/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/04/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

RawChid1 goede morgen08:45
RawChidGisteren heb ik de wiki hier en daar bijgewerkt.08:45
leoquanthi morgen08:59
leoquantRawChid, lernid weggehaald?09:03
leoquantverder ziet het er overzichtelijker uit09:16
leoquantde lernid howto overschaduwde de inhoud van de workshops, terwijl het slechts een middel is09:17
RawChidleoquant, ik heb het verplaatst11:10
RawChidop elke pagina staat de standaard tekst bovenaan: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/WikiInleiding11:10
RawChidEn als je klikt op meer info,11:10
RawChidKom je op deze nieuwe pagina: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/IRCKlas/MeerInfo  (hier staat ook lernid)11:10
leoquantRawChid, ja ik zag het11:14
leoquantlater11:14
leoquanthet is beter zo, veel werk?11:14
* leoquant vindt het zo raar dat lernid zo buggy is, terwijl het zo handig is. het lijkt ook niet verder ontwikkeld te worden (offtopic)11:16
RawChidNeuh, was niet veel werk11:26
erkan^Goedemiddag leoquant (-:13:33
leoquanthoi13:34
StefandeVriesleoquant: nieuwe piano is er :)15:24
leoquanthhehe goed voor je15:26
StefandeVriesik ga weer spelen15:26
StefandeVriestot later:P15:26
leoquantjeah ツ15:26
hannieRawChid, Tico heeft de laatste 12 nieuwe strings van de15:56
hannieLoCo Directory vertaald15:56
hannieIk kijk dat nog even na15:56
RawChidWat een snelheid!15:57
hannieJa, hij is vlot en vindt het leuk om te vertalen denk ik15:57
hannieRonnie, is er binnenkort een update van de Directory?15:57
Ronniehannie: geen idee, er zit wel een critical bug is die snel opgelost moet worden, maar ik verwacht niet dat de rest dan mee komt15:58
Ronniemaar ik denk dat de volgende versie ook geen maand meer gaat duren15:58
RawChidJa Ronnie, binnen een dag zijn we weer bij met vertalen15:59
RawChidTake that!15:59
RawChid:PP16:00
Ronnieja, waren wij maar zo snel met nieuwe functies toevoegen ;16:01
DooitzedeJongHallo16:01
DooitzedeJongHoe staat het met de vertalingen?16:02
RawChidGeen eerlijke vergelijking he Ronnie :P16:04
RawChidDag DooitzedeJong16:04
RawChidHeel goed, we hebben net de LoCo Directory vertaald hoor ik net16:04
DooitzedeJongHoe gaat het?16:04
hannieHoi Dooitze16:06
hannieIk moet nog even antwoord krijgen van leoquant16:07
hanniem.b.t. vertaling logs16:07
leoquanthannie, zegt u het maar16:08
hanniehi leoquant, ik moet mijn post nog doornemen,16:08
hanniemisschien heb je al geantwoord16:08
leoquantjazeker16:08
leoquantik zit 12 uur per dag strak voor het scherm hannie16:09
hannieok, dan ga ik zo verder met post doornemen16:09
hannieveel te veel, je moet naar buiten met dit mooie weer16:09
RawChidSucces met je uitpuilende postvak16:09
leoquantgrapje...16:09
hannie:)16:09
leoquantje hebt nog 4 minuten...16:10
leoquantik ga zo plat16:10
hannieBen je dan weg?16:10
hannieIk moet eerst even iets anders afmaken16:10
leoquanthier ga ik op standby16:10
leoquantafwezig16:10
leoquant2 minuten16:11
hannieok, het heeft geen directe haast16:11
DooitzedeJongok16:11
leoquant:P16:11
DooitzedeJongehm...16:11
hannieWel haast, Dooitze?16:11
leoquantDooitzedeJong, je maakt mijn scherm klein16:11
DooitzedeJonghuh?16:12
leoquantje nick is te lang16:12
DooitzedeJongoke16:12
DooitzedeJonghaha16:12
leoquant16:12
leoquanttot straks16:12
