/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/11/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

DooitzedeJongGoedemorgen07:51
leoquanthohi07:58
DooitzedeJongHoe gaat het? Nog steeds moe?08:00
leoquantja08:02
DooitzedeJongI am sorry for you08:03
DooitzedeJong:)08:03
leoquantDooitzedeJong, zouden die globalJam sessies veel vragen oproepen bij leden?08:07
DooitzedeJonghoe bedoel je dat?08:07
leoquantwat betreft de termen08:08
DooitzedeJongDe term Jam bedoel je?08:08
leoquantsommige termen is taal voor ingwijden08:08
leoquante08:09
DooitzedeJongWat dan bijvoorbeeld?08:09
leoquantja, ook packaging bijv., en bugs08:09
DooitzedeJongde uitleg staat erachter08:09
DooitzedeJonghttp://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/ubuntu-global-jam-64423/08:09
leoquantbugs aanpakken is vrij "technisch"08:10
DooitzedeJongJa maar dat is niet het enige wat men kan doen08:10
leoquantvereist kennis over bugs handling08:10
leoquantprecies08:10
DooitzedeJongDat staat ook duidelijk vermeld08:11
leoquantdaarom moet je misschien de jams range beperken08:11
leoquanttot vertaal spurts08:11
DooitzedeJongTot die conclusie waren we gisteren ook gekomen08:11
leoquantzelfs dat vereist uitleg/kleine workshop?08:12
DooitzedeJong"Een Jam hoeft niet al de onderwerpen te bevatten die hiervoor genoemd zijn, je kan het aantal ook beperken."08:12
DooitzedeJong"Op een evenement als Ubuntu Global Jam wordt ook praktisch aan de slag  gegaan. Leider van het artwork team, Ronnie van Crommenacker zei dat  bijvoorbeeld het verbeteren van het nieuwe forum thema heel geschikt is  voor een “Jam”."08:13
leoquanthaniie houdt een workshop voor mwanzo over vertalen, wat top is08:13
DooitzedeJongcitaat van het plan08:13
leoquantin feite verdient elke jamsessie08:13
leoquanteen centrale inleiding08:13
leoquantwaarna vragen mogelijk zijn08:14
DooitzedeJongOok mensen die al heel ver in die onderwerpen zijn kunnen komen om bijvoorbeeld tijdens een jam uitleg te geven over een bepaald onderwerp08:14
DooitzedeJongen praktisch aan de slag gaan08:14
DooitzedeJongUbuntu Global Jam is niet alleen kennis laten maken08:14
DooitzedeJongmaar ook DOEN08:14
leoquantals we het kleinschalig doen08:15
leoquantmet veel kernen08:15
leoquantveel groepjes08:15
DooitzedeJongJa?08:15
leoquantkunnen we een centraal punt afspreken om via een workshop via irc het in te leiden08:16
leoquantwaarna de sessies starten?08:16
leoquantvragen beantwoorden08:16
leoquanten GO!08:16
StefandeVriespistoolschot08:16
DooitzedeJongJep, dat is ook de bedoeling, dat de verschillende bijeenkomsten samen verbonden worden08:16
DooitzedeJongvia internet08:17
leoquantDOE JE 1 CENTRALE PLEK, dan hoeft dat uiteraard niet08:17
DooitzedeJongDaar zei UndiFineD gisteren nog wat over, wacht08:17
leoquantdan staat iemand op/ de leider, en vertelt het IRL08:17
leoquantals iemand via het forum08:18
leoquantnieuwsgierig wordt08:18
leoquantwaar moet ie naar toe?08:18
DooitzedeJongJe zou dat kunnen doen door XMPP te gebruiken08:18
leoquantmet vragen08:18
DooitzedeJongeen groepsgesprek08:18
leoquantverwijs hem naar dit kanaal08:19
DooitzedeJongdus met videoverbinding naar 1 centrale plek waarbij er vragen kunnen worden gesteld doormiddel van irc08:19
DooitzedeJongSnapt gij?08:19
leoquantJA08:19
DooitzedeJongStraks even testen? Zet jij je jabber aan?08:19
leoquantnee08:20
leoquanteven niet08:20
DooitzedeJongok08:20
leoquantstraks08:20
DooitzedeJongis goed08:20
DooitzedeJongno problem at all08:20
leoquantik zou bij je bericht08:20
leoquantop het forum08:20
leoquantnogmaals linken naar dit kanaal om vragen te beantwoorden08:21
leoquantis dat een slecht idee?08:21
DooitzedeJongnee08:22
DooitzedeJonggedaan08:22
leoquantdan ga ik f nixen....:)08:22
