/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/09/#ubuntu-nl.txt

erkan^imap in bb werkt nu weer normaal10:06
CasWOké, dan zal het inderdaad aan Google hebben gelegen, of heb je zelf nog wat gedaan?10:07
erkan^imap in thunderbird werkt nog steeds niet. ik heb mijn gmail via webmail leeggemaakt en alle email worden in thunderbird bewaard10:10
stefhallo, hier ben ik weer .. :)10:16
stefen ik heb weer een nieuw probleem :/10:16
stefals ik in ubuntu iets kopieer, dan krijg ik wel het venster 'bestandsbewerking' dus de status van het kopieren zogezegd, maar het kadertje is gewoon leeg10:17
stefik zie geen tijd, geen balk, dus ik weet ook niet hoe ver hij zit met kopieren.10:17
MrChrisDruifstef: Vervelend dat je zoveel problemen ervaart :( Hopelijk verlies je niet genoegen met Ubuntu, zou ik vervelend vinden10:23
stefMrChrisDruif: helemaal niet! ;)10:28
stefvolgens mij doe ik het gewoon allemaal zelf hoor :p10:28
stefik volg namelijk informatica beheer (laatste jaar, middelbaar), ik krijg jammer genoeg pas volgend jaar echt lessen linux!10:29
MrChrisDruifNou, dit laatste valt meer onder bugs ;)10:29
stefwant ik zie wel echt alle mogelijkheden van linux en als ik dat ga vergelijken met freenas... :D10:29
MrChrisDruifxD10:29
stefHier zie je een foto: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/144989610:29
MrChrisDruifFreeNAS....don't make me laugh :P10:29
stef:) maar je moet mijn bericht eens lezen op tweakers. Zou ik iets fout gedaan hebben door dat kopieervenster gewoon te sluiten en te computer opnieuw op te starten10:30
MrChrisDruifMaar misschien beter om het te posten op de Ubuntu forum/fora? Aangezien die meer gericht zijn op Ubuntu/Linux10:30
RawChidstef, als je beheerder bent. Leer het met de Terminal en rsync :P10:30
RawChidrsync kun je later weer herstarten (gaat ie verder waar gebleven)10:31
MrChrisDruif:)10:31
stefRawChid: ik wou het nog proberen, maar het was gisteren 1h snachts en toen dacht ik, ik doe het gewoon zo :/ had ik dus beter niet gedaan10:31
stefoh dat is wel handig!10:31
MrChrisDruifOw....10:32
* MrChrisDruif was op tot 4 uur :P10:32
RawChidUiteraard zou dat niet mogen gebeuren. Maar als je dingen buiten de GUI doet is de kans van slagen groter (vind ik)10:32
MrChrisDruifOmdat er wat gesteggel was over de nieuwe UBT members.....waaronder ik dus....:P10:33
MrChrisDruifAnders was ik wel iets eerder naar bed gegaan  :D10:33
stefhaha :D10:34
MrChrisDruifcp -nv /path/to/source /path/to/destination , evt -rnv10:35
stefik hoop alleen dat ik nie weer ubuntu helemaal opnieuw moet gaan herinstalleren ..10:35
MrChrisDruifstef: Ik heb liever een nieuwe Ubuntu installatie dan een Windows installatie ;)10:35
stefja oké dat is ook waar, maar het zou mijn, zowat 10de installatie worden deze week :p10:36
stefdan ga ik deze keer wel mijn smb.conf en ports.conf enz bijhouden :p10:38
MrChrisDruif:P10:38
stefmaar stel dat ik opnieuw ga installeren10:39
stefkan ik dan mijn data harde schijven gewoon laten staan ?10:39
stefdus enkel de OS hdd opnieuw installeren10:40
MrChrisDruifmaar cp -nv is kopiëren met de volgende twee opties: no clobber (overschrijft dus niet bestanden die er al staan) en verbose (zie je met welk bestand hij bezig is :) -r is recursief10:40
stefen hdd2 en hdd3 gewoon weer koppellen ?10:40
MrChrisDruifhdd2 & hdd3 waren /home?10:40
stefraar ik kan niets meer typen ?10:40
stefoke nu weer wel :D10:41
stef /data10:41
stef(de / mag precies niet in het begin staan :D)10:41
MrChrisDruifIk vind het ook raar dat je niet kan typen en /data is zelfs beter :D10:41
stefdus ik heb 3 harde schijven10:41
stef1 voor OS10:41
stefen 2 die zijn gekoppeld aan /data10:41
