/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/05/#ubuntu-vn.txt

=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor147help me!!!!01:50
vubuntor147help me!!!!01:50
vubuntor748A c cho em hoi cai office moi trong u co ten la gi vay nhi?01:58
CoconutCrabopenoffice?02:00
vubuntor748ko phai la ban openoffice02:09
vubuntor748no moi co ban moi mo`02:09
vubuntor748A c cho em hoi cai office moi trong u co ten la gi vay nhi?02:09
CoconutCrablibreoffice02:11
vubuntor748a cho em hoi em cai libreoffice thi no thong bao cai thong qua ppa,ppa la gi ah?02:22
CoconutCrab!ppa02:24
CoconutCrabnobawk: dạy hộ con bot ppa cái?02:24
nobawkCoconutCrab: vieest di, roi em day.02:25
* CoconutCrab đã dùng ppa bao giờ đâu :(02:25
* nobawk cũng chả mấy khi dùng :302:27
nobawkvubuntor748: ppa là mấy cái repo người ta tự build, rồi public cho mọingười02:28
nobawkvubuntor748: ko phải official02:28
vubuntor979kkkkkkkkkkkkkkkkk02:39
vubuntor600alo02:55
vubuntor600có ai biết tiếng Việt hong?02:56
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== GeekComp is now known as Guest7948
=== Guest7948 is now known as GeekComp
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
GeekCompbkphenny: "每組三台的機關型衝陣隊"?03:59
bkphennyGeekComp: "Washed three organs of each type of matrix teams" (zh-TW to en, translate.google.com)03:59
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== GeekComp is now known as Geek|lunch
vubuntor344chào các Bác,05:44
vubuntor344các B cho e hỏi giữa máy bàn và laptop xài mạng wifi có remote cho nhau được không vậy mấy B05:45
vubuntor344sao không có ai help hết vậy05:46
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== Geek|lunch is now known as GeekComp
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== codai28101 is now known as codai2810
=== vubuntor045 is now known as UIT2011
UIT2011có ai biết cách truyền tập tin trong pidgin khoog?07:56
n2itum keo vut vao la duoc07:56
_Tux_UIT2011: kéo thả07:56
_Tux_hết07:56
UIT2011nhưng mà đang gửi là nó bảo lỗi không truyền được07:57
UIT2011ý mình là có cách nào hỗ trợ để nó truyền tập tin ak07:57
_Tux_UIT2011: up bản mới nhất07:57
UIT2011nhận cũng không được07:57
UIT2011luôn luôn là bản mới nhất07:57
CoconutCrabyahoo thì chắc là được07:58
UIT2011uhm, yahoo thi được07:58
n2iUIT2011: khong duoc? no bao the nao?08:14
n2itruyen file voi yahoo?08:14
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor997alo..!09:01
vubuntor997chào cac bạn09:02
vubuntor997cho minh hoi  1 chút09:02
vubuntor997"máy tớ đa có ubuntu vs windows7 chạy song song"09:03
vubuntor997vùa mượn được cái ổ cứng nưa có ưindoưs xp09:03
vubuntor997mình vaò terminal gõ "sudo update-grub"09:04
vubuntor997pass---> ok09:04
vubuntor997vào file grb.cfg thấy đã có windows xp với uuid và thứ tự ô cứng09:05
vubuntor997nhưng khi khởi đọng lại thì trình quản lý grub không có windows xp (nó vẫn như cũ)09:06
vubuntor997giúp mình với .......09:06
vubuntor997( mình vẫn có thể vào ổ cứng kia có xp bàng cách ấn F8-chon ổ và vào bt,nhưng mình muốn grub qunr lý cho tiện)09:08
nobawk09:09
nobawkbạn có 2 ổ cứng hả?09:09
vubuntor997chào bạn09:09
vubuntor997dúng vậy09:10
nobawkeh09:11
nobawkthế thì hơi lạ09:11
vubuntor997^^09:11
nobawklúc boot vào grub có thấy windows xp ko?09:11
vubuntor997uh,cũng lạ....thứ tự uuid và so o cung dung luon09:11
vubuntor997....chỉ có ubuntu vs w7 như cũ09:12