DooitzedeJongmoet je een ander thema in stellen16:12
hanniesee you16:12
* RawChid gaat weekend vieren. Later16:21
hannieDooitzedeJong, ik heb net GetStarted gekopieerd naar een nieuwe pagina, maar...16:27
hanniedat ziet er niet uit.16:27
hannieHoe krijg ik alles netjes in vakjes zoals het origineel?16:28
hannieZie http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/GetStarted#preview16:28
DooitzedeJong1Klus is geklaard16:38
DooitzedeJong1http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/GetStarted#preview16:38
DooitzedeJong1http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/GetStarted16:38
hannieDooitzedeJong, heb het ook net voor elkaar gekregen16:39
DooitzedeJong1oke16:39
=== Oer is now known as OerHeks
DooitzedeJong1Je moet het niet op die plek neerzetten16:40
DooitzedeJong1De juiste plek is http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/LogVertaling/GetStarted16:41
OerHeks:-)16:41
=== OerHeks is now known as 16SAACYC6
Ronnie`RawChid: misschien gaan ze vandaag nog een server update doen (althans de production branch aanpassen zodat het canonical team deze op de server kan zetten)18:24
DooitzedeJongGoedenavond18:27
Ronnie`hallo DooitzedeJong18:27
DooitzedeJongBegint de cursus commandoline?18:30
GotiniensDooitzedeJong, jij had me laast nodig?18:31
DooitzedeJongnee, leoquant18:31
DooitzedeJonghad je nodig18:31
Gotiniensah ok, want hij noemde jouw naam18:32
DooitzedeJongleoquant: ping ping ping18:32
Gotiniensnee geen nut18:32
Gotiniensik ben nu namelijk wederom weg :)18:32
Gotinienslater18:33
commandolineDooitzedeJong: cursus is zaterdag18:34
DooitzedeJong3 keer is scheepsrecht18:37
leoquantGotiniens,18:37
leoquantwat is er met je aan de hand?18:37
DooitzedeJongwas ik even vergeten idd commandoline18:38
commandolineok, ik schrok zelf al :P18:38
DooitzedeJonghaha18:38
DooitzedeJongIk keek even naar je rekenmachine, hij lijkt wel wat op die van mij in c++18:38
leoquantDooitzedeJong, de cursus is morgen18:39
DooitzedeJongWat mij opvalt aan python is dat ik nergens afsluitingstekens zie of accolades18:39
DooitzedeJongDaar wordt de code nogal slordig van heb ik het idee18:40
commandolineDooitzedeJong: juist een stuk overzichtelijker en beter leesbaarder, vind ik :)18:42
DooitzedeJongHoezo?18:43
commandolinedaarop is het zelfs ontworpen. (trouwens, je hebt door dat inspringen verplicht is?)18:43
DooitzedeJongja18:43
commandolinekortere code, en minder verschillende code styles18:43
commandolinebij PHP kan dit bijv. beide:18:43
commandolineif (condition) {18:43
commandolineen18:43
commandolineif (condition)18:43
commandoline{18:43
commandolineen daarnaast zijn er dingen als wel/niet inspringen18:44
Gotiniensleoquant, niks hoor, heb alleen een drukke week, elke avond afspraken enz18:44
leoquantok18:44
leoquantmoment18:44
commandolineDooitzedeJong: overtuigd?18:48
DooitzedeJongnee18:48
commandolineok, misschien komt dat dan nog, misschien ook niet. Dit is iig de achteliggende reden waarom de python ontwikkelaars hiervoor hebben gekozen18:49
DooitzedeJongoke18:49
DooitzedeJongmaar waarom vindt jij dat overzichtelijker18:51
commandoline1) het neemt minder ruimte in beslag, je kan dus meer code in één oogopslag zien18:52
DooitzedeJongoke18:52
DooitzedeJongdat hoeft niet zo te zijn18:52