* MrChrisDruif Yup, anders denkt irc dat je een commando wil doen10:41
stefdacht het al :D10:41
MrChrisDruifMaar /data is beter..10:42
stefmaar ik kan tijdens de installatie er gewoon weer voor kiezen dat ze gekoppeld worden aan /data zonder dat ze geformatteerd worden10:42
* MrChrisDruif moet zijn /home nog omzetten naar /data :P10:42
MrChrisDruifYup10:42
MrChrisDruifLijkt me wel...10:42
stefen tot nu toe heb ik alleen samba/print/web server10:42
MrChrisDruifStaat volgens mij een vinkje voor of je wil formatteren10:42
stefdus veel moet ik niet opslaan en terug installeren10:43
stefidd10:43
dk_kan wel je moet er alleen omdenken dat als je hem aankoppelt tijdens de installatie dat ie standaard formateren wil10:43
dk_moet je apart uitzetten10:43
MrChrisDruifInderdaad, wilde ik ook gaan zeggen: default is formatteren10:43
MrChrisDruifDus je moet het bewust uitzetten10:43
dk_als het goed is wel10:43
stefja dat is toch gewoon dat kadertje met da vinkje hé ?10:43
dk_ja10:43
MrChrisDruifYup...10:44
MrChrisDruifmaar...10:44
* MrChrisDruif is weg, onderweg naar school :P10:44
stefdan weet ik weer wat te doen deze middag .. :p10:44
MrChrisDruifWant cp -nv werkte niet?10:44
dk_onthoud trouwens ook ff wat voor bestand systeem je hebt, dat moet je ook weer opnieuw opgeven. weet niet wat ie doet als je opeens een ander bestand systeem gaat gebruiken10:44
stefnormaal moet dat niet ?10:45
MrChrisDruifNormaal wat?10:45
stefen die cp -nv ga ik in het vervolg gebruiken want het kopieren is al bezig nu10:45
dk_normaal stel ik het mount point opnieuw in en stel ik mijn filesystem weer in10:45
stefah oké, maar tijdens de installatie staat die mount point nog ingesteld zoals het stond op /data/ dus10:46
stefdus in principe zou ik dat niet opnieuw moeten instellen10:46
stefen ivm die rsync, zou ik dan ook niet de GUI voor rsync mogen gebruiken ? :D10:46
MrChrisDruifMaar goed, ben nu echt weg, aju10:46
stefmaar dan ben ik weer de terminal aan het vermijden :/10:47
MonkeyDustde terminal is gemakkelijker: rsync azvv bron doel10:50
MonkeyDustrsync -azvv bron doel10:50
MonkeyDustmeer moet je niet typen10:50
stefen wat als mijn bron op het netwerk zit ?10:55
MonkeyDustdan moet het pad aanpassen10:55
MonkeyDustscp bestaat ook10:56
stefgrrr! nu heb ik het weer eh11:00
stefik ben dus iets aan het kopieren11:00
stefen opeens kan hij nog maar 13kbps aan11:00
stefen mijn processor staat op 100%!11:00
MonkeyDustvb: rsync -avz /home/piet/ piet@server1:/home/piet/backup11:01
MonkeyDusttyp eens htop11:01
MonkeyDustin een terminal11:02
stefhtop is niet geinstalleerd11:04
MonkeyDustsudo apt-get install htop11:04
stefhttp://gathering.tweakers.net/forum/list_message/35655018#3565501811:05
stefik heb htop open nu11:05
stefnautilus vraagt 100% van de cpu :/ volgens htop11:06
MonkeyDustnautilus is zwaar ja11:07
stefmaar 100%? :p11:08
stefik heb een duo core 3Ghz11:08
MonkeyDusttyp eens killall nautilus11:08
stefja dan stopt hij11:08
MonkeyDustmaar kun je voort?11:08
stefja ik kan zowiezo nog alles doen11:09
stefmaar hij kopieert precies gewoon niets meer11:09
MonkeyDustnog altijd 100% cpu?11:09
stefik ga deze middag gewoon ubuntu opnieuw installeren11:09
stefnee11:09
stefterug 34 %11:09
stefen 11%11:09
MonkeyDustah, tijdens het kopieren was het 100%?11:09
stefdus normaal denk ik :)11:09
stefja11:09
MonkeyDustah!11:09
stefmaar ik moet jammer genoeg door, moet zo gaan werken.11:09
stefmaar kan ik het beste ubuntu 32 of 64 bits gebruiken ?11:11
MonkeyDustin een recente laptop best 64, zou ik zeggen11:20
=== Carry_ is now known as Carry
=== CasW_ is now known as CasW
stef_hallo,15:19
erkan^goedemiddag stef_15:19
stef_ik bezit hier een switch  10/100 mbit15:20
stef_met daaraan eennetwerk harde schijf en een nas systeem15:20
