/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/06/#ubuntu-no.txt

SlimGMin 10.10 server rapporterer LC_MESSAGES=nn_NO.utf813:22
SlimGenda /etc/default/locale sier LANG="en_US.UTF-8", hvor får jeg endret LC_MESSAGES til default verdien?13:23
Bergeexport LC_MESSAGES=en_US.UTF-813:24
BergeSetter du LC_MESSAGES eksplisitt i skallet?13:24
Berge(Eller X-innloggingen eller whatnot.)13:24
SlimGLCM blir ikke satt i skallet, og jeg regner med jeg får ordnet dette med export LCM, men jeg vil gjerne vite hvor nn_NO.utf8 har sneket seg inn13:26
BergeOg du har ikke X?13:27
SlimGikke X nei13:27
BergeSe i alskens .profile, .bashrc, med /etc-ekvivalenter?13:27
BergeOm det ikke settes, arver den LC_MESSAGES fra forelderprosessen.13:27
BergeAltså login.13:27
SlimGaha, kan den ha arvet LC_MESSAGES fra ssh-klienten jeg bruker?13:30
SlimGmaskinen jeg ssher fra har samme verdi på LCM13:31
BergeOm du har satt den til å sende med de variablene.13:32
BergeSetEnv elns i ssh_config13:32
BergeSendEnv, er det.13:32
SlimG"SendEnv LANG LC*" står det på natty ssh_config, ny default innstilling i natty da regner jeg med?13:36
BergeAner ikke.13:36
BergeMen det betyr at skallet ditt arver LC_MESSAGES og venner.13:37
SlimGtakk for hjelpen Berge13:48
Bergenp13:48
BergeForresten gir ssh -vvv masse fin debuginfo for slikt.13:49
SlimGTakk for tips13:53
=== lubotu3` is now known as lubotu3

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!