/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/16/#ubuntu-dk-moede.txt

MichaelMunkgod aften :)18:01
MichaelMunker der møde iaften ?18:04
MichaelMunker her ikke nogen som er aktive ?18:08
MichaelMunkAJenbo, god aften, er der møde idag eller er det først senere ?18:35
AJenboMichaelMunk, hej, der er ikke blevet skrevet nogen dags orden så der bliver ikke holdt noget møde.19:02
AJenboVI er ved at skifte fra faste møder til at holde møder når der er behov.19:03
MichaelMunkokay, det er så bare iorden.. ved man noget om hvornår næste møde bliver holdt ?19:04
AJenboer der et emne som du syndes der bør diskuteres så start med at sende det på mail listen, så vil der blive oprettet en dagsorden på hjemme siden19:04
MichaelMunkok. jeg tænkte bare jeg ville kigge lidt over skulderen og så høre efter hvad der blev snakket om ;)19:04
AJenbojeg vil gætte på der bliver holdt et møde i midten af april for at snakke release party og live19:04
AJenboMichaelMunk, det er du også velkommen til :)19:05
MichaelMunkahh nice, ja se det vil jeg så holde mig i mente.. men ellers er eneste mulighed at følge med på mødelisten inde på ubuntudanmark.dk/møder ?19:06
AJenbovi forsøger også at sætte moderne på de tidligere faste tidspunkter, så det bliver nok 3 april eller 20 april19:08
AJenboMichaelMunk, ja, men som et plaster på såret er der et rss feed så du kan abonere på siden uden at skulle gå ind på den dagligt.19:09
MichaelMunkokay nice, den skal jeg lige finde så :D19:09
AJenbohttp://ubuntudanmark.dk/category/meetings/irc-meeting/feed/19:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!