/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/05/#ubuntu-nl.txt

Martijn1985goeiemiddag, ik was bezig met het configureren van mijn samba-shares onder ubuntu 10.10, en met dat ik dat doe valt de draadloze verbinding weg. Ik had deze draaiend via de windowsdrivers, maar hij is er mee opgehouden. Bekabeld werkt internet wel. Is er iemand die mij daarmee zou kunnen helpen?11:37
Wiesowihi13:23
Wiesowiik heb een vraagje13:23
Wiesowiik heb een applicatie die ik onder wine wil draaien alleen die heeft java nodig13:24
Wiesowihoe kan ik dit oplossen13:24
OerHekshallo Wiesowi , aanvullingen voor wine doe je met winetricks13:24
OerHekswiki.winehq.org/winetricks13:25
Wiesowiok ik zal ff kijken13:25
OerHeksik kijk nu ook in die list, maar vind geen java :(13:27
OerHeksziet er naar uit, dat je gewoon de windows installer moet gebruiken > http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=662613:29
Wiesowiwindows installer gewoon openen met wine13:32
Wiesowiok13:33
Wiesowiik zal het proberen13:33
OerHeksals je deze gedownload hebt, bekijk de file met filemanager, rechter muis > rechten13:33
OerHekscheck of deze 'uitvoeren´ aangevinkt staat13:33
OerHeksof via terminal:   chmod +x <filename>13:34
Wiesowidankje het werkt13:40
Wiesowihet programma loopt ondertussen13:40
Wiesowithanks13:40
OerHekssucces Wiesowi :-)13:40
Wiesowilaters13:42
stefIs het mogelijk om iets te maken zodat als je je usb stick in je computer steekt, dat ubuntu deze direct zal backuppen ?13:42
stefik heb al wel een script gevonden dat bij het insteken van een stick, die stick zal herkennen en een scipt starten. Ik weet alleen niet hoe ik moet beginnen aan het kopieren van mijn bestanden13:43
OerHeksrsync is een backup tool.13:43
OerHeksik gebruik rsync, plus Grsync als GUI voor Gnome.13:43
OerHeksnatuurlijk kan je allerlei scriptjes mee maken, op tijd, of op detectie zoals jij wil.13:44
stefis er ergens een wiki te vinden over het schrijven van een eigen script ?13:45
stefwant ik heb gezien dat je in grsync, je commando kan zien, en dat commando moet ik eigenlijk gewoon in het een script zetten?13:45
OerHekshttps://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/backup-shellscripts.html13:46
OerHekshttps://help.ubuntu.com/community/Beginners/BashScripting13:46
stefin mijn geval is bash het beste denk ik ?13:47
stefhet lukt me maar niet om een script op te starten wanneer ik mijn usb stick insteek :/14:24
wdhstef, wat zou het script precies moeten doen?15:36
wdhowh.. voor een backup?15:36
wdhstef, http://andrioid.net/usb-automatic-backup-ubuntu15:38
wdhconcept is simpel :)15:40
wdhoverigens zal je het scriptje iets aan moeten passen.. dit script gaat ervan uit dat je iets van je computer op de usb-stick wilt zetten..15:44
wdhmaar dat is een eenvoudige wijziging15:44
wdhmoest ik ook maar eens gaan gebruiken voor de instellingen van mijn servertje :) heb nog wel een usb-stickje over15:57
exalthoi17:48
leoquant 19.30 python 5: #ubunu-nl-mwanzo, #ubuntu-nl-mwanzo-klas18:16
wdhmwanzo?18:17
leoquantwow wdh welkom18:18
leoquantin de wondere wereld van ubuntu-nl18:19
wdh:)18:21
leoquantah, DE wdh!18:21
leoquant(sorry)18:22
wdhik ben hier ook niet zo vaak meer :)18:22
leoquantlol ik ook niet.....18:22
wdhdat verklaart dan alweer een hoop18:22
OerHeksping Powerfire18:23
leoquantpythonners nog 5 minuten...18:24
=== Haxbeertje is now known as Gerwin
