/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/13/#kubuntu-se.txt

FlygisoftVa fan01:30
Flygisoftnu helt plötsligt funkar php -.-01:30
FlygisoftHar inte ändrat ett skit01:30
Philip5johorru01:41
Philip5som vanligt användarfel och inte datorfel ;)01:41
FlygisoftHAha01:44
FlygisoftNe fy fan01:44
FlygisoftNu ska jag sova01:44
FlygisoftVi hörs01:44
Philip5gör det01:45
Philip5du har väl fyllepillat så det nu funkar ;)01:46
* Flygisoft Spotify: Spotify API down! - | 00:10/ (Spotify API is DOWN!)15:28
Flygisoft:/15:29
Philip5nämen16:28
=== Philip5 is now known as Philip6
=== Philip6 is now known as Philip5

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!