commandoline2) wiens code ik ook bekijk, belangrijke stijlkenmerken komen overeen. Dat inspringen is verplicht.18:52
DooitzedeJongin c++ kan je het volgende doen:18:52
commandolineone-liners bedoel je?18:53
DooitzedeJongif (condition) { what has to be done }18:53
commandolineja dus, maar dat bedoelde ik niet.18:53
commandolinewant om hetzelfde overzicht te bereiken, heb je die extra lijn code nodig vind ik.18:54
DooitzedeJongoke18:54
commandolinein python kan dit ook:18:54
commandolineif condition: print "Condition true!"18:55
commandolineop één lijn.18:55
DooitzedeJongmaar je kan vast niet het volgende doen:18:55
exaltmorgen weer tutorial ?18:55
commandolinemaar dat zou ik niet doen, het gaat tegen de Python stijlrichtlijnen in dacht ik.18:56
DooitzedeJongif condition: print "Condition true!" else condition: print "Condition false"18:56
commandolineexalt: morgen weer cursus, dit is even een vraag beantwoorden18:56
commandolineprint "Condition true!" if condition else print "Condition false!"18:56
Gotiniensmaar imo is het niet zo boeiend dat je iets korter kan opschrijven. onderhoudbaarheid, duidelijkheid en de code van anderen makkelijk kunnen lezen zijn veel belangrijker18:57
commandolinezoiets werkt dacht ik, maar nogmaals, het is niet aanbevolen18:57
DooitzedeJongBij c++ is dit wel toegestaan18:57
commandolinewant het komt de leesbaarheid niet ten goede18:57
DooitzedeJongvanwege die {}18:57
Gotiniensin grote projecter is namelijk het lezen van code van anderen een groot probleem18:57
commandolineDooitzedeJong: mooi, maar gebruik je het in de praktijk vaak?18:57
commandolinelevert het goed leesbare stukken code op?18:57
DooitzedeJongvoor mij wel18:58
exaltcommandoline, in c doe ik wel eens a ? b : c18:58
commandolineik geloof dus van niet, en Gotiniens blijkbaar ook :)18:58
exaltken je dat ?18:58
DooitzedeJongoke18:58
commandolineexalt: b if a else c18:58
Gotinienscommandoline, ik ben het met jou eens inderdaad :)18:58
exaltcommandoline, das if else18:58
commandolineexalt: maar wel op één lijn, het is het directe equivalent.18:59
exalthmmm18:59
commandolinealleen heb je i.p.v. ? en : if en else18:59
commandolineoja, en de volgorde is anders.19:00
DooitzedeJongDat komt omdat veel ontwikkelaars vergeten de verschillende vragen (ifelse) te laten inspringen19:00
commandolinemaar, ook deze constructie gebruik ik spaarzaam. Het is voor de leesbaarheid nou niet bepaald fantastisch.19:00
DooitzedeJongEn daar is vast de reden dat python ontworpen is19:00
commandolineDooitzedeJong: inderdaad, men wilde één manier van code blokken maken hebben.19:01
DooitzedeJong*dat19:01
DooitzedeJongmaar waarom dan zonder {}19:02
DooitzedeJong?19:02
commandolineomdat het niet nodig is in python19:02
commandolineinspringen is genoeg om een blok te herkennen19:02
DooitzedeJongoke19:03
commandolineze hielden het dacht ik het liefst zo simpel mogelijk.19:03
DooitzedeJongoke19:04
DooitzedeJongHet zou best kunnen dat ik over een jaar of paar maanden juist wel graag met python programmeer om die reden19:05
commandolineklopt, ik kan me voorstellen dat het even wennen is; ik had hetzelfde toen ik voor het eerst naar C-style syntax (PHP of Java) keek. (ik ben begonnen met python)19:07
DooitzedeJongHet is weer heel wat anders19:07
commandolineklopt19:07
* commandoline is even weg, per ongeluk m'n terminal met ssh gesloten :P19:08