stef_nas ondersteunt 1gbit15:20
stef_netwerkhdd 100mbit15:20
stef_echter haal ik tijdens kopieren maar 8mbit15:20
stef_hoe kan dat gebeuren ?15:20
OerHeks100 mbit is 12,5 mbyte15:21
OerHeksen dat is ruw, dus daar moet je nog wat afhalen voor controle15:21
OerHeksdus 8 mbit is redenlijk ..15:22
OerHeks8 mbyte15:22
stef_ja alsik iets kopieer over het netwerk, enikkijk naar systeemmonitor, dan is er max mbit15:22
stef_in systeemmonitor staat de snelheid toch in bits of niet ?15:22
OerHekswelk systeem monitor ?15:22
stef_bij systeem bovenaan15:23
OerHeksah die15:23
OerHeksen van welk bron kopieer je naar welk doel ?15:23
stef_van een netwerk hardeschijf naar nas (ubuntu systeem)15:24
stef_en deze zijn beide aangesloten op dezelfde switch15:24
OerHeksubuntu system monitor rekend in bytes15:24
stef_ze staan dus eigenlijk naast elkaar, dus snelheid zou toch hoger moeten gaan?15:25
OerHeksals je via een switch copieerd, hoop ik dat die switch zo intelligent is dat die gelijk doorpompt, en niet via de router15:25
stef_inderdaad,dat hoop ik ook :/15:25
stef_maar dat kan je niet testen ?15:25
OerHeksmaar 8 mbyte op ene 100 mbit netwerk is normaal15:26
OerHeksbeiden, nas en netwerkschijf moeten door die 100 mbit kabel15:26
stef_dat van terug naar router gaan, datkan ik eigenlijk gewoon testen door internet kabel uit switch te trekken15:27
stef_maar dan gaan de systemen elkaar waarschijnlijk niet herkennen in netwerk15:28
wdhwaarom niet?15:28
wdhals ze eenmaal een IP-adres hebben dan moet het goed gaan15:28
stef_gaat de router niet alle systemen in netwerk verbinden?15:28
stef_ok15:28
stef_ik ben nu iets aan het kopieren15:28
wdhstef_, dat doet ie alleen in het begin15:28
stef_in het kopieervenster staat er dan  54 mb van  700mb15:29
stef_snelheid KB/s15:29
stef_70015:29
stef_700 KB/s15:29
stef_moet dat normaal ook niet hoger ?15:29
stef_zou hij daar niet 8 Megabyte moeten kunnen halen ?15:30
OerHeksdan ligt het nog aan de bron en doel, ntfs/fat32/ext3/ext415:30
stef_bron is ntfs15:31
stef_doel ext415:31
stef_als ik nu kijk naarsysteem monitor staat er 8,5 MiB/s15:31
OerHeksext4 > ext4 zou sneller gaan15:31
stef_MiB/s is toch megabit ?15:31
OerHeksen losse files of 1 grote zip ?15:31
stef_een map dus losse files15:32
OerHeksik denk dat MiB byte is.15:33
OerHekslinux is daar nogal helder in, andere vendors willen dat nog wel eens door elkaar gebruiken.15:33
JVBtoevallig iemand aanwezig die mij kan helpen met een joomla! / virteumart probleem ?15:34
stef_ik ken wel wat van joomla, virtuamart nog niet gebruikt. maar wat is het probleem?15:35
JVBwel15:36
JVBik heb een website gebouwd15:36
JVBwaar klanten online kunnen bestellen15:37
JVBmaar tijdens de bestelling mmoet de klant ook een afhaaldatum kunnen kiezen15:37
stef_OerHeks: je hebt gelijk MiB = MB (als het Mi'b' was dan was het wel bits ;), bedankt)15:37
JVBblijkbaar zit deze optie niet in Virteumart15:37
JVBof toch ?15:38
JVBweet je toevallig een alternatief ?15:38
stef_zover ik weet zal de verkoper de afhaaldatum altijd kiezen?15:38
JVBja, maar is dit in Virteumart in te stellen ? en zo ja waar ?15:38
JVBde online besteller moet een afhaaldatum kunnen kiezen15:39
JVBanders weet de eigenaar van de zaak niet wanneer de broodjes moeten worden klaargemaakt ..15:40
stef_OerHeks: wat wel raar is, in systeem monitor staat 8.5 megabyte snelheid, bij het kadertje van kopieren staat 4.4 megabyte (5h voor 70gb te kopieren)15:48
OerHeksdie snelheden verschillen ?15:49
OerHekszal wel aan de interval liggen, denk ik, de punten van meeten15:49
erkan^wie heeft ervaring met http://code.google.com/p/pop-imap-troubleshooter/downloads/detail?name=pop-imap-troubleshooter-2.0.1.tar.gz ?15:59
