/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/13/#ubuntu-nl-mwanzo-klas.txt

=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo-klas to: Zaterdag 19-03-11 om 19.30 workshop PYTHON 6 : #Ubuntu-nl-mwanzo-klas. Info: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/BasiscursusPython Leiding: commandoline en Stefandevries. logs op http://irclogs.ubuntu.com. Let ook op eventueel andere workshops. Alle cursisten join ook: #ubuntu-nl-mwanzo, daar kun je vragen stellen aan de workshopleiders.
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo-klas to: Zaterdag 19-03-11 om 19.30 workshop PYTHON 7 : #Ubuntu-nl-mwanzo-klas. Info: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/BasiscursusPython Leiding: commandoline en Stefandevries. logs op http://irclogs.ubuntu.com. Let ook op eventueel andere workshops. Alle cursisten join ook: #ubuntu-nl-mwanzo, daar kun je vragen stellen aan de workshopleiders.

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!