/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/19/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

StefandeVriesmôge.08:12
leoquantmorning08:49
StefandeVriesmorning there08:50
StefandeVrieshoe gaat het aan de andere kant?08:52
leoquanteen straffe zon hier achter het glas08:52
leoquantftp experimenten even gestaakt08:52
StefandeVrieshier een waterig zonnetje08:53
StefandeVriesja, even op iets anders richten?08:53
leoquantwe hadden wat windows 7 problemen08:53
leoquantdat wil zeggen zoontje...:P08:53
StefandeVriesAh..:p08:53
StefandeVriesEn hij wil niet aan Linux?08:54
leoquanthij was aan de linux, we zijn op hetzelfde moment ingestapt: 6 jaar terug?(ongeveer)08:54
leoquanthij ging snel, en vond het erg leuk08:55
StefandeVriesOw, dat is eerder dan ik08:55
StefandeVriesMaar toch WIndows 7?08:55
leoquantmaar ipod/itunes en games brachten hem netjes terug naar windows...08:55
StefandeVriesde reden dat ik hier een ongebruikte iPod nano, touch én shuffle heb liggen..08:57
StefandeVrieshoewel..de nano en touch zijn te synchroniseren08:57
StefandeVriesmaar sleur-en-pleur naar m'n telefoon werkt veel fijner08:57
leoquanthehe08:57
leoquantvooral games/gamen was de reden, erg jammer hoor08:58
leoquantzo hadden we samen een project: linux08:58
StefandeVriesjammer08:59
StefandeVrieszal hij nog genezen kunnen worden, denk je? :P08:59
leoquantnee!09:00
leoquantals het goed verdwijnt ie volgende jaar09:00
StefandeVriesstuderen?09:00
leoquantja09:01
StefandeVriesen weet-ie al wat hij gaat studeren?09:02
leoquantiets met sterren :P09:02
StefandeVriesaha09:03
StefandeVriesja, daar heb ik wel eens wat van gehoord09:03
StefandeVries'iets met sterren' :P09:03
leoquantja tis wat09:04
StefandeVriesnou ja, als dat zijn interesse heeft09:05
leoquantjazeker09:05
StefandeVriesdoe mij maar technische informatica09:06
leoquantvolgens mij geknipt voor je09:11
StefandeVriesvolgens mij ook =)09:12
StefandeVriesals ik me zo blijf voelen ben ik vanavond gewoon bij de Pythoncursus09:14
leoquantgelukkig09:15
leoquanter zwerft iets bijzonders rond in viruswereld09:16
leoquantzo ben ik op en af misselijk09:16
leoquantenfin09:16
leoquantofftopic09:16
leoquant09:17
StefandeVriesJa, veel is er on-topic niet gaande09:17
leoquanthoeft ook niet09:17
StefandeVriesdt klopt =)09:18
* StefandeVries gaat dan maar idlen09:18
leoquantik ook.....09:18
* leoquant is in lurking mode09:18
RawChidpong Ronnie11:21
RawChidRonnie, weet je of wij het ook GLobal Jam mogen noemen?11:56
RonnieRawChid: ja, ik vind dat we het gewoon "Ubuntu Jam Nijmegen" kunnen noemen13:10
RonnieRawChid: heb je al een aanvangtijd en eindtijd in gedachten?13:11
RawChid11 uur aanvang is prima13:50
RawChidEindtijd maakt me niet zoveel uit. Wellicht rond 17 u13:50
RawChidLijkt me ook wel leuk om gezamelijk te eten13:51
RawChidRonnie, ik ben weer off.13:53
Ronnieoke13:53
RawChidMisschien wel beter om de Jams apart te hoduen13:54
RawChidQua aankondiging13:54
RawChidNu echt weg. LAterz!13:55
StefandeVrieshè, DooitzedeJong is er niet..14:00
commandolinedie is er net vandoor...14:00
StefandeVriesnou ja, hij zal er vanavond wel zijn14:01
commandolinegeen idee, maar wel een redelijke kans14:02
commandolineaangezien hij al die pythonlessen heeft ingehaald14:02
StefandeVriesik zie t wel...14:02
StefandeVriesDooitzedeJong: De CD is aangekomen. Dank je. :)14:35
DooitzedeJongmooi zo14:35
DooitzedeJongZijn ze bij jouw ook aangekomen OerHeks?14:35
StefandeVriesDooitzedeJong: ik lees op het form dat je nog niet alle lessen voltooid hebt; welke moet je nog voltooien?14:42
DooitzedeJongDie van twee weken geleden volgens mij en die van vorige week14:43
DooitzedeJongIk weet nu wel veel van functie's maar moet nog veel leren14:44
StefandeVriesOké14:44
DooitzedeJonghttp://paste.ubuntu.com/582483/14:45
DooitzedeJongis dat een goede functie voor len()14:45
DooitzedeJongStefandeVries of commandoline?14:46
StefandeVriesNee, deze geeft alleen elk item in lijst weer, wat je wilt is dat hij het aantal items laat zien14:46
StefandeVriesKleine aanpassing, en dan is-ie goed ;)14:46
DooitzedeJongoke14:47
DooitzedeJonghttp://ubuntuone.com/p/iPr/14:50
DooitzedeJongen nu?14:50
StefandeVriesNee14:51
StefandeVriesje moet iets met een variabele doen14:51
DooitzedeJongoke14:51
StefandeVriesEn bij die variabele wordt voor elk item in de lijst eentje opgeteld14:52
