/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/12/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

StefandeVriesEr zijn nog meer vroege vogels, zo te zien09:05
StefandeVriesGoedemorgen09:05
DooitzedeJongGoedemorgen09:36
DooitzedeJongNatty wordt steeds stabieler09:36
DooitzedeJongStefandeVries09:37
StefandeVriesMorgen, DooitzedeJong09:45
DooitzedeJongNog steeds geen stem?09:46
StefandeVriesik kan fluistere09:47
StefandeVriesMaar harder of meer lukt niet09:47
DooitzedeJongbeter dan niets09:47
StefandeVriesDat klopt09:47
StefandeVriesMaar ik praat liever hardop, dus ik zeg evengoed nog steeds niks:P09:47
StefandeVriesWerkt je stream nog, DooitzedeJong?09:50
DooitzedeJongjep, maar niet online09:50
StefandeVriesoké09:51
StefandeVriesik heb Ubuntu 10.10 toch maar weer op de desktop gezet09:51
leoquantofftopic kerncentrale japan ontploft09:54
leoquanthttp://www.trouw.nl/tr/nl/5362/Tsunami-Grote-Oceaan/article/detail/1859012/2011/03/12/Dikke-rookwolk-boven-kerncentrale-Japan.dhtml09:55
StefandeVriesZo09:56
StefandeVriesJe zal het maar hebben..09:56
leoquantworst case scenario09:56
leoquantfree melt down09:56
StefandeVriesEn dan is het Tsjernobyl09:57
StefandeVriesHoewel..09:57
leoquantzonder meer09:57
DooitzedeJongnope09:57
DooitzedeJonghet is 1 enkele reactor, niet de complete kerncentrale09:57
leoquantde betonnen shelter in japan is dan ook weg....09:57
leoquantDooitzedeJong, maakt niets uit09:58
StefandeVriesInderdaad09:58
leoquant1 reactor is 1 reactor09:58
StefandeVriesEr zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd09:58
leoquant= vreselijke ramp09:58
DooitzedeJongklopt maar je moet het niet gaan vergelijken met tsjernobyl09:58
StefandeVriesBij Tsjernobyl was het *BAM*, nu *scheur* lek..evacueren, en toen pas het échte werk09:59
leoquantdan wachten we af....../einde offtopic sorry...09:59
StefandeVriesWaarom verontschuldig je je, leoquant? :)09:59
leoquantik zeg altijd ontopic.....10:00
leoquantmaar als je dit leesst....10:00
leoquant-s10:00
StefandeVriesNou ja, als er hier ontopic niks te beleven is..10:00
StefandeVriesZoals nu..10:00
leoquantmja..10:01
DooitzedeJongEr komt een nieuwe tsunami aan10:01
leoquantlees mijn bericht als een nieuwsflitdoo?10:02
leoquantDooitzedeJong, ?10:02
DooitzedeJongDie wordt veroorzaakt door naschokken10:02
leoquanten dat gaat ook weer richting die centrales?10:03
StefandeVriesNiet meer dan logisch, lijkt me.10:03
DooitzedeJongDan worden ze meteen gekoeld :)10:03
StefandeVriesJa10:04
leoquantpleazzzz:(]10:04
StefandeVriesEn wat weglekt wordt landinwaarts gevoerd10:04
DooitzedeJongHoezo wat weglekt?10:04
leoquanter is in de omgeving 20% meer straling al gemeten DooitzedeJong10:04
leoquantstraling moet je lokaal houden10:05
leoquantliefst in het reactorvat10:05
DooitzedeJongDat komt doordat in die stoom radioactieve stoffen zitten10:05
leoquantnoodagregaat viel uit door zeewater10:05
StefandeVriesdaardoor viel de koeling uit10:05
StefandeVriesen de rest weten we10:05
leoquantjuist10:05
leoquantpunt10:05
leoquant.........................................................................................10:06
leoquantnatty is stabiel DooitzedeJong ?10:06
DooitzedeJongredelijk10:06
DooitzedeJongeigenlijk goed10:06
StefandeVriesheel ontopic, ja :P10:06
leoquantmooi10:06
leoquantik ben fan van de muis geworden10:06
leoquantxubuntu10:07
StefandeVriesLeg uit, leoquant10:07
StefandeVriesAh :)10:07
leoquantzo snel10:07
leoquanten die muis is lief10:07
leoquantsoort core-gnome lol10:07
DooitzedeJongOoit lubuntu gebruikt? :)10:08
leoquantnee10:08
leoquantjij?10:08
leoquanthajour gebruikt het10:08
StefandeVriesIk heb liever LInux Mint LXDE in plaats van Lubuntu10:08
leoquantmaar die is niet online zie ik nu10:08
leoquanter zijn veel mint fans10:09
leoquantmerk ik op het forum ook10:09
StefandeVriesMja, het is geen kwestie van fan. Maar van gewoon beter afgewerkt dan Lubuntu10:10
StefandeVriesMaar ik ben idd een fulltime Minter10:10
StefandeVriesHoewel..10:10
leoquant10:10
leoquantja??10:10
leoquantweet je ik probeer gewoon nog steeds van alles10:11
leoquantdoor elkaar10:11
StefandeVriesIk heb ubuntu 10.10 weergeïnstalleerd op de desktop10:11
StefandeVriesIk ook10:11
