/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/05/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

DooitzedeJongGoedenmorgen Sense08:11
DooitzedeJongsense08:11
sensehey DooitzedeJong08:11
senseDooitzedeJong: de problemen zijn opgelost hoor08:11
DooitzedeJongOke, bedankt08:11
DooitzedeJongKan je ook iemand anders voorstellen?08:12
senseDooitzedeJong: Als kandidaat: nee, dat moet die persoon zelf doen.08:14
senseAls je op anderen wilt stemmen moet je daar nog even mee wachten. :)08:14
DooitzedeJongUit wat voor mensen bestaat de gemeenschapsraad?08:15
DooitzedeJongik bedoel vertegenwoordigen ze ook een team08:15
DooitzedeJong?08:15
senseDooitzedeJong: De gemeenschapsraad bestaat uit mensen die ervoor gekozen worden.08:16
senseMensen met stemrecht kunnen zich verkiesbaar stellen, en mensen met stemrecht kunnen vervolgens op de kandidaten stemmen.08:16
senseZe zijn niet gebonden aan een subgroep.08:16
DooitzedeJongoke08:16
DooitzedeJongKort maar krachtif leoquant08:31
DooitzedeJong:)08:31
DooitzedeJongkrachtig08:31
leoquantDooitzedeJong, dat ben ik he.....:P08:31
DooitzedeJonghaha08:31
leoquantgoede morgen08:31
sensegoedemorgen leoquant08:31
DooitzedeJongJij ook goedemorgen08:31
leoquantgoedemorgen sense08:31
leoquantik heb idd "de" site bezocht08:32
leoquantzeer keurig allemaal08:32
DooitzedeJongIk denk dat jij wel een goed lid van de gemeenschapsraad zou zijn, leoquant08:32
leoquantgeen idee DooitzedeJong08:33
leoquantwil het ook liever niet bespreken.....08:33
DooitzedeJong:D08:33
DooitzedeJongoke08:33
leoquantnee serieus08:33
DooitzedeJongoke08:34
leoquantontbijt/koffie tot straks!08:34
DooitzedeJongtot zo08:34
DooitzedeJongVerder alles goed sense?08:36
senseleoquant: Mooi om te horen.08:36
senseDooitzedeJong: Alles goed, DooitzedeJong. :) Met jou ook?08:36
DooitzedeJongja hoor08:36
DooitzedeJongKomt cambridge uni steeds dichterbij?08:38
leoquantcommandoline, ping10:43
commandolineleoquant: pong10:43
leoquantik ga je rond 4 uur/vijf uur weer "rechten" geven omdat ik misschien later kom10:44
leoquantkan dat?10:44
leoquantben jij wel aanwezig dan?10:44
commandolinehmm, ik laat m'n computer wel aanstaan als ik wegga.10:45
leoquantals het niet uitkomt gewoon zeggen hoor10:45
leoquantik kan het ook anders oplossen10:45
commandolinenee, lukt wel :)10:45
leoquantok, dan doen we zoals we laatst deden10:46
commandolineprima10:46
leoquantkijk ik redt het wel, maar voor alle zekerheid10:46
leoquantdaarom...10:46
leoquant10:47
commandolineok10:47
DooitzedeJongGoedenmiddag11:13
OerHeksmiddag DooitzedeJong11:14
DooitzedeJongIk wilde net aan leoquant vragen om het topic van dit kanaal te veranderen11:14
StefandeVriesoeps..bijna vergeten dat vanavond weer cursusavond is..11:19
OerHeksjups11:19
OerHekshuiswerk gedaan, Stefan ?11:19
StefandeVriesik heb de uitwerkingen gemaakt, of in ieder geval van één van de twee opdrachten11:20
StefandeVries:)11:20
commandolinehmm, als iemand nou nog even die andere goed maakt, hoef ik het niet meer te doen :P11:22
StefandeVrieshaha11:22
StefandeVriesOerHeks, heb jij ze al af toevallig? :P11:22
OerHeksik was bezig met toevoegen en verwijderen, veranderen is een hersendenkertje11:23
OerHeksmaar ik ga zo eerst nog wat boodschapjes doen, tijd genoeg om verder te prutsen.11:24
StefandeVriesDat gaat vast wel lukken voor vanavond11:24
OerHeksja hoor, zodra ik rust in mijn kont heb11:24
commandolinehmm, dan wordt het toch zelf maken :P11:25
commandolinedoe ik zo wel even11:25
StefandeVriesZal niet al te lang duren11:26
StefandeVriesben even eten11:26