=== Viper is now known as Out`Of`Control
mark29krijg mijn geluid niet aan met ubuntu 10.10 moederbord is m2v-mx se geluidskaart is ingebouwd realtek 662- gr arralia 6 channel audio codec21:04
mark29kan iemand mij daar mee helpen21:04
JanCmark29: je krijgt helemaal geen geluid of niet altijd?21:06
mark29nog altijd niet21:06
mark29helemaal niet21:06
JanCmark29: ik ga er van uit dat je gekeken hebt dat het geluid niet op "mute" of "volume 0" staat en zo?21:07
JanCoh, en als je meerdere geluidskaarten hebt, check dan of de juiste gebruikt wordt21:07
JanCje kan dat allebei doen in "Geluidsvoorkeuren"21:08
mark29in vlc player zie ik volume op en neer gaan maar niets uit luidsprekers21:08
mark29zit maar een geluidskaart in21:08
JanCook geen USB headset of een grafische kaart met HDMI of zo?21:09
OerHeksheb je gister wat gehad aan https://help.ubuntu.com/community/SoundTroubleshootingProcedure ??21:09
mark29heb ik geprobeert vind zo gezegt geluidskaart niet21:09
mark29en zit tans een in21:09
mark29!!Sound Servers on this system !!----------------------------  Pulseaudio:       Installed - Yes (/usr/bin/pulseaudio)       Running - Yes  ESound Daemon:       Installed - Yes (/usr/bin/esd)       Running - No   !!Soundcards recognised by ALSA !!-----------------------------  --- no soundcards ---   !!PCI Soundcards installed in the system !!--------------------------------------  20:01.0 Audio device: VIA Technologies, Inc. VT17021:13
mark29hij vind hem nu wel21:13
JanCmark29: "sound cards recognised by ALSA - no soundcards" betekent dat er geen driver is21:22
JanCis dat een recent moederbord?21:22
OerHeksVIA K8M890 uit 2007 ?21:27
JanCnormaal zou je ook geen geluidskaart mogen zien in "Geluidsvoorkeuren" dan trouwens21:31
JanCmaar 2007 is wel raar dat die totaal niet werkt--realtek 662 is een HDA-chip IIRC21:32
OerHeksmisschien een bios versie nakijken, mogenlijk dat een update beschikbaar is, maar dan zou ik eerst de changelog lezen.21:34
mark29drie jaar oud ongeveer21:46
mark29vier jaar nu21:46
Sannegoeie avond, mag ik hier een praktische vraag stellen?21:57
hanswSanne, dat weten we alleen als je de vraag stelt :-)21:58
Sanneaha :-)21:59
Sannehoe kom ik in de bios? ik wil ubuntu vanaf cd installeren op mijn nieuwe laptop, maar hij pakt de cd niet, en dat schijn ik in de bios in te kunnen stellen.21:59
Sanneik heb heel zorgvuldig gekeken bij het opstarten, maar niets gezien in die richting22:00
mark29f822:01
Sannede toets f8? en wanneer moet ik die intoetsen..?22:01
OerHeksDel Esc F1 F2 F1022:03
CyberGabberSanne: Welk merk laptop?22:03
OerHeksdie volgorde probeer ik altijd22:03
OerHeks1 toets per boot22:03
wicahoi22:03
Sanneik heb een asus22:03
OerHeksik gok Del22:04
CyberGabberESC22:04
CyberGabberESC, dan bootsequence...22:04
Sanneik ken niet zo veel termen, '1 toets per boot' begrijp ik niet22:04
OerHeksals ik een vreemde bios wil komen, zonder aanwijzing, probeer ik 1 toets, per boot poging.22:05
wicakan iemand mij vertellen, waarom als ik met gigolo naar mijn server connect om een bestand te bewerken. Dit bestand vervolgens 400 als rechten krijgt?22:05
CyberGabberSanne: Laptop staren, en vrijwel direct paar keer op ESC -toets drukken, dus nog voor je windows etc ziet22:05
wicagigolo maakt een sftp verbinding naar mijn server, Ik vermoed dat ik iets in ssh moet aanpassen22:05
hanswmijn asus is overigens F222:06