StefandeVriesDistrohopping is best leuk10:11
StefandeVriesmaar we gaan weer offtopic :P10:11
leoquantjahoor10:11
leoquantis leerzaam10:11
leoquantDooitzedeJong, ligt met zijn hoofd op het toetsenbord nu.....10:12
StefandeVriesow, oké10:12
DooitzedeJonghe?10:13
StefandeVriestoch niet, leoquant10:13
leoquantvia streaming een licht gesnurk10:13
leoquanthij schrok wakker...:P10:13
StefandeVriesoohh:P10:13
StefandeVriesgoedemorgen, commandoline10:16
commandolinehoi StefandeVries10:17
StefandeVriesGoh..is er vanavond al weer een Pythoncursus?10:33
leoquantja10:34
* leoquant moet anders forumberichten aanpassen10:35
StefandeVrieshet viel me net weer op dat het zaterdag is10:35
leoquantja idd...:/10:36
StefandeVriesVakantie bijna voorbij10:36
leoquantooops de les staat nog niet op de wiki mensen10:38
leoquantkomt dat nog commandoline  StefandeVries ?10:38
StefandeVriesDe les van vorige week?10:38
commandolinemoet nog ff gebeuren idd10:39
leoquantde korte injoud van de vorige les okk idd10:39
StefandeVriesDat zou ik doen, maar heb er gene tijd voor gehad10:39
StefandeVriesDoe het meteen even :)10:39
leoquantsorry keyboard...10:39
leoquanten de les van vanavond10:40
leoquantcommandoline, die is er toch?10:40
commandolineja, die is er10:40
leoquantok10:40
leoquantik vergeet steeds StefandeVries toe te voegen in aankondigingen10:45
leoquantmaar dat is ok nu10:45
StefandeVriesIk heb de wiki bijna klaar en bij10:45
leoquantdankbaar....10:45
leoquantcommandoline, heb jij nog nagedacht over een wedstrijd over het maken van eenvoudige doch vooral bruikbare pythonapplicatie?10:50
commandolineok, dan hoeven we alleen de voorbereiding van de les nog even af te maken10:50
StefandeVriesKlaar10:50
leoquanteen "wedstrijd/prijsvraag"10:50
commandolineleoquant: nog niet, maar dat heeft ook nog wel even.10:50
leoquantjaja10:50
StefandeVriesDeze les dus modules, commandoline?10:51
commandolineStefandeVries: idd, en dan de modules die (standaard) niet met objecten maar met functies werken.10:51
commandolinedus sys, math, etc.10:51
StefandeVriesjup10:51
commandolineafgelopen les hebben we adresboekprogramma gebruikt, niet de rekenmachine10:57
commandolineik heb het al veranderd.10:57
StefandeVriesverdorie10:57
StefandeVriesDank je10:57
StefandeVriesShit, klopt ook..10:57
leoquantuh StefandeVries .....10:57
leoquantkeelontsteking? ziek?10:58
leoquantrustig aan10:58
StefandeVriesIk kan alleen niet praten, de rest lukt makkelijk, leoquant :)10:58
leoquant10:58
StefandeVriesIk mis het zingen wel..:P10:59
leoquanthaha alles slaat ook direct op mijn stem hoor10:59
leoquantiedereen snottert, en bij doet direct mijn keel ook fraai mee....11:00
leoquantbij mij11:00
StefandeVriesja, ik heb de zangrepetie moeten laten schieten gisteravond. maar piano spelen lukt e uiteraard wel, dus heb ik het koor mogen begeleiden11:01
hannieIk wens de ziekenboeg beterschap11:01
leoquant11:01
hannieleoquant, heb je suffer the children al gelezen?11:01
hannievan John Saul11:02
leoquantnee, dank ik11:02
StefandeVriesDank je, hannie. We komen er wel weer bovenop. =)11:02
hannieKan ik aanbevelen11:02
leoquantdan je wel11:02
hannieStefandeVries, ben je er vanavond wel?11:02
StefandeVriesJa, uiteraard. met een sjaal en dropthee, dat wel.11:02
hannieIk mag helemaal niet chatten, want ik moet huiswerk maken ):11:03
StefandeVriesHuiswerk?11:03
hanniePython11:03
leoquantjaja11:03
StefandeVriesLukt het een beetje, Hannie?11:04
hannieIk heb net argumenten en parameters geoefend11:04
hannieBegin het nu een beetje door te krijgen11:04
hannieMaar ik krijg bij het uitvoeren van commandline's voorbeeld gelijk een foutmelding:11:05
hanniecommand not found11:05
hannieNiet helpen hoor, ik ga zelf uitzoeken wat er mis is11:06
StefandeVriesoké11:07
StefandeVrieswilde ik net een antwoord typen:P11:07
hannieik moet ook leren van foutmeldingen11:07
StefandeVriesklopt :)11:08
hannieals ik het niet kan vinden geef ik wel een brul11:08
hanniemijn keel doet geen zeer11:08
StefandeVriesha-ha-ha11:08
StefandeVriesSpot er maar mee:P11:08
hannieStefandeVries, wat is soms het antwoord toch simpel12:02
StefandeVriesben je eruit?12:03
hannieJa, ik ben zo gewend om namen met hoofdletters te schrijven12:03