DooitzedeJongwelkom commandoline19:09
commandolinebedankt :)19:09
leoquantcommandoline, heb je mij nog nodig?19:10
leoquantDooitzedeJong, ?19:10
leoquantanders ga ik19:10
leoquantfilm19:10
commandolineleoquant: nee hoor, veel plezier :)19:10
DooitzedeJongGa lekker voor een film zitten en niet te vergeten flikken maastricht19:10
leoquantiemand? ツ19:10
leoquantlol doeg!19:11
erkan^are you chicken, AlanChicken ?19:44
=== AlanChicken is now known as AlanBell
AlanBellnot any more!19:55
OerHeksha ha hi Alan19:56
=== Cees_ is now known as Cees
erkan^(-:20:01
hajourhi AlanBell :)20:02
AlanBellhi20:04
hajourUndiFineD,  is going to give class for accessibility in about 10 minutes with some other persons20:06
=== meetingology` is now known as meetingology
sensehttp://sensehofstede.nl/verkiezingen-ubuntu-nederland Vanaf vanavond kunnen mensen zich kandidaat stellen.20:17
OerHeksnice sense, ge houd de vaart erin.20:19
senseOerHeks: Met dank aan Ronnie20:19
senseHij heeft veel werk gedaan voor de stemsoftware.20:19
OerHeksja natuurlijk, er zit geen i van ik in team20:19
sense:)20:21
OerHeksgemenschapsraad en dagenlijkse leiding, daarvoor hebben de kandidaten dus tot 5 april de tijd zich te profileren, als ze dat profiel nog niet hebben.20:22
sensegemeenschapsraad en voorzitter20:24
senseIs dat niet duidelijk in het bericht? :( Oeps20:25
OerHeksjawel, de voorzitter ook natuurlijk.20:25
senseDe gemeenschapsleiding bestaat uit gemeenschapsraadsleden.20:25
OerHeksnu weet ik al dat ik mij niet kandidaat stel, maar ben wel benieuwd wie dat wel gaan doen :-)20:26
senseIk hoop dat we goede/genoeg kandidaten krijgen.20:31
erkan^gaan jullie een kandidaatsverkiezing organiseren: wie is een premier van Ubuntu-NL als ik heb goed begrepen? :P20:33
senseerkan^: en het parlement!20:35
senseIn een keer!20:35
erkan^haha :-P20:35
exaltik wil ook stemmen!20:45
exaltwat moet ik doen om binnen 2 uur op de lijst te komen ? :P20:47
OerHeksjoh, tijd zat, de stemming is pas na 4 april20:47
senseexalt: Zet je naam helemaal onderaan <http://wiki.ubuntu-nl.org/community/OrganisatieVoorstel/VoorstelStemgerechtigden> en ik zal zien of we (het groepje van vier) je nog kunnen behandelen!20:47
exaltOerHeks, ohhh ja... ik wil rennen voor voorzitter ofcourse20:48
OerHeksdoe je best.20:50
OerHekser is niks tegen een jong bestuur.20:50
senseHoe meer kandidaten hoe beter!20:50
OerHeksja, met open source bloed :-D20:51
senseAls ik niet verkozen wordt heb ik het alleen maar makkelijker. ;)20:52
exaltiets dergelijks :21:00
exalt|| Evan Sonnemans || https://launchpad.net/~evan-exalt || exalt || exalt || (ubuntu) evangelist actief op IRC, mwanzo en speechcontrol|| (./) ||21:00
exaltsense,21:00
senseexalt: '(./)' moet eigenlijk '-' zijn, maar voor de rest prima. :)21:00
sense(./) is een vinkje, maar we moeten je eerst nog even bespreken in het groepje van vier.21:01
exaltdone21:02
senseexalt: Oké, mooi. Ik denk niet dat je vanavond nog behandeld wordt, maar je hebt vast nog wel genoeg tijd in de resterende vier weken.21:02
exaltoke21:03
senseIk ga afsluiten, als mensen zich nog toe willen voegen aan de lijst op <http://wiki.ubuntu-nl.org/community/OrganisatieVoorstel/VoorstelStemgerechtigden>: doe het, maar ik kan niks garanderen. :)21:07
sensetot ziens!21:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!