DooitzedeJongah14:52
DooitzedeJongDat was ik vergeten14:52
StefandeVriesAls je denkt het te hebben; hier is een mogelijke oplossing(voorbeeldprogramma): http://paste.ubuntu.com/582485/14:53
OerHeksthnx DooitzedeJong , ik maak ze net open > http://picpaste.com/CIMG0341-qwZWNps6.JPG14:54
DooitzedeJongmooi zo14:54
DooitzedeJongZijn ze niet mooi :P14:55
DooitzedeJongHeb je wel heel mooi neegelegd14:55
OerHeksjawel , zeer schoon > http://picpaste.com/CIMG0340-eXXkwLAo.JPG14:55
DooitzedeJongMag ik ze als reclame gebruiken? :P14:55
OerHeksja hoor14:55
OerHeksmet naam en toenaam :p14:55
DooitzedeJongcreative commons zekur?14:56
DooitzedeJonghoe moet ik aangeven dat als de variable boven de 0 zit iets moet doen14:57
DooitzedeJongif length => 0: ?14:57
DooitzedeJongif length > 0:14:58
DooitzedeJong?14:58
DooitzedeJongWat zei je?15:00
StefandeVriesDooitzedeJong: if length > 0:15:01
StefandeVrieshallo weer, leoquant15:01
DooitzedeJongkwam ik ook net weer achter15:01
DooitzedeJongHallo leoquant15:01
leoquantgoedemiddag allen15:01
Ronniehey loe15:02
Ronnieleoquant:15:02
StefandeVriesIk zal maar geen foto van mijn bureau hier plaatsen, OerHeks en DooitzedeJong :P15:02
leoquanthi Ronnie15:02
DooitzedeJongJe wilt die van mij ook niet zien StefandeVries15:02
DooitzedeJonghttp://ubuntuone.com/p/iPr/15:02
DooitzedeJongIs het zo goed?15:03
commandolineCould not locate object15:03
StefandeVriesidd15:03
DooitzedeJongach, begint tie weer15:03
DooitzedeJonghttp://ubuntuone.com/p/iPz/15:03
StefandeVriespaste.ubuntu.com werkt sneller15:03
commandolineDooitzedeJong: 2 opmerkingen15:03
commandoline1: wat doet de letter 't' daar?15:03
DooitzedeJongal opgelost15:04
StefandeVriesDooitzedeJong: oké, alleen die t imoet eg15:04
DooitzedeJongdoet niets15:04
commandoline2: nu wordt de uitkomst geprint, maar dat is nergens voor nodig.15:04
StefandeVriesEn een functie geeft meestal een waarde terug15:04
StefandeVries(zie ook mijn voorbeeld)15:04
DooitzedeJongoke15:04
commandolineda's het hele idee van een functie, je geeft een (aantal) waardes, en de functie doet dan met die input één van de volgende dingen:15:04
commandoline1) iets teruggeven (meestal na een berekening)15:05
DooitzedeJongdus schrijven naar een variable?15:05
commandoline2) iets aan de 'state' van het programma aanpassen (bijv. het programma afsluiten, iets op het scherm tonen, gebruikersinput vragen en op basis daarvan wat doen, etc.)15:05
commandolineDooitzedeJong: i = num(#list here)15:06
commandolinebedoel je dan?15:06
DooitzedeJongHoe bedoel je?15:06
commandolinenou, ervan uitgaande dat die functie er al is.15:06
commandoline(dat die gedefinieerd is)15:06
commandolinedan kan je zoiets doen:15:06
DooitzedeJongdef num(lijst):15:07
DooitzedeJongfor items in lijst:15:07
DooitzedeJonglength += 115:07
commandolinelijst = [1, "test", 3.4]15:07
DooitzedeJongZo iseie toch goed?15:07
commandolineer moet nog een return bij15:07
commandolinede berekening gaat goed15:07
DooitzedeJongoke, en waarom moet dat?15:07
commandolinemaar nu geeft 'ie niks terug15:07
commandolineen dus gaat de waarde van length verloren15:07
commandolinetrouwens, length += 1 kan je niet meteen doen15:07
commandolinedat kan pas als je boven de for loop dit zet:15:07
commandolinei = 015:07
commandolineeh15:07
commandolinelength = 015:08
StefandeVrieslength = 015:08
StefandeVriesja:P15:08
DooitzedeJongJe hoefde toch enkel en alleen een functie te schrijven?15:08
DooitzedeJongof moet je het ook implemteren15:08
commandolineje bedoelt uitvoeren?15:08
commandolinei.p.v. implementeren?15:09
DooitzedeJongja15:09
commandolinedat is nl. vaak handig om te doen als je een functie schrijft, dan weet je zeker dat hij het doet15:09
DooitzedeJongoke15:09
DooitzedeJonghttp://paste.ubuntu.com/582496/15:10
commandolinedie functie klopt15:11
DooitzedeJongoke15:11
commandolineheb je 'm nu ook getest?15:11
DooitzedeJongja15:11
DooitzedeJongWat moest er nog meer gedaan worden?15:11
commandolineok, dan is 'ie klaar :)15:11
commandolinevoor de volgende les?15:11
commandolinestaat wel in de logs15:11
DooitzedeJongoh ja, we moeten het rekenmachine programma herschrijven15:12
StefandeVriesklopt15:12
commandolineoja, was ik alweer vergeten15:12
commandolineomdat ik dat achteraf een stomme opdracht vond :P15:12
StefandeVriesmaar nu je dit goed hebt volbracht, is dat ook een eitje, denk ik15:12
