/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/14/#ubuntu-dk.txt

kristian_http://pastebin.com/hzHvyNCr <-- nogen kommentarer til dette script?00:10
[dmp]kristian-aalborg: "tar cvf  /home/user/yourtext-backup.tar *.*" .. du vil kun have filer med punktum i navnet i din backup? :)08:16
kristian-aalborghej [dmp]08:18
kristian-aalborgde såkaldte dotfiles :P08:18
kristian-aalborgscriptet er udbygget og fikset nu08:19
kristian-aalborgmen tak for feedback alligevel08:19
kristian-aalborgbemærk i øvrigt licensen :D08:24
[dmp]Kender den godt :)08:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!