/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/04/#ubuntu-no.txt

jo-erlendKagee :)00:05
jo-erlendder er den diskplassanalysereren veldig fin. 00:06
jo-erlendvideoen i den siste bloggposten på markshuttleworth.com får Firefox hos meg til å tryne. Gjør den det hos dere også?01:25
jo-erlenddvs.. Den tryner ikke. Den fryser uten å klage på noe.01:25
jo-erlendoverlay scrollbars så veldig fint ut, synes jeg. 01:40
=== Eleccy_ is now known as Eleccy
=== Berge_ is now known as Berge
SlimGer det mulig å sette opp bind9 til å svare på forespørsler om example.com, og spørre en ekstern DNS om alle subdomener til example.com?16:16
SlimGDet er en fæl midlertidig løsning til jeg får fjernet m$ domenekontrolleren som har samme navn på AD roten som hjemmesidene til bedriften.16:17
SlimGJeg prøver å unngå å måtte vedlikeholde alle subdomener til example.com på vår interne bind9 dns server16:19
=== locobot_1_2 is now known as locobot_1
SakariasSlimG: tror det er lettere å sette opp dnsmasq enn bind16:28
filthpigOhai. Har problemer med nettverkskortet på en laptop her. Type RT2560 PCI. Driveren lastes etc, men dmesg | grep rt25 gir denne remsa: http://pastebin.com/BfgpBH0n16:47
filthpigOpprinnelig sa den også "Try setting pci=biosirq" (i grub) Det har jeg prøvd, uten resultat.16:48
=== PetterH_ is now known as PetterH
jo-erlendnoen som vet om overlay scrollbars bare vil brukes i Unity eller om den også vil brukes i "klassisk ubuntu skrivebord"?17:45
SlimGSakarias: Vil jeg kunne løse problemet mitt med dnsmasq?17:46
jo-erlendSlimG: hva er fordelen ved å ikke samle alle sonene på en server?17:48
SlimGbedriften.no er et internet domene med en rekke subdomener, av en eller anne grunn har det blitt satt opp en intern windows dc med samme navn på AD rot treet, jeg forsøker å sette opp en intern DNS17:51
SlimGi det lange løp vil AD roten få nytt navn eller bli fjernet, men i mellomtiden prøver jeg å slippe å manuelt oppdatere alle eksterne subdomener til bedriften.no på den interne DNS serveren17:52
si-m1ad - how does it work18:08
xthehe, er så klassisk det der18:09
SlimGkunne kanskje forsåidt endret rot domenet på internet til å peke mot den lokale IPen til m$ DC, men ser ikke ut til at det lar seg gjøre via domeneshop interfjeset18:31
jo-erlendpå et par av 2.5" sata-diskene mine, er det en ekstra kontakt av et slag, ytterst på disken. Den har fire pinner og likner litt på en sånn plugg som brukes for å overføre lyd fra cd/dvd til lydkortet. Hva er den pluggen til? Det er bare noen få av diskene som har den.20:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!