/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/10/#ubuntu-tr.txt

zfmfvaradero:  burayada verelim ozaman :d sizede selam ahali :D08:58
KartagisD-Line'in problemi ne bilen var mı?09:16
adil_günaydın09:42
gsezenslm09:44
varaderoKartagis d-line a nolmuş09:44
Kartagisvaradero, geçen gün decaf'a ana avrat küfür etti çıktı11:26
=== erkan^2 is now known as erkan^
varaderoKartagis d-line hep küfür eder sorunu da o zaten12:15
s0u][ightslm kanal16:49
s0u][ightvaradero, ping16:49
genctelefonslm18:57
genctelefonamdcccle18:57
genctelefonParse error on line 3 of section Screen in file /etc/X11/xorg.conf18:57
genctelefon"Identifier" is not a valid keyword in this section.18:57
genctelefonParse error on line 3 of section Screen in file /etc/X11/xorg.conf18:57
genctelefon"Identifier" is not a valid keyword in this section.18:57
s0u][ightslm kanal19:21
ekolojika.s19:24
Parsarkadaşlar pyhton ile yazılmış bir web scriptini ubuntu da nasıl çalıştırabilirim? bilgisi olan var mı?19:28
Parsacil! bilgi lazım.19:29
zfmfpython dosyaadi.py calisir herhal19:36
winglessgenctelefon: LANG="en_GB.UTF-8" ile çalıştır, locale yüzünden sorun çıkıyordu sanırım19:36
genctelefonsistem bilinimi degiştirim19:37
genctelefon*dilinimi19:37
winglesssoru mu bu? :)19:37
genctelefonnasıl yapmalıyım19:38
winglesskonsol aç, LANG="en_GB.UTF-8" yaz, sonra programı çalıştır19:39
winglesskonsoldan çalıştır tabi, yoksa olmaz19:40
genctelefonsaol19:42
genctelefonhelp19:42
genctelefonpardon19:42
=== oktay-ibm2 is now known as oktay-ibm

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!