DooitzedeJongdenk ik ook wel15:12
StefandeVriescommandoline: je moest wát hebben:P15:13
DooitzedeJongJe kunt het letterlijk uit adresboek.py kopieëren15:20
DooitzedeJong:P15:20
StefandeVriesdat kan15:22
StefandeVriesmaar dan leer je niks15:22
DooitzedeJongklopt15:22
commandolinekan dat trouwens?15:22
DooitzedeJongja15:22
commandolinevolgens mij moet je de boel toch echt nog wat omschrijven15:22
commandolinezoveel zelfs dat het voor mij sneller zou zijn om het gewoon opnieuw te typen15:23
DooitzedeJongniet bij het menu15:23
commandolineok, die kan je idd kopieren15:23
DooitzedeJongDe rest natuurlijk niet15:23
commandolineidd15:24
StefandeVriesEn, DooitzedeJong, lukt het een beetje?15:29
DooitzedeJongJa redelijk15:29
StefandeVriesoké =)15:29
DooitzedeJongHoe moet je een functie maken met twee parameters?15:31
DooitzedeJongdus optellen(getal1)15:31
commandolinezo:15:31
DooitzedeJongen optellen(getal2)15:31
DooitzedeJongsamenvoegen15:31
commandolineoptellen(getal1, getal2)15:31
DooitzedeJongbedankt15:31
commandolineen in de definitie:15:32
commandolinedef optellen(getal1, getal2):15:32
commandoline    #body15:32
DooitzedeJongoke15:32
commandolineeh, body betekent hier alles wat in de functie staat15:32
DooitzedeJongvertel verder maar niets15:32
DooitzedeJong;)15:32
commandolinehmm, ik verraad weer veel te veel :P15:33
StefandeVriesTijd om weer eens in Python te programmeren15:36
commandolinejij switcht elke zaterdag? :P15:37
DooitzedeJongblijkbaar15:38
DooitzedeJong:)15:38
StefandeVriesNee, ik heb één taal die ik goed beheers en één taal die ik beheers, maar van welke ik mijn kennis nog altijd wil uitbreiden. Vullen jullie zelf maar in welke C++, en welke Python is:P15:39
* commandoline heeft een vaag vermoeden :P15:40
StefandeVrieshaha =)15:40
leoquantgaat ie op forum zeggen dat "ie" niet kan......15:44
StefandeVrieswie bedoel je?15:44
leoquant:/ das geen reclame15:45
leoquantDooitzedeJong, is "ie" hier?15:45
DooitzedeJongja15:45
leoquantDooitzedeJong, een leugentje kan ook af en toe...15:45
leoquantlol15:45
leoquant"ja ik kom ook"15:46
leoquanter is geen hond die het controleert15:46
leoquantmaar het staat zo "leuk"15:46
StefandeVriesZouden we eigenlijk eens moeten doen15:46
leoquantja!15:46
leoquantik kom reacties15:46
StefandeVriesen wie er niet is krijgt een waarschuwing van meester leoquant:P15:47
leoquantnee, maar....15:47
leoquantsnap je15:47
StefandeVriesja =)15:47
commandolineleoquant: even tussendoor, ben jij ermee akkoord dat JFL overstapt op de AGPL?15:47
leoquantja commandoline15:48
StefandeVriesop de wiki staan ook veel deelnemers die er nooit of één keer zijn geweest, vind ik jammer.15:48
leoquantklopt StefandeVries15:48
commandolinenou ja, dat was te verwachten...15:48
StefandeVriesja, maar niet netjes15:48
leoquantStefandeVries,  en commandoline  tis natuurlijk weekend15:49
StefandeVriesik duik zo nog even het bed in met een aspirine, water en een boek15:49
leoquanten als men 1 maal mist, denkt men misschien niet meer te kunnen aanhaken?15:49
commandolinemisschien, ik verbaas me zelf er eigenlijk over hoeveel mensen er nog zijn15:49
StefandeVriesde logs zijn duidelijk genoeg, lijkt mij15:49
StefandeVriesEn we zijn er altijd15:50
commandolineen ook dat er nog altijd mensen bij komen15:50
leoquantklopt ook commandoline15:50
leoquanter zijn hele trouwe bezoekers15:50
StefandeVriesDat zeer15:50
StefandeVriesEn daar zijn we blij mee15:51
leoquantnou, er wordt veel tijd in gestoken15:51
StefandeVriesvooral door commandoline15:51
leoquantyep15:51
leoquantmisschien als "we" nog bekender worden....etc etc.15:52
leoquantvergeet niet in nov. is dit opgestart15:52
leoquantmet nix15:52
StefandeVriesFor the time being doen we het goed, toch?15:52
leoquantzeer15:52
StefandeVriesAls je al ziet hoeveel leden er hier actief rondhangen, en meedenken en -doen15:53
StefandeVriesEn hoeveel leden er geholpen worden15:53
StefandeVriesleoquant en ik met de CoC toen, de Pythoncursus, de wikicursus..15:53
leoquantik heb een uitnodiging gekregen15:53
leoquantwaar we als team wat mee kunnen15:53
StefandeVriesvertel, leoquant15:53
leoquantmoment15:53
