/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/13/#ubuntu-vn.txt

=== n2i|zzz is now known as n2i
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== vubuntor935 is now known as vold3m0rt248
vubuntor592helo03:20
vubuntor592im vietnames03:20
vold3m0rt248ok ?03:21
vold3m0rt248can you say vietnamese, please ?03:21
vold3m0rt248if you can't type exactly vietnamese, you can type english, no problem03:24
vubuntor503helloo03:44
vold3m0rt2482'03:44
vubuntor503can i ask some question?03:45
n2i!ask03:45
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!03:45
vold3m0rt248ok, ask any question you want :03:46
vold3m0rt248)03:46
vubuntor503cho em hỏi, em đang sài netbook acer one a110L 8GB, em muốn cài ubuntu qua usb rhi2 la03:46
vubuntor503thì làm thế nào03:46
n2ilol03:46
n2ithế mà nãy giờ spam mấy câu ing lích @@03:47
n2ixài tool tạo usb boot thôi cậu03:47
vubuntor503mà 8GB khi cài còn khoảng bao nhiêu03:47
vubuntor503đâu là lần đầu tiên muốn cải thử nên cần thêm nhiều ý kiến03:48
n2iHDD 8G?03:49
vubuntor503ya!03:49
=== zj3t3mju1 is now known as zj3t3mju
n2ivậy thì nên chia làm 3 hoặc 4 phân vùng03:49
vubuntor503em03:50
n2i1 cho /, một cho swap, 1 cho /home và 1 cho data03:50
vubuntor503mà mình cần USB dung lượng khoảng bao nhiêu?03:50
n2icó nhiều quá không nhỉ :D03:50
n2i>= 1G03:50
n2icó lẽ nên chia thành 3 phân vùng thôi03:50
vubuntor503em đã tải ubuntu 10.10  rồi khoảng 696 MB03:50
n2i1 swap = 1G đi03:51
n2iuhm03:51
n2iđang ở windows hở?03:51
vubuntor503dạ03:51
vubuntor503XP03:51
n2itải usbuniversalinstaller về và xài thôi03:51
n2i.g usb universal installer homepage03:52
bkphennyn2i: http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/03:52
bksupybotTitle: Universal USB Installer Easy as 1 2 3 | USB Pen Drive Linux (at www.pendrivelinux.com)03:52
n2iđó, lên đó tải thôi, có cả hướng dẫn đó!03:52
vubuntor503dùng để boot USB àh?03:52
n2iuhm03:53
n2idùng để tạo usb boot03:53
n2inói một chút về chỗ phân vùng03:53
n2ikẻo lại lên giãi bày tiếp03:53
vubuntor503thông cảm nhé!.lol03:54
vubuntor503em đang mở netbook lên03:54
n2ithế này03:54
n2itạo cái usb boot xong03:54
n2inhét vào03:54
vubuntor503mình dùng đọc thẻ nhớ cũng được phải không anh03:54
chammuahello03:54
chammuai'm vietnamese03:54
n2iboot vào chế độ livecd rồi xài gparted mà phân vùng03:55
chammuacan i ask some question?03:55
n2ivubuntor503: hem rõ nữa, không biết cái usb nó có khác thẻ nhớ nhiều không, thử đi, chắc ok cả03:55
n2isao 2 ông này nói giống nhau thế nhỉ?03:55
vubuntor503em đang boot usb trên vista khi làm xong là chuyển qua máy netbook được phải không?03:56
vold3m0rt248chắc lại k0 có bộ gõ tv hả bó tay03:56
n2iđang boot usb trên vista nghĩa là sao?03:56
n2ivubuntor503: nghĩa là đang ở vista?03:56
n2igiờ mà còn có vista sao? :-/03:57
vubuntor503em đang xài 2 cái, em đang boot usb trên vista , khi boot xong em có thể chuyển qua netbook cài được không03:57
n2iđang boot usb trên vista nghĩa là sao?03:57
vubuntor503hay là boot trên netbook luôn03:57
n2itạo usb boot trên vista?03:58
vubuntor503yes03:58
n2iuhm thì tạo xong rồi nhét vào cái netbook ấy: done!03:58
n2icái netboot tính cài mỗi Ubuntu thôi hở?03:58
n2inetbook, thế tải bản U  nào thế?03:59
n2ibản cho netbook hở?03:59
vubuntor503em tải bản ubuntu netbook03:59
vold3m0rt248n2i: có nên tổng hợp các blog viết về ubuntu/ linux k0 bác nhỉ ?04:00
vold3m0rt248faq nhiều qué04:00
n2ivold3m0rt248: có lẽ nên04:00
n2inhưng mà rảnh thì làm04:00
vold3m0rt248ok, mỗi người góp 1 tí thui mà, giống kiểu bookmark thì đúng hơn04:01
n2ichắc nên tạo faq, list những câu có xác suất được hỏi nhiều nhất04:01
vubuntor503chọn mythtubuntu 10.10 phải không anh?04:01
vubuntor503anh nên viết bài về cài ubuntu qua usb đi04:01
n2iở đâu thế? không có netbook à?04:01
n2ivubuntor503: trên forum có rồi thì phải04:02
vold3m0rt248vubuntor503:.g cài ubuntu 10.04 từ usb04:02
vold3m0rt248.g cài ubuntu 10.04 từ usb04:02
bkphennyvold3m0rt248: http://www.vn-zoom.com/f316/huong-dan-cai-dat-ubuntu-10-04-tu-hdd-khong-can-o-cd-hay-usb-thanh-cong-100-a-667151-2.html04:02
bksupybotTitle: Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 10.04 Từ HDD(không cần ổ CD hay USB)- Thành công 100% - Trang 2 (at www.vn-zoom.com)04:02
vubuntor503boot usb04:02
n2i.g insall ubuntu netbook from usb | vubuntor50304:02
bkphennyn2i: http://www.ubuntu.com/netbook/get-ubuntu/download04:02
