/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/18/#ubuntu-no.txt

jo-erlendKagee: nei, i runtime, men gjerne med gtk.Builder ja. Altså at jeg laster inn et komplett GUI for så å bytte ut noen av widget-ene mens programmet kjører. Men det ser ikke ut til at det er mulig. 03:45
jo-erlenddet er en skikkelig festbrems, faktisk. 03:45
KageeO_o03:46
Kageedet var litt av et tidspunkt å svare på :_P03:46
jo-erlendjeg sto nettopp opp :)03:47
Kageeaha03:47
Kageejeg skal akkurat til sengs03:47
jo-erlendhehe03:47
jo-erlendjeg leste nettopp at gtk 3.2 skal få støtte for å kjøre GUI-programmer i nettlesere. Hvis det stemmer, så høres det kult ut. 03:48
Kagee20-timers dager ... huff03:50
Kageedog natt03:50
jo-erlendgod natt :)03:55
jo-erlendhehe, det er nokså mye morsommere å programmere når ting funker. Jeg har sittet og hamret på noe gtk-greier i lange tider også var det bare en bagatell som skulle til. :)16:42
Kageehmm.17:02
Kageewtf. det blir litt lenger i senga en planlagt17:02
jo-erlendhehe17:03
Kageehei, igjen, der :)17:03
jo-erlendnoen som har et godt forslag til hvordan man "oversetter" et no-domene til et organisasjonsnummer? 17:03
jo-erlendKagee: god "morgen" :)17:03
Bergejo-erlend: whois?17:03
jo-erlendBerge: jeg ser ikke helt hvordan jeg finner org.nr derfra. 17:04
Berge0 berge@fracture:~> whois samfundet.no | grep "Id Number"17:04
BergeId Number..................: 97008846617:04
Bergehttp://www.norid.no/registrar/system/dokumentasjon/whoisdas-grensesnitt.html om du vil ha spesifikasjon for Norids whois-format d-:17:05
jo-erlendBerge: prøv dagsavisen.no da? 17:10
BergeId Type....................: local_id_number17:10
jo-erlendN.LEG.000001066 <-- det der er ikke et org.nr. :)17:10
jo-erlendmen det _er_ tilgjengelig altså? 17:11
BergeDet ble antagelig registrert med kun 0-er som organisasjonsnummer i sin tid, før det var et krav med organisasjonsnummer.17:12
BergeDet gjelder ikke så mange domener. Men nei, i dette tilfellet må du slå opp i brreg.17:13
jo-erlendåh. Var bare uflaks altså. :)17:13
BergeHaha, beste eksempelet fra spesifikasjonen:17:13
Berge> whois -c utf-8 øl.no17:13
jo-erlendBerge: hvordan slår jeg opp i brreg? Det er en videreføring av spørsmålet om hvordan jeg "oversetter" et domenenavn til orgnr. 17:13
jo-erlendhehe17:13
Bergejo-erlend: brreg.no17:13
jo-erlendBerge: ja, men _hva_ søker jeg etter der? I dette tilfellet finnes ikke bedriftsnavnet heller. 17:14
BergeDu traff et flott hjørnetilfelle, merker jeg!17:14
jo-erlendmen hvis det er veldig sjelden at problemet dukker opp, så er det ikke noe problem. Jeg tenkte bare å gjøre sånn at man kan importere bedriftsinformasjon vha domenenavn. 17:15
BergeJa, det kan du i utgangspunktet.17:15
BergeMen disse reglene har endret seg, uten å være tilbakevirkende.17:15
BergeOg akkurat i dette tilfellet har tydeligvis organisasjonen byttet navn eller gjort annen endring.17:15
jo-erlendmhm. Jeg må altså bare sørge for at id type er organization number? 17:15
BergeSamtidig som at domenet ble registrert uten organisasjonsnummer.17:15
BergeJa.17:15
jo-erlendjeg tror ikke det finnes ett stykke informasjon der som er riktig. Ikke postnummeret engang. :)17:17
BergeAbonnenter er selv ansvarlige for å vedlikeholde registrerte data hos Norid.17:18
BergeSå du får klage på dem.17:18
jo-erlendjoda... Landskoden er riktig.17:18
Bergefnis17:18
jo-erlendjeg liker retningen kundesystemet mitt utvikler seg i nå altså! 17:21
jo-erlendmorsomt å ha et litt stort prosjekt å bryne seg på igjen. Det er årevis siden sist. 17:21
jo-erlendapropos. Er det sånn at WebM er bygget inn i webkit, eller er det noe annet i nettleserne som tilbyr det? Altså; hvis jeg bruker webkit i et program, vil den da kunne vise video fra youtube uten noe ekstra installasjon? 17:45
BergeAll den tid forskjellige webkit-nettlesere støtter forskjellige formater, tviler jeg.17:54
jo-erlendja, jeg tenkte på det, men det kunne jo være at det var pga forskjeller i versjonene av webkit de bruker. Det er ikke egentlig noe jeg trenger, så det er ikke så farlig. Ble bare nysgjerrig. :)18:09
doffenhvordan får jeg instalert wmware-workstation i ubuntu23:20
Sakariasdoffen: kanskje https://help.ubuntu.com/community/VMware/Workstation er til hjelp?23:54
doffenikke så mye for ubuntu 10.1023:58
Sakariasfant ikke så mye... hvorfor bruker du ikke virtualbox?23:58
Sakariasenklere å installere i ubuntu :P23:58
doffenhar oracle virtualbox23:59
doffenmen trenger wmware fordi jeg har allerede lagre i wmware 23:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!