/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/17/#ubuntu-dk.txt

mads?spørgsmål hvilken kommando skal jeg bruge for at se hvilken linux kernel ver jeg bruger?07:51
mads?spørgsmål hvilken kommando skal jeg bruge for at se hvilken linux kernel ver jeg bruger?08:08
Altered_StatesMads du bruger uname -r12:09
Munksgaarddet er sgu også svært når han ikke bliver her mere end 10 minutter af gangen12:20
Ubuntubruger1Hej nogle der har erfaringer med at tilslutte og installerer software til iphone 4 på ubuntu 10.10?13:51
Ubuntubruger3nogen der ved hvordan jeg får min iphone til at fungerer med ubuntu 10.1014:46
kristian-aalborghej, hvem er seje til bash?21:08
askhlkristian-aalborg, jeg tror det er mere praktisk at stille et egentligt spørgsmål.  Ingen vil indrømme det hvis de er gode til bash, for så har de givet karte blanche til et endnu uspecificeret spørgsmål21:14
kristian-aalborghttp://dk.cdwow.com/search?q=bash&f=class:books+bookgenre:3209943 <--- hvilken skal jeg tage?21:17
MikeDKkristian-aalborg, du skal nok ikke spørge ahf i hvert tilfældet21:59
ahfno idea. jeg har ikke brugt bøger for at lære bash22:00
MikeDKhar du eventuelt tid til at svare på mit spørgsmål ahf ????22:01
FrostEyesMikeDK: kom med spørgsmålet :)22:01
ahfMikeDK: oh? har misset det?22:01
MikeDKvar til ahf22:01
MikeDKi -snak22:01
ahfhvad var spørgsmålet22:01
ahfok, kigger22:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!