bksupybotTitle: Download | Ubuntu (at www.ubuntu.com)04:03
n2ilol04:03
vold3m0rt248.g cài ubuntu 10.04 từ usb dùng USB universal04:03
vubuntor503step 1  chon mythtubuntu 10.10 phải không?04:03
bkphennyvold3m0rt248: http://www.thongtincongnghe.com/article/1742804:03
bksupybotTitle: Cài đặt Ubuntu lên trên USB của bạn - Thông tin công nghệ (at www.thongtincongnghe.com)04:03
n2ivold3m0rt248: đọc qua cái thớt của vn-zôm đó đi04:03
vold3m0rt248n2i: vu + tab nhé04:04
n2inghe mà nản :D04:04
vold3m0rt248n2i: có cần thiết nhét faq vào wiki k0 bác ? 4r backup nhiều quá04:04
n2ivold3m0rt248: đang nói với ông mà04:05
n2ihay là làm một cái nho nhỏ trên blogspot ấy04:05
vold3m0rt248blog thì nhiều quá04:06
vubuntor503chọn cái nào đây các anh, mythtubuntu 10.10 or ubuntu netbook remix 10.10 khi tạo boot usb cho netbook04:06
n2iubuntu netbook remix 10.1004:06
vold3m0rt248dùng netbook thì chọn netbook remix đi04:06
vubuntor503kéo bao nhiêu MB vậy anh04:08
vold3m0rt248tầm 4-500 mb04:08
vold3m0rt248khoảng < 700mb04:09
vubuntor503284MB là full rồi04:09
chammuacó sư huynh sư tỷ nào xài mysql cho hỏi làm thế nào để thêm dữ liệu vào bảng vậy à04:09
chammuamr.chammua xài mysql query browser  :)04:10
vubuntor487284 full rồi anh04:10
vold3m0rt248.g "ebook giáo trình mysql cơ bản"04:10
bkphennyvold3m0rt248: No results found for '"ebook giáo trình mysql cơ bản"'.04:10
vold3m0rt248.g "giáo trình mysql cơ bản"04:10
bkphennyvold3m0rt248: http://tailieu.vn/tag/tai-lieu/gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Mysql%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n.html04:10
bksupybotTitle: TaiLieu.VN: Tài Liệu Giáo Trình Mysql Cơ Bản - Thư Viện eBook, Tài Liệu Trực Tuyến (at tailieu.vn)04:10
Lokiheerochammua: thì insert vào chứ làm gì04:11
Lokiheeroko thì tạo procedure để insert04:11
vubuntor487284 full rồi anh04:11
vold3m0rt248.g "mysql cơ bản và nâng cao"04:11
bkphennyvold3m0rt248: http://www.vn-zoom.com/f58/hot-video-hoc-php-va-mysql-co-ban-va-nang-cao-2010-a-670378.html04:11
bksupybotTitle: [HOT] Video học PHP và MySQL - cơ bản và nâng cao [2010] (at www.vn-zoom.com)04:11
chammuainsert chỗ nào bác...04:11
chammuabên phpmyadmin thì e làm đc04:11
n2i@@04:11
chammuacòn bên mysql query browser có thấy dadau :|04:12
Lokiheerocommand04:12
=== n2i is now known as n2i|com
chammua04:12
chammuabên này xài lệnh không hở ? hix, quen tay bên sql server chơi giao diện :)04:12
chammuathanks thanks :D04:12
vubuntor487em keo 284 full rồi anh04:12
vubuntor487??04:13
vold3m0rt248vubuntor487: http://www.thongtincongnghe.com/article/17428 < đoc cái này kĩ nha soi ảnh kĩ vào04:13
bksupybotTitle: Cài đặt Ubuntu lên trên USB của bạn - Thông tin công nghệ (at www.thongtincongnghe.com)04:13
vold3m0rt248.g cài đặt ubuntu-netbook remix 10.1004:15
bkphennyvold3m0rt248: http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/04:15
bksupybotTitle: Universal USB Installer Easy as 1 2 3 | USB Pen Drive Linux (at www.pendrivelinux.com)04:15
vold3m0rt248.g install ubuntu-netbook remix 10.10 to hdd04:15
bkphennyvold3m0rt248: http://www.ubuntu.com/netbook/get-ubuntu/download04:15
bksupybotTitle: Download | Ubuntu (at www.ubuntu.com)04:16
vold3m0rt248thoi an com day04:16
vubuntor487cách đó chỉ xài trên USB àh?04:17
vubuntor487còn cài trực tiếp trên máy net book?04:17
vubuntor487mình muốn cài trực tiếp trên máy là install on hard disk phải không04:19
vubuntor487có ai không giúp đi , đây là lần đầu tiên cài04:20
vubuntor487mong giúp đỡ04:20
n2i|comvubuntor487: nhét vào usb sau đó cài vào HDD04:32
=== n2i|com is now known as n2i
vubuntor487boot USB 58% rồi04:33
vubuntor487làm xong bên máy này chuyển qua netbook cài04:33
n2iuhm04:34
n2iphải cho netbook boot từ usb đó04:34
vubuntor487không cần khi khởi động nhấn F2 phải không?, chỉ cần đưa USB vào là cài!?04:35
n2ichỉnh trong bios, chắc cái này cũng biết rồi nhỉ!04:35
n2iuhm04:35
n2inetbook của acer?04:35
vubuntor487dạ04:36
vubuntor487anh cảm thấy thế nào khi sài ubuntu 10.10 trên netbook?04:38
* n2i có mỗi con lap cùi, net với book nỗi gì :'(04:38
n2ivubuntor487: tuyệt cả đấy, qua thời gian xài sành rồi thì biêt cách làm cho nó tốt hơn, chắc là ngon lắm!04:39
n2icài với ubuntu minimal í, cũng hay04:40
vubuntor487thiết lập bios là vào USB HDD phải không04:41
n2ithế cũng được04:41
n2isao ko bấm f2 cho khỏe?04:41
vubuntor487em bấm f2 rồi đó04:41
