/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/18/#ubuntu-dk.txt

TLE?spørgsmål Findes der en måde hvorpå man nemt kan "undo" en række pakkeoperationer, og basalt set vende tilbage til det installerede pakkesæt man havde på et tidligere tidspunkt?09:40
decibyteinteressant spørgsmål. jeg håber nogen af de kloge kan svare.09:45
TLEdecibyte: ja, det er egentligt mest "hvorpå man nemt" der er det centrale her, for jeg kan godt reletivt smertefrit kigge i logge i synaptic og se hvad jeg har ændret og lave ændringer tilbage manuelt, det er bare ikke så nemt09:47
decibytejeg kan ikke umiddelbart finde noget om det, andet end folk der skriver at man bare skal afinstallere det man har installeret.09:50
decibytenu sidder jeg ikke på en ubuntumaskine lige nu, men så vidt jeg husker har software center noget med at den kan huske hvilke ting man har installeret, sådan at man kan genskabe det efter en installation. måske kan man få den til at huske forskellige states også som man så kan rulle frem og tilbage mellem? (rent gætværk)09:52
decibyte"...efter en GENinstallation..."09:52
sorenTLE: Ikke sådan umiddelbart.09:54
[dmp]TLE: dpkg --get-selections >currentsetup ; .. senere ; dpkg --set-selections < currentsetup; aptitude install; .. det kan godt være man skal lave en dpkg --clear-selections før man laver --set-selections, men har ikke set brugt det09:54
sorenTLE: I hvert fald ikke, hvis du ikke på forhånd har sørget for at eksempelvis lave en liste med dpkg --... øh, ja, som [dmp] siger nu.09:55
cromagmåske man mangler en rollback feature.10:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!