Stef__Hallo, ik. Heb een klein probleempje16:29
Stef__Ik kan niet meer tussen mijn vensters wisselen in ubuntu16:29
Stef__De muis beweegt wel maar als ik klik gebeurt er niets16:29
Stef__En de computer werkt nog wel want er iets aan het kopieren en die waardes veranderen heel de tijd16:29
MonkeyDustnautilus gebruik vermoedelijk weer 100% cpu om te kopieren16:33
Stef__Pff dat is toch wel slecht :/16:37
Stef__Je kopieert gewoon iets en je kan niets anders meer doen...16:37
OerHeksgewoon rustig afwachten tot de copieeropdracht klaar is16:39
Stef__Ok, 2h30 zonder ubuntu :o neeee :p16:39
OerHeksje zit nu toch ook te chatten ?16:40
Stef__Zolang hij deze keer maar nietbgaat vastlopen!16:40
Stef__Op andere pc ;)16:40
OerHeksals je allerlei dingen gaat doen, dan krijgt je pc het moeilijker.16:40
Stef__Ja dat is het hem net, er staat nog vanalles open, dat ik wou sluiten maar dat gaat nu niet16:41
Stef__Toetsenbord werkt nog wel :/16:41
joris_Stef__ voor zulke grote kopieer opdrachten kun je beter rsync gebruiken, nautilus wil op zulke grote opdrachten nog wel eens crashen17:04
MonkeyDustblijkbaar17:05
=== VBancha is now known as Vancha
Vanchaavond heren17:07
Stef__Joris: bedankt, ik ga hetnzeker gebruiken,in de toekomst. Maar ik zit alleen te denken hoe ik dat ga doen17:17
Stef__Je moet je bron en doel ingeven17:17
Stef__Maar hoe do je dat als het over het netwerk gaat?17:17
Stef__Is het dan gewoon /ip/map ?17:17
Stef__En zal rsync ook sneller werken dan nautilus (sneller over het netwerk)17:19
=== sjoerd_ is now known as alternate_nickna
=== alternate_nickna is now known as sjoerdb_
=== sjoerdb_ is now known as sjoerd_
sjoerd_test17:29
DooitzedeJongZijn hier friezen?18:00
Stef__Weet iemand hoe het komt dat ik soms niks kan doen met mijn muis?18:28
Stef__Op sommige knoppen kan ik wel klikken en op andere helemaal niet18:29
MonkeyDustStef__: staat er gevoelige informatie op je pc, ik zou al bijna aanraden om je pc te laten overnemen, remote18:37
Stef__Na een restart kan ik alles weer gebruiken18:40
Stef__Ik denk dat het kwam door nautilus18:40
Stef__Mijn overdracht was weer vast gelopen18:40
Stef__Ik ga het nu via rsync proberen18:40
MonkeyDustrsync proberen18:40
MonkeyDustah ok18:40
Stef__Ik weet alleen niet hoe ik mijn bron kan ingeven18:40
Stef__Want die zit op het netwerk18:41
Stef__Stefve@192.168.0.40/backup werkt niet18:41
MonkeyDustmoet :/backup, met die :18:42
MonkeyDustdus stefve@192.168.0.40:/backup18:43
Stef__Ik ben voor de duidelijk even bezig met simulatie van grsync18:43
Stef__Om te testen of het commando werkt18:43
Stef__Met : zegt hij18:43
Stef__Ssh: connect to host 192.168.0.40 port 22: connection refused18:43
MonkeyDustheb je openssh geinstalleerd?18:45
Stef__Nee18:45
MonkeyDustah18:45
MonkeyDustziedaar aldus18:46
MonkeyDuster is openssh -server en openssh-client18:46
Stef__Ja ik zie het in synaptic18:46
MonkeyDustdie moet je hebben18:46
Stef__De server nemen?18:46
MonkeyDustneem beide dan ben je zeker18:47
Stef__Ok18:47
MonkeyDustnu ssh nog eens proberen18:47
Stef__Grsync blijft hetzelfde weergeven18:47
Stef__Zelfde error18:47
Stef__Zou ik pc opnieuw moeten opstarten?18:48
MonkeyDustneen, is het linux > linux, of linux > windows ?18:48
Stef__Bedoel je welk os op netwerk hdd?18:48
Stef__Geen, dat is gewoon een simpele hdd zonder os18:49
MonkeyDusten heeft die HDD een ip adres?18:49
MonkeyDustzonder ip adres kun je niet op een netwerk18:50
Stef__Ja die heeft ip18:50
Stef__192.168.0.4218:50
MonkeyDustkun je daar naar pingen?18:50
Stef__Ja18:51
MonkeyDusten je pc staat ook op 192.168.0.x ?18:51
Stef__Nas is .4018:52
MonkeyDustah, een nas18:53
Stef__Ja nas is eigenlijk pc met ubuntu op18:54