vubuntor487vào Boot rồi nó hiện lên USB FDD và HDD04:42
n2iHDD đi04:42
n2iUSB HDD ấy nhá:D04:42
n2ichứ không lại chọn HDD có mà ốm đòn04:42
n2ivào đó, chọn chế độ live04:43
vubuntor487load setup defaulfs phải không?04:43
n2irồi ngoi lên đây04:43
n2i:-/04:43
n2ihay là netbook nó khác với desktop nhỉ? :P04:43
vubuntor487chắc zậy04:43
n2ikhông có chỗ chọn live? try? sao?04:43
vubuntor487nó hiện lên exit saving, exit discarding, load setup defau, discard change, save change04:44
n2iá04:44
n2iđang vào bios sao?04:44
n2i@@04:44
vubuntor487F2-Boot04:45
n2ichuyển sang thẻ boot devices ấy04:45
n2irồi set04:45
n2ichọn USB HDD là first rồi hả?04:45
n2iExit Saving để lưu lại thay đổi04:45
n2ivà thoát khỏi bios04:45
n2ikhông thì hình như khi boot lên có 2 cái để bấm, 1 là F2 và một là del hay nút nào ấy04:46
vubuntor487em chưa cho usb vào04:46
n2icho usb vào đi04:46
n2ilàm usb xong chưa?04:46
vubuntor487lâu kinh khủng04:47
vubuntor487không chạy nữa04:49
n2icái gì ko chạy nữa?04:49
vubuntor487done!04:50
vubuntor487Boot usb xong rồi04:51
vubuntor487rút ra nha anh04:51
n2iuhm04:51
n2icứ safe eject thoai04:52
vubuntor487đưa USB zo netbook treo cứng đơ luôn oài04:53
n2isao đơ?04:54
vubuntor487em nhấn F2-Boot rồi sao nữa anh04:54
n2iboot lên là đơ à?04:54
* n2i cũng ko đoán được đâu04:54
n2imáy mình HP hehe04:55
n2ingoài F2 còn phím nào nữa không?04:56
vubuntor487rồi f12 chang boot04:56
vubuntor487boot menu04:56
vubuntor487USB FDD04:57
n2ichọn cái boot menu ấy04:57
vubuntor487rồi 1. USB FDD, network boot : legacy PCI device04:58
vubuntor487chọn cái nào anh04:58
n2iủa, không có cái usb nào nữa sao?04:59
n2iko có cái nào nữa sao?04:59
n2ixài đỡ FDD đấy đi04:59
vubuntor487USB FDD: sony MSAC-UAN2 vì em đang sài thẻ sony05:00
n2iuhm05:00
n2iđang xài thẻ nhỉ05:00
n2ivào đê05:00
vubuntor487press any key to restart05:00
n2i@@ư05:00
vubuntor487what key?05:01
vubuntor487là sao anh05:03
n2ibấm phím bất kỳ để khởi động lại @@05:03
n2icó khi nào là tại thẻ nhớ không nhỉ?05:03
n2inếu mà xài usb có sao hem ta05:03
n2i:-/05:03
vubuntor487nếu mà mình boot USB rồi mình có thể xóa phải không?05:04
n2itất nhiên05:04
vubuntor487mà cái phần F2-Boot mình có chỉnh gì trong đó không?05:04
* n2i không tưởng tượng được đâu :P05:06
n2iđã gặp nó lần nào đâu :D05:06
n2ihay là cài từ LAN đi05:06
n2isợ mạng ốm quá lại không cài được05:06
vubuntor487mà cài qua mạng lâu không?05:08
n2icái này tùy vào mạng insternet nữa, mạng chậm thì sẽ chậm05:08
n2imạng nhanh thì nhanh05:08
n2iđi mượn cái usb mà xài đỡ đi, khỏe hơn05:09
vubuntor487em mới mượn nà05:10
vubuntor487để em tạo boot USB lại05:10
n2imạng lởm vô đối! search google mà cũng timeout @@05:11
vubuntor487em kéo 400MB05:12
vubuntor487its okey?05:12
n2ithực ra không cần kéo cũng được :D05:13
n2ithực ra cái đó là dung lượng để mình lưu những thay đổi khi mình xài cái usb này ở chế độ livecd05:14
n2ikéo 500 đi cho đẹp05:14
vubuntor487chuyển qua USB boot USB cực nhanh05:14
vubuntor487mà ubuntu cho netbook, có soft nhiều không anh?05:16
vubuntor487em tao root USB xong rồi05:21
vubuntor487bây giờ em nhấp F12 luôn phải không?05:22
n2ixong chưa? boot lên chưa?05:28
n2ivubuntor487: hey U!05:29
xiaomeibuoonf ngur quas cos ai thuwcs hem05:29
xiaomei:D05:30
* n2i thức nè!05:30
xiaomeibo go cua minh len con a05:30
vubuntor487em boot usb xong rồi05:31
vubuntor487đút usb vào nhấn f12 đứng cứng đơ luôn05:32
n2ireboot lại xem sao, rồi có gì mách coi nào05:34
vubuntor487reboot usb lai hả anh?05:34
n2ireboot cái netbook lại05:35
n2ilàm lại từ đầu05:35
vubuntor487anh hướng dẫn em d9i05:35
n2iO:-)05:36
n2iđâu rồi? :-/05:37
vubuntor487em tắt máy đút USB vào rồi f12 vẫn đứng bình thường05:38
n2iấn f12 để làm gì?05:38
vubuntor487chang boot05:39
n2ivà chọn cái gì?05:39
vubuntor487em nhấn F12 rồi nó đứng luôn àh05:39
n2ikhông có kiểu đại loại: select boot devices à?05:39
vubuntor487chưa vào cái đó05:40
vubuntor487mới có entering boot device selection menu05:40
n2ilà đã đứng?05:40
vubuntor487dạ05:40
n2ivậy lấy roi đập cho nó chạy đi, chắc nó mỏi quá nên đứng nghỉ đó mà! :P05:41
vubuntor487lol05:41
vubuntor487vui tính thiệt05:41
themadclownủng hộ phương án đập05:41
themadclownđôi khi phải can thiệp bằng hành động05:42
themadclown:))05:42
xiaomeithôi chết05:42
xiaomeichuột nhầm òi05:42
themadclownchết thì chôn05:42
n2ivubuntor487: mình không đoán được là nó thế nào lúc đó đâu05:42