DooitzedeJongIk heb jouw nu ook alles uitgelegd08:22
leoquantdank daarvoor08:23
DooitzedeJongno prob08:23
StefandeVriesword ik net actief, gaat leoquant weg..08:23
leoquantsorry StefandeVries08:25
leoquanthoe is je keel?08:25
StefandeVriesStemloos08:25
leoquantbrrr08:25
leoquantheb je antibiotica?08:26
StefandeVriesja08:26
StefandeVriesdie slaan niet aan, maar hé08:26
StefandeVriesniet zeuren :p08:26
leoquantnou ja....:)08:27
leoquanttake care08:27
leoquantzie je later08:27
StefandeVriesis goed08:27
StefandeVriesTot later :)08:27
leoquantJurgentje kunnen we iets voor je doen? welkom by the way.09:17
Jurgentjedank je09:21
Jurgentjeik las zopas een verslagje over dit kanaal (en het idee erachter)09:21
Jurgentjeen wou eens komen kijken wat hier leefde :)09:22
Jurgentjein Ubuntu-be ben ik deel van het promo-team09:22
leoquantmooi, goed je hier te hebben!09:24
Jurgentjedank je09:25
leoquant"kijk" gerust even rond. soms is erg rustig, maar de noise komt en gaat...:)09:25
leoquantal is het alleen al de excess floods van Ronnie09:26
leoquantdat zie je nergens anders09:26
Ronnie;)09:26
leoquant:P09:26
Jurgentjehehe09:27
Jurgentjeoh, JanC is hier ook :)09:27
Jurgentjeblijkbaar ben ik niet de enige belg die komt piepen :D09:27
StefandeVrieshallo Jurgentje :)09:30
JurgentjeHey StefandeVries... was jouw artikeltje (denk ik) dat ik gelezen heb...09:31
StefandeVriesklopt09:31
StefandeVriesen de opzet is geslaagd als er al één iemand de weg naar dit kanaal gevonden heeft :)09:31
Jurgentjelol! ... ook al is 't al iemand die actief is ;)09:32
Jurgentjenah, da's zo iets wat handig is om te kennen als je Ubuntu gaat promoten op computerbeurzen en zo...09:32
DooitzedeJongKunnen we het nu uittesten?09:32
DooitzedeJongleoquant09:33
StefandeVrieswelkom DooitzedeJong..09:33
StefandeVriesJurgentje: hoe dan ook, we zijn blij dat je er bent09:33
Jurgentje:)09:34
Jurgentjedus mss breng ik "onrechtstreeks" wel anderen aan09:34
StefandeVriesdat zou nog mooier zijn09:34
Jurgentjefin, ik zal dit kanaal op de achtergrond houden... maar moet nu nog beetje werken09:35
StefandeVriesprima09:36
StefandeVriesTot later09:36
leoquantDooitzedeJong, ik neem vandaag een "break"09:39
DooitzedeJongoke09:39
DooitzedeJongrust lekker uit09:40
leoquantzoek het zonnetje op, lijkt me lekker!09:40
DooitzedeJongDenk je erom dat je niet kou vat :P09:41
StefandeVrieszoals wij :p09:45
MrChrisDruifZoals jullie StefandeVries? O:-)09:46
MrChrisDruifAls in "Wij, de koning(in)"?09:46
MrChrisDruifMogûh09:46
StefandeVriesNee, dat leoquant niet zoals wij(ik en DooitzedeJong) kou vat:P09:48
MrChrisDruifOk :P09:56
MrChrisDruifIk snap de kou ook niet zo goed O:-)09:56
RawChidGoede morgen10:30
leoquantgoede morgen indeed10:31
StefandeVriesgoedemorgen(beter laat dan nooit)10:38
RawChidMijn eerste website in Python is online :P10:43
RawChidhttp://rachidbm.appspot.com/10:43
StefandeVriesMooi, mooi :)10:43
StefandeVriesMoet me er nog steeds over inlezen..10:44
RawChid?10:44
RawChidJij doet toch ook die workshop10:44
RawChidgeven10:44
StefandeVriesJa, maar de samenwerking met webontwikkeling lukt me nog niet10:45
StefandeVriesQt werkt wel al met Python, maar webapps zijn me nog te ver10:45
RawChidic10:47
StefandeVriesRawChid: van wat ik kan opmaken uit de html-source is dat de url-invoer naar /Rachid/StatusTest/input wordt gestuurd. toch?10:49
* StefandeVries voelt zich een noob10:49
RawChidHij leest die URL in uit dat textvak10:51
RawChidVervolgens gaat ie die wikipagina opvragen, daar wat dingen mee doen, en poept een tabel uit die je op de wiki kunt pasten10:52
StefandeVriesen aan welk pythonbestand wordt die url doorgegeven? dat kan ik enrgens uit opmaken10:56
RawChidHehe, dat is ook niet de bedoeling10:56
RawChidDat is geheim10:56
RawChidAls je die <form> bekijkt, zie je dat action=/10:57