Stef__Waar ik dus alles heen wil hebben via rsync18:54
MonkeyDustop die nas moet ook openssh staan18:54
Stef__Ja dat heb ik gedaan18:54
Stef__Maar op die netwerk harde schijf staat hoogst wrs geen openssh18:55
MonkeyDustdit wordt verwarrend18:56
MonkeyDusthangt de nas aan een ubuntu pc?18:56
Stef__Opnieuw :D18:56
Stef__Ik heb een ubntu pc. (deze noem ik nas) en ik heb een netwerk harde schijf18:57
OerHeksnetwerkschijf met ntfs18:57
MonkeyDusteen nas is een hdd met netwerk18:57
OerHeksniet onbelangrijk :P18:57
Stef__In grsync kan je zo browsen naar een map die je wil kopieren maar ik kan daar niets van netwerk kiezen :/18:59
MonkeyDustop de pc of op de hdd?18:59
OerHeksmisschien wel met rootrechten ?18:59
Stef__Je bedoelt rsync openen via root ?19:00
Hagarkind of quiet in here20:26
CasWDit is ook niet de 'lul-ruimte', daarvoor moet je bij #ubuntu-nl-offtopic zijn20:26
misnixbovendien is dit bedoeld voor -nl20:27
Hagarok dan waarom speelt de Iron man 2 DVD vrolijk vlot af in VLC of MoviePlayer maar onbekijkbaar in XMBC ?20:28
CasWJe zal je verbazen hoeveel nederlanders nu engels gebruiken in hun normale zinnen. Ik deed laatst een soort dropping, en ineens waren alle 'species' uitgestorven20:28
CasWDat lijkt me een probleem met de beveiliging van die dvd20:29
CasWAl had XMBC daar toch ook nooit zulke problemen mee?20:29
OerHekscss script uitgevoerd ?20:30
Hagarspeelt vloeiend af op de ander twee programmas, maar lijkt de DVD drive op te starten en te stoppen voor iedere frame in XMBC20:30
CasWInstellingen kijken, misschien buffert hij helemaal niet20:30
OerHekshttp://wiki.ubuntu-nl.org/MultimediaOndersteuningMaverick#DVD20:30
CasW(zou wel héél vreemd zijn)20:30
OerHekswat voor videokaart heb je ?20:31
Hagarals het de beveiliging zou zijn dan denk ik dat ze in ale programmas in ubuntu niet zo werken20:31
OerHeksmisschien moet je nog de regio in xbmc op europa zetten ?20:32
HagarRadion HD 365020:32
Hagarwaar vind ik die instelling ?20:34
CasWIk weet niet eens of het wel een instelling is, zal wel niet20:34
OerHekshttp://forum.xbmcfreak.nl/topic/problemen-met-afspelen-van-originele-dvds#post-69520:34
OerHeksVia de tool regionset20:34
Hagaris regionset een tool die je not moet toevoegen ?20:37
Hagarmoet toevoegen ?20:37
OerHeksja, sudo apt-get instal regionset20:38
Jhintaxbmc ---20:39
Jhintaprobeer is op software te spelen20:40
Jhintaxbmc --> render --> software20:40
Jhintaamd en xbmc is een drama20:40
Hagarhet is geen amd maar een intell20:40
OerHeksvsync20:40
OerHeksati = amd20:41
Jhintaje hebt ati tog ---> amd dus20:41
Hagarsorry ik dacht dat je het over de CPU had20:41
Jhintanope20:41
OerHeksmet Nvidia VDpau inschakelen voor hw-coding scheelt enorm20:41
Jhintaniet doen met amd20:42
hanswJhinta?20:42
Jhintavdpau uit foor amd software render20:42
Jhintaadm heeft wat anders , enkel nog niet uit of onstabiel20:43
hanswHagar, maar waarom speel je de dvd niet af in gnome-mplayer?20:43
OerHeksneuj, voor hardware render. http://en.wikipedia.org/wiki/VDPAU20:43
Hagarik heb met regionset gekeken en er staat dat hij DVD's van region 2 speelt20:44
Hagarik vind XMBC wel leuk en ik ben gewoon nieuwsgierig waarom het niet gaat20:44
OerHeksmaar VLC >=1.2 doet dat ook20:44
Jhintavoor amd http://en.wikipedia.org/wiki/X-Video_Bitstream_Acceleration20:44
hanswHagar, geen slecht reden20:44
OerHeksprobeer eens vsync aan te vinken.20:44
Jhintaheb je die render al op gezet?20:45
Hagarik ben aan het zoeken waar ik vsync kan veranderen20:45
Jhintavsync zou niet uitmaken anders heeft alleen met tering te maken20:47
Jhintahttp://wiki.xbmc.org/index.php?title=My_Videos_Settings20:48
Jhintasoftware render proberen  --> vdpa geeft groen beeld of gaat mega traag of doet het helemaal niet20:49