leoquantUbuntuAppDeveloperWeek. Informatie over dit initiatief vind je hier. Via de mail is een oproep gedaan te participeren, de oproep in het Engels: "Our goal is to give all attendees a taste of the wide variety of tools on the Ubuntu platform that can be used to create awesome applications, and to showcase some applications that have been created and explain how they were put together." Er liggen mogelijk kansen voor15:54
leoquant ons webapp project JustForLearning.15:54
leoquant: https://wiki.ubuntu.com/UbuntuAppDeveloperWeek15:54
StefandeVriesNiet verkeerd15:55
leoquantjfl zou als startproject ingepland kunnen worden15:55
leoquantalle voor "ons"relevante dingen zet ik op de mwanzo wiki15:56
StefandeVriesals alle betrokkenen ermee instemmen, kan dat inderdaad. misschien een balletje opgooien bij de leader? =)15:56
leoquanthet schema is al aardig vol/bezet zie ik15:56
leoquantDooitzedeJong, !15:57
StefandeVriesIk ga even eten. Tot zo! =)15:57
leoquantde lead van het project15:57
leoquantdoeg!15:57
commandolinehmm, het zou kunnen, maar als ik het zo zie is het toch vooral applicaties die al bestaan.15:57
DooitzedeJongsry, was even in python bezig15:57
commandolinewij hebben nog vrij weinig te laten zien, behalve het prototype van Ronnie dat nog niet online staat.15:58
DooitzedeJongja15:58
leoquantcommandoline, ik neem aan dat je de mail niet gehad hebt, vandaar dat ik het hier even plaats15:58
commandolinebovenstaande bedoel je?15:59
* Ronnie wrijft over de glazen lamp en wenst een eigen server ;)15:59
leoquantmisschien wordt het jfl project wel gevolgd door leden vab community15:59
commandolinehet idee lijkt me verder wel goed, we kunnen het altijd proberen :)15:59
DooitzedeJongjep16:00
leoquantlet wel DooitzedeJong16:00
leoquantdat je als lead het aanspreekpunt bent16:01
DooitzedeJongDat weet ik16:01
commandolinem.a.w., je krijgt het nog druk :P16:01
leoquant"we" moeten dit niet allemaal individueel gaan opzetten/regelen16:01
DooitzedeJongja16:01
leoquantklopt commandoline16:01
leoquantvergt wat overleg idd16:01
commandolineaan de andere kant, hadden we afgelopen meeting niet afgesproken om de basis lokaal te ontwikkelen?16:02
leoquantzeer juist, dat blijven we ook doen16:02
commandolineik heb er weinig op tegen om internationaal te gaan, zolang we ons maar wel hoofdzakelijk richten op het maken van de basis.16:02
leoquantdit zou slechts een knipoog zijn naar de intern. community16:03
DooitzedeJongDe communicatie moet ook goed zijn16:03
commandolinehmm, dat lijkt me niet16:03
DooitzedeJong?16:03
leoquantgeen uitnodiging16:03
commandolinedus je wil het presenteren, maar tegelijk geen andere mensen accepteren?16:03
leoquantmaar een presentatie waar op loco nivo aan gewerkt wordt16:04
DooitzedeJongDaar kunnen we nog misschien beter even mee wachten16:04
leoquantklopt16:04
leoquantmaar de appdev weken zijn niet frequent....16:04
commandolinehmm, mijn ervaring is dat publiciteit mensen oplevert die willen helpen, zeker als het idee aanslaat16:05
leoquantvaak16:05
leoquantwe hoeven niet nu een beslissing te nemen!16:05
DooitzedeJongmaar commandoline, als we het idee naar buiten willen brengen zullen we echt wat beters aan moeten komen16:05
leoquantvandaag bedoel ik16:05
DooitzedeJongnatuurlijk niet16:05
DooitzedeJongmaar het is wel goed dat we het erover hebben16:06
leoquantyep16:06
commandolinenou ja, ik heb geen bezwaar zolang we allemaal de basis maken maar op de eerste plek houden.16:06
leoquantdie presentatie verandert niets aan onze afspraken eerder gemaakt16:07
leoquantDooitzedeJong, hoe staat het project in launchpad?16:07
leoquantrestricted/mod16:08
leoquantengelstalig?16:08
commandolinemoderated16:08
DooitzedeJongengels en nederlands16:08
commandolineen tot nu toe engelstalig16:08
commandolinealleen engels toch?16:08
DooitzedeJongbasispagina niet16:08
DooitzedeJongallemaal16:08
leoquantok16:08
commandolineen willen we dat naar het Nederlands omzetten?16:09
commandolineblueprints etc?16:09
commandolineof houden we dat Engels?16:09
DooitzedeJongEngels houden16:09
DooitzedeJonglijkt mij16:09
commandolineals ik naar de vergadering kijk zou ik zeggen -> Nederlands, hoewel het vroeg of laat dan wel naar het Engels terugmoet...16:09
DooitzedeJongDaarom, dan kunnen we net zo goed het Engels houden16:09
Ronnieik zou zeggen engels, volgens mij is er hier niemand die engles niet goed begrijpt16:10
commandolineok, dan houden we die pagina enels16:10
commandoline*engels16:10