commandolinehmm, nou is DooitzedeJong weg, maar ik wilde hem nog vragen of er vanavond nou wel of niet JFL vergadering zou zijn. Weet iemand anders dat toevallig?13:04
leoquantgoedemiddag bakeds, kunnen we iets voor je doen?14:06
DooitzedeJongHallo14:07
commandolinehoi DooitzedeJong, hadden we vanavond nou wel of niet JFL vergadering?14:08
DooitzedeJongZo als het nu staat niet14:08
commandolineok14:08
DooitzedeJongWe kunnen vanavond nog wel even verder brainstormen met leoquant14:08
DooitzedeJongmaar Ronnie zal niet aanwezig zijn14:08
DooitzedeJongvanwege carneval14:08
leoquantna de workshop?14:08
leoquantben ik afwezig14:09
commandolineok, dan heeft het geen nut lijkt me14:10
leoquantgewoon en goed moment plannen14:10
leoquante14:10
DooitzedeJongoke14:11
leoquantna carnaval ツ14:11
leoquantgebruikt de ubuntu loco meeting calender14:11
DooitzedeJongDaarom ging het ook niet door14:12
leoquanten gij ziet de mogelijkheden14:12
commandolineleoquant: is dat deze?14:12
commandolinehttp://ubuntu-news.org/calendars/fridge/14:12
leoquantmoment14:12
leoquant: http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-nl14:14
commandolinebedankt14:15
leoquantcommandoline, ik heb the fridge gebruikt14:15
leoquantmaar dat loopt niet goed, contact gehad mey versch. mensen hierover14:16
commandolineok14:16
leoquantmaar bij mij slaat hij bij events de maand mrt over14:16
leoquant:/op onze mwanzo calender staan de workshops wel allemaal14:17
commandolinevreemd14:18
leoquantterwijl ik jouw workshop er zeker op het gezet14:19
commandolineok14:23
leoquant: https://www.google.com/calendar/embed?src=brughen26%40gmail.com&ctz=Europe/Amsterdam14:25
leoquantik heb het event ook op de loco (wederom) gezet14:25
leoquant: http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-nl/events14:26
leoquantraar14:26
commandolinenou ja, het staat er nu weer op :)14:27
DooitzedeJongWaar gaat de wworkshop van vanavond over?14:27
DooitzedeJongvan python\?14:27
commandolineDooitzedeJong: functies14:27
leoquantcommandoline, omdat ik dat deed net...:)14:27
leoquantah functies...14:27
DooitzedeJonginteressant commandoline14:27
commandolineja, weet ik. bedankt :)14:27
leoquantcommandoline, de cet tijd instellen is ook zoiets, dat is te doen, maar opslaan springt ie terug op utc14:30
leoquantbij14:30
commandolineheeft die site geen bugtracker? (op launchpad ofzo?)14:30
leoquanttja ik geloof dat Ronnie daar mee bezig was14:31
commandolineok14:31
leoquantcommandoline, dit word je 5 de workshop14:31
commandolineklopt14:31
leoquantalweer14:31
leoquantzullen we emiel weer eens polsen voor pdf formats?14:32
Ronnieleoquant: ^^ wat gaat er fout?14:32
leoquantRonnie, 1 plaats14:32
leoquanteen event foetsie14:33
leoquantcet tijd instellen gaat niet14:33
Ronniefoetsie ?14:33
leoquantyep14:33
Ronniehmmmz14:33
leoquantheb de workshop net er weer bij geplaatst14:33
commandolineleoquant: ik heb al een tijdje geen contact meer gehad via email met emiel, geen idee of hij nog van plan was nog meer lessen in pdf's te zetten.14:34
leoquantbij instellingen: cet, naam van het land, etc submit....utc14:34
leoquantok commandoline14:35
leoquantik vraag/pols hem wel14:35
commandolineleoquant: ik zal trouwens switchen naar xchat, zodat die rechten geregeld kunnen worden als jij wilt.14:35
leoquantmooi14:35
leoquantah meeting en event kwestie14:40
leoquantik zet de workshops onder events14:41
leoquantsommige staan onder meeting14:41
leoquantbedankt commandoline done14:42
Ronnieja, die meetings zijn vooral bedoeld voor IRC meetings (of andere IRC evenmenten)14:42
leoquantprecies14:42
