/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/14/#ubuntu-nl-mwanzo-klas.txt

=== leoquant is now known as Guest14693
=== leoquant_ is now known as Guest88056
=== leoquant is now known as Guest27301
leoquantexalt!20:13
leoquantben je hier neergestreken20:14
CugelHij is Overal.20:15
leoquantoei....20:15
leoquantwee U20:15
exalthey hoi20:16
leoquantha ik miste u reeds...20:16
exaltleoquant, ohh? ik was inderdaad wat minder online20:16
leoquantzo gaat dat idd20:16
exaltdeze man werkt tegen woordig hard om zijn stage mensen tevreden te stellen20:16
leoquantperfect20:17
leoquantlets work, be proud stand tall20:17
leoquantsong...?20:17
exalten dan heeft hij soms meer behoefte aan een film of de glimp van het liefdevolle gezichtje van zijn vriendin.20:18
exaltleoquant, had je gehoord dat ik niet door ben :O20:18
exaltik ben niet stem gerechtig20:18
leoquanthehe ach exalt....20:18
leoquanttuurlijk heb je een stem20:18
leoquantik hoor u20:18
leoquantik neem aan dat de raad20:19
StefandeVriesEn anders stemt leoquant wel voor u20:19
leoquantniet voor eeuwig zitting neemt?20:19
exaltneen sense ( en vijf andere ) vond dat ik tekort actief was, 6 jaar ofzo :P20:19
exaltleoquant, ik overdrijf...20:19
leoquantnee, zo was het niet echt toch.....20:20
exaltsense vond het niet leuk :D20:20
exaltleoquant, ik zal eens even zijn reden hier plakken vanuit de email20:20
leoquantweet je exalt het was wel heel erg gecommuniceerd met iedereen20:20
leoquantnou nee20:20
leoquantniet uit vertrouwlijke mail citeren20:20
leoquanttoch?20:21
exaltdie mail was toch namens het panel ?20:21
leoquantverder moet je je het zo voorstellen20:21
leoquantdat de raad veel voor zijn kiezen krijgt20:21
leoquantin het begin20:22
leoquanten alles wat ik nu zeg is niet slim20:22
leoquantwant ik ben verkiesbaar20:22
leoquantmaar wil geen "reclame"maken20:22
exalthah :P, leoquant er was inderdaad 1 die voor gekozen heeft inderdaad20:23
leoquantals je echt wilt kom je er ook in: iets bestuurlijks20:23
leoquantnogmaals men zit er niet eeuwig20:24
leoquantmaar dat wil wel zeggen20:24
leoquantdat ik het jammer vindt20:24
leoquantdat je boos/teleurgesreld bent20:25
exaltleoquant, en de reactie van mij en foad was ook meer als een vuurproef. onze inschrijving verliep niet geheel serieus, waar het ons om ging was hoe het gebracht werd.20:25
leoquanthadden jullie dan geen idee van die lijst, and if, zo laat20:26
leoquantdie plannen waren stokoud20:26
leoquantplanet/forum/mailinglist20:26
leoquanthet op het 8 uur journaal20:27
leoquantwas20:27
leoquantnah20:27
leoquantik hoop dat jij mwanzo mens/lid blijft20:27
exaltjahoor20:28
leoquantgoed nieuws20:28
leoquantdaar neem ik er 1 op20:28
* StefandeVries haalt de tap tevoorschijn20:28
exaltwe zijn IRC en real life, forums en mailing lists gaan me te traag20:28
leoquantweet ik20:29
leoquantirc gaat mij te snel...:)20:29
StefandeVriesom die reden heb ik het forum vaarwel gezegd20:29
StefandeVrieste veel gesoebat20:29
leoquantkan idd20:29
leoquantspijkers laag water20:30
StefandeVriesJup20:30
leoquantwoorden weegschaaltjes20:30
StefandeVriesslakken en zout..20:30
exaltmuizen en olifanten20:30
leoquantmja...we doen gewoon buntu klaar20:30
leoquantOEbuntOE20:30
StefandeVriesEn daar zijn we trots op, en we doen het graag20:31
leoquantsoms met veel BOE20:31
StefandeVries=)20:31
leoquant:P20:31
StefandeVriesja toch? :P20:31
leoquantgreetz allen20:31
leoquantik ga tot morgen20:31
leoquantmisschien20:31
StefandeVriesoké, leoquant20:31
leoquantdoeg20:31
StefandeVriestot later iig ;)20:31
exaltlater20:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!