leoquantdegenen die zich zouden aanmelden voor jfl kunnen in de "wacht" (voorlopig) om daarna een switch naar Engelstalig te maken wanneer de basis staat16:10
leoquantnaar enkel engelstalig16:10
commandolinehmm, als de launchpadpagina en de code engels is, kan iedereen meewerken die wil16:10
DooitzedeJongja, dat was toch ook de bedoeling16:10
commandolineook als je niet in een team zit, kan je je aan bugs assignen + branches maken voor zover ik weet16:11
leoquantja16:11
commandolineook internationaal, daar doel ik op.16:11
leoquant(toch?16:11
commandolineik vind het prima...16:11
DooitzedeJongja, maar branches voor het project zelf kunnen enkel aangemaakt worden door de developers16:11
leoquantzou Ronnie hier over willen horen ook16:11
leoquantik hoor het wel16:11
leoquantga even wat doen...16:12
commandolineDooitzedeJong: klopt, daarom bestaat de merge-functionaliteit.16:12
leoquantlater16:12
commandolineok, doei16:12
DooitzedeJongdoeg16:12
leoquanttot straks16:12
DooitzedeJongoant sa16:12
commandolineik switch nu trouwens de licentie16:12
DooitzedeJongmooi zo16:12
commandolinedan kan ik tegelijk wel even de zin van de voorpagina vertalen16:13
DooitzedeJongKan16:14
commandolinelijkt me niet handig om die NL te laten als de rest Engels is?16:14
DooitzedeJongnee idd16:14
DooitzedeJonghttp://paste.ubuntu.com/582517/16:16
DooitzedeJongIs het zo bijna klaar?16:16
commandolineals het werkt, lijkt het me goed genoeg :P16:17
DooitzedeJongoke16:17
DooitzedeJong:P16:17
commandolineje gebruikt een beetje erg veel functies :P16:17
DooitzedeJongte veel functie's?16:17
DooitzedeJonghaha16:17
commandolinebekijk de uitwerking even16:17
commandolinenou, teveel kan ik niet zeggen, ik had er niks bijgezet over hoe veel :P16:18
commandolineik zat zelf ook te twijfelen wat ik zou doen toen ik de uitwerking maakte...16:18
DooitzedeJongoke16:18
commandolinehet belangrijkste is momenteel om het gewoon overzichtelijk te houden16:19
DooitzedeJongik kan het toch ook in een bestandje zetten toch, die functies?16:19
commandolinein een apart bestandje?16:20
DooitzedeJongja16:20
commandolinedat kan, dan spreek je van een module16:20
DooitzedeJongoke16:20
DooitzedeJongimport module_functions16:20
DooitzedeJong?16:20
DooitzedeJong.py16:20
commandolinewerd behandeld in de vorige les hoe je die gebruikt, nog niet hoe je die aanmaakt16:20
DooitzedeJongoke16:20
DooitzedeJongjamme16:20
DooitzedeJongr16:21
commandolinemaar jouw code werkt als je een bestand:16:21
commandolinemodule_functions.py aanmaakt16:21
commandolinemet daarin je functies16:21
commandolineJust For Learning is a web application for giving and following digital lessons, and aims to be easy to use.16:21
commandolineheb ik nu16:21
DooitzedeJonggeen -ing volgens mij16:22
DooitzedeJongto give and follow16:22
commandolinehmm, hoe zat het ook alweer...16:22
DooitzedeJongJust For Learning is a web application to give and follow digital lessons, and aims to be easy to use.16:22
commandolinedat klinkt iig goed16:22
DooitzedeJongJa, dat vraag ik me ook af :P16:22
commandolineok, we hebben een nieuwe licentie :)16:23
DooitzedeJongWat is igg ook al weer16:23
commandolineigg?16:24
OerHeksin geen geval.16:24
DooitzedeJongoke16:24
OerHeksiig = in ieder geval.16:24
DooitzedeJongik bedoel iig16:24
DooitzedeJongoh16:24
DooitzedeJongik dacht al16:24
DooitzedeJong:P16:24
DooitzedeJongIk heb wel een opdracht voor cursus python16:25
OerHeksvaak is het de vraag juist krijgen, de oplossing.16:25
DooitzedeJongMaak een programma die je vraagt naar vertalingen van woorden16:25
DooitzedeJongeen soort openteacher voor de commandline16:25
DooitzedeJongZe mogen gebruik maken van de broncode van Open Teacher16:25
commandolinekan heel simpel met de nieuwe versie, die bestaat uit modules...16:26
commandolinedus je hoeft alleen de modules die gebruikersinterfacecode bevatten opnieuw te schrijven16:26
DooitzedeJongoke16:26
commandolinemaar da's dan wel vrij veel werk :P16:26
commandolinemaar misschien is zoiets wel een idee idd...16:26
commandolineof we gebruiken JFL, dat heeft momenteel meer behoefte aan devs :P16:27
DooitzedeJongHoe moet ik de module importeren?16:29
DooitzedeJongJFL is nog niet code vatbaar :P16:29
DooitzedeJongvoor code vatbaar16:29
DooitzedeJonghoe moet ik de code importeren16:32
DooitzedeJongimport module_functions.py?16:32
commandolinezonder .py16:32
DooitzedeJongoke16:32