hanswwica, doe je het als gebruiker waar het bestand eigenaar van is?22:07
Sanneeen paar keer? dus het maakt niet zo veel uit hoe vaak? klnikt erg vreemd :-)22:07
Sannemaar ik ga het proberen22:07
JanCwica: umask setting op de server of in "gigolo" (whatever dat is)22:08
hanswik heb nog nooit umask settings in een programma meegemaakt22:08
wicagevonden :)22:09
JanCwel, niet echt umask, maar wel een gelijkaardige mask  ;)22:09
Sanneik kom in een scherm met 3 mogelijkheden:22:09
hanswJanC, chmod? :-)22:09
Sannep0 st95 nogwat22:09
wicaik moet Subsystem sftp in sshd.conf aanpassen22:09
Sannep1 matshitocdvd-ram nogwat22:09
Sanneen enter setip22:09
cafuegoSanne: enter setup is wat je wilt22:09
Sanne(setup)22:10
Sannewelke moet ik kiezen om vanaf de cd op te starten?22:10
hanswSanne, setup, en dan zoeken naar de boot sequence22:10
cafuegoiets als 'boot sequence' ofzo22:10
Sanneah, dat ziet er boeiend uit...22:10
hanswzorg dat de cd boven aan staat22:11
JanChansw: niet chmod, wel een mask22:11
Sanneik had niet gedacht dat ik hier nog eens zou komen :-) (en ga op zoek naar boot sequence)22:11
hanswJanC, vreemd, dat zou je juist aan de server willen overlaten22:11
JanCje kan natuurlijk perfect een mask instellen in de client ook, of de client kan de server beïnvloeden22:12
* cafuego zet umask fijn in pam22:13
JanCwaarbij client = sftp client lib of whatever, niet noodzakelijk het programma dat je gebruikt22:13
JanCniet noodzakelijk het programma waarmee je dat document bewerkt dus22:14
Sanneik zie geen 'boot sequence', bij het tabblad 'boot' zie ik wel 'cd/dvd rom drive bbs priorities' moet ik die hebben?22:15
cafuegodat zal 'm wel zijn ja22:15
Sanne(hij staat nu op delete boot option)22:16
wicaHmm, het is niet ssh, blijkbaar doet gvim het :/22:17
mark29nu heeft asus gene bios updater voor linux22:20
cafuegodos is genoeg; die kunnen bijna altijd onder freedos draaien22:20
Sannemark & cafuego, zeggen jullie iets wat belangrijk is voor mij, zo ja moet ik iets anders/niet doen?22:22
cafuegoSanne: ik denk niet dat je 'delete boot option' wilt doen22:22
cafuegoSanne: kun je ergens de boot volgorde veranderen?22:22
Sannedat weet ik niet, omdat ik niet zo goed weet waar ik naar moet zoeken22:23
Sanneik sta nu bij het tabblad 'boot'22:23
Sanneik zie 'boot configuration' waar ik uefi boot en pxe rom aan kan 'klikken'22:24
Sanneen ik zie boot option priorities waar ik boot option #1 en #2 kan kiezen22:24
cafuegodat zou het kunnne zijn22:25
Sanneen ik zie een rijtje van 3 opties: 'hard drive bbs priorities', 'cd/dvd rom drive bbs priorities' en delete boot option22:25
Sanneoke, bij die boot option priorities staat als uitleg 'set the system boot order' dat klinkt inderdaad in de juiste richting22:26
Sannebij boot order #1 staat een P0: st95 .... getal en bij #2 staat p1: matshitavdv-ram22:26
Sanneik geloof dat ik dat juist om moet draaien?22:27
cafuegoyep22:27
cafuegodat gaat meestal met page-up ofzo22:27
Sanne:-) (dat ga ik proberen...)22:27
Sanneja hij doet het :) DANK!22:28
hanswSanne, vergeet niet de cd eruit te halen na de installatie :-)22:29
MrChrisDruifhansw: Dat wordt toch verteld als je klaar bent met installeren en je moet rebooten?22:30
Sannegoede tip! ik wil eerst even proberen voor ik echt ga installeren.22:30
hanswja, maar weet jij hoeveel mensen lezen MrChrisDruif ? :-)22:30
MrChrisDruifhansw: Goed? (Bijna) niemand? Dat? Nog best wel een hoop volgens mij....22:31