n2ivào bios xem thử chỗ boot order nó thế nào05:43
themadclownsao ko hướng dẫn cài từ ổ cứng :D05:43
n2ihay khi nó đứng thì nó biểu hiện ra sao?05:43
n2ithemadclown: phải có grub205:43
themadclowneh05:44
themadclownlần đầu àh05:44
n2iò, /me mới làm với grub2 thoai05:44
n2icòn grub4dos thì hem rõ05:44
themadclownthì cứ hướng dẫn đi :))05:44
themadclownhỏng ta mua máy mới =))05:45
n2isao mà hỏng được05:45
vubuntor487e, đang format USB em Boot USB lại xem sao05:45
n2ivubuntor487: làm usb boot bằng cái gì? usb universal installer?05:45
vubuntor487dạ05:45
n2ithế thì cứ làm đi05:46
n2imà khi màn hình nó đứng, tối om vậy à?05:46
vubuntor487chắc u này khỏi học bài luôn wa105:46
vubuntor487không có tối05:47
vubuntor487nó cũng hiện lên entering .... đó05:47
n2ivà cứ entering suốt như thế?05:47
vubuntor487dạ05:47
n2ichắc nó không vào được :D05:47
n2ichắc do lỗ nhỏ quá @@05:48
vubuntor024cho e hoi ubuntu co file ảo ko05:48
vubuntor487hồi nảy em tạo root USB thì nó bị lỗi05:48
n2ivubuntor024: hem hiểu câu hỏi lắm05:49
themadclownfile ảo là seo?05:49
n2ilà file có tên "ảo" :D05:49
vubuntor024thầy bắt tìm hiểu hệ thống file ảo trong ubuntu mà05:50
themadclownaizzzz05:50
n2ihay là nhắc đến /proc?05:50
vubuntor024tìm trên google chẳng thấy nói gì05:50
vubuntor024hj05:51
themadclownmình đek có sư phạm j hết nên chả hiểu05:51
themadclown=))05:51
* n2i too05:51
vubuntor024e phải trình bày với thay sao đây a nhj05:51
n2ithì cứ nói toẹt ra là google không ra05:52
vubuntor024hj05:52
vubuntor024a cứ đùa05:52
themadclownnói vơí thầy: em đố thầy search Google ra05:52
vubuntor024bài tập lớn của bọn e đấy05:53
n2ilớn nhỉ! :D05:53
themadclownhay là giống kiểu ảo hóa để chạy XP Mode của Win705:54
vubuntor024tìm hiểu hệ thống file ảo trong hệ điều hành linux05:54
themadclownchúng ta sắp có Warty Mode cho U 11.04 :))05:54
vubuntor024đề bài chỉ co' vậy05:54
* n2i <- gà, tránh xa vụ ảo ảo thực thực này05:55
themadclownđề bài quả là... ảo05:55
vubuntor024thế là sao a nj05:56
themadclownn2i bị hoa mắt05:56
n2ithemadclown: hờ hờ, lần trước cũng có ông lên đây, đưa ra một đề cũng kha khá tối..05:57
vubuntor487nó hiện lên lỗi caper filesystem và data error ( cylic..)05:58
n2ivubuntor024: đây, no nhá! http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=virtual+file+system+on+linux&ie=utf-8&oe=utf-805:59
bksupybotTitle: virtual file system on linux - Google Search (at www.google.com)05:59
n2ivubuntor487: ai hiện lên?05:59
vubuntor487root USB06:00
n2iboot usb?06:00
vubuntor487dạ06:00
n2iformat lại cái usb đi coi, với FAT32, nhưng đừng xài cái của windows mà format nhé06:00
vubuntor487nhấn close thì nó chạy bt àh06:01
n2inói chung là tạo lại đi06:02
themadclowntạo bằng unetbootin xem sao06:02
n2ikhi làm, có cái ô để stick chọn: format usb with fat32 ấy06:02
vubuntor065em format = nhấp  chuột phải đó06:05
vubuntor065hello06:06
n2i:p06:06
n2itức là format bằng win?06:06
vubuntor065dạ, được không?06:07
n2iđược, nhưng mà không khuyến khích06:07
vubuntor065nếu không được, thì em vào boot USB luôn, nhưng không thấychữ format06:08
n2icó, cái ô nhỏ nhỏ, ngang với chỗ chọn usb E:\ hay F:\ đó06:09
n2icó chữ FAT32 đấy06:09
n2itick vào đó06:09
vubuntor065không luôn anh chỉ có show all drives thôi06:10
n2i:-/06:12
n2ivậy tải hp devices format về xài đi06:12
=== n2i is now known as n2i|ZzZ
vubuntor019em hoi cach cai 3d cho ubuntu 10.1006:35
vubuntor065anh ơi06:36
vubuntor019no giong video nay nay cac anh oi! : http://www.youtube.com/watch?v=-lcv_l7Y73o06:36
bksupybotTitle: YouTube - Ubuntu Gutsy Compiz-Fusion 3D Desktop on Quad Core (at www.youtube.com)06:36
vubuntor532hello06:37
vubuntor532có ai ko06:37
vubuntor532help me plz06:37
vubuntor532có ai ko06:45
vubuntor532giúp với06:45
vubuntor532plz06:50
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
dungwdmỗi khi mình mở U lên thì muốn mount tự động luôn các đĩa Data thì làm sao07:14
vubuntor532co ai ko07:16
vubuntor065ngủ hết rồi bạn àh07:21
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor460hello08:17
vubuntor460hello08:38
=== n2i|ZzZ is now known as n2i
vubuntor460hello08:47
vubuntor460anh n2i08:47
vubuntor460USB của em tao boot USB hết lỗi xong rồi08:48
vubuntor460em tải bản ubuntu khác08:48
n2i:P08:48
n2irồi, thì cài thôi :-/08:48
vubuntor460nhưng khi em chọn USB HDD nhưng nó không nhận08:48
vubuntor460em đang chuyển sang USB FDD08:48