leoquantjou coc workshop staat afaik onder meeting14:42
leoquantmaar op de mwanzo calender sta je ook, soi14:43
leoquanthttp://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-nl/meetings14:43
StefandeVrieswb commandoline16:12
DooitzedeJongGoedenavond17:01
OerHeksAvond Dooitze17:01
DooitzedeJongronnie: http://localhost/index.php?action=stats17:04
DooitzedeJongMijn eigen pc17:04
DooitzedeJongoops17:05
DooitzedeJongniet de goede link17:05
DooitzedeJonghttp://143.176.36.91:8117:05
StefandeVriescommandoline?17:22
commandolineStefandeVries, hoe gaat dat? :P17:22
commandolineik heb er nu de rechten wel voor geloof ik17:22
StefandeVries"/voice StefandeVries" :P17:22
commandolinehmm, simpel :P17:23
StefandeVriesta-da:P17:23
StefandeVriesnog een uurtje ongeveer17:24
StefandeVriesga ik nog even pianospelen17:24
StefandeVriestot later17:24
OerHeksploink17:24
StefandeVrieswhut?17:24
OerHeksmuziekale groet :-D17:25
StefandeVriesIn dat geval ploink terug :)17:26
* commandoline is ook even weg, tot zo17:28
StefandeVrieswelkom dimi7717:31
dimi77dank je17:32
DooitzedeJongWat is de html kleurencode van de Ubuntu kleur17:38
DooitzedeJongronnie, Wat is de html kleurencode van de Ubuntu kleur?17:39
RonnieDooitzedeJong: #DD481417:44
RonnieDooitzedeJong: zie design.canonical.com17:44
DooitzedeJongHartelijk Dank17:44
Ronnieen #333 voor de tekst17:44
DooitzedeJongbegint http://143.176.36.91:81 er al wat op te lijken?17:44
Ronnie#DFDFDF voor de light grijze vakken17:44
Ronnie#f7f7f7 voor de grijze schaduw17:45
DooitzedeJongoke17:45
Ronniedan zijn de meest gebruikte kleuren17:45
MrChrisDruifSchaduw? :P17:45
RonnieDooitzedeJong: staat de poort in de router wel open?17:45
DooitzedeJongdep17:46
Ronnieik kom er namelijk niet in17:46
DooitzedeJongoke, zal nog even nakijken17:46
DooitzedeJonghttp://143.176.36.91:8117:47
DooitzedeJongen nu?17:47
StefandeVriesjup, werkt17:47
DooitzedeJongga nu eens naar statestieken17:47
RonnieDooitzedeJong: welke pagina heb je aangepast>17:48
DooitzedeJongdie van statestieke17:48
DooitzedeJongn17:48
RonnieDooitzedeJong: deze: http://143.176.36.91:81/index.php?action=stats17:48
DooitzedeJongjep17:48
Ronniestaat het thema voor een niet ingelogde gebruiker wel meteen goed?17:49
DooitzedeJongweet ik niet, staat hij dan niet op website-thema?17:49
Ronniewel een ubuntu thema17:50
Ronnieik zal een screenshot maken17:50
Ronniehttp://ubuntuone.com/p/gEb/17:50
DooitzedeJongHet klopt als een bus17:51
DooitzedeJongik ben bezig met die tables waar ik het laatst over had17:51
Ronnieoke, ik vind het nog een erg lange pagina nog, kun je nog een update sturen als je het wat verder hebt uitgewerkt17:52
DooitzedeJongZoals de bovenste tabel moet het allemaal worden17:53
RonnieDooitzedeJong: om een gevoel te krijgen voor het thema, lees deze gids eens door: http://design.canonical.com/the-toolkit/guides-for-websites/17:56
DooitzedeJongoke17:56
Ronnieik ben benieuwd naar het toekomstige resultaat17:57
DooitzedeJongmooi om te horen17:57
DooitzedeJongHoe krijg ik een afronding18:04
DooitzedeJongin css18:04
DooitzedeJong?18:04
Ronnie-border-radius: 4px; of 8px18:04
DooitzedeJongoke18:04
Ronnieen -moz-border-radius en -webkit-box-radius18:05
Ronniestaat al ergens anders in de css, zoek maar eens op (ik ben niet zeker van de benaming  van -webkit )18:06
DooitzedeJongWaarom zou je dat in webkit doen?18:09
Ronnievoor oude webkit browsers die nog geen border-radius ondersteunen (in de tijd dat border-radius nog geen standaard was)18:10
Ronniezelfde dus voor -moz voor de oude firefox18:10
DooitzedeJongHet wordt idd ook niet als code gezien door css18:10