StefandeVriesJa, die is '/'10:57
StefandeVriesDat vond ik al raar:P10:57
RawChidDat betekent, wanneer je op de knop drukt, dan gaat ie naar de pagina / (dat is in dit geval dezelfde pagina)10:57
StefandeVriesEn dan wordt-ie verwerkt...10:58
RawChidMijn script gaat kijken of go == "true", zo ja, dan wordt ie verwerkt10:58
StefandeVriesOké10:58
* StefandeVries murmelt iets met klok en klepel10:58
RawChidDe code is trouwens wel beschikbaar hier: https://code.launchpad.net/~rachidbm/ubuntu-nl/translating-scripts10:59
RawChidAlleen dat "web script" is wel geschreven voor de Google App Engine, dus zal er denk ik niet uitzien zoals een standaard Python Web ding.10:59
RawChidietsje anders, het idee is hetzelfde10:59
StefandeVriesNee, goed, dat kan niet anders10:59
DooitzedeJong143.176.36.91:8080/11:01
DooitzedeJongik bedoel11:01
DooitzedeJonghttp://143.176.36.91:8080/11:02
DooitzedeJongmoet je in vlc plakken of in totem11:02
DooitzedeJongIk ben streaming aan het testen11:02
StefandeVriesDan vraag je dat11:02
DooitzedeJongWillen jullie het even testen?11:03
DooitzedeJongOf het werkt?11:03
RawChidNEUH11:03
RawChid:p11:03
RawChidHeb em open nu11:03
DooitzedeJongen?11:03
StefandeVriesWat zou ik moeten zien?11:03
StefandeVries^11:03
DooitzedeJongeen kamer11:03
RawChidIk zie een stopcontact11:03
DooitzedeJongmooi zo zet je geluid eens aan11:04
RawChidWHaaaa11:04
StefandeVriesIk zie nu een dracula11:04
DooitzedeJonghaha11:04
RawChidOh, hij stottert11:04
StefandeVriesik stotter ook11:04
StefandeVriesNiks bijzonders xD11:04
RawChidlol, maar het beeld staat vaak stil11:04
RawChidEn ik hoor niets11:04
DooitzedeJongkomt door de kwaliteit11:04
RawChidOke11:05
DooitzedeJongik bedoel door de bandbreedte11:05
DooitzedeJongkan 1 iemand het nu testen?11:06
StefandeVriesRawChis11:07
DooitzedeJongJij Stefan?11:08
StefandeVries..11:09
StefandeVriesEen ogenblik11:09
DooitzedeJongik hebhet stopgezet11:09
DooitzedeJongwacht een11:09
DooitzedeJongeven11:09
RawChidDooitzedeJong, de TAB toets werkt ook in IRC voor nicknames ;)11:10
DooitzedeJongoké11:10
DooitzedeJongHij is weer up and running11:11
StefandeVriesStream loopt, we hebben contact11:12
DooitzedeJongStefandeVries, aan jouw de eer11:12
StefandeVries^11:12
StefandeVriesén geluid11:12
DooitzedeJongmooi zo11:12
DooitzedeJongNu nog een server op de kop tikken...11:12
StefandeVriesHoe heb je dit nu zo geregeld?11:12
DooitzedeJongVLC11:12
StefandeVriesMja, oké11:12
StefandeVriesik ga ook eens kijken of ik het werkend kan krijgen:P11:14
DooitzedeJongHet is voor Ubuntu Global Jam11:14
StefandeVriesAh, wat ga je er specifiek mee doen?11:14
DooitzedeJongHet is de bedoeling dat 1 iemand vanuit 1 plek verschillende plekken gaat onderwijzen11:15
StefandeVriesAh, en dat wil je met die webcam doen?11:15
DooitzedeJongHeb je de stream nog aan te staan?11:16
StefandeVriesnee11:16
DooitzedeJongDaar legde ik het net op uit11:16
StefandeVriesow..11:16
StefandeVriessorry daarvoor11:16
DooitzedeJongnu wel weer?11:18
StefandeVriesnee11:19
StefandeVriesben zelf met VLC aan het prutsen11:19
DooitzedeJongHet is de bedoeling dat deze beelden naar de servers van Ubuntu Nederland gaan en vanuit daar worden gedistibureerd11:19
StefandeVrieshandig11:19
DooitzedeJongoke, je kan er ook nog een tweede vlc bij doen11:19
StefandeVriesdan ben je maar één keer bandbreedte kwijt11:19
DooitzedeJongdaarom11:19
DooitzedeJongen Ubuntu Nederland heeft er genoeg11:20
leoquantik zie onderaan een stopcontact11:20
StefandeVriesMijn webcam wil niet streamen..11:20
leoquantlol11:20
leoquantplus DooitzedeJong11:21
StefandeVriesZou ik ook niet doen, als ik mij als eigenaar had xD11:21
DooitzedeJonghaha11:21
leoquantDooitzedeJong, perfect11:21
DooitzedeJongLeuk idee?11:22
