/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/15/#ubuntu-no.txt

Kageehvis jeg drar opera eller firefox slik at de dekker begge skjermen mine, så klikker X02:17
Kageedet samme skjer ikke med chromium...02:17
SlimGhar et 12-ports backplane med _en_ mini-sas port, såvidt jeg forstår støtter mini-sas kun 4 drev, er det noe seriell magi jeg ikke forstår?10:10
Sakariashmm, 12 porteren min har 3 sasporter10:43
SlimGeg har 1 mini-sas og 2 sas ... merklig11:46
SlimGmulig det er noe SAS expander magi, uansett blir det vel kraftig nedsatt overføringshastighet mellom kontroller og 12 disker med bare en SAS port12:37
barfFinnes der en måte å si at apt skal bruke en default gw, mens andre programmer skal bruke en annen?13:36
BergeNei.13:55
BergeDvs, du _kan_ alltids lage iptables-regler for det, men du ønsker det ikke.13:55
BergeDu kan be apt bruke en proxy, dog.13:55
MoggetJeg har et perl script som tar backup av noen mapper. Det fungerer akkurat slik som det skal når jeg kjører det direkte med root bruker, men når jeg legger scriptet i /etc/cron.daily så skjer det ingenting.19:16
Moggetnoen som har ideer til hva jeg bør lete etter?19:16
MoggetDette er på en debian server btw, ikke ubuntu19:17
Moggetjeg spør her siden dette er min kanal :)19:17
MoggetJeg kan bekrefte at andre script i den mappen blir utført slik de skal så det er ikke cron.19:19
Malin_Mogget, jeg regner med at det ikke skjer noe, fordi du må kjøre det som root-bruker21:54
Malin_vil tro det virker, om du gjør at det kan kjøres av den vanlige brukeren21:54
BergeMalin_: Se i syslog?21:57
Berges/Malin_/Mogget/21:57
Malin_Berge, usikker på hvoran det er med syslog osv jeg21:58
Malin_men kanskje det står noe der om hva som skjer, når den prøver å kjøre scriptet ja21:58
Bergecron logger til syslog.22:01
BergeSå da ser man om cron forsøker å kjøre skriptet.22:01
BergeOm så er tilfelle, kan man slenge inn litt logging i skriptet.22:01
MoggetBerge: fant ut av det tidligere. Det er fordi debian sin måte å kjøre cron jobbene i /etc/cron.* gjør at man ikke kan ha fil endinger som .pl f.eks.22:07
Bergeok?22:08
BergeDu glemte ikke bare å ha den +x?22:10
Kageenei...22:11
Kageerun-parts kjører vist ikke filer med dot i :S22:11
jo-erlendheh, det er det rareste jeg har hørt på en stund.22:11
jo-erlendhva er grunnen til det?22:12
Bergehttp://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=47258522:12
lubotu3Debian bug 472585 in debianutils "debianutils: /bin/run-parts does not run scripts with .sh extension" [Important,Fixed]22:12
Berge«Fikset».22:12
Kageefikset ved å introdusere --regex, ja22:13
Bergehttp://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=458742 er også interessant.22:13
lubotu3Debian bug 458742 in lintian "lintian: Please test for valid filenames for run-parts" [Wishlist,Fixed]22:13
BergeDen skal tydeligvis advare mot det.22:13
Kageenår man kjører --test, ja22:13
Kageenoe som Mogget gjorde for sent :-P22:14
Bergeah22:14
Malin_hm22:23
Moggetjeg viste ikke hvordan man testet det. så jeg gjorde det ikke før jeg fant en side som foreslo det.22:24
Kageenår "gui" klikker, og jeg kommer tilbake til gdm/loginskjerm, er det X som klikker da ?22:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!