DooitzedeJonggedit18:10
Ronnienee, dat klopt, maar gewoon erbij zettten18:11
DooitzedeJongen schaduw?18:11
Ronniebox-shadow volgens mij, zoek maar in de css, daar staan genoeg vorobeelden18:12
Ronniemaar niet te veel schaduw gebruiken18:12
Ronnieleid af van de content18:12
DooitzedeJongoke18:12
Ronniehint: de pdf van hierboven ^^18:13
DooitzedeJongik heb firefox 4.0 maar die rond het niet af18:14
Ronniedan heb je ergens een typfout18:14
Ronnieow wacht...18:15
Ronniedat is het nadeel van tabellen, die kun je nieet afronden18:15
DooitzedeJongdan moet het maar met div18:15
Ronnievolgens mij tenminste18:15
StefandeVriescommandoline al weer terug?18:18
commandolineja18:18
commandolinenet18:19
DooitzedeJongWat voor versie van Ubuntu raad jij aan voor vanavond?18:19
StefandeVriesow, oké. toevallig haha18:19
leoquanter is toch een workshop?18:19
StefandeVriesjups18:19
commandolineDooitzedeJong, voor python? Alles hoger dat Ubuntu Warty lijkt me OK :P18:20
DooitzedeJongoke18:20
DooitzedeJongIk gebruik 11.418:20
StefandeVriesdat is hoger dan Warthy18:20
StefandeVriesDus prima18:20
StefandeVries;)18:20
leoquant4.10 heb ik thuis he18:21
leoquantjaja18:21
DooitzedeJongIk hoop niet dat mensen dat letterlijk gaan nemen commandoline :P18:21
RonnieDooitzedeJong: heeft 11.04 standaard 3.2 of zit die nog in 2.7 ?18:21
DooitzedeJong2.7 volgens mij, anders was er een grote update geweest voor python apps18:21
commandolinehmm, zou een mooie toevoeging zijn aan m'n reeks VM's, Warty... Misschien maar 's kijken of ik nog een image kan vinden.18:21
DooitzedeJongpath18:22
commandoline2.718:22
DooitzedeJongoldreleases.ubuntu.com/18:22
DooitzedeJonghttp://oldreleases.ubuntu.com/18:22
DooitzedeJonghttp://old-releases.ubuntu.com/18:22
commandolinebedankt :)18:22
DooitzedeJonghttp://old-releases.ubuntu.com/releases/18:22
DooitzedeJongIk kan je wel vertellen, commandoline, dat het even wennen is18:23
leoquantwe gaan beginnen18:32
leoquantmet de workshop18:32
Tjibbatop18:32
leoquantje kan hier je vragen stellen18:32
dimi77ja ik ben er, beetje laat18:33
leoquantok....18:34
dimi77moest nog ff de pc van de buurvrouw op gang helpen18:34
leoquantMedUsaXIII, welkom, net begonnen18:36
leoquanthttp://paste.ubuntu.com/563139/18:36
leoquanthttp://paste.ubuntu.com/566649/18:37
hannieHoe kan je gegevens sorteren in een dictionary?18:37
MedUsaXIIITrouwens, is er nieuwe URL voor lernid ?18:37
leoquantMedUsaXIII, nee18:38
commandolineals het goed is niet, idd18:38
leoquantlernid --config http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop?action=AttachFile&do=get&target=ubuntu-nl-mwanzo-workshops.lernid18:38
MedUsaXIIIDanku18:38
leoquantalstu18:38
leoquant: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/IRCKlas/MeerInfo18:39
hannieok, merci18:39
DooitzedeJongWaar wordt de cursus gegeven?18:40
commandoline#ubuntu-nl-mwanzo18:40
commandoline-klas ;)18:40
leoquantDooitzedeJong, ^^18:40
hannieHet woordenboek is eigenlijk exact hetzelfde als naam/e-mail (key/value)18:40
DooitzedeJongIk weet ook niet alles leoquant18:40
commandolinehttp://paste.ubuntu.com/575952/18:41
hannieWe hebben toch al appels=10, peren=20 enz. gehad. Is dat wat je bedoelt?18:44
Tjibbatis geloof ik wel duidelijk18:45
MedUsaXIII74Voor mij wel, maar ik moest eerst ( vorige les ) ook even goed kijken.18:45
hannieja, float ook18:49
Tjibbahmm wat deed float ook alweer?18:49
hanniemaar je kunt i.p.v. float ook een getal met ,00 opgeven bij input18:49
Tjibbaahja18:49
Tjibba:)18:49
hannieDe berekening geeft dan gelijk een getal met ,nnnn18:50