leoquantgeluid was moeizaam hoor11:22
leoquantja11:22
StefandeVriesik krijg een infinite-loop view als ik het scherm van m'n netbook laat zien11:24
RawChidNet als dat vrouwtje op dat pak koffie11:27
RawChidMet een pak koffie in dr hand11:27
RawChidhttp://www.planetperplex.com/img/preview/droste.jpg11:27
RawChidDat was lang geleden.11:27
StefandeVriesJa, dat dus11:28
StefandeVriesEn hoe het komt..geen idee11:28
StefandeVriesHmm..het gaat bij de server al fout11:29
StefandeVriesoké. dit kan ik niet :')11:37
DooitzedeJongje moet bij videonaam /dev/video0 intikken11:41
DooitzedeJongStefandeVries11:42
StefandeVriesja, en dan/?11:42
DooitzedeJongstream11:42
DooitzedeJongeerst een locatie aanmaken, http11:42
DooitzedeJongpoort 808011:42
DooitzedeJongurl /11:42
DooitzedeJongKijk even mee op de stream dan leg ik het je uit11:43
StefandeVriesoké, wacht even11:44
DooitzedeJongwacht ff11:44
DooitzedeJongZal even desktop streamen11:44
StefandeVriesik ben er11:44
DooitzedeJongMijn buroblad streamt op http://143.176.36.91:8080/11:46
StefandeVriesPotlood en papier in de aanslag :)11:46
DooitzedeJongkijk je mee?11:46
StefandeVriesURL ingevoerd in VLC11:46
StefandeVriesNiks te zien11:47
DooitzedeJongis er?11:47
StefandeVriesnoppes11:47
StefandeVriesgeen beeld11:47
StefandeVries  p, li { white-space: pre-wrap; }  Your input can't be opened: VLC is unable to open the MRL 'http://143.176.36.91:8080/'. Check the log for details.11:48
DooitzedeJongcomputer liep vast11:49
DooitzedeJongHij moet het doen11:51
StefandeVries1eens zien11:51
StefandeVries1Ja :)11:51
DooitzedeJongIk begin11:52
DooitzedeJongJe start VLC op11:52
StefandeVries1ik volg je, ga maar gewoon doo11:52
DooitzedeJongKijk wat de standaard invoer is in de geluidsvoorkeuren11:53
StefandeVries1Die is goed11:53
StefandeVries1Alleen ben ik je stream kwijt11:54
DooitzedeJongoh11:54
StefandeVries1Wij hebben hier niet genoeg bandbreedte :(11:54
DooitzedeJongje bedoelt ik hebniet genoeg bandbreedt11:54
StefandeVries1Kan je het hier gewoon uitelggen?11:54
StefandeVries1Wij las in het huishouden11:54
StefandeVries1Mijn vader zit ook te webcammen met m'n zus en dat trekt de lijn niet11:55
DooitzedeJongDaar ben ik weer11:58
DooitzedeJongJe opent VLC11:59
StefandeVries1ja11:59
DooitzedeJongDaarna selecteer je in het menu Media, Stream12:00
DooitzedeJong-en12:00
StefandeVries1done12:00
DooitzedeJongDaarna selecteer je het tablad Opnameapparaat12:00
DooitzedeJongJe zie nu 2 velden12:00
DooitzedeJong?12:01
StefandeVries1Klopt12:01
StefandeVries1Video-apparaatnaam en Audio-apparaatnaam12:01
DooitzedeJongIn het eerste veld moet je het volgende invullen: /dev/video012:01
StefandeVries1gedaan12:01
DooitzedeJongin het tweede default12:01
StefandeVries1eveneens12:01
DooitzedeJongDaarna druk je op Stream12:02
StefandeVries1hmmhmmmaoké12:02
DooitzedeJongNu krijg je een nieuw venster te zien12:02
StefandeVries1gedaan12:02
DooitzedeJongmet de naam Streamuitvoer12:02
DooitzedeJongDruk op volgende12:02
StefandeVries1ja12:02
DooitzedeJongSelecteer bij Nieuw doel HTTP12:03
DooitzedeJongKlik op toevoegen12:03
DooitzedeJongVervolgens kun je een aangepast pad maken en de poort aanpassen12:03
StefandeVries1ik laat het even default12:03
DooitzedeJongJa?12:03
DooitzedeJongoke12:03
DooitzedeJongnu moet je een transcoding optie invullen12:04
StefandeVries1welke raad je aan?12:04
DooitzedeJongheb je plugins voor WebM zet 'm op WebM12:04
DooitzedeJongofookwel VP812:04
DooitzedeJongWelke versie van Ubuntu heb jij?12:04
StefandeVries110.1012:05
DooitzedeJongoke12:05
DooitzedeJongDan moet dat wel kunnen12:05
StefandeVries1Maar kan H.264 en AAC ook?12:05
DooitzedeJongAls jij die plug-ins hebt, ja12:05
StefandeVries1oké12:05
StefandeVries1en dan?12:05
DooitzedeJongDaarna ga je naar de instellingen12:05
