/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/14/#ubuntu-lt.txt

AivarasLaba :)19:33
KulverstukassSWEIKAS!19:38
Kulverstukasssenai matytas pogalais...19:38
Kulverstukassbeje, Aivaras, kaip tas tuoletinis popierius kur pasiskolinai praita savaite pabandymyj?19:39
Aivaras?19:39
Kulverstukassnu kiba neatsimeni... paemiai visa rulona19:39
Kulverstukasssakiai ir petruj dar duosi pabandyt19:39
AivarasRimtai neatsimenu?19:40
AivarasApie ką tu čia? :D19:40
Kulverstukassnu rupus miltai..19:40
Kulverstukassbutina sugadinti visa bajery...19:40
Kulverstukass:P19:40
Kulverstukasskoks neidomus tu!19:40
Kulverstukass:D19:40
AivarasČia ne situacijų komedija, kad visada turėčiau taip sakyti :D19:40
AivarasGal kas nors į Login varysit? :)19:41
Kulverstukassas19:44
Kulverstukassnevarysiu19:45
Kulverstukass:)19:45
* shookees goodnight21:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!