cafuegoMrChrisDruif: Vast wel zo'n 0.02 procent22:31
hanswMrChrisDruif, ik zie het zo vaak22:31
Sannealleen, lijkt de cd niet te pakken, hij zoemt af en toe en stopt dan weer, en op het scherm is het de hele tijd zwart met onderin een poppetje met een circel er om en nog een tekentje22:34
hanswdruk eens op enter ofzo22:35
hanswspatiebalk22:35
hanswen geduld22:35
MrChrisDruifSanne: Soms duurt het even voor de cd laad...22:35
MrChrisDruifVooral op trage systemen....weet niet wat je draait <_<"22:35
Sannedie doen beiden niets, zou het kunnen dat de cd niet goed is?22:36
Sannehet is een nieuwe laptop, ik hoop niet dat hij traag is ;-)22:36
hanswdan zou je nu al wel wat moeten zien ja22:36
Sanneik ga nog even afwachten... en wat moet ik anders doen om weer windows op te starten of in de boot te komen of af te sluiten?22:37
hanswde boot volgorde terugzetten in de bios22:37
hanswzoals het orgineel stond22:37
Sanneja maar hoe kan ik nu naar de bios? weer met esc?22:37
MrChrisDruifNieuw is relatief O:-)22:37
Sanneja da's waar en je hebt ook grote variatie in het nieuwe..22:38
MrChrisDruifhansw: Moest Sanne de boot volgorde veranderen? Kan toch ook eenmalig? Boot preferences ofzo?22:38
MrChrisDruifDat ook....netbooks zijn niet snel bijv, maar kunnen wel nieuw zijn :D22:38
Sanneik geloof dat ik dit heb: een intel pentium II, 500 op de harte schijf en 4 geheugen22:40
hansw4? megabyte? :-)22:40
hansween pentium 2 is echt al heel oud22:41
Sanneja dan kan het nog wel even duren met laden hans ;)22:41
MrChrisDruifPentium II? =-O22:42
MrChrisDruifEn dat noem je nieuw? :P22:42
Sannemaar even.. esc doet ook niets, moet ik de cd weer open doen?22:42
Sannehet is een nieuwe laptop, ik heb niet gezegd dat het een recente processor is :p22:43
MrChrisDruifOw....voor jou nieuw bedoel je?22:43
Sanneuhm ik weet niet of ik nog goed begrijp wat jij bedoelt dat ik bedoel..22:44
Sannemaar ik krijg liever een praktische tip wat ik met die cd moet doen, ik heb niet het idee dat hij aan het laden is, hij draait echt maar 1 seconde, daarna paar seconden stil, en dat al bijna 20 minuten22:45
OerHeksik denk dat  ubuntu ( gnome ) er niet op gaat draaien.22:48
Sanneik heb de cd er uit gehaald22:48
Sannekrijg nu "edd error bb00 reading sector22:49
Sanneinvalid or corrupt kernel image.22:49
Sanneboot:22:49
Sanneedd: error bb00 reading sector22:49
Sannewhat to do :-)22:49
Sanne(ik ben een leek, dat hebben jullie nu wel door)22:50
Sannehet is wel heel stil.. er is vast wel iemand die weet wat ik kan doen?22:53
MrChrisDruifOw...sorry22:53
MrChrisDruifJe hebt dus een Pentium II?22:53
OerHeksik zou Lubuntu proberen i.p.v. ubuntu.22:53
MrChrisDruifOerHeks: Shoot! Wou ik net zeggen :D22:54
hanswdaar lijkt het wel op ja, p222:54
OerHeksof de alternate cd, en dan openbox als gdm22:54
Sanneik ga pentium II even checken...22:55
Sannewat is het voordeel van Lubuntu?22:55
OerHeksmogenlijk dat die pc dit wel kan draaien22:55
OerHekshoeveel geheugen zit erin ?22:56
MrChrisDruifSanne: Lubuntu draait op LXDE ipv Gnome22:56
MrChrisDruifLXDE = Lightweight X11 Desktop Environment22:56
=== Viper is now known as Out`Of`Control
Sannehttp://www.informatique.nl/519176/asus-k72f-ty117v.html22:58
Sannepentium Dual core :-)22:58
SanneMrChrisDruif, oke, en zijn er ook nadelen aan verbonden?22:59
OerHekshaha dat is geen Pentium II22:59