hannieen als ik dan een naam intyp zonder hoofdletter heb ik een probleem12:03
hanniecommand not found12:03
StefandeVriesHaha12:04
hannieIk ben mij juist aan het aanleren alles nu met een kleine letter te schrijven12:04
StefandeVriesEén voordeel: die fout maak je nooit meer =)12:04
hannieDoor elkaar is  iet goed, hè12:04
StefandeVriesnee12:04
hannie*niet12:04
hanniezo'n fout zal ik in het vervolg meteen kunnenn herstellen12:05
hannieomdat ik nu weet WAT ik soms fout doe12:05
StefandeVrieshallo leoquant14:40
leoquanthallo14:41
Ronniehoi14:41
leoquantallo14:41
StefandeVriesleoquant: de les voor vanavond is helemaal in kannen en kruiken14:45
commandolineja, en de volgende schiet ook al op :P14:45
StefandeVriesgeen reactie :P14:46
leoquantsorry great!14:48
leoquant14:48
StefandeVrieshaha14:51
StefandeVriesje bent er vanavond bij?14:51
leoquantja14:54
StefandeVriesoké :)14:55
Ronniezo, net weer een nieuwe testversie van JFL: lp:~ronnie.vd.c/justforlearning/0.0.1/15:00
commandolineRonnie: ik zal later nog eens testen :)15:01
leoquantik ook Ronnie15:03
leoquantlater15:03
leoquantdit is wat tijd betreft spitsuur hier thuis15:05
leoquantsport-spel-boodschappen-leuke dingen doen-tuin15:06
leoquantlui zijn15:06
leoquantvooral de kids dan he...15:06
leoquantmaak boodschappen briefjes, zeg lidmaatschappen af15:07
leoquantbully them15:07
leoquantUndiFineD, ping15:07
hanniesense, hi. Zijn er al veel kandidaten?15:48
sensehannie: We hebben nu precies genoeg om iedere post te vullen, dus het kan beter.15:49
senseZoals het er nu voor staat hoeven we geen verkiezingen te houden. ;)15:49
hannieik zal zo eens een kijkje gaan nemen15:50
sensemooi15:50
hanniewat me een beetje zorgen baart is15:50
hanniedat jij mogelijk eind dit jaar naar het buitenland gaat15:50
senseDaarom heb ik het er ook bijgezet, want dat vind ik ook lastig.15:52
hannieOp zich is dat wel goed van je15:52
senseIk heb er over gedacht om mij daarom niet kandidaat te stellen, maar ik wist niet wie er anders naar voren zou stappen om voorzitter te worden.15:52
hannieMaar heb je dan nog tijd om e.e.a. over te dragen?15:52
hannieIk dacht zelf aan het aanstellen van een vice-voorzitter15:53
sensehannie: Wanneer? Bedoel je nu of aan het eind van dit jaar?15:53
sensehannie: De gemeenschapsleiding dient een beetje als vice-voorzitter.15:53
hannieaan het einde van het jaar15:53
senseDe eindexamens zijn in mei, het academisch jaar begint in oktober, ik moet halverwege september weg, dus ik heb nog wel even tijd.15:54
hannieBen je dan in oktober weer terug?15:54
sensehannie: Ik heb een voorwaardelijk aanbod van Cambridge, dus als dat doorgaat U201315:55
sense en daar ga ik van uti U201315:55
sensedan zit ik in oktober sowieso in het buitenland.15:55
hannieok, het is wel heel mooi voor je15:55
sensehannie: Het is wel erg leuk, maar wel jammer dat het zo ver reizen is.15:56
hannieHeb je het niet over de UK dan?15:56
senseja15:56
hannieDa's vlakbij15:57
senseMaar redelijk prijzig om te bereizen.15:57
hannieIk overweeg trouwens om naar de UDS te gaan15:57
sensehannie: Doen! Vraag sponsorship aan.15:57
hannieMaar Boedapest is heel ve weg voor mij15:57
senseHet lijkt me erg goed om daar een Nederlander te hebben, en ik kan niet.15:57
sensehannie: Als je gesponsord wordt, betaalt Canonical alles voor je.15:57
sensereis, hotel en per diem15:58
hannieIk hoopte op een volgende UDS dichter bij huis15:58
hannieDavid heeft ook al gezegd dat ik sponsorship moet aanvragen15:58
Gotinienshannie, je woont een half jaar per jaar in frankrijk, dan is boedapest toch nog wel te doen ?15:58
sensehannie: David Planella zal ook wel blij zijn dat je komt, er zijn niet altijd veel vertalers.15:58
hannieHet is 24 uur reizen met de trein of15:58
sensehannie: Het lijkt me echt iets voor jou. In oktober is het toch weer in de VS, dat is nog verder.15:58
hannievliegen via Parijs of Amsterdam15:58
sensehannie: Of vliegen, maar dat hoef je toch niet zelf te betalen dan. :)15:59
* Ronnie zit ook te twijfelen om sponsorship aan te vragen15:59
hannieDie aansluitingen zijn beroerd15:59
sensehannie: Brussel, Düsseldorf?15:59
hannieMaar ik zou het wel heel erg leuk vinden15:59
sensehannie: Ik zou het echt doen.15:59