vubuntor460mà  máy  của em nó nhận lâu lắm đợi một hồi lâu nó mới nhận08:49
vubuntor460còn cái thẻ nhớ nó nhanh nhưng mà khi vào boot menu chọn cài thì nó hiện lên remove disk and other media là sao_08:49
n2ithì đúng là thế mà08:50
n2icứ chọn cái nào cũng được08:50
n2imiễn sao nó boot được08:50
vubuntor460là sao anh. mà của em nó cũng hiện lên cái IDE ......0008GB gì đó08:53
n2iđó là cái HDD của em mà08:54
vubuntor460vậy chọn cái đó hả anh08:54
vubuntor460còn vấn đề thẻ nhớ Remove disk and other media08:54
n2iđang ở đâu thế?08:54
n2isao lại chọn cái đó?08:54
vubuntor460em đâu có chọn chỉ hỏi zậy thôi08:55
vubuntor460boot menu cũng không có luôn anh08:57
vubuntor460HDD or FDD nó cũng không có hiện lên08:57
vubuntor460chỉ có IDE 0 SSDPAMM0008G1 thôi08:58
vubuntor460chán quá08:58
vubuntor460với network boot legacy PCI device08:59
vubuntor460hay anh chỉ em cách cài qua Lan đi08:59
n2icái removal media đâu rồi?09:00
n2iđưa máy tới đây, cài xong rồi đưa về được hem?09:00
n2i:P09:00
vubuntor460em ở vũng tàu09:01
n2i@@ vậy thôi :D Cài qua LAN không dành cho người mới chơi với linux09:01
vubuntor460cái thẻ nhớ FDD thì nó nhận mà khi nhấn vào thì remove disk and other media09:02
vubuntor460bỏ công một ngày thật vô ích...09:02
vubuntor460chỉ em khắc phục remove disk đi09:03
* n2i không tưởng tượng được nó đang thế nào, làm sao mà fix được09:04
vubuntor460chán quá09:04
n2ivubuntor460: quái nhỉ, đưa máy đến đây kích mục sở thị coi nào09:05
n2i:P09:06
n2ivubuntor460: làm tiếp nhỉ09:07
vubuntor460làm sao hả anh!.. em đang sài thẻ nhớ là  USB FDD nhận ngon lành09:09
vubuntor460mà không cài được09:09
vubuntor460remove disk and other media09:09
n2inó bảo thế ư?09:11
vubuntor460dạ09:11
n2ivậy đi ngủ tí đi, tôi ta học cách cài từ LAN, nhá :D09:11
n2i*tối09:11
vubuntor460vậy thôi em đi học bài đây có gì tôi em online09:12
vubuntor460thank so much09:12
vubuntor460bye anh09:12
n2itối nhá! :D 7h há!09:13
vubuntor460ok09:13
vubuntor460bye anh09:13
vubuntor675alo09:35
vubuntor675cho em hoi cac ung dung chay tren Gnome van chay dc tren KDe chu nhi09:36
vubuntor675he nho09:37
vubuntor675...........09:38
vubuntor818cac anh cho em hoi ban U 64bit co chay nhanh hon ban U 32 bit ko09:55
famihugbạn có bao nhiêu GB ram?09:59
vubuntor8183G10:00
famihug3Gb thì cứ dùng 32 đi10:00
famihugmình có 4 gb và đang dùng bản 64 nhưng cảm giác rất khó chịu. Không thấy nhanh hơn mà cái flash thì rất dở hơi10:01
vubuntor818hic theo cai bang test cua benchmark thi10:01
vubuntor818ban 64 co nhung ung dung chay gap 10 lan 32 ma10:01
vubuntor329cac ban oi, minh can giup do10:01
vubuntor818http://vozforums.com/showthread.php?t=80012810:01
bksupybotTitle: 32-bit, 32-bit PAE, 64-bit Kernel Benchmarks - vozForums (at vozforums.com)10:01
famihugtheo tớ nghĩ thì x64 khả năng tính tóan thì lớn hơn, nhanh hơn nhưng sẽ chỉ thấy rõ với những ứng dụng lớn10:03
vubuntor818cac hieu ung do hoa co dc cai thien toc do ko10:04
famihugcó lẽ là có. Nếu điều ấy quan trọng với bạn thì cứ cài x64. Tớ không dugnf các hiêu ứng đồ họa vì chạy trên lap, tiết kiệm pin :D10:06
famihugtốt nhất là vào trong forum lập cái topic đi, các pro h này chắc đi chợ nấu cơm hết rồi 8->10:07
famihugít nhất cái điều khiến tớ ghét x64 đang dùng là cái adobe flash player rất dở, nó nhảy loạn hình lên và ko xem full đc10:10
vubuntor818hic to cai 32bit cung cu bi the chu dau gi la 64 bit10:13
famihugcái 32 của tớ thì ko bị :D10:14
famihughỏi đi, cao thủ đi chợ về rồi kìa ;))10:15
n2i:-/10:16
vubuntor818he he cac anh ne gio em cai Kubuntu 64 bit10:16
vubuntor818co chay dc cac phan mem cua Gnome 32 bt ko?10:16
vubuntor818va cai 64 bit thi no chay co nhah hon hon cai 32 bit ko10:17
vubuntor818http://vozforums.com/showthread.php?t=80012810:17
bksupybotTitle: 32-bit, 32-bit PAE, 64-bit Kernel Benchmarks - vozForums (at vozforums.com)10:17
n2isao đú 64bit?10:17
vubuntor818em xem do nhung da phan la cac ung dung em ko hiu lam10:17
vubuntor818cho no tan dung het cai chip10:17
vubuntor329minh cai ubuntu xong ko vao duoc mang, help me!10:17
vubuntor818ban dung mang wifi hay mang wire10:18
vubuntor329minh ko biet, minh ko phai dan tin hoc. minh dung adsl10:20
famihugvubuntor329: bạn dùng mạng cắm dây hay ko cắm dây?10:20
vubuntor329cam day ban a10:21
vubuntor818o the ban cai ban U nao10:21
vubuntor329ban 9.1010:22
vubuntor818sao ko thu ban 10.10 xem sao10:23