MrChrisDruifxD, nee...geen Pentium II :D22:59
OerHeksge heeft een dual core, met ddr3 ram22:59
Sanne(pentium II koop je nu denk ik idd ook niet meer nieuw :-))22:59
Sannezo'n leek ben ik dus haha23:00
MrChrisDruifVond het ook al raar....nieuw en Pentium II23:00
MrChrisDruifMaar goed...23:00
MrChrisDruifLXDE; tsja, wat kan ik erover zeggen :P23:01
Sannemaargoed...  op dit moment staat er op die laptop dus die melding en ik weet niet wat te doen (behalve ondertussen de was opvouwen.. :-))23:01
MrChrisDruifHet is allemaal nét iets anders dan Gnome....dingen als Compiz zijn standaard niet geïnstalleerd enzo...23:01
OerHeksnou, Intel Mobile HM5523:01
MrChrisDruif(Compiz kan je pc mooie animaties laten maken)23:01
Sannekleine verschillen, maar met deze pentium dual core is LCDE misschien minder nodig dan met een pentium 2?23:02
Sanne(LXDE)23:03
MrChrisDruifJuah, ik denk dus ook eerder dat het aan je CD ligt...23:03
MrChrisDruifHeb je de ISO gecontroleerd voor je hem ging branden? Heb je de CD gecheckt voor je ging installeren?23:04
Sanneer staat nu: "EDD: Error bb00 reading sector 7960  invalid or corrupt kernel image. boot: Edd: error bb99 reading sector 2084"23:04
OerHeksnou, Intel Mobile HM55 , die bug is bekend23:06
MrChrisDruifOerHeks: Ligt dus aan de mobo?23:07
OerHekschipset, ik lees dat een nieuwere kernel de oplossing kan zijn > http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=139341323:07
OerHeksen de laatste pagina is dec 2010, bug still exists23:07
OerHekswelke kernel zit er in 10.10 ?23:08
MrChrisDruifOw....had vandaag nog een kernel update geïnstalleerd23:08
Sannepraten jullie over mijn laptop/probleem?23:09
OerHeksja23:09
MrChrisDruifOerHeks: 2.6.35 ?23:11
OerHeksja, de 10.04 gebruikt 2.6.32.x23:11
OerHeksdus mogenlijk dat 10.10 wel boot.23:12
Sanneik begrijp er weinig van, en vooral weet ik niet wat ik nu moet doen. Ik ben op zoek naar een concrete tip voor nu: moet ik de laptop dichtdoen, een toets indrukken, een commanco geven?23:15
MrChrisDruifSanne: Welke versie van Ubuntu ben je aan het installeren?23:17
Sanneik kan ook gaan slapen en morgen wel zien ('s ochtends ben ik in betere doen dan 's nachts)23:17
Sanneik ben nu niets aan het installeren, want ik heb de cd-lade open gedaan23:17
Sannemaar ik wil 10.10 installeren23:17
MrChrisDruifOk, dat vroegen OerHeks en ik ons af.... OerHeks dacht/hoopte dat 10.10 wel wil booten...23:20
Sannewat betekent 'booten'?23:20
MrChrisDruifMaar had je de ISO gecheckt toen je hem binnen had Sanne? Of de gebrande CD?23:21
MrChrisDruifBooten is opstarten23:21
Sanneik dacht dat ik de gebrande cd kon checken door de laptop op te starten met de cd er in, maar dat had ik wellicht fout23:24
Sannevoordat hij gebrand werd, checkte het programma wel eerst iets en dat was toen goed, alleen dacht ik toen dat hij aan het branden was, maar dat bleek niet zo, want na dat checken vroeg hij of ik wou branden23:25
MrChrisDruifDat klopt, maar *uit me hoofd* zeg ik dat je het daarvoor ook kon testen23:25
MrChrisDruifMaar ISO kan/moet je apart checken tegen de checksum...23:25
Sannetoen heb ik nee gekozen, zodat ik er nog even ovfer na kon denken, en daarna heb ik wel gebrand, maar zonder nogmaals te checken23:25
MrChrisDruifMaar Sanne: als je zelf zegt dat je meer een ochtendmens bent, kan je beter dan terugkomen :)23:25
Sannemaargoed, dit is op zich niet zo relevant voor waar mijn laptop nu staat, met die error23:26
