/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/09/#kubuntu-se.txt

FlygisoftPhilip5: Du har inte rtorrent kvar på din repo va?17:29
Philip5nope17:58
Philip5Flygisoft: saknar du det?17:58
FlygisoftLite :P17:58
FlygisoftHåller på att installera om ubuntu nu, bytt disk i servern :P17:58
Philip5vet inte om ubuntus egen version har stöd för fjärrstyrning nu18:00
FlygisoftPhilip5: Ingen aning, senast jag kollade gjorde ju den inte det18:09
x_linkGod kväll!18:18
x_linkPhilip5: Hur länge har du haft egen repo?18:18
Flygisoftx_link: Hej hej18:36
Philip5x_link: vet inte. ett antal år18:39
x_linkFlygisoft: Länge sen =)18:52
FlygisoftJa faktiskt ;D18:52
x_linkPhilip5: Okej, tycket det är gött som fan att du den. Uppskattas av många.18:52
x_linkLite synd att nte Hardy-versionen orkas tas hand om =)18:52
Philip5hardy är gammalt skräp vid det här laget18:58
x_linkTar det mycket plats att ha ett sådant repo då?19:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!