vubuntor329minh muon dia cua ban minh10:23
n2i9.10 thì sao nào?10:23
vubuntor329cai thu xem sao10:24
n2inhét dây mạng vào nó ko có mạng sao?10:24
vubuntor818chac co ko thi bo ay lam soa chat dc vs minh10:24
vubuntor329minh cai song song win xp va ubuntu10:24
vubuntor329win xp thi vao binh thuong10:24
vubuntor329con ubuntu thi ko10:24
vubuntor329dang dung win xp de chat ma10:24
n2iđợi tí10:24
vubuntor329yes sir10:25
n2iifconfig xem nó ra kết quả thế nào?10:25
vubuntor818a ban Kbuntu va xai compiz nhu ban Ubuntu chu10:25
vubuntor818???10:26
n2icái này có thể là do chế độ tiết kiệm điện bên XP cũng nên10:26
n2ivubuntor818: ?10:26
vubuntor329Windows IP Configuration10:26
vubuntor329Ethernet adapter Local Area Connection:10:26
vubuntor329 Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected10:26
vubuntor818Kubuntu van xai dc copiz chu10:26
vubuntor329Ethernet adapter Local Area Connection 2:10:26
vubuntor329Connection-specific DNS Suffix  . :10:26
vubuntor329IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.210:26
vubuntor329Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.010:27
vubuntor329Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.110:27
vubuntor329ra nhieu day ban a10:27
n2ivubuntor329: đang ở XP hả?10:27
n2i:P10:27
vubuntor329uh10:27
n2ivubuntor818: xài ok thì phải10:27
vubuntor329lam sao day ban10:28
n2ivubuntor329: check cái này coi http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/M%E1%BA%A1ng,_m%E1%BA%A1ng_kh%C3%B4ng_d%C3%A2y,_v%C3%A0_c%C3%A1c_thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_m%E1%BA%A1ng#Gi.E1.BA.A3i_quy.E1.BA.BFt_c.C3.A1c_v.E1.BA.A5n_.C4.91.E1.BB.8110:28
bksupybotTitle: Mạng, mạng không dây, và các thiết bị mạng – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)10:28
n2iá, cái link đã hoành10:28
vubuntor329de minh xem sao nhe10:29
n2ifamihug: hu a diu? :D10:30
vubuntor329thanks cac ban nhe, minh restart lai xem sao10:31
vubuntor353anh ơi cho em hoi10:33
vubuntor353em cài cái Ubuntu = wubi rồi10:33
vubuntor353h muốn cài thêm cái Kubuntu nữa10:34
vubuntor353nhưng cai wubi bắt gỡ cái cũ ra thì làm sao ạ10:34
n2i@@ cài thêm làm gì? thấy nó đẹp hơn sao?10:34
vubuntor35310:35
n2ivào trong synaptic: Edit -> Mark package by task gì gì đó, tích vào Kubuntu-Desktop ấy10:35
n2ichờ nó cài xong10:35
vubuntor353đi quảng cáo thì phải xài K cho no hoa lệ10:35
n2ilogout ra10:35
vubuntor353ko cài hăn luôn đi ko muốn bỏ cái Ubuntu cũ đi10:36
n2iỞ chỗ login có lựa chọn KDE hay GNOME + vv...một số cái nữa, chọn KDE ấy => done!10:36
n2ithế đó!10:36
vubuntor353hic rồi em vùa làm xong nhưng mấy cái ưng dụng có giao diện thảm quá10:36
n2iNó có khác gì nhau đâu, chẳng qua cái mặt nó khác nhau thôi10:36
vubuntor353...10:36
vubuntor353cài KDE-full luôn kìa10:36
n2iđang ở đâu mà bảo là GUI thảm? cho cái ảnh đi10:36
vubuntor353nhưng giao diện phần mềm quá là chán10:37
vubuntor353hic xaais như ma ko vào luôn10:37
n2iđó là do không tut lại thôi, có phải cài xong là có thể đâu10:37
n2icho coi cái ảnh nào!10:37
=== n2i is now known as n2i|Away
vubuntor682ban oi minh lam theo roi ma van ko duoc11:05
vubuntor682luc nay minh hoi ve chuyen ko vao mang duoc trong ubuntu ay11:05
nobawk:311:05
nobawk!network-pm11:06
ubot2Để tắt power management của cạc mạng, xem http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Mạng,_mạng_không_dây,_và_các_thiết_bị_mạng11:06
bksupybotTitle: Mạng, mạng không dây, và các thiết bị mạng – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)11:06
vubuntor682ban cho minh link cach cau hinh neywork duoc ko11:08
vubuntor682net ửok11:08
vubuntor682network11:08
nobawkvubuntor682: ko vào đc mạng thì thử làm theo cái ở trên kia đi11:16
vubuntor682minh lam theo roi ban ah11:19
nobawkko đc?11:19
vubuntor682minh da bo dau tick trong phan power managerment roi11:20
vubuntor682con Advanced-> Enable Mục Wake up on lan thi ko thay chu enable11:21
nobawkờ h reboot qua linux cem có lỗi ko11:21
nobawkxem*11:21
vubuntor682minh reboot roi ma ko dc11:21
vubuntor294các bạn cho hỏi11:22
vubuntor294trong chrome11:22
nobawkvubuntor682: ồ11:22
vubuntor294làm thế nào để khi kick chuột vào đường link thì nó bôi đen cả đường link luôn?11:22
nobawkvubuntor682: card wifi hay wired, máy laptop hay desktop, model nào11:22
nobawkdouble cờ lick?11:22
vubuntor682wired11:23
vubuntor682may desktop11:23