senseHet is niet jouw zorg hoe je er komt.16:00
hannieBrussel (Charleroi) ook geen goede aansluiting16:00
sensehoezo?16:00
hannieAankomst 22:00, vertrek Bpest 18:00 ):16:01
RawChidGoede da16:01
sensenachtje doorhalen :)16:01
sensevier uur vliegen?16:01
hanniesense, heb ik ook aan gedacht16:02
hannieVliegen is niet erg, wachten om over te stappen wel16:02
hannieIn Parijs zou ik uren moeten wachten16:02
Ronnieeen uur wachten is toch wel te overbruggen16:02
Ronnieneem een goed boek, puzzelboek mee16:03
hannieik zei uren, Ronnie16:03
Ronnieja, meerdere wordt wel vervelnd16:03
senseDan kun je flink wat vertalen. :)16:03
senseMisschien dat we dan eindelijk alle documentatie vertaald krijgen. :)16:03
hanniedesktopje op schoot :)16:03
senseprecies, handig toch!16:04
hannieRonnie, ga jij denk je?16:04
Ronnieik zit nog heel erg te twijfelen16:04
hannienet als ik....16:04
hannieLaat het wel weten als je gaat, ok?16:04
sensehannie: Het is niet erg als je een dag eerder komt, hoor. Toen ik naar Orlando ging had ik ook een extra dag voor het begin, dat kwam beter uit met de vlucht.16:04
Ronnielijkt me wel erg leuk, engels spreken is niet mijn sterkte kant, maar daar ben ik niet de enige met dat probleem16:04
senseIk ben er erg voor wanneer jullie gaan!16:05
sensedat16:05
hanniesense, dank voor die tip, maakt misschien uit in vluchtschema16:05
Ronnieik zal het zeker laten weten als ik me opgeef hannie (en sense)16:05
Ronniewanneer is de final date?16:05
senseIk kan niet, want ik zit dan midden in de eindexamens, en ik heb me teruggetrokken uit de internationale gemeenschap.16:05
senseRonnie: kijk op uds.ubuntu.com16:05
hannie29 maart16:05
senseMaar het lijkt me wel erg leuk om er weer naar toe te gaan.16:05
hanniesense, heb jij het 1x meegemaakt?16:06
sensehannie: Twee keer, Brussel in mei 2010 en Orlando in oktober 2011.16:06
sense201016:06
Ronniebeide gesponsord?16:06
hanniecool16:06
senseja,volledig16:06
senseHad nog geld over van mijn diner- en luchgeld ook.16:07
senseHet is ook belangrijk dat jullie gaan, omdat er nogal een hoog percentage mensen is dat enkel Engels spreekt. Voor de culturele diversiteit en om meertaligheid niet uit het ook te verliezen is het goed dat er ook andere mensen komen.16:07
senseEr zijn veel interessante discussies over LoCo's en vertalingen elke keer.16:08
hanniemaar we zullen toch communiceren in het Engels neem ik aan16:08
senseja16:08
senseMaar veel van de LoCo's wordt nogal gemodelleerd rondom de Amerikaanse opzet.16:08
senseDie is erg verschillend.16:08
hannieo ja16:08
senseen bovendien ook fundamenteel anders, omdat zij geen ondersteuning en vertaling hoeven te leveren.16:08
senseWij wel, dus wij zijn een heel andere gemeenschap.16:08
senseVeel minder een lokale groep van enthousiaste gebruikers, veel meer een echte gemeenschap.16:09
hannieinteressant, sense16:09
senseMaar veel van de plannen richten zich wel op lokale groepen van enthousiaste gebruikers.16:09
senseDie mensen door kunnen verwijzen naar de Engelse fora en documentatie.16:09
sensehannie: Dus ga! Dram, dram dram. :P16:10
hannieRonnie mag dan met een omaatje op stap:)16:10
senseHet is niet jouw geld, maak er een leuke stedestrip van.16:10
hannieals we beide gaan16:10
hanniesense, ik word bijna enthousiast16:10
hannieik ga het formulier bekijken en misschien invullen16:10
sensemooi!16:11
hannieBedankt voor de info16:11
hannieen succes met de examens16:11
sensepropaganda was het meer, maar goed ;)16:11
senseBedankt!16:11
* Ronnie heeft al ervaring met oma's die ubuntu gebruiken ;)16:13
Ronniemijn agenda is nog leeg in mei :D16:15
senseHet is ook leuk om met andere LoCo's te praten over wat zij allemaal doen. Vooral de Italiaanse en de Franse organiseren erg veel.16:17
senseDe Fransen hebben releaseparties met drieduizend bezoekers. ;)16:17
Ronnieik heb het wel eens van YoBoY gehoord ja16:18
StefandeVriesDe Fransen hebben ook 4 keer zoveel inwoners16:18
Gotiniensmjah die hebben hun regering ook mee wat dat betreft :P, hoeven minder te focussen op vertalen (veel franstalige landen)16:18
Gotiniensniet dat het niet heel erg mooi is natuurlijk16:18
senseDe Franse Ubuntu is ook erg Frans. De vertaling komt daar iets preciezer dan hier.16:19