DooitzedeJongWat wilt u doen?16:33
DooitzedeJongTraceback (most recent call last):16:33
DooitzedeJong  File "calculator.py", line 14, in <module>16:33
DooitzedeJong    keuze = menu(menu_opties)16:33
DooitzedeJongNameError: name 'menu' is not defined16:33
commandolineprobeer module_functions.menu(menu_opties) eens16:34
DooitzedeJongoke16:34
commandolinewerkt net zoals met os, sys, etc.16:34
DooitzedeJongoh oke16:34
commandoline(zie voor meer info de les van vorige week)16:34
DooitzedeJongDaar ben ik nog niet commandoline :P16:35
commandolinedie les was bedoeld als even rustig er wat tussendoor16:35
DooitzedeJongoke16:35
commandolineom een beetje bij te komen van functies :P16:35
DooitzedeJongoke16:35
DooitzedeJonggeen errors, joepie16:36
DooitzedeJongtoch wel16:36
commandolinedat durf ik niet meer te zeggen, 'geen errors'16:37
DooitzedeJonghaha16:37
DooitzedeJong:P16:37
DooitzedeJongDaar ben ik weer16:40
DooitzedeJongNog steeds een error16:42
commandolineda's de andere kant van programmeren, debuggen.16:43
DooitzedeJonghttp://paste.ubuntu.com/582530/16:43
commandolineik ben gewend om het import-statement helemaal bovenaan te zetten16:44
commandoline(nou ja, onder de licentie, als die erbij staat)16:44
DooitzedeJongoke16:44
commandolineen die gewoonte hebben de meeste python devs, dus dat zou ik maar aanwennen.16:45
DooitzedeJongIk zie de fout al16:45
DooitzedeJongoke16:45
commandolinemenu_opties en opties?16:45
DooitzedeJongnee16:46
commandolineje kan de menu_opties list trouwens verwijderen uit de module16:46
DooitzedeJongoke16:46
commandolinemodule_functions.py bedoel ik dan16:46
commandolineen dat is dan fout daar:16:46
DooitzedeJongja16:46
commandolinedef menu(opties):16:46
commandolineen dan gebruik je dan i.p.v. opties menu_opties16:46
DooitzedeJongoke16:46
DooitzedeJongoke16:47
DooitzedeJongDan heb jij een fout gemaakt in de het adresboek16:48
DooitzedeJongDaar staat de functie als volgt16:49
commandolinewaar?16:49
commandolinewelk bestand?16:49
commandoline(linkje?)16:49
DooitzedeJonghttp://paste.ubuntu.com/580234/16:49
commandolinewat dan?16:49
DooitzedeJongdie menu_opties16:49
commandolinehier klopt dat16:50
commandolinewant er bestaat een lijst menu_opties16:50
commandolinedie bestaat in jouw functie niet16:50
DooitzedeJonghier wel, ja, bij mij ook16:50
commandolinedan hoort 'ie daar niet te staan, iig16:50
commandolinewant nu doet 'ie niets met de opties die je meegeeft16:50
commandolineen gebruikt 'ie die uit het bestand16:50
DooitzedeJongja16:51
commandolineen dat is niet helemaal de bedoeling, want de functie geeft aan door dat argument te ondersteunen dat hij de doorgegeven opties weergeeft16:51
DooitzedeJongja16:51
StefandeVriesben ik weer16:52
DooitzedeJongoops verkeerde link16:52
DooitzedeJongvolgens mij16:52
DooitzedeJonglaat anders maar, je hebt al genoeg uitleg gegeven16:53
StefandeVrieswat is er niet duidelijk?16:54
DooitzedeJonghet is duidelijk16:54
StefandeVriesecht?16:55
DooitzedeJongja16:55
StefandeVriesoké16:55
StefandeVriesDuidelijk genoeg om er vanavond bij te kunnen zijn? +)16:55
StefandeVries=)*16:55
DooitzedeJonghaha16:55
StefandeVriesVast wel dan:P16:56
DooitzedeJongik ben nog bezig met de nieuwe calculator, ik heb wat veel functies gebruikt en deze in een appart document gestopt16:56
DooitzedeJongmodule_functions.py16:56
DooitzedeJongAlleen nu loop ik vast16:56
DooitzedeJongDoor slecht debuggen ;)16:56
StefandeVriesmag ik vragen waarom je die functies in een apart bestand gezet hebt?16:57
DooitzedeJongomdat het er zoveel waren16:57
StefandeVriesHmm, oké16:57
commandolineDooitzedeJong: hmm, valt nog wel mee hoor. In de praktijk wordt een bestand meer gebruikt om functies te groeperen, maar goed, het is een leuke oefening...16:57
StefandeVriesLeuke oefening, als het werkt16:58
DooitzedeJongALS16:58
DooitzedeJongIk maak er een module van16:59
DooitzedeJongrekenmachine()17:00
DooitzedeJongrekenmachine(invoer_1, invoer_2)17:00
* StefandeVries denkt ineens aan een leuke implementatie..17:01
DooitzedeJonghaha17:01
DooitzedeJongLaat Stefan maar eens denken :P17:01
StefandeVrieswaarbij je gewoon 3 + 2 kunt invoeren, en het werkt17:01
DooitzedeJongklopt17:01
DooitzedeJongzou kunnen17:01
* StefandeVries start Geany op17:01
DooitzedeJongoke17:01
commandolineda's gewoon input()?17:01
DooitzedeJongWil je mijn code17:01