vubuntor294ko11:24
vubuntor294click 1 lần11:24
vubuntor294như trong win ấy11:24
vubuntor682trong bai huong dan co cau nay minh ko hieu11:24
vubuntor682ban giai thich gium minh nha11:24
vubuntor682Sau đó vào tab Advanced-> Enable Mục Wake up on lan.11:24
vubuntor682minh ko thay chu Enable Mục Wake up on lan.11:25
nobawkko cần11:25
nobawkcần cái power  management kia thôi11:26
vubuntor682the thi minh lam roi11:26
nobawkvào terminal gõ ifconfig -a11:26
vubuntor682nhung van ko duoc11:26
nobawkxem nó ra cái gì11:26
vubuntor682lai phai reboot a11:27
nobawk11:27
nobawkvào linux, sửa mới biết đc11:27
nobawkvubuntor682: chạy đĩa live có bị ko?11:27
nobawkvubuntor682: tiện chạy luôn lệnh11:27
nobawkvubuntor682: lspci11:27
nobawkvubuntor682: copy output ra11:27
nobawk!paste | vubuntor68211:27
ubot2vubuntor682: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.11:27
nobawkthôi đi ăn cơm cái đã11:28
vubuntor682ok man11:28
vubuntor682thanks11:28
vubuntor294hic11:29
vubuntor294có bạn nào biết làm thế nào để khi kick chuột vào đường link trong chrome thì nó bôi đen cả đường link như trong win ko11:29
vubuntor294chỉ mình với11:29
vubuntor823em không vào mạng nhưng mà cạc mạng cứ nháy hoài là sao anh(chị)!12:08
vubuntor823anh(chị) có cách nào đó thì giúp em với! nó cứ nháy như điên! em nghĩ là do virus, nhưng mà Ubuntu thì làm gì mà có virus chứ!12:10
nobawknháy như lào?12:11
nobawkko vào đc mạng là ko vào đc chỗ nào?12:11
vubuntor823nó cứ nháy bóng vàng thôi anh ạ!12:12
vubuntor823em tắt hết các trình duyện rồi!12:12
vubuntor823em tắt hết các trình duyệt rồi!12:12
n2i|Awaybắt nó không nháy coi :D12:13
=== n2i|Away is now known as n2i
vubuntor350Co ai k cho em hoi chut :((12:14
vubuntor823làm thế nào anh!12:14
n2ivubuntor823: nó nháy là vì có dữ liệu đi ra đi vào12:14
n2ichứ không nháy thì tức là ếu có net :P12:14
vubuntor350Mat dien nen gio k vao dc ubuntu nua :((12:14
vubuntor823rút ra thì không nháy nữa, nhưng mà cắm vào thì vẫn nháy như điên anh à!12:14
n2i:D rút ra thì tất nhiên là không nháy rồi12:16
vubuntor937hello12:20
vubuntor937anh n2i12:21
vubuntor937sorry i was late12:22
vubuntor937i was busy12:22
vubuntor350Co ai k Help em vs :((12:22
vubuntor350http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=1451212:22
bksupybotTitle: Không vào được Ubuntu sau khi mất điện - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)12:22
vubuntor937ban ơi bạn cài đĩa hay USB12:23
vubuntor937ANH N2I12:23
n2i:-/12:24
vubuntor937chào anh12:24
n2i:D12:24
* n2i chưa ăn cơm12:24
vubuntor937em cứ thử hoài mà nó vẫn vậy àh12:24
n2isao quái thế nhỉ?12:26
n2icó thực mới vực được đạo12:26
* n2i ăn cơm đã, ráng chờ nhé :D12:26
n2i.g install ubuntu minimal12:27
vubuntor937??12:28
vubuntor937hay là có sử dụng le6ng CMD trong run không12:29
vubuntor937để clear something12:29
vubuntor937??12:31
vubuntor937có ne6nn phân vùng khi cài ubuntu qua USB?12:48
n2inên phân vùng là sao?12:49
n2iđằng nào chả phải phân vùng lại12:49
n2iít nhất là format một phân vùng nào đó12:49
vubuntor937chỉ em cách phân vùng đi12:50
vubuntor937nhưng mà dung lượng C của em còn 650 MB àh12:51
n2iboot bằng usb rồi à?12:51
n2itính dualboot trên netbook sao?12:51
n2icó 8G cả thảy thôi mà :P12:51
vubuntor937em đang tạo boot USB nà12:52
vubuntor937nên ngưng lại hả anh12:52
n2itạo usb boot bằng universal usb installer?12:54
vubuntor937dạ12:54
n2ikhi tạo xong rồi, nhét vào cái máy cậu đang ngồi đó, boot thử xem có được không?12:55
n2ichứ nhét thẳng vào netbook nó không boot được thì cũng chẳng biết gì thêm cả12:55
vubuntor350Co ai k help em vs :(( http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=1451212:58
bksupybotTitle: Không vào được Ubuntu sau khi mất điện - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)12:58
=== rmrf|NA is now known as rmrf
vubuntor350Co ai k help e vs :(( http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=1451213:15
bksupybotTitle: Không vào được Ubuntu sau khi mất điện - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)13:15
=== rmrf is now known as Guest63187
=== Guest63187 is now known as rmrf`
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor350Help :(( http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=1451213:33
bksupybotTitle: Không vào được Ubuntu sau khi mất điện - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)13:33
nobawk:313:35