senseByte kan niet overal, in sommige situaties moet je daarvoor 'octet' gebruiken in het Frans, maar er zijn ook plekken waar 'byte' wel mag.16:19
hannieHier kan je alleen pc's met Franse windows aanschaffen16:20
hannieen octed wordt altijd gebruikt16:20
hannie*octet16:20
sensehttps://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-pack-gnome-fr/+bug/56385316:21
sense"Toutefois, en anglais comme en français, si l'on veut explicitement désigner une quantité de huit bits, on utilise le mot octet ; tandis que si l'on veut exprimer l'unité d'adressage indépendamment du nombre de bits, on utilise le mot byte.""16:22
hanniedat verbaast me16:22
hannieo nee, verkeerd gelezen, het is uitleg16:23
StefandeVries1 uur en 13 minuten17:17
commandolinehehe, aftellen :P17:17
StefandeVriesje moet toch wat hè:P17:18
StefandeVriesik neem aan dat we zometeen in #-klas gevoiced worden17:18
leoquantmaar ik heb ook al sponsorship aangevraagd.....17:20
leoquantlol, met alles erop en eraan17:20
leoquantelectr. rolstoel17:21
StefandeVriesWat is die UDS eigenlijk?17:21
leoquantnu ben ik volstrekt kansloos......17:21
leoquant:/17:21
leoquantik heb een hercules transport vliegtuig aangegeven als vervoermiddel17:22
leoquanten een personal assistent voor 24/hours a day17:23
leoquantStefandeVries, ubuntu dev summit17:24
StefandeVriesWhich means?17:24
leoquanttja, de meest actieven/devs/bekenden ontmoeten elkaar IRL een sturen de mammoettanker ubuntu17:25
OerHeksmag ik in het kraaiennest ?17:25
leoquanten evalueren de gelopen koers17:25
leoquantyep OerHeks17:25
leoquantje moet hard ahoy kunnen roepen17:26
leoquantdus jij mag niet mee StefandeVries17:27
Ronniedan val ik ook buiten de boot17:27
Ronnieplons!!!17:27
OerHeksarggggh not sure i can swim17:27
leoquantStefandeVries, je moet SWAT vragen17:27
StefandeVriesI'm withdrawing from the Python course.17:27
StefandeVries:P17:27
leoquantof sense die zijn ervaringsdeskundig17:27
StefandeVriesmeh. ik richt me liever op het lokale werk17:28
StefandeVriesIk snap het nut van UDS, maar niks voor mij17:28
leoquantja....ik ook. boe!!!!!!!!17:28
StefandeVriesDaarbij zou ik geen sponsorship krijgen:P17:28
* OerHeks sponsort hier en daar17:29
senseHet gaat erom dat je nuttig bij kunt dragen aan het overleg.17:29
leoquantal lijkt het me leuk half mwanzo te ontmoeten daar...17:29
StefandeVriesOverleg..verbaal?17:30
senseMensen die dat kunnen, worden gesponsord voor UDS.17:30
leoquantkijk daar loop ik al vast sense...17:30
StefandeVriesHier zit een chronisch stotteraar, dus een grote no-no voor mij17:30
leoquantvoor de kust van alaska17:30
StefandeVriesFlauwe grapjes maken lukt je wel hè, leoquant...=)17:32
leoquantsorry StefandeVries ......17:33
leoquant(maar ik heb me dus opgegeven, drie/vier weken terug)17:34
StefandeVriesDus bij UDS komen ook echt programmeurs samen17:40
StefandeVriestoch?17:41
leoquantStefandeVries, zeker17:41
StefandeVriesEn wat wordt er bij de UDS besproken?17:43
RawChidVanmiddag heeft sense een 'tirade' gehouden waarom je er heen zou kunnen :P. Zie dus ook de logs ;)17:44
senseStefandeVries: Op het UDS worden de komende zes maanden en de nieuwe Ubuntu-versie gepland.17:45
StefandeVriesover de Franse LoCo, Brussel en Orlando,17:45
StefandeVriesAh, oké, sense17:45
senseallemaal in het Engels17:45
StefandeVriesJa, dat is geen probleem17:45
StefandeVriesEn niet meer dan logisch, eigenlijk.17:46
StefandeVrieskwartiertje..18:14
StefandeVriesleoquant, ping18:28
leoquantjoo18:28
leoquantStefandeVries, ?18:29
StefandeVriesWilde iets vragen18:29
StefandeVriesBen alleen kwijt wat..18:29
commandolineok, zorg ervoor dat je hier en in #ubuntu-nl-mwanzo-klas bent allemaal.18:30
hanniezal aan je keel liggen18:30
leoquantHartelijk welkom bij de workshop python 618:30
leoquantIn dit kanaal kunt u vragen stellen, in het klas-gedeelte kunt u niet chatten.18:30
=== cas_ is now known as CasW
leoquantBlijf ontopic in dit kanaal, en veel plezier vooral!18:30
CugelIk ben er weer eens bij, maar druk is het niet.18:31
leoquantUw vragen worden in het klasgedeelte geplaatst en beantwoord18:31
FOADSorry, te laat.18:32
commandolinehttp://paste.ubuntu.com/579208/18:32