Sannenog een paar uur en het is ochtend ;-)23:26
Sannehet voornaamste waar ik naar op zoek ben, is of ik nu iets kan doen zodat mijn laptop uit staat, of in windows zodat ik hem weer uit kan zetten23:26
Sannedat lijkt me prettig, dan slaap ik wat fijner :-)23:26
MrChrisDruifJe kan evt. de ISO alsnog checken?23:27
Sannemaar als jullie dat niet weten (of me niet willen zeggen ;-)) ga ik inderdaad wel binnenkort naar bed23:27
MrChrisDruifwinmd5sum is een makkelijk programma daarvoor...(zal ff linkje zoeken)23:27
Sannein mijn nieuwe laptop kan ik nu niets23:27
MrChrisDruifNiet willen komt niet in m'n woordenboek voor hier :P23:27
Sanneen mijn oude is te traag, daar doe ik liever niets meer...23:28
Sannenu ben ik wel blij dat ik hem heb natuurlijk, zodat ik met jullie kan chatten terwijl ik op die ander iets probeer te installeren... maar verder wil ik er graag vana (ik ben niet voor niets tegelijk de was aan het opvouwen... zo traaaaag)23:28
MrChrisDruifOk...23:30
MrChrisDruifDus op Windows had je de ISO binnengehaald? Maar die staat dus op je laptop?23:31
Sanneja idd23:31
Sannemaar ik heb dus ook de laptop waar ik nu op werk, maar daar kan ik dat bestand idd niet checken23:32
cafuegozoooo23:32
MrChrisDruifHmmm...23:32
SanneIk ga nog een keer duidelijk mijn vraag omschrijven, en als het me niet duidelijk wordt ga ik idd slapen:  Ik heb de cd-lade open en een zwart scherm met een paar regels tekst:23:34
Sanne"EDD: Error bb00 reading sector 7960  invalid or corrupt kernel image. boot: Edd: error bb99 reading sector 2084"23:34
Sannewat kan ik doen om mijn computer hier uit te krijgen zodat ik hem kan afsluiten? (daarna opstarten in windows of bios lukt me wel en dan kan ik ook zelf de cd controleren etc)23:34
Sanne(ik ben niet boos hoor, maar soms  via die chat is niet altijd duidelijk of de ander begrijjpt wat je bedoelt)23:35
OerHeksnou, tot zover ik begrijp, zou de 10.10 cd het moeten doen, misschein met een aanpassing waar in de link over gesproken word23:37
OerHeksdiegene deed een Text install, en nainstallatie de grub aangepast met nomodeset23:37
Sanneja maar oerheks, daar heb ik nu niets aan, want als ik de cd-lade weer dicht doe, gebeurt er niets23:38
OerHeksnu zit ik ook aan de beta van 11.04 te denken, Natty alfa 3 .. maar die is nog in test.23:38
OerHeksow ook niet als je geheel je laptop weer reboot ?23:39
OerHekspower knop 10 sec vast houden zodat deze uit gaat.23:39
Sannehoe moet ik mijn laptop rebooten? oh dat...23:39
Sannedat is een nogal radicale methode, is dat het beste nu denk je?23:39
OerHeksdat is radikaal, maar doet geen kwaad.23:40
Sanneoke in dat geval durf ik het aan23:40
OerHeksbeter dan de stroom eraf en de batterij eruit.23:40
Sanneje moet toch voorzichtig omgaan met een nieuw bakkie... nietwaar?23:41
OerHekszekers.23:41
Sannedit werkt en hij start gewoon op in windows (cd lade is open) dus ik ga slapen23:41
Sannedank voor al het geduld en gepuzzel!23:41
OerHeksyw23:41
Sanneoerheks, had je die tip niet een uur eerder kunnen geven? ;-) zo simpel... nou ja...23:44
OerHeksow :(23:44
OerHeksik had dat niet door23:44
Sanneblijkbaar was mijn vraag een uur geleden niet duidelijk...23:44
Sannedus het is misschien meer mijn eigen schuld... ;-)23:45
OerHeksik ben blij dat je nu kan slapen :-)23:45
Sanneja ik ook... ciao23:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!