/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/09/#ubuntu-lt-team.txt

sirexLabas rytas.07:37
sirexAr pastebėjot, kad nuo šiol šis kanalas loginamas?07:37
Kulverstukasta prasme loginamas? :P07:38
Kulverstukasjis visada loginamas, visi isijungia loginima :P07:38
sirexViskas, kas čia rašoma, keliauja į irclogs.ubuntu.com07:38
Kulverstukasmmm07:38
sirexŠtai pvz.: http://irclogs.ubuntu.com/2011/03/09/%23ubuntu-lt.html07:39
shookeesįdomu, įdomu08:36
shookeeso chanserv šita funcija pagal prašymą neužsiimdavo? :s08:37
sirexshookees, nežinau.08:37
shookeesai ne, freenode taip nedaro08:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!