntor839rồi miêu ta18:22
n2ivubuntor839: chup hinh lai coi di18:22
vubuntor839uh18:23
vubuntor839n2i:18:25
n2i:-/18:25
vubuntor839minh ko chup đc18:26
vubuntor839ấn prtscr mà ko đc nữa18:27
vubuntor839lúc nãy vẫn nhấn đc mà18:27
n2ico cai chup hinh trong menu acc...18:27
n2ido18:27
n2iTake screenshot ay18:27
vubuntor839ok18:28
vubuntor839èo18:29
vubuntor839http://imgur.com/x7yQ218:30
bksupybotTitle: imgur: the simple image sharer (at imgur.com)18:30
n2ivubuntor839?18:33
vubuntor839n2i:18:33
vubuntor839http://imgur.com/x7yQ218:33
bksupybotTitle: imgur: the simple image sharer (at imgur.com)18:33
vubuntor839n2i: bạn ơi18:33
vubuntor839ảnh đó18:33
n2iđang check18:34
n2ihay ha18:34
* n2i tải teamviewer18:35
vubuntor839@@18:35
vubuntor839sao tự dưng out vậy?18:35
n2ireboot18:35
* n2i đang ở windows18:35
vubuntor839thế cái hình kia ở đâu ra?18:36
n2ihình nào?18:36
vubuntor839bạn gửi cho mình ý18:36
n2ihình tối thui ấy?18:36
vubuntor839uh18:36
n2ichụp trong đó ra chứ sao18:36
n2icho xin lại cái link coi nó thế nào18:36
vubuntor839@@18:36
n2i@@ chụp xong hem biết mặt mũi nó ra sao18:36
vubuntor839http://i.imgur.com/GcouJ.png18:37
vubuntor839trong window mà như vậy sao?18:37
vubuntor839:-/18:37
n2iđâu18:37
n2itrong tty18:37
n2ilúc nãy nói rồi mà18:37
vubuntor839tty?18:37
vubuntor839là gì?18:38
vubuntor839thế bây giờ bạn dùng teamviewer đc ko?18:38
vubuntor839giúp mình với18:38
n2ilà tty :D18:38
n2ixong roai18:38
n2icho xin số má18:38
vubuntor839497 960 32618:39
vubuntor839612418:39
n2iim18:40
n2ithật là values nhỉ18:41
n2ibật terminal lên hộ cái18:41
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
n2ithoai, ngủ!19:49
n2i}g919:49
bksupybotn2i: "g9" : Please God make bless to you19:49
vubuntor839uh19:49
n2ibksupybot gruuu19:49
vubuntor839pipi19:49
vubuntor839thanks19:49
n2i:(19:49
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!