RonnieFOAD: voor jou, 500x "Ik kom nooit meer te laat"  => pasten op paste.ubuntu.com ;-)18:33
hannieHet werkt bij mij ook zonder argument18:34
* FOAD begint te typen.18:34
leoquanthannie, ......18:35
StefandeVrieshannie: het kan zijn dat dat toevallig goed ging, maar voor een goede programmeerstijl vooral erin houden18:35
hannieok, ik zal het doen18:37
hanniebegrepen18:38
FOADJup.18:39
commandolinehttp://paste.ubuntu.com/579219/18:39
hanniehoi, hoi, hoi die heb ik hetzelfde18:40
FOADhannie: http://paste.ubuntu.com/579406/ -> de rest wil hij niet laten zien18:40
StefandeVrieshannie: mooi :)18:40
FOADThere is more than one way to do it!18:43
CasWWaarom geen switch-case?18:44
CasWOké, sorry, ik voerde in firefox in switch case python, en hij ging automatisch naar een webpagina erover18:46
StefandeVriesCasW: klopt, dat zijn implementaties die gebruikers zelf maken. Python zelf heeft geen switch18:48
CasWJa, oké, bedankt18:48
FOADOké.18:50
FOADIk heb de os geïmporteerd.18:50
hannieik heb vandaag math geïmporteerd18:50
FOADGeinig.18:53
FOADDie probeer ik niet hoor.18:55
hanniemoet je bij elke terminalsessie opnieuw importeren?18:55
CasWjA18:55
CasW*Ja18:56
MedUsaXIIIVraag: Dus je gebruikt os.remove in combinatie met os.rmdir om een map met bestanden weg te gooien >?18:59
commandolineMedUsaXIII, niks gemist :)19:04
MedUsaXIIIDankje, lernid deed even minder fijn.19:04
FOADEn niet met "marten" zeker.19:04
FOADIk heet wel Marten, maar mijn login is iets anders.19:05
leoquantmarten vileyn zeker19:06
FOADToevallig niet.19:06
StefandeVriesOf Martin Offtopic..19:06
leoquant:P19:06
hannieik krijg geen output19:06
hannieStefandeVries, ja19:07
hannieraar, maar het is niet ernstig19:08
leoquantgeen output is toch erg?19:08
StefandeVriesheb je een Engelstalige of Nederlandstalige Ubuntu?19:08
hanniena enter zie ik >>>19:08
StefandeVries^19:08
leoquantok19:08
hannieok19:08
hannieals je de gebruikersnaam niet weet kan je hem ook niet intypen19:14
CasWJe == de programmeur, voor als je een programma voor iemand anders schrijft19:14
hannieok19:14
FOADIk wel.19:15
hanniehiermee worden dus de naam en de extensie gescheiden19:17
FOADHelder.19:19
hannieeen leuke: math.pow(2,10)19:20
FOADWaarom die haakjes?19:23
CasWIk neem aan dat je dan meerdere programma's tegelijk kan openen19:24
FOADDie snap ik, de ronde.19:24
FOADCheck.19:24
hannieduidelijk19:25
hanniewaarom niet quit()19:28
FOADHuiswerk. :(19:31
leoquantnah, uitprobeerwerk...19:31
hanniewederom hartelijk dank voor jullie uitleg19:31
FOADDank je wel commandoline en ondersteuning.19:31
FOADNu heb ik weer wat om mijn hersens mee te pijnigen. :P19:32
commandolinegraag gedaan :)19:32
StefandeVriesgraag gedaan, iedereen19:32
erkan^bedankt commandoline19:32
FOADHet lijkt me leuk als volgende keer iemand zelf zijn huiswerk toelicht.  OerHeks of zo.19:33
commandolineFOAD, jij mag dat volgende week wel even doen :P19:33
StefandeVriesInderdaad, FOAD19:33
StefandeVriesWord je niet voor niets gepijnigd:P19:33
FOADOok prima.  Maar dan wijs ik de volgende aan.19:33
StefandeVriesPrima :)19:33
FOADLeuk.19:33
StefandeVriesleoquant: dank voor je moeite :)19:34
hannieleoquant ook een bloemetje19:34
commandolineidd :)19:35
peewee22Bedankt!19:35
hannieStefandeVries, mag ik even hier een stukje code plakken?19:36
StefandeVriesUiteraard19:36
hannielijst=["a","b","c","d"]19:36
hanniedef aantal_items():19:36
hannielengte = 019:36
hanniefor item in lijst:19:36
hannie     lengte = lengte + 119:36
hannieprint lengte19:36
hannieaantal_items()19:36
hannieDat was dus zonder argument en misschien knoeiwerk19:36
Ronniehannie: de volgende keer liever in paste.ubuntu.com (leest wat gemakkelijker)19:37
StefandeVriescommandoline: lijst hoort toch niet bij die scope?19:37
hannieRonnie, dat wil ik graag uitproberen. Heb het nog nooit gebruikt19:37
StefandeVrieshannie: even overleg met commandoline:P19:37
Ronniehet is niet zo heel moeilijk, gewoon naar die site gaan, je naam invullen, code plakken, python uit de lijst met programmeertalen keuzen en submitten19:38
Ronniedan de link hierin plaatsen19:38
commandolineStefandeVries, je kan 'm wel bereiken19:38
hannieRonnie, dank voor de uitleg19:38
commandolineniet aanpassen zonder (bah) globals19:38
StefandeVriesja, oké19:38
