/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/11/#ubuntu-my.txt

yuskhanzabsweemeng, ada tak08:06
sweemengyes08:06
sweemengwassup08:06
yuskhanzabapa kabar08:06
yuskhanzabada nak tanya skit ni08:06
sweemengok08:06
yuskhanzabkenapa kadang2 panel atas tu tak leh display seperti yg sy susun08:07
yuskhanzabkadang2 time tu tertolak ke hujung secara sendiri08:07
sweemengresolution ke?08:07
yuskhanzabso terpaksa la sy susun lagi mcm yg sy nak08:07
yuskhanzabbukan 08:07
sweemengtak tau la08:07
yuskhanzabpanel kat atas tu08:07
sweemengtak pernah saya hadapi nya08:07
sweemenghmm08:07
yuskhanzaboo08:08
sweemengcuba cari sama ada issue ini wujud dalam launchpad08:08
yuskhanzabdah cari kat google tak dapat08:08
sweemenghmm08:08
sweemengok08:08
* sweemeng pun tak pasti08:08
yuskhanzaboh08:08
yuskhanzabmalas la kadang2 nak susun semula applet2 tu08:08
yuskhanzabdah lock pun masih boleh begerak sendiri08:09
yuskhanzabhaha08:09
sweemengmacam problem resolution jer08:09
sweemenghmm08:09
* sweemeng need to work now08:09
yuskhanzabok08:09
yuskhanzabkerja mmg penting08:09
yuskhanzab:D08:09
Seatux__ghost meng m3ng13:48
=== Seatux__ is now known as meng
mypapitlets fucking play urban terror!14:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!