DooitzedeJongdat icoontje ernaast12:05
StefandeVries1ja12:05
DooitzedeJongJe brengt de Bitsnelheid van video naar 500kb/s12:06
StefandeVries1ja12:06
DooitzedeJongen die van audio naar 9612:06
DooitzedeJongDe kanalen naar 112:06
DooitzedeJongDaarna druk je op opslaand12:07
StefandeVries1ja12:07
StefandeVries1venstertje verdwijnt12:07
StefandeVries1en nu Stream?12:07
DooitzedeJongNu druk je in het andere scherm op volgende12:07
StefandeVries1oké12:07
DooitzedeJongcontroleer de stream uitvoerregel12:07
DooitzedeJongDie moet er zoe uitien12:08
DooitzedeJong  p, li { white-space: pre-wrap; }  :sout=#transcode{vcodec=h264,vb=500,scale=0,acodec=mp4a,ab=96,channels=2,samplerate=44100}:http{mux=ffmpeg{mux=flv},dst=:8080/} :no-sout-rtp-sap :no-sout-standard-sap :ttl=1 :sout-keep12:08
StefandeVries1ziet er goed uit12:08
DooitzedeJong  p, li { white-space: pre-wrap; }  :sout=#transcode{vcodec=h264,vb=500,scale=0,acodec=mp4a,ab=96,channels=2,samplerate=44100}:http{mux=ffmpeg{mux=flv},dst=:8080/} :no-sout-rtp-sap :no-sout-standard-sap :ttl=1 :sout-keep12:08
StefandeVries1ja :)12:08
DooitzedeJongoeps12:08
StefandeVries1ja, exclusief de opmaak12:08
DooitzedeJong:sout=#transcode{vcodec=h264,vb=500,scale=0,acodec=mp4a,ab=96,channels=2,samplerate=44100}:http{mux=ffmpeg{mux=flv},dst=:8080/} :no-sout-rtp-sap :no-sout-standard-sap :ttl=1 :sout-keep12:08
DooitzedeJongoke mooi zo12:08
DooitzedeJongDoe nu eerst je processorsnelheid omhoog12:08
DooitzedeJongen druk daarna op stream12:08
DooitzedeJongDat lijk me bij jouw trouwens niet nodig12:08
DooitzedeJongmet je twee i712:09
StefandeVries1Nee, met die pc werk ik nu niet. Ben nu met de netbook bezig :)12:09
StefandeVries1Hij streamt12:09
DooitzedeJongoke12:09
DooitzedeJongdie van mij ook kijk eens naar de hiervoor gegeven link12:09
DooitzedeJonghttp://143.176.36.91:8080/12:10
StefandeVries1contact :)12:10
DooitzedeJongZie je iets?12:11
StefandeVries1Ja12:11
DooitzedeJongoke12:11
StefandeVries1alleen weet ik niet zeker wat ik zie12:11
DooitzedeJongzie je mij zwaaien12:11
StefandeVries1ja12:11
DooitzedeJongoke12:11
DooitzedeJongmooi zo12:11
StefandeVries1M'n netbook kan de codec niet renderen, maar het concept is duidelijk12:12
DooitzedeJonghaha12:12
StefandeVries1nu nog ene goedkope webcam ergens aanschaffen voor de desktop12:12
StefandeVries1welke gebruik jij?12:12
DooitzedeJongLogitech 15 euries bij media markt12:12
DooitzedeJongmet een head-set12:12
StefandeVries1Volgens mij weet ik welke je bedoelt ja12:12
DooitzedeJongWerkt die van jouw ook?12:13
StefandeVries1Ja, die standaard in de netbook zit werkt gewoon, maar voor de desktop heb ik geen webcam12:13
DooitzedeJongJe kan het ook met VLC raw opnemen12:14
DooitzedeJongHet beeld12:14
DooitzedeJongzonder compressie en dan bewerken met openshot12:14
StefandeVries1Ja12:15
StefandeVries1Hier, zou die werken?  http://www.dealextreme.com/p/usb-pc-webcam-300k-pixel-with-6-led-1312:15
DooitzedeJongdenk het niet12:15
StefandeVries1Deze werkt sowieso in Debian en ubuntu, staat in de reviews: http://www.dealextreme.com/p/compact-usb-pc-webcam-300k-pixel-2594812:15
DooitzedeJongzal vast wel, alsie zelfs werkt voor Win9812:15
DooitzedeJongoke12:16
StefandeVries14,63..en dan wordt ie gratis hier bezorgd LOL12:16
OerHeksstefan ?12:16
OerHeksdie webcam heb ik hier liggen12:16
OerHekswerkt prima, leds werken met HW meting12:16
DooitzedeJongoke12:17
StefandeVries1meen je dat, OerHeks? exact die? welke Ubuntu gebruik je?12:17
OerHeks10.1012:17
OerHeksik maak een foto12:17
StefandeVries1graag, dan kan ik zien hoe de kwaliteit is :)12:18
StefandeVries13 euro 37..geweldig12:22
StefandeVries1en in voorraad12:22
StefandeVries1lukt 't, OerHeks?12:23
OerHekshttp://picpaste.com/webcamled-qUw7i4K6.JPG12:24