commandolinehannie, het nadeel is dat je hiermee de functie afhankelijk maakt van de context19:39
Ronniehannie: deze code werkt inderdaad wel, maar er komt een probleem als je van 2 verschillende lijsten de lengte wil weten19:39
hannieJa, daar was ik al bang voor. Nergens anders te gebruiken, hè19:39
StefandeVries"if a variable is assigned outside all defs, it is global to the entire file"19:39
commandolineRonnie legt het mooier uit :)19:39
hannieHet maakt mij wel het verschil goed duidelijk19:39
StefandeVrieslijst is hier dus in het hele bestand bereikbaar en beschikbaar, maar bij meerdere lijst krijg je fouten19:40
Ronnieover een paar weken hebben we ineens veel JFL programmeurs ;)\19:40
StefandeVriesbeantwoordt dat je vraag, hannie?19:40
commandolineRonnie, idd, geen python programmeurs te kort meer.19:41
hanniehttp://paste.ubuntu.com/579446/19:41
StefandeVriesjup, zo :)19:42
hannieja, uitstekend behandeld.19:42
hannieAllemaal nog een heel prettig weekend19:42
Ronniehannie: ook een prettig weekend19:43
StefandeVrieshannie: http://paste.ubuntu.com/579447/19:43
StefandeVrieszo kan het ook19:43
Ronniekleuirtjes :D19:43
hanniemooi19:43
StefandeVriesPrecies19:43
hanniedag19:43
StefandeVriesMaakt het overzichtelijker, alleen Python slecteren in plaats van plaintext19:43
StefandeVriesDoeidoei19:43
StefandeVriesDamn, te laat19:43
Ronniecommandoline, StefandeVries hebben jullie al nagedacht over de eindopdracht19:46
commandolineRonnie, nee, nog niet19:46
StefandeVriesNiet echt..19:46
commandolineheb je voorstellen?19:46
Ronniemisschien19:46
StefandeVriesWe zijn nog bezig met de volgende lessen, en die zijn pittig genoeg ;)19:46
Ronniehoeveel lessen komen er nog?19:46
commandolinenou, we willen OOP nog uitleggen en dat neemt toch wel minstens 2 lessen, ik denk 319:47
StefandeVriesHoe veel willen jullie er nog?19:47
FOADEindopdracht?!  Uitslover!19:47
commandolineen daarna nog wat modules, dingen als json, urllib2 en andere handige dingen in de praktijk :)19:47
RonnieFOAD: het is geen MOETEN, geheel vrijwillig19:47
FOADIk vind van 0 naar OOP in een les of 8 van een uur best snel.19:47
StefandeVriesFOAD: zolang het duidelijk blijft..:)19:48
FOADWe zullen het zien wanneer Ronnie zijn Skynet clone presenteert.19:49
commandolinehet blijft veel in een les proppen en dan zelf oefenen, anders kan het ook niet19:49
commandolinemaar ik moet zeggen dat er deze les goede vragen waren :)19:50
StefandeVriesOp sommige van welke deze C++-programmeur vaak niet gauw een antwoord klaar had19:50
* StefandeVries is ashamed19:50
CasWArme StefandeVries19:51
commandolineCasW, begin jij nou maar niet :P19:52
StefandeVriesgrmbl..jij ja:P19:52
commandolineRonnie, StefandeVries en ik zijn bezig om wat voorbeelden te verzinnen om OOP mee uit te leggen. Heb jij nog een origineel idee? Of iemand anders hier?20:03
StefandeVriesFOAD wellicht20:04
FOADUmpf, daar moet ik ook over nadenken.20:06
Ronniecommandoline: een racebaan met raceauto's20:06
StefandeVriesJa, we weten hoe we een voorbeeld kunnen uitleggen. Alleen, we missen een voorbeeld, zeg maar:p20:06
commandolineRonnie, is een optie20:08
Ronniemaar die kan ook erg leuk zijn voor de eindopdracht20:09
Ronnieje kunt bij dat voorbeeld veel creativiteit kwijt20:09
StefandeVriesEn veel van de aangeleerde dingen20:10
StefandeVriesDas ook belangrijk20:10
commandolineidd, nou, we hebben nog wel even.20:10
commandolineik ga nu, bedankt voor het idee :)20:10
RonnieStefandeVries: misschien iets met kasten en laden20:11
StefandeVriesJa, laden als onderdeel van een kast20:11
StefandeVriesVoor overerving gaan we waarschijnlijk dieren of voertuigen gebruiken. De standaard overervingsslachtoffers:P20:11
Ronnieja, een la kun je opendoen, je kunt er spullen in opslaan, spullen uithalen en de spullen in de la bekijken20:12
StefandeVriesJa20:12
StefandeVriesEen list van instanties van La die je Kast noemt20:12
RawChidOf iets met dieren20:12
StefandeVriesJa, dat gaan we met overerving doen ^20:12
RawChidClass Dier20:12
StefandeVriesclass dan wel20:12
RawChidroofdier extends Dier20:13
Ronniedieren is idd leuk met overervning20:13
RawChidTijger extends Roofdier20:13
StefandeVriesclass roofdier(dier)20:13
