/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/10/#ubuntu-ph.txt

MaspogiKoMagandang Araw Po, Im new to IRC00:24
Anon31hi01:24
Terminusmorning01:28
Anon31yehey may bago na kong desktop hehehe01:29
TerminusAnon31: nice. ano yung specs? =)01:29
Anon31acer aspire M166001:30
Anon31kaso i need to know kung kelangan pa ung drivers...01:30
Anon31may certain games nirerequire un e01:30
Terminusi see...01:30
Anon31specifically regnum online hehehe01:36
TerminusAnon31: can't help you there. can't find anything about that model online.01:52
Anon31it's ok no biggie01:53
Anon31sino may ubuntu na taga makati? mack me03:05
TerminusAnon31: me.03:07
Anon31a ok hehee03:08
Anon31wala lang just curious...03:08
mae_taeewww. ubuntu lang maghanap pa sa makati, ewww03:23
mae_taesa english carabao pa, whats the connect?03:24
Anon31...03:30
Terminus-_-03:33
memorygap0mag master pweed ba yung smartbro sa ubuntu 10.10?03:36
kidsodatelessall, Magandang Hapon!06:20
heartzon:)12:13
heartzonanyone here?12:14
kidsodatelessheartzon. yes12:22
* kidsodateless tired and hungry gtg13:03
Dondiehello15:15
Dondiegood evening po mga bossing...15:15
Dondiei need help po about ubuntu 10.04...15:16
bhearsumkumusta? ano tanong mo?15:17
Dondiebakit ung 10.04 ko ayaw kumunek sa internet eh naka dhcp po ako15:19
bhearsumsiguro may problema sa ubuntu o sa router o iba....may ibang dhcp clients sa network?15:19
Dondieganito po ang setup ko ngayon...dito sa cafe ko mga workstations using winxp naka dhcp...ung router ko naka-dhcp...15:20
Dondie10.04 po ba ang gamit mo?15:21
bhearsumhindi ngayon, ginagamit ko ang 10.10 pero ginamit ko ang 10.04 prior15:22
bhearsumano ang error message mo?15:22
Dondiewala naman error message na lumabas eh...yung network manager ko naka auto eth0 wired pero disconnected ako...15:24
bhearsummayroon bang erro message tungkol sa eth0 sa /var/log/daemon.log?15:26
Dondiepano ba yan?newbie lang kasi ako eh15:26
bhearsumok15:26
bhearsumstart gnome-terminal15:27
bhearsumtapos, itype:15:27
bhearsumcd /var/log15:27
bhearsumgrep eth0 daemon.log15:27
Dondieokies15:27
Dondiemay mga sinabi about eth0:device state change tpos may activation failed15:31
Dondiemeron din auto eth0 invalid15:31
bhearsumpwede mo bang mag-pastebin ang log?15:32
Dondiepanu un?naka kvm kc ako eh...15:33
Dondienaka windows xp ako ngayon...15:34
bhearsumoh, right :P15:34
bhearsumhmm, hard to debug15:34
bhearsummay WEP o WAP key sa network?15:34
Dondiewala po15:35
bhearsumhuh15:35
bhearsumdid it ever work?15:36
Dondiehindi naman ako naka-wireless15:36
bhearsumhm15:39
bhearsumdoes it work sa ibang mga network?15:39
Dondiesa mga winxp clients dito gumagana..yung sa ubuntu lang ang hindi15:45
bhearsumoh, i mean, does the ubuntu 10.04 machine that won't connect there work on other networks?15:48
Dondiei don't know because i have wired conexion15:49
bhearsumah15:49
bhearsumthe wireless adapter might be broken15:49
Dondieim not using wifi...15:50
Dondieubuntu 10.04 is wired15:51
bhearsumoh, sorry ha15:51
bhearsumbobo ako ngayon, lol15:52
Dondieok lang boss...kaya nga po andito tayo sa chat para mag share ng ideas...16:05
bhearsumsorry ha, natatabraho ako, got busy :(16:07
Dondieok lang16:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!