/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/10/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger9?Spørgsmål: Nogen der kan hjælpe mig lidt igang på den rigtige måde at begynde at skrive noget kode (end-goal er Nokia/.net eller ligende). Jeg er helt ny på ikke M$ platformen, og væk fra min sandkasse. (Laver research til i aften).10:31
nikolaj_basherhvordan sletter jeg en gruppe19:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!