/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/11/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger2hej, hvordan kan jeg i terminalen oprette en bruger hvor brugernavn kun skal betå af tal?10:12
Ubuntubruger2adduser kommandoen kommer ud med fejl10:12
=== Ubuntubruger2 is now known as thomasjoh-arb
thomasjoh-arbfik delvist løst det, måtte oprette med bogstav i og bruge usermod -l bagefter10:33
=== MikeDK_ is now known as MikeDK
simonmin usb-creator-gtk segfaulter lige ved opstart. i går med en anden usb-nøgle kunne jeg få usb-nøglen til at virke, selvom usb-creator-gtk også segfaultede til allersidst.17:01
simonhvad er det nemmeste alternativ til at lave en usb-nøgle med ubuntu?17:02
nikolaj_basher?spørgsmål nogle af jer der har installeret Saldi på jeres ubuntu serveR?17:24
MikeDKsimon, du kan jo prøve med unetbootin hvis altså ikke det stadig er buggy17:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!