Hagarik ga die wiki eens op mijn gemak bekijken, bedant ik laat wel weten of ik iets gevonden heb of niet20:50
OerHekssucces :-)20:50
OerHekser is een speciale #xbmc-linux irc channel :-)20:52
OerHeksmss weten zij direct wat je met ATI moet fixen20:52
Jhintahttp://wiki.xbmc.org/index.php?title=Hardware_Accelerated_Video_Decoding_Developement20:52
CasWMss ligt het ook wel niet aan ATI20:52
Jhintaamd info en is niet te fixen omdat ati de driver niet geemkt heeft20:53
Jhintaenigste wat xbmc onder steund voor amd is glsl of software render20:54
stefgaat ubuntu automatisch minder snelheid gebruiken op het netwerk voor kleine bestanden?21:14
OerHeksnee hoor, elk systeem heeft meer tijd nodig voor een groep kleine bestanden overzetten21:17
OerHeksen de bron / doel type is ook een factor, maar dat is je al uitgelegd21:18
stefhmm ik blijf het gewoon raar vinden maarja :)21:18
stefik ben nu via windows 7 (teracopy programma) bestanden aan het overzetten van netwerk hdd naar ubuntu computer21:19
stefen hij is nu html bestanden tegen 20KB/s aan het kopieren21:19
OerHekstja, win7 kan misschien beter met ntfs overweg21:20
hanswzou win7 een kleine blocksize hebben? :-)21:21
OerHeksdat kan een issue zijn met ntfs > ext4 idd21:21
stefik ben benieuwd, ik heb hier nog een oude computer staan met 100mbit kaart21:21
stefmorge ubuntu op zetten en eens 40gb kopieren ;)21:22
stef(beide ubuntu's ext4)21:22
stefen ook eens gewoon losse files of 1 grote file21:22
OerHekshang alle apparaten op een apparte poort van je router, geen switch gebruiken, dat kan ook schelen21:22
stefwant ik kreeg hier ook als tips, alles inpakken als 1 groot bestand21:22
hanswstef, doe het dan met time er bij, dan zie je hoeveel system, cpu en user tijd je nodig hebt21:22
stefmaar dat duurt toch enorm lang, 270gb inpakken ? :D21:22
hanswkan on de fly21:23
stefhoe bedoel je ?21:23
hanswdoe het met tar alleen, en dat zet je over21:23
Gotiniens270gb met alleen 1'en gaat heel snel hoor...21:23
OerHeksje hoefd niet alle mappen in 1x in te pakken21:23
stefsorry maar zoveel kennis heb ik jammer genoeg nog niet.21:23
stefbedoel je dan met rsync ?21:23
hanswnee, met tar21:23
OerHekshttps://help.ubuntu.com/community/BackupYourSystem/TAR21:24
OerHeksmet de beroemde zin : tar -cvpzf backup.tar.gz --exclude=/backup.tar.gz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/sys --exclude=/mnt --exclude=/media --exclude=/dev /21:25
Ceesrsync -z of --compress toch?21:25
hanswOerHeks, getver, dan pak je het weer in :-)21:25
OerHeksdat is je system backup idd21:25
hanswzonder z, dan heeft hij de zelfde omvang21:25
stefdus21:26
hanswCees, -z in tar is compress ja, ik denk dat het met rsync ook zo is21:26
stefeerst een tar file maken, en dan pas verzenden ?21:26
Ceestar is voor tape, rsync voor disk.21:26
hanswtar is een tape archive, heeft op zich niets met een tape te maken21:26
stefik probeerde daarstraks een groot bestand te kopieren via rsync, maar het bestand staat op een netwerk hdd, en ik kon geen toegang krijgen21:27
Ceeshansw, op zich niet maar waarom zou je tapetechniek prefereren op disk?21:27
stefrsync bron doel --> doel is dan stefve@192.168.0.42:/backup/21:28
stefmaar dat werkte niet21:28
hanswCees, veel gebruikt formaat, bijna iedere nix gek kent de params uit het hoofd, het is ook transportable onder heterogene netwerken21:28
stefbron bedoel ik21:28
hanswzelfs windows kent tar21:28
Ceesman rsync, mijn favoriet. ;)21:28
hanswCees, backups naar tape kun je ook met fbackup regelen trouwens21:29
OerHeks<name>:<pass>@<ip>/backup/   ??21:29
Ceesen ook windows kent rsync disk uitvoer ;)21:29
Ceesin gevallen...21:29