OerHeksen foto ermee > http://picpaste.com/ikke-ZOtGCkDF.jpg12:24
StefandeVries1lage resolutie, dat wel12:25
StefandeVries1Dank je, OerHeks :)12:25
OerHeksja 300 k12:25
OerHeksbelang bij ?12:25
StefandeVries1ja12:25
StefandeVries1hoe werken de LEDs?12:25
OerHeksis zwaarder dan 20 gram luchtpost :(12:25
StefandeVries1Ow :(12:25
OerHeksnou, bij weinig licht, gaan ze automatisch aan12:25
OerHeksje ziet de leds niet !12:25
OerHekshet is IR12:26
StefandeVries1Ah, oké12:26
OerHeksik zal vanavond een foto maken, dan merk je het verschil12:26
StefandeVries1IR-licht..word je niet verblind12:26
OerHeksidd12:26
OerHeksgeen 'burolamp-in-je-smoel-effect'12:26
StefandeVries1haha12:27
OerHeksik heb zat van deze zooi, pm je adres, dan stuur ik hem wel op, of je komt langsfietsen :P12:28
StefandeVries1langsfietsen..waar woon je? :P12:28
OerHeksHaarlem12:28
StefandeVries1oef..:P12:28
StefandeVries1mooi geregeld :)12:40
OerHeks:-)12:41
StefandeVries1DealExtreme blijft geweldig:P12:41
StefandeVries1OerHeks, heb je de webcam vaak gebruikt?12:51
OerHeksnee, eigenlijk niet. getest hoe dat werkte met die leds, en toe op de stapel gegooid: leuk,intressant,nu niet nodig.12:52
OerHeksik heb er een stuk of 5, en werken allemaal in linux12:52
StefandeVries15?12:53
StefandeVries1Nuttig12:53
OerHeksdeze kwam trouwens wel in aanmerking voor puppy-cam, maar mama vind dat link12:53
StefandeVries1Ah, om de hondjes in de gaten te houden?12:54
OerHeksjups, en voor nieuwschierigen :-)12:54
OerHeksmaar chihuahua is erg gewild ...12:54
StefandeVriesEr ging even iets gruwelijk mis12:59
StefandeVriesEn je vrouw wil geen puppycam vanwege..diefstalgevaar, OerHeks?13:00
OerHeksnee, mama13:00
OerHeksidd diefstal gevaar.13:00
StefandeVriesWorden ze dan echt gestolen? Wat een...zieke geesten die dat doen13:01
OerHekspups, maar ook gewoon chihuahuaś ...13:01
OerHekserge is, deze beestjes hechten aan 1 baasje.13:01
OerHekspien, de oudste, is eerder bij een familie geweest, dat merken we echt.13:02
OerHekstot 4-6 maand is het nog te doen, als ze ouder zijn, dan kwijnen ze weg.13:02
OerHeksvermoorden met liefde, dus.13:02
StefandeVriesheb je jullie het al eens meegemaakt, zo'n diefstal?13:03
DooitzedeJongLaten we dit niet bespreken in het Mwazo kanaal13:03
OerHeksoke :-)13:03
StefandeVrieszit wat in13:04
StefandeVrieshappy thoughts, happy thoughts :)13:04
OerHekswaar ga je de webcam voor gebruiken ? testen ?13:04
StefandeVriesJa13:04
StefandeVriesIk wil kijken of ik software kan schrijven die beweging kan detecteren13:04
OerHeksuhm, dat bestaat al.13:05
StefandeVriesKlopt13:05
StefandeVriesMaar dat is niet uitdagend ;)13:05
OerHeksin Python ?13:05
StefandeVriesEn met de microfoon wil ik m'n piano- en orgelspel gaan opnemen13:05
StefandeVriesNee, in C++13:05
OerHeksow dan is dat offtopic :p13:05
StefandeVriesHet zou ook in Python kunnen, maar mijn voorkeur ligt nog bij mijn oude liefde, C++:p13:06
OerHeksdie cam word er niet beter van, blijven liggen, dus daarom stuur ik je gewoon op.13:07
StefandeVrieswaarvoor bedankt :)13:07
RawChidIk denk dat C++ ook geschikter is StefandeVries13:13
StefandeVriesdat weet ik wel zeker ;)13:13
RawChidTen minste, dat klinkt als iets waar snelheid/performance van belang is :)13:13
StefandeVriesVlugger en meer hardcore memory access13:13
StefandeVriesYup :)13:14
RawChidVoor school moesten we ook zoiets maken voor het van beeldherkenning13:14
RawChidLeuk spul13:14
RawChidBeeldverwerking heette het trouwens.13:14
StefandeVriesIk denk aan een hexdump van het beeld, nog een hexdump van het beeld -> vergelijking13:15
StefandeVriesmet een zekere drempelwaarde13:15
RawChidEr zijn ook wel libs die je kunt gebruiken13:16
StefandeVriesdat wil ik net niet13:16
RawChidDat dacht ik wel :P13:16
StefandeVrieslekker hardcore aan de bits en bytes sleutelen is veel leuker:P13:16
RawChidWel leerzaam13:16
StefandeVriesdat hoop ik13:17
RawChidPersoonlijk ben ik daar een beetje van af gestapt (om alles zelf te willen doen)13:17
StefandeVriesik ben nog jong hè ;)13:17
RawChidDaarom, vooral doen13:17
RawChidIk had dat ook13:17
=== Oer is now known as OerHeks
StefandeVrieseerst de broncode van vergelijkbare programma's uit de rep downloaden13:21
StefandeVriesMuziek streamen met VLC werkt eindelijk13:48
StefandeVrieswelkom weer, leoquant14:06
leoquantdank je14:06
leoquantRonnie, ben jij feitelijk 24 hours a day online via irc?15:19
Ronnieleoquant: is wel de bedoeling15:19
Ronniezolang ik niet aan het flooden ben15:19
leoquant15:19
leoquantok ik zit me in te lezen over =successor=15:20
leoquantmooi15:47
leoquanthannie goede middag16:07
hannieleoquant, hoi, hoi16:07
leoquanthoe is het met python?16:08
hannieben net aan het werken met definitie van een fjnctie16:08
hannie*functie16:08
hannielastig, argumenten en zo16:08
leoquantpuzzelen is het...16:09
leoquant(voor mij)16:09
hannieJa, ik ben even aan het oefenen met ThinkPython16:09
hannieWas je gisteren op de vergadering?16:09
leoquanthalf16:10
leoquantte laat16:10
hannieok, ik was van plan de notulen even door te lezen als ze er zijn16:10
leoquantwil je iets weten?16:10
leoquantzijn ze nog niet online?16:10
hannieHeb nog niet gekeken (eerst ff pythonnen ;)16:11
* leoquant is gek op meetingology16:11
hannieis dat de robot?16:11
leoquantheb je dooitzes initiatief gelezen? op het forum?16:11
hannieNee, onder welke titel?16:12
leoquant: http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/ubuntu-global-jam-64423/16:12
hannieAh, ik heb zojuist wel de info over globaljam gelezen en16:12
leoquantGlobalJam, volgens mij ken je dit16:12
hannievind het een goed initiatief16:12
leoquantyep16:12
hannieWij houden misschien een vertaalspurt dat weekend16:13
leoquantnu, dit is ook besproken op de vergadering gister16:13
hannieIk wil het in elk geval voorstellen16:13
leoquantmooi!16:13
leoquantik dacht wel16:13
hannieAlleen zal het niet irl kunnen wat mij betreft16:14
leoquantdat dit initiatief ook vragen zal oproepen bij de argeloze forumbezoeker16:14
leoquanthet zou misschien geintroduceerd moet worden?16:14
leoquantenfin16:14
hannieJa, ik ben niet zo een speurder op het forum16:14
leoquantook daar heeft dooitze aan gedacht16:14
hannieMaar ik ben het nu aan het bekijken16:15
hanniedanzij jouw linkje ;)16:15
leoquantiets bedacht met streaming/video16:15
hannielijkt me nuttig16:15
leoquantwaarin iemand de spurts, op welk gebied dan ook, introduceert16:15
hannieWij bespreken zoiets in het VT zelf16:16
leoquantop een centraal moment/bepaalde tijd16:16
leoquantok16:16
hannieBij ons heeft het te maken met het tijdstip van de stringfreezes16:16
leoquantjuistum16:16
leoquantmisschien kun je dat verduidelijkien in de thread van dooitze?16:17
hannieIk vind Dooitze's initiatief wel goed, heb nog niet alles gelezen16:17
leoquant-i16:17
leoquantdat jullie een iets andere agenda hebben bedoel ik16:18
leoquantzelfs deadlines16:18
hannieIk zal het aan het draadje toevoegen16:18
leoquantdat zou heel goed zijn imho16:18
hannieVia de mailinglijst moet ik eerst de andere leden vragen16:19
leoquantverder denk ik dat irl ontmoetingen stimuleren tot bijdragen aan ubuntu16:19
leoquantmaar dat is geen doel opzich16:19
hannieJa, maar ik zit niet in NL16:19
leoquantfrance?16:20
hannieoui16:20
hannieHeerlijk weertje, buiten eten enzo16:20
leoquantlekker! ik heb al heimwee naar charolles....:/16:21
hanniewelk departement?16:21
leoquantbourgondie-zuiden16:21
leoquantdepart. weet ik niet....16:21
hannieah, dat is een stuk noordelijker van waar ik zit16:21
leoquantvertel maar niet waar je  zit!16:22
leoquantnou16:22
leoquantok16:22
leoquantdiner16:22
hannieNee, liever niet alle Nederlanders op mijn dak ):16:22
leoquantpas op he..:)16:23
leoquantthx voor de chat16:23
hanniezie je16:23
leoquantik ga wat doen16:23
leoquant16:23
hanniedag16:23
erkan^!koffie16:25
erkan^oeps16:25
hanniecommandoline, mag ik nog iets vragen over def?16:39
commandolinehannie: tuurlijk16:39
hannieKomt ie:16:39
hannieIk wil dit: def rekenen(optellen):16:40
hanniegetal1 + getal216:40
hannieDaarna vragen naar 2 getallen en die met de eigen functie aanroep uitvoeren16:40
hannieDe optelling uitvoeren16:40
hannieMaar dat aanroepen gaat niet goed16:41
commandolinewat gaat er dan fout daarbij?16:41
hannieBij aanroep rekenen()16:41
hanniekrijg ik een foutmelding. ff kijken:16:42
commandolineTypeError?16:42
commandoline(als je het niet weet, gewoon copy/paste van de laatste regel)16:42
hannieTypeError: rekenen() takes exactly 1 argument (0 given)16:42
commandolineklopt, je hebt in de functiedefinitie aangegeven dat de functie rekenen() één argument heeft, nl. optellen.16:43
commandolinemet dat argument doe je vervolgens niks16:44
hannieMoet ik na def rekenen() doen?16:44
commandolinebedoel je niet zoiets?16:44
commandolinedef optellen(getal1, getal2):16:44
commandoline    return getal1 + getal216:44
commandolinedan kun je vervolgens zo bijv. aanroepen:16:44
commandolineprint optellen(2, 3)16:45
hannieok, dat ziet er al veel beter uit. Wat tussen () komt te staan is mij16:45
hannienog iet geheel duidelijk.16:45
hannieSoms staat er niets tussen en soms wel.16:45
commandolineKlopt, in het eerste geval heeft de functie geen argumenten nodig, in het tweede wel.16:46
commandolinedat betekent:16:46
hannieJij hebt hier dus 2 argumenten tussen haakjes gezet, dat is idd logischer16:46
commandolineklopt16:46
hannieIk oefen een beetje met argumenten via ThinkPython, maar16:47
commandoline- als een functie geen argumenten nodig heeft, doet die iets zonder verder wat van het programma te weten.16:47
hannieik moet nog heel veel oefenen zie ik16:47
commandoline- als een functie argumenten heeft, dan kun je bepaalde stukjes informatie uit het programma meegeven, zodat de functie die kan bewerken.16:47
commandolineje zou bijv. de volgende functie kunnen maken zonder argumenten:16:48
commandolinedef vraagKeuze():16:48
hannieHier moet ik wel even op kauwen, hoor. Maar wederom reuze bedankt voor de hulp ;)16:48
commandoline    return input("Maak je keuze: ")16:48
hanniega door16:48
commandolinedan kan je vervolgens:16:48
commandolinekeuze = vraagKeuze() doen16:48
commandolinevraagKeuze hoeft niks te weten van het omliggende programma, het enige wat het doet is een vaste boodschap tonen en de keuze van de gebruiker teruggeven.16:49
commandolinehet heeft geen argumenten16:49
commandolinedaartegenover staat:16:49
commandolinedef optellen(getal1, getal2):16:49
commandoline    return getal1 + getal216:49
commandolinewaarmee je 'print optellen(2, 4)' kan doen16:49
commandolinede functie gebruikt dus data die uit het hoofdprogramma komot16:50
commandoline* komt16:50
commandolineen die wordt dus doorgegeven via argumenten.16:50
hanniecommandoline, ik ben toch zo blij met jouw uitleg16:50
commandolinewant functies kunnen (normaal gesproken) niet bij de data van het omliggende programma.16:50
commandolinegraag gedaan :)16:50
hannieik ga hiermee oefenen. Thanks16:50
commandolineok, als je nog vragen erover hebt hoor ik het wel :)16:51
DooitzedeJongZit UndeFineD ook op het forum?17:24
RonnieDooitzedeJong: soms17:28
DooitzedeJongoke17:28
DooitzedeJongleoquant, waar zou jij een jam willen organiseren18:47
DooitzedeJongleoquant?18:54
UndiFineDik was gepinged ?20:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!