/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/09/#ubuntu-lt.txt

shookeeslabas rytas06:55
tomaskKaip jums būsimos Ubuntu UI? Kažkas naujo :) Pasileidau alpha 3 live cd, tai patiko. Viršutinis meniu patapo visai panašus į OS X.17:44
tomaskAr Unity pridės spartos Ubuntu? Iš live cd sunku spręsti.17:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!