StefandeVriesetc20:13
RawChidDier.aantalPoten20:13
RawChid:P20:13
StefandeVriesJa, het punt is duidelijk, dank je wel:P20:13
RawChidDier.maakGeluid (bij tijder = grrr)20:13
RawChidOke, ik stop al20:13
StefandeVriesIk zet nog steeds puntkomma's na Pythonstatements..20:14
Ronnieik ook als ik veel wissel tussen js en python20:15
RawChidIk haakjes in if statements :P20:15
StefandeVriesBeroepsdeformatie:P20:15
=== erkan^2 is now known as erkan^
StefandeVriesgaat-ie, erkan^?20:18
DooitzedeJongGoedenavond20:54
Ronniehallo DooitzedeJong, schiet het forum thema een beetje op?20:58
DooitzedeJongNee, nog niet20:58
DooitzedeJongIk heb andere dingen aan mijn hoofd20:58
DooitzedeJongover Ubuntu Fryslan20:58
DooitzedeJongIk ben op dit moment nog steeds bezig met de stats20:59
DooitzedeJongronnie21:00
Ronnieja21:00
RawChidWelk forumthema? (A)21:02
RonnieHET forumthema ;)21:02
RawChidWhoei21:03
Ronniewaar RawChid geen tijd voor heeft21:03
RawChidJa, nouhja, geen tijd voor vrijmaakt is het meer :P21:03
Ronnie:P21:03
RawChidBen nu een Facebook app aan het maken21:03
RawChid(nieuwe opdracht)21:03
Ronniepfff21:03
RawChid+Leuke21:04
Ronnieja, lijkt me ook erg leuk21:04
Ronnieik ben nu met recaptcha aan het klooien21:04
RawChidKan ook in Python :P, maar ik doe het in PHP want het heeft een beetje haast21:04
RawChidAh, ga je dat ergens in implementeren Ronnie ?21:05
RawChidDas toch zo'n site ofzo21:05
Ronnieja, voor de chat in JFL21:05
RawChidOh, jullie gaan niet bouwen op IRC?21:06
Ronnieik wil eigenlijk een chat maken voor chat.ubuntu.com21:06
Ronniedie beide IRC of XMPP kan21:06
Ronnieen dan weer die chat gebruiken voor JFL21:06
DooitzedeJongTwee vliegen in 1 klap21:07
DooitzedeJongmodule idee?21:07
Ronnieeigenlijk een meer flexibelere client dan freenode21:07
Ronniedie bij ubuntu globaal gebruikt kan worden21:07
DooitzedeJongwaarom voor irc.ubuntu.com en niet voor irc.freenode.net21:07
Ronnieen die wil ik dus (optioneel) beveiligen met recaptcha21:07
Ronnieik denk niet dat freenode gaat overschakelen21:08
commandolineRonnie: waarom niet? Als het goed in elkaar zit...21:09
Ronniedie van freenode zal beter in elkaar zitten21:09
Ronniewij hoeven (voorlopig) alleen basisfuncties te ondersteunen21:09
DooitzedeJongoke21:09
RawChidHey commandoline, wilde jij je persoonlijke wiki nog aanpassen?21:09
commandolineRawChid: er zijn een aantal links naar op o.a. wikpagina's en launchpad, dus ik dacht misschien even een verhaaltje erop21:10
Ronnieook wil ik beide protocollen ondersteunen, freenode wil alleen IRC21:10
DooitzedeJongklopt21:10
RawChidOke21:10
RawChidhttp://wiki.ubuntu-nl.org/MartenDeVries21:10
commandolineRonnie: ok, dat zijn twee logische punten21:10
RawChidIk heb deze doorverwezen naar een pagina die jij WEL mag bewerken21:10
commandolineok, bedankt :D21:11
RawChidDan kun je er ten minste IETS op zetten. Wanneer de wikirechten goed zijn zal ik het goedzetten21:11
commandolineok, bedankt :)21:12
RawChidHehe, ben je trowuens familie van Stefan? :P21:17
DooitzedeJongearth to commandoline, from mwanzo planet21:20
DooitzedeJongover21:20
commandolineRawChid: nee21:20
RawChid:)21:25
RawChidIk heb voor die andere DeVries ook maar een redirect ingesteld, mocht ie ooit iets aan zn wiki willen doen21:26
DooitzedeJongRawChid kijk eens in de broncode van http://wiki.ubuntu-nl.org/DooitzedeJong21:39
DooitzedeJongDaar staat de regel voor het verlenen van rechten in21:40
commandolineik heb iig wat op die pagina gezet :)21:43
RawChidDooitzedeJong, ja ik ken em. Alleen heb ik niet genoeg rechten om zulke regels (ACL) toe tevoegen :(21:46
DooitzedeJongvreemd21:46
DooitzedeJonghoe kan dat?21:46
RawChidTjah, dat is zo ingesteld21:46
RawChidWe hebben al een voorstel voor nieuwe instellingen.21:46
DooitzedeJongJe kan de rest van de pagina wel aanpassen?21:46
RawChidJup, net als jij.21:47
RawChidMaar die ACL veranderen niet.21:47
DooitzedeJongWat is acl?21:47
RawChidAccess Control List, die regel waar je het over hebt21:47
RawChidEen manier om rechten in te stellen21:47
DooitzedeJongJe kan de regel toch gewoon toevoegen?21:49
RawChidNeen, dat mag ik niet21:54
RawChidDacht je dat ik dt nog nooit geprobeerd had21:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!