DooitzedeJong?17:01
StefandeVriesNeuh, ik kan t zelf wel ;)17:02
DooitzedeJongDan kun je net zo goed python opstarten StefandeVries17:02
StefandeVriesja, dat kan17:02
StefandeVriesmaar voor een eindgebruiker is dat niet praktisch17:02
DooitzedeJongoke17:02
DooitzedeJongIk heb de module bijna af :)17:03
DooitzedeJongStraks even debuggen :P17:03
DooitzedeJongDat vind ik het leukst wat er is :P17:04
StefandeVriesAls-ie niet gedebugd is, is ie niet af:P17:04
DooitzedeJongklopt17:04
Ronnieleoquant, DooitzedeJong, StefandeVries, commandoline: Ik denk dat we wel bij de appWeek mee kunnen doen. 2 (ervaren?) developers kunnen we nog echt wel gebruiken. Mochten er meer devs aanmelden kunnen we de rest in de 'wacht' zetten. Ik denk dat de personen die in de wacht staan wel vrij snel af zullen haken, vandaar dat ik wel 2 internationale personen er bij zou kunnen hebben (alhoewel we in de vergadering hadden afgesproken). Ik denk dat w17:06
commandolineRonnie: ik vind het geen probleem, zolang onze focus niet verschuift van het werkelijk maken van het programma naar reclame etc. maken.17:07
DooitzedeJongcommandoline +117:07
StefandeVriesEerste versie: http://paste.ubuntu.com/582545/17:14
commandolinehmm, vrij mooie parser17:14
DooitzedeJongziet er goed uit!17:14
StefandeVrieshoewel er nog wat extra try's en excepts in konden17:14
StefandeVriesmaar goed, dat kan nog wel een keer17:14
commandolinedit is niet foutloos idd, maar het geeft wel weer mooi weer hoe snel dit met python kan :)17:15
commandolineik heb ooit iets soortgelijks gebruikt bij een grafische rekenmachine17:15
StefandeVriesIk ga die fouten afhandeling meteen maken:P17:15
commandoline(met Qt GUI, niet zo'n ding dat grafieken plot)17:15
StefandeVriesJa, die heb je me eens laten zien17:15
DooitzedeJonghttp://paste.ubuntu.com/582547/17:16
commandolineallen was ik te lui om een parser te schrijven en gebruikte ik, *waarschuwing*eval()*waarschuwing*17:16
DooitzedeJongMij code tot nu toe17:16
DooitzedeJongbrb moet eten17:16
StefandeVrieseval()17:16
StefandeVriesbrrr17:16
commandolineja, jouw oplossing is mooier :)17:17
StefandeVriesEn niet eens lastig17:18
commandolinenee, het is weer een mooi staaltje snelle python-code :)17:18
commandoline*snelle -> korte17:18
StefandeVriesAls ik dat in C++ had moeten doen was ik iets langer bezig geweest. Ook had ik iets meer code moeten schrijven:P17:19
commandolineklopt, en het kan nog korter vermoed ik.17:19
commandoline(dictionary als switch statement gebruiken met lambda's.)17:20
StefandeVriesongetwijfeld17:20
commandolinemaar da's niet zo mooi meer...17:20
StefandeVriesEn niet beginnergeschikt17:20
StefandeVriesEn ik heb het niet op lambda's:P17:20
commandolinehmm, ze zijn soms best handig :)17:21
StefandeVriesIk laat de rekenmachine gewoon zo17:27
StefandeVriesKlein projectje, niet iets serieus17:27
StefandeVriesProjectje? programmaatje17:28
commandolinehet heeft mij anders ook al geïnspireerd :P17:28
commandolinehttp://paste.ubuntu.com/582552/17:28
StefandeVriesnetjes17:31
StefandeVriesen kort17:31
StefandeVriesécht kort:p17:31
StefandeVriespetje af ;)17:32
commandolinenu nog even wat regeltjes erbij, en ik heb m'n eigen python parser in python :P17:34
StefandeVriesvooral die dictionary met de operators:P17:34
StefandeVriescommandoline: kan je de laatste regel even uitleggen?17:36
StefandeVriesde print-regel17:36
commandolinedit gebeurt er eigenlijk:17:36
commandolinefunction = functions[operator]17:36
commandolinefunction(int(getal1), int(getal2))17:36
commandolinede functies worden dus gewoon onder de operator in een dictionary gestopt17:37
commandolinewant int.__add__ etc. zitten standaard in python17:37
commandolinedie zijn gewoon de syntactische suiker over de +-operator17:37
commandolineeh, andersom :P17:37
commandolineduidelijk?17:38
StefandeVriesja. dat snap ik:P17:38
StefandeVriesC++ is wat dat betreft moeilijker17:38
commandolineok, kan ik me voorstellen17:39
StefandeVriesmaar het is zeker leuk gedaan. beter dan mijn brouwsel, al was dat ook niet moeilijk:P17:40
commandolineoh, hij kan nog korter, exit() kan natuurlijk prima een string in functions worden die verwijst naar de exit()-functie :)17:40
commandolineohnee, dan werkt de split niet meer...17:40
leoquantcommandoline, en StefandeVries kunnen jullie al joinen in klas?17:43
commandolineik switch dan nog even van irc client17:43
commandolinetot zo17:43
leoquantok17:43
* leoquant eet erg laat17:43
leoquanthoi Cugel17:43
commandolineda's snel geregeld :)17:44
StefandeVries:)17:45
leoquantcommandoline, en StefandeVries vanavond red ik het begin dus echt niet17:45
leoquantvandaar17:45
commandolineok, geen probleem17:46
StefandeVriesdan zullen we zelf alles officieel moeten starten etc.17:46
StefandeVriesGeen probleem17:46
leoquantStefandeVries, ok?17:46
leoquantah..17:46
StefandeVrieszeker ;)17:46
leoquant17:46
commandolineja, is goed17:47
DooitzedeJongHet is idee is toch goed?17:53
DooitzedeJongDe uitwerking is minder17:53
DooitzedeJongWat gaan jullie straks bespreken?17:54
DooitzedeJongcommandoline en StefandeVries17:54
StefandeVriesObject georiënteerd programmeren17:54
DooitzedeJongWat voor inhoud?17:55
StefandeVriesIk wil niks verklappen ;)17:55
DooitzedeJongoke17:55
FOADSpannend.17:56
StefandeVriesNou..17:56
DooitzedeJongDan kan ik me een beetje voorbereiden17:57
StefandeVriesObject Oriented Programming is niet echt iets waarop je je kunt voorbereiden; het is een nieuw programmeerconcept17:58
FOADControleer je huiswerkopgave nog maar eens.17:58
DooitzedeJongoke, heb je het tegen mij FOAD?17:58
commandolineFOAD, jij gaat de jouwe straks uitgebreid presenteren, neem ik aan :P?17:58
FOADCorrect, commandoline.17:59
FOADIk zit er nu al klaar voor.17:59
StefandeVriesbeetje vroeg..17:59
commandolineen ik ga nu eerst eten, ik ben er weer voor 19:3017:59
FOADIk heb ongeveer 3 kwartier nodig, ik neem aan dat dat geen probleem is.17:59
StefandeVriesnee hoor, FOAD17:59
DooitzedeJongZit mijn programma dicht tegen oop aan?17:59
StefandeVriesna 15 minuten word je gekickt17:59
StefandeVriesNee, DooitzedeJong18:00
DooitzedeJonghttp://paste.ubuntu.com/582552/18:00
FOADAsociaal zeg.18:00
DooitzedeJongoke18:00
FOADZeker de Ubuntu gedachte?18:00
StefandeVriesnee, de graag-willen-opschietengedachte ^^18:00
DooitzedeJongStefandeVries, dat kan jij lekker niet...18:00
StefandeVriesJust jokin'18:00
FOADMm.18:00
StefandeVriesDooitzedeJong: het is ook niet iets dat ik echt ga doen18:01
DooitzedeJongGelukkig maar18:01
StefandeVriesAls FOAD drie kwartier nodig heeft, is dat zo18:01
StefandeVries(maar dat denk ik niet)18:01
DooitzedeJongWat gaat FOAD presenteren18:01
DooitzedeJong?18:01
StefandeVriesHet huiswerk18:02
DooitzedeJongoke18:02
FOADEn dan mag ik de volgende aanwijzen, jottum.18:03
StefandeVriesJeej18:03
StefandeVrieswelkom, erkan^18:05
erkan^dank je wel, StefandeVries18:06
FOADHé erkan^.18:06
erkan^hi foad (-:18:07
DooitzedeJongHeey ekan18:07
DooitzedeJongerkan18:07
DooitzedeJongsry18:07
erkan^lol18:08
erkan^hoi dooitze18:09
erkan^heb jij al ff 4.0 r op jouw computer geïnstalleerd, foad ?18:09
FOADZekers.18:09
DooitzedeJongIk ook18:09
FOADIk ben er blij mee.18:09
DooitzedeJongWerkt fijn18:09
erkan^idd18:09
DooitzedeJongStefandeVries, zou je met de "math" lib de rekenmachine niet enorm kunnen vereenvoudigen?18:10
DooitzedeJongoh nee18:12
DooitzedeJongniet dus18:12
StefandeVriesNee, inderdaad niet ;)18:13
DooitzedeJongsubprocess lib is handig om een website in firefox te openen18:14
DooitzedeJongsubprocess.call(["firefox", "http://ubuntu.com"])18:14
FOADDat hebben we vorige week geleerd.18:15
DooitzedeJongmaar ik niet18:15
DooitzedeJongIk was toen niet aanwezig18:15
FOADDaarom zijn er logs.18:15
FOADNou ja, dan zul je aardig wat problemen hebben met mijn code straks.18:15
FOADDie is namelijk behoorlijk cutting edge.18:15
DooitzedeJongIk ben de logs al aan het bekijken18:17
erkan^http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/BasiscursusPython18:18
DooitzedeJongja18:18
DooitzedeJonghttp://irclogs.ubuntu.com/2011/03/12/%23ubuntu-nl-mwanzo-klas.html#t18:3018:18
FOADHeb jij wel je huiswerk gemaakt, erkan^?18:18
erkan^niet echt foad18:18
FOADWat!18:19
FOADJe stelt me teleur.18:19
FOADZo leer je het nooit.18:19
DooitzedeJongIk ben er mee bezig FOAD18:19
erkan^emiel heeft een hoofdstuk 1 echt heel goed samenvatting geschreven18:19
erkan^ik kan niet echt snel leren, foad18:19
FOADTop, DooitzedeJong.18:19
erkan^heb meer tijd nodig18:20
FOADDe cursus gaat ook wel heel snel.18:20
DooitzedeJongIk liep achter18:21
StefandeVriesDooitzedeJong: omdat je er een paar lessen niet was18:21
DooitzedeJongHeb nu bijna alles ingehaald in en halve week18:21
DooitzedeJongