/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/08/#ubuntu-no.txt

SlimG"ping win2k8burk" ser burken, "nmap -sP win2k8burk" ser ikke burken ...17:11
SlimGmysql lytter kun på localhost, hvordan kan jeg midlertidig få den til å lytte på alle nic?17:44
barfmysql.conf?18:10
barf$ cat /etc/mysql/my.cnf | grep bind18:12
barfbind-address= 10.224.72.12318:12
SlimGbarf: Jeg tenkte det sikkert var mulig å gjøre litt sanntids gymnastikk med nettverket i linux uten å tulle med nisser18:26
barfSlimG: med route?18:50
geirhassh-tunnel?19:52
jo-erlendnoen som har innsikt i Telepathy og GStreamer i Python? Jeg kunne tenke meg å bygge inn støtte for VoIP i programmet mitt, særlig vha SIP. Jeg tenkte at Telepathy måtte være veien å gå, men jeg vet ikke helt hvor den begynner. :)20:08
jo-erlenddvs, det er særlig det med lyd og GStreamer jeg er usikker på. 20:08
Malin_hva slags program du lager? )20:08
jo-erlendkundesystem.20:09
Malin_ah20:10
Malin_da er det smart med innebygging av VoIP :D20:10
jo-erlendjeg skulle gjerne hatt sånn at når en kunde ringer, så slår systemet opp i databasen og finner ut hvilken kunde og kontakt det er, for så å hente frem all relevant informasjon så man har det klart når man tar telefonen. 20:10
Malin_aha, genialt20:11
jo-erlenddet kunne i alle fall være nyttig. :)20:12
Malin_det er faktisk så genialt, om noe lignende ikke finnes fra før av, at tja det er ikke lett å forklare, da jeg ikke har annet ord enn genialt20:12
jo-erlend:)20:14
Sakariasikke akkurat en ny ide. finnes masse slikt fra før.20:19
jo-erlendja, jeg regner med det, selvom jeg aldri har sett noe. 20:19
Sakariasvar med å utviklet et slikt system, allerede i 199620:21
jo-erlendda fantes ikke Telepathy engang. :)20:21
SakariasNope, men ISDN kort og nummervisning fantes :)20:21
jo-erlendjaja, sånt for ISDN og predicted dialing har fungert i lange tider. 20:22
Sakariashansaworld (kundesystemet vi bruker på jobb) er f.eks linka mot skype20:22
jo-erlendugh. 20:22
Sakariassikkert kjekt for de som bruker skype til å ringe med20:23
jo-erlenddet er egentlig ikke fordi jeg har så stort behov for det at jeg vil lage det. Det er mer det at jeg vil ha et litt større prosjekt som jeg kan jobbe med en stund.20:26
storrgie_allo20:28
storrgie_can anyone anglicize a word for me?20:28
jo-erlend-no?20:29
storrgie_http://en.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%B0arbrunnr20:29
storrgie_not sure how to anglicize the third character in that word20:29
Malin_uff, får ikke kopiert tekst fra evolution og limt inn i f.eks. nettleseren jo :S23:08
jo-erlendMalin_: det er en gammal bug :)23:49
jo-erlendctrl+c pleide å få evo til å tryne, så de deaktiverte det. Det er flere år siden. :>23:50
KageeO_o23:51
jo-erlendjeg husker ikke helt hva det var. Det er kjempelenge siden. Jeg hadde glemt hele greia :)23:52
jo-erlenden ting som irriterer meg nå, er at jeg ikke får valgt "tilpass sidehøyde" i Evince. Det er ikke så fryktelig irriterende, men litt. 23:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!