Ceesmaar natuurlijk heeft ieder een eigen voorkeur hansw, nop21:31
hanswCees, dat is typisch unix ja, 100 oplossingen voor 1 vraagstuk21:31
stefrsync -r -n -t -v --progress stefve:WACHTWOORD@192.168.0.42:/backup/maptopcopy /data/hdd2/backup/maptopcopyto/21:31
hanswrsync is imho veel beter voor veel kleine bestanden waar een gedeelte dagelijks van aangepast wordt21:32
stefik ben even in grsync bezig zodat ik simulatie kan doen21:32
stefik krijg dan deze error:21:32
stefssh: Could not resolve hostname stefve: Name or service not known  rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver] rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(601) [Receiver=3.0.7]21:32
hanswstef, zonder --progress is het sneller, hij hoeft dan niet na ieder bestand een regel naar het scherm af te drukken21:33
hanswow, en stefve wil niet resolven :)21:33
stefok, bedankt voor de tip :)21:33
stefja idd21:33
stefen als ik zonder wachtwoord probeer dus stefve@...21:33
stefdan krijg ik21:33
stefssh: connect to host 192.168.0.42 port 22: Connection refused  rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver] rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(601) [Receiver=3.0.7]21:33
hanswow, en stefve wil niet resolven :)21:33
hanswhandig die herhaal functie21:34
stefen hoe kan ik het wel resolven ? :p21:34
hanswdoor je dns te fixen of stefve op tenemen in je host file21:34
viezerdstaat rsync wel geinstalleerd op 192.168.0.42 ?21:35
stefmaar stefve is gewoon een gebruikersnaam ?21:35
Ceeshansw, en tape is sneller (maar ik heb er thuis geen :(21:35
hanswah, idd21:35
stefrsync is geinstalleerd ja21:35
hanswzie viezerd, die maakt een goede opmerking, of trek rsync over ssh heen21:35
hanswen sta dat toe21:35
hanswCees, dat ben ik niet zomaar met je eens21:36
hanswCees, ik moet vrijdag weer bij een klant restoren van tape (als test), dat gaat daar erg langzaam21:37
hansw40 gig, 3 kwartier minimaal21:37
hanswstef, en bedenk dat als je het over ssh trekt het langzaam is, hoe hoger je encryptie hoe langzamer gok ik zelfs21:38
viezerdrsync dient op *beide* geinstalleerd te zijn ook21:39
steftoch best ingewikkeld allemaal :/21:39
Ceeshansw,: ja, het is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare hardware. Een nieuwe LTO is wel sneller.21:39
stefmaar op mijn netwerk harde schijf kan ik niets installeren21:39
hanswals het een klein thuis netwerkje is doe het dan gewoon over een niet geencrypte poort21:39
stefdat is gewoon een harde schijf. ik kan bv wel erop met een web interface maar dat is het ook21:39
hanswstef, je kunt niet inloggen met telnet? een ftp sessie openen?21:41
stefbedoel je op mijn netwerk harde schijf21:43
stefof ubuntu machine21:43
hanswde netwerk schijf21:44
hanswnas om exact te zijn21:44
stefdie heeft geen ftp21:44
stefhet gaat om een iomega home media network drive21:44
stefwacht ik zie nu een ftp functie :-)21:44
stefeven activeren21:44
stefkan het daaraan liggen dat ik niet kon verbinden met rsync omdat er geen ftp aan stond op mijn nas ?21:45
hanswnee21:46
hanswmaar ftp werkt al sneller dan sftp bijvoorbeeld, encryptie kost je snelheid21:47
hanswen cpu21:47
stefftp werkt trouwens ook maar op 1 specifieke map op mijn nas.21:47
OerHeksals je ftp nu aanzet, check dan ook de users of die nu ftp toegang lees/schrijfrechten hebben21:47
stefik kan niet meer volgen :/21:49
stefmaar ik ga nu iets doen21:49
stefen dan zeggen jullie gewoon wat ik het beste kan doen?21:50
stefik heb een map imac met daarin downloads en documents21:50
stefdaar zit van alles in21:50
stefdie zou ik graag verplaatsen naar mijn ubuntu machine21:50
stef(groote is 4gb)21:50
hanswstart ftp vanaf je ubuntu, connect naar die imac, download het21:51