nobawkchạy update-grub nó ra cái gì?09:12
nobawk!paste | vubuntor99709:12
vubuntor997(xp ở ổ thứ 2)09:12
vubuntor997Generating grub.cfg ... Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.35-24-generic Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.35-24-generic Found Windows NT/2000/XP on /dev/sda1 Found Windows 7 (loader) on /dev/sdb1 done ongduc@GodFather:~$09:14
vubuntor997đó bạn ơi !!09:14
vubuntor997.........09:17
vubuntor997Generating grub.cfg ...09:17
vubuntor997Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.35-24-generic09:18
vubuntor997Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.35-24-generic09:18
vubuntor997Found Windows NT/2000/XP on /dev/sda109:18
vubuntor997Found Windows 7 (loader) on /dev/sdb109:18
vubuntor997done09:20
nobawkvubuntor997: h reboot ko thấy xp?09:28
nobawkvubuntor997: hay là phải vào win7 mới thấy bootloader của xp09:28
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
vubuntor406có ai ở đây hêm?10:24
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
dungwdbên U mình copy file vào trong đĩa local disk (NTFS). khởi động lại qua win 7 không nhìn thấy các file đó13:40
chammuacopy file đó [20:47] <dungwd> copy vào đĩa có định dạng NTFS [20:47] <dungwd> sau đó qua win 7 không thấy các file đó13:48
chammuahelp u ;))13:48
dungwdhi13:49
dungwdmới hỏi rồi13:49
dungwdnhưng thấy bạn vô nên hỏi luôn13:49
dungwdhi13:49
chammuaê tìm trong này nè : http://www.mediafire.com/?jgreyj24m3e82um  lúc trước ai đó trên này gởi đó :)13:51
bksupybotTitle: Tu Hoc Su Dung Linux - Smith.N Ebooks.rar (at www.mediafire.com)13:51
vubuntor152mat am thanh14:10
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
n2i!bus15:51
n2i!ibus15:51
n2ibotoototootttttttttttttttttttt15:51
vubuntor811có ai không16:02
vubuntor811có ai giúp mình không16:03
vubuntor811hix ko có ai cả16:06
vubuntor078alo có ai đó k0??? cho mình hỏi cái này nha :)16:06
vubuntor811hỏi j bạn16:07
vubuntor078mình mới cài duơc cai ibus-unikey, nhung sau môi lan khởi đọng nó k0 active duoc tren thanh taskbar16:08
vubuntor811bạn cho nó khởi động cùng hệ thống16:08
vubuntor078vào đau de chỉnh bạn16:08
vubuntor811system16:08
vubuntor811refer16:08
vubuntor811starup pro16:08
vubuntor078roi?16:09
vubuntor078add no vao ha bạn?16:09
vubuntor811uhm16:09
chammuanghe liên khúc phượng hoảng của elvis phương rồi ngủ thôi http://www.youtube.com/watch?v=Fh8I82A_hpw&feature=related16:10
bksupybotTitle: YouTube - Liên Khúc Phượng Hoàng (at www.youtube.com)16:10
vubuntor811mà hình như là nó tự active khởi động cùng mà :-s16:10
vubuntor078nhung minh vào đó rồi 0 thay16:10
vubuntor078dung là vạy :(16:10
vubuntor078nhung máy mình thì k0 duoc :(16:10
vubuntor811!ibus16:10
vubuntor078potay16:10
vubuntor704alo16:11
vubuntor704alo16:11
vubuntor704hi16:11
vubuntor704hi16:11
vubuntor811bạn cài ibus như thế nào thế16:12
vubuntor811http://wiki.ubuntu-vn.org/images/Tutb.png <--- hương dẫn này16:12
vubuntor811chắc bạn chưa kích hoạt ibus thôi16:13
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== n2i is now known as n2i|ZzZ
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== n2i|ZzZ is now known as n2i
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== n2i is now known as n2i|zZz
=== C4NoC is now known as C4NoC|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!