hannieBedoel je met de lengte van de lijst het AANTAL items?18:55
MedUsaXIII74Kun je zelf ook functies maken ? En gaat dat dan richting object georienteerd programmeren ?18:56
MedUsaXIII74Ok, danku.18:57
hannieIk zou num() logischer vinden18:58
DooitzedeJongQUESTION: Over die tweede opdracht van vorige week, kan je python ook de values op laten slaan in een document?19:00
leoquantduidelijk?19:02
dimi77yep19:02
bakedsoke19:02
hanniealles duidelijk19:02
MedUsaXIII74duidelijk19:03
commandolinehttp://typewith.me/ep/pad/view/ro.LGhT4417wF8/latest19:03
hannieWordt de functie door de programmeur gedefinieerd?19:07
hannieDank, StefandeVries19:09
hannieKan je de gedefinieerde functies opslaan en in andere programma's gebruiken?19:13
bakedsprogramma doet het nog niet klopt dit?19:14
StefandeVriesbakeds, waar loopt het vast bij jou?19:17
bakedsline 319:17
bakeds  File "les5.py", line 319:17
bakedsSyntaxError: Non-ASCII character '\xc2' in file les5.py on line 3, but no encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details19:17
StefandeVriesbakeds: we werken eraan, commandoline gaat nu even verder19:18
bakedsja oke ik had het gewoon gekopieerd19:20
StefandeVriesbakeds: voeg dit toe aan het bestand onder '# adresboek.py':   # -*- coding: utf-8 -*-19:20
hannieHet is duidelijk19:27
OerHeksjups19:27
hannieMaar ik zou het nog niet zelfstandig kunnen maken ):19:27
StefandeVriesMet oefening wel, hannie19:28
OerHekseerst het begrijpen van de code. dan aanpassen en zien/leren wat je doet.19:28
MedUsaXIII74Als je def voor een stukje code zet wordt het ook uitgevoerd, is dit te voorkomen ?19:28
hannieIk wil nog iets vragen over regel 18:19:30
hannieWaar gaat return keuze naartoe?19:30
hannieHeel erg bedankt voor jullie goede uitleg!19:31
hannieTot de volgende keer19:31
MedUsaXIII74Stel dat je bijvoorbeeld van het menu een def wilt maken MAAR nog niet wilt uitvoeren op dat punt. Dat bedoel ik.19:32
commandolinehannie, momentje, we beantwoorden je vraag zo19:32
hannieok19:32
MedUsaXIII74Zodat je die def later als menu kan gebruiken, maar je wilt hem al van te voren defineren ipv pas als je hem nodig hebt.19:33
commandolineMedUsaXIII74, duidelijk?19:34
MedUsaXIII74en je defineert hem door bijv aan te geven: menu = menu(menu1) of menu = menu(menu2)19:36
MedUsaXIII74Dan is het duidelijk19:36
hannieok, dat is helder nu, bedankt19:36
MedUsaXIII74ok19:37
hannieIk wil jullie vooral een compliment maken over de opbouw van de cursus,19:37
commandolinebedankt :)19:37
hannieDaar is over nagedacht. Het is te behappen voor beginnelingen19:37
MedUsaXIII74ahhhh, nu snap ik hem19:37
StefandeVriesde initiatiefnemer en eerste uitvoerder was commandoline, hannie. :)19:38
StefandeVriesik ben later ingestapt19:38
MedUsaXIII74ik zag de aanroep eerst nier, dus ik dacht dat het meteen werd uitgevoerd19:38
MedUsaXIII74heel erg bedankt :D19:38
commandolinevolgende les komen we nog uitgebreid op functies terug.19:38
hannieTot ziens allemaal19:38
StefandeVriesmooi zo, MedUsaXIII74 :)19:38
commandolinetot ziens hannie19:38
MedUsaXIII74en ik sluit mij aan bij de mening van hannie, super dat jullie deze cursus geven19:38
MedUsaXIII74Ik moet helaas dd room verlaaten, de vriendin vind het welletjes voor nu :(19:39
MedUsaXIII74Heren ( en Dames ) Bedankt, en tot de volgende keer19:39
commandolineok, tot volgende week!19:39
StefandeVriesmooi zo :)19:41
erkan^wat is meetingology /22:55
erkan^?22:55
erkan^soort vergaderingslogboek ?22:55
MrChrisDruiferkan^: Ja, soort van notulist voor bij vergaderingen :)22:56
erkan^kee (-:23:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!