hanswstef, volgens mij heb je helemaal geen nas maar een usb schijf21:52
hanswaan je imac21:52
hanswzorg in dat geval dat hij geen usb 1.1 gebruikt21:52
stefhoooow nu zijn we even helemaal verkeerd bezig :D21:52
stefvoor de duidelijkheid21:52
stefik zit hier in een kamer met 1 ubuntu machine, 1 windows machine en 1 netwerk harde schijf, allemaal aangesloten op 1 switch21:53
stefwat ik nu aan het doen van is via windows machine alles overzetten van netwerk hdd naar ubuntu machine21:53
hanswah, een map imac, ik was te snel met concluderen :-)21:53
stefwant als ik het rechtstreeks op ubuntu zou doen, dan lbijft die door nautilus hangen21:53
stefyup een map ;)21:53
hanswgoed, ftp naar die netwerk schijf ten ftp het naar je toe21:54
stefja dat was inderdaad makkelijk geweest, maar ik kan wel ftp verbinding maken naar mijn netwerk hdd, maar alleen naar 1 map :/21:55
stefeen speciale ftp map21:55
stefen daar staan mijn bestanden niet in die ik wil verplaatsen21:55
stefdat is een beperking van de netwerk hdd21:55
stefdus wat is de beste manier na ftp ?21:58
OerHeksssh, smb share .. ?22:02
stefja smb bv maar moet ik dan mijn netwerk harde schijf gaan mounten in ubuntu ?22:05
stefzodat ik via commando kan kopieren ?22:05
OerHeksja, dat kan via locaties > verbinden met ...22:06
OerHeksof vast mouten in fstab22:06
OerHekshttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/Fstab22:07
hanswkan ook op de command line22:10
hanswdus via een ftp script22:10
hanswsmb://foobar/lokatie22:11
hanswstef, kun je nieuwe samba shares aanmaken via die interface?22:13
hanswhttp://unix.derkeiler.com/Mailing-Lists/FreeBSD/questions/2007-11/msg01648.html22:14
hanswvolgens mij verliest die zijn connectie, heeft de sessie de oude atime en gaat die weer vernieuwen :-)22:14
Luukbonjour!22:41
Luukis er iemand? :')22:42
LuukECHO. echo. echo echo echo echo22:43
OerHeks:-)22:43
LuukAh!22:46
LuukOer22:46
Luukfu.22:46
LuukOerHeks. Weet jij hoe ik kan zorgen dat mijn systeem meteen weer reboot als 'ie boot?22:46
LuukIk kom er niet uit.22:46
OerHeksmeteen weer reboot als 'ie boot ? waarom ?22:48
LuukOmdat dat grappig is.22:48
Luuk:)22:48
OerHeksmaak dan een scriptje met 'reboot' en voeg dat toe aan opstarten22:49
LuukIk heb geen GUI want het is een VPS. Hoe doe ik dat in een terminalvenster?22:49
OerHeksman reboot22:50
LuukJa ik weet wel hoe reboot werkt, :')22:51
Luukmaar hoe kan ik dat scriptje toevoegen aan opstarten22:51
Luukin een CLI22:51
OerHeksantw #2 http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=46219522:52
LuukHij doet het! :D22:55
Luukbedankt22:55
LuukEn hoe kan ik dat weer stoppen :')22:58
LuukNiet, zeker.22:58
OerHeksjawel, script wissen23:00
LuukGaat niet want ik geraak de server niet meer in23:00
Luuklol23:00
OerHeksdan loop je er even heen, en boot in recovery23:00
LuukDe server staat zo'n 150 kilometer verderop.23:01
OerHekshumor ja23:01
LuukLOL23:02
* OerHeks heeft dus net vrolijk een server omzeep geholpen, -123:02
stefhaha :)23:03
stefOerHeks: als ik iets van mijn windows machine kopieer naar ubuntu haal ik snelheid van 11MB/s!23:19
stefhelemaal geweldig :D23:19
stefhet is dus gewoon die netwerk hdd die wat moeilijk doet met zijn snelheid enz.23:20
OerHeksdan vermoed ik toch de ntfs3g driver die vertraagd23:20
stefik was zelfs bestanden aan het kopieren en ik kan tegelijk nog perfect een film streamen :D23:20
LuukOerHeks?23:21
LuukIk wilde even zeggen dat 'ie het weer doet :p23:21
LuukDus je kunt met een gerust hart gaan slapen; je hebt NIET het hele internet kapot gemaakt. :)23:22
stefmaar ik ben eens door, bedankt iedereen die me vandaag geholpen heeft ;)23:22
stefciao23:22
OerHeksoke :-D23:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!