vubuntor350help :(( http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=1451213:58
bksupybotTitle: Không vào được Ubuntu sau khi mất điện - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)13:58
=== rmrf` is now known as rmrf|NA
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Tux|Away is now known as _Tux_
kenphamchào cả nhà14:34
kenphamem cai ibus unikey14:34
kenphammà chỉ gõ được telex14:35
kenphamko có chỗ chọn VNI14:35
CoconutCrabbấm vô cái biểu tượng ibus-unikey, chọn VNI?14:36
kenphamko he co gi dinh den VNI14:36
kenpham:(14:36
chammua:(14:36
* CoconutCrab bấm thấy có này14:37
nobawkcó thấy cái hình ở góc phải bên dưới ko?14:37
nobawkbấm vào chữ telex sẽ có vni :314:37
chammuacấu hình phpmyadmin ở đâu vậy mấy huynh?14:37
chammuaxài ku mysql query browser giờ không chạy được localhost/xampp :|14:38
chammua@ MySQL said:   #2002 - The server is not responding (or the local MySQL server's socket is not correctly configured)   :(14:38
* _Tux_ nhìn thấy chữ SQL14:41
* _Tux_ cười đểu14:41
vubuntor350help :(( http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=1451214:44
bksupybotTitle: Không vào được Ubuntu sau khi mất điện - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)14:44
vubuntor023chào các bạn14:55
vubuntor023mình đang sử dụng ubuntu14:55
vubuntor023phiên bản conpiz trong bản  ubuntu 10 là phiên bản nào vậy?14:56
nobawkvô synaptic mà xem14:56
chammuaở thư mục /opt/lampp/etc có file php.ini làm thế nào để mở nó với gedit vậy mấy huynh14:59
vubuntor023làm sao để cài 3d windows plugin cho compiz vậy các bạn15:02
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== rmrf is now known as Guest41419
=== Guest41419 is now known as rmrf`
_Tux_chammua: thì mở nó băng gedit =))15:05
chammuahaizz đc rồi a15:06
chammuakhi nãy xớn xác mở = lệnh mà chả biết gõ thế nào :|15:06
vubuntor023làm sao để cài thêm plugin cho compiz vậy các bạn?15:09
Lokiheerohttp://asset.soup.io/asset/1645/3085_bb33_400.jpeg quăng bom15:10
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== rmrf` is now known as rmrf|NA
=== rmrf|NA is now known as rmrf`
=== rmrf` is now known as rmrf|NA
=== rmrf|NA is now known as rmrf`
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor838co ai o day ko ah17:32
vubuntor838cho em hoi ti17:32
vubuntor838ve phan vung file system cua Ubuntu17:32
vubuntor838luc cai dat em chi de 3GB17:32
vubuntor838bay gio cap nhat phien ban Ubuntu thi bi het dung luong bo nho17:33
vubuntor838gio muon nang cap them thi lam the nao?17:33
vubuntor838em la newbie17:33
n2iresize phân vùng đó17:33
n2icài dualboot hay thế nào?17:33
=== rmrf` is now known as rmrf
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor838virtual thoi17:47
vubuntor838e vua doc tren trang chu ubuntu17:48
_Tux_ubuntu là cái gì17:48
_Tux_có ăn được hem ?17:48
vubuntor838co cai wubi add virtual disk17:48
vubuntor838tai ve 1 file .bin17:48
vubuntor838nhung khong thay no luu vao dau ca :|17:49
_Tux_vubuntor838: ở file .disk17:50
vubuntor838e muon resize cai virtual disk thoi17:51
vubuntor838vi luc cai bang wubi17:51
vubuntor838thi e chi de co 3GB17:51
vubuntor838gio full roi17:51
vubuntor838nen khong biet lam the nao17:51
vubuntor838:(17:51
_Tux_vubuntor838: Google It17:54
vubuntor252hic17:54
_Tux_.g resize virtual disk wubi ubuntu17:54
bkphenny_Tux_: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=162537117:54
vubuntor252ff vua bi crash17:54
bksupybotTitle: HOWTO: Resize the WUBI virtual disk - Ubuntu Forums (at ubuntuforums.org)17:54
vubuntor252cai nay ko can phan mem gi them ha a :D17:55
_Tux_vubuntor252: ai biết :))17:59
_Tux_chưa làm thử bao giờ :)17:59
vubuntor252sac18:00
vubuntor252haizzz18:00
_Tux_vubuntor252: có cài wubi làm gì đâu18:03
_Tux_mà phải resize :)18:03
n2irành ghét mấy ông lên đây mà có cái từ "sặc" đó18:06
_Tux_n2i: à uhm18:06
n2icảm giác như không tôn trọng người đang nói chuyện cùng - người giúp đỡ.18:08
n2i_Tux_: có xài otr với irssi không? chỉ dẫn với. đỡ phải đọc docs :P18:09
n2ihttp://i.imgur.com/EltEY.png đang join mười mấy channel lận18:10
_Tux_n2i: otr là cái gì ?18:10
n2ithấy ghi off-the record messenge18:11
_Tux_clgt ?18:11
* n2i muốn thử xem sao18:11
n2iẹc18:13
n2imình add 2 nick gmail của mình vào pidgin, sau đó pm và thử làm cái otr, vẫn được, thấy hài hài :P18:13
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!