/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/07/#ubuntu-no.txt

hjdHey. Fant nettopp ut at kodenavnet for 11.10 blir Oneiric Ocelot (http://www.markshuttleworth.com/archives/646)10:28
xtO_o10:39
xtdårligste namnet hittil10:39
hjdjeg synes de navnevalgene går veldig opp og ned. Også har de en tendens til å velge adjektiver jeg aldri har hørt om. Vet ikke om sistnevnte bare gjelder meg.10:44
xtAdjektiv? :)11:29
xtBerge :11:29
xt)11:29
xthei11:29
Bergext: :11:47
Berge(11:47
Bergehei11:47
si-m111.10 Octogenarian Ogle11:51
si-m1sende inn tips til shuttle11:51
hjdxt: kodenavnene består av et adjektiv og et dyrenavn. Jeg må nesten alltid slå opp i ordboka når nye navn lanseres.12:07
krosenvoldHvordan kan jeg få ubuntu til å komme opp med wlan *av* 15:02
kjes/etc/interfaces eller no sånn15:03
krosenvold(Min laptop har nettverkskabel stort sett fast tilkoblet men foretrekker alltid wlan etter boot)15:03
hjdkrosenvold: hvis det er en laptop kan du trykke av/på-knappen for trådløst nettverk. Da må du aktivt slå det på for at det skal kunne koble seg til noe.15:03
krosenvoldKnapp du liksom, that's so 200215:04
krosenvoldDenne dritten har ikke noen knapp15:04
kjes/etc/network/interfaces15:04
kjesdu har sikkert "auto wlan0" eller no sånn der15:04
Bergekjes: Da vil jo ikke n-m ta i det.15:04
krosenvoldkjes: Og hva er strofen ?15:04
kjesBerge: n-m?15:04
hjdah, trodde de fleste laptopper hadde det. Da må du nok endre /etc/....15:05
Bergekjes: network-manager15:05
hjdnetwork-manager15:05
BergeJeg antar at krosenvold vil bruke n-m, men la WLAN være av ut av boksen.15:05
Berge(Som jeg ikke vet hvordan man gjør, altså.)15:05
BergeSpørsmålet er hvorfor krosenvold slår av maskinen.15:05
krosenvoldBerge: Jeg måtte oppgradere kjernen ;)15:05
kjesBerge: ah sånn grafisk15:06
Bergekrosenvold: Og du klarer ikke å leve med å slå av nettet manuelt de få gangene du oppgraderer kjernen?15:06
BergeI så fall: Bruk ksplice. (-:15:06
kjesBerge: har ikke brukt grafisk linuxer på årevis15:06
kjesdrar hjem jeg15:06
krosenvoldBerge: Og så er det ikke *helt* sant fordi jeg ganske ofte kommer "hjem" med helt flatt batteri15:06
Bergekjes: Da bør du kanskje være bittelitt forsiktig med å foreslå ting til folk som spør om det (-:15:06
krosenvoldBerge: Fordi f.eks. datra har dratt ut kontakten til laptopen for å lade ds'enb elns ;)15:07
geirhaMen n-m pleier da å foretrekke kablet forbindelse over trådløs..?15:07
krosenvoldgeirha: Skulle ønske den gjorde det, men ikke her15:07
Bergegeirha: Den slår på trådløs likevel.15:09
Berge(Men den foretrekker kablet ruting.)15:09
krosenvoldJeg kan i og for seg leve med at den slår det på så lenge den ikke bruker det ;)15:09
Bergeåh15:09
BergeDet må du jo si. Jeg trodde du hadde en ordentlig grunn.15:09
Berge(-:15:09
krosenvoldOk, jeg kan jo for ordens skyld late som jeg er redd for wlan strålinh15:10
BergeDen biter ikke på meg.15:10
Berge(-:15:10
krosenvoldØdelegger min kontakt med det astrale plan15:10
* krosenvold mumler noe om shakra-aura15:11
jo-erlendkrosenvold: høyreklikk og "Slå av trådløst nettverk", eller hva det står? 17:34
=== lubotu3` is now known as lubotu3

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!