/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/17/#ubuntu-no.txt

jo-erlender det ikke mulig å bytte ut en widget med en annen i gtk? For eksempel hvis du har en vbox med tre widgets og vil bytte ut den midtre med en annen... Må du pakke boksen på nytt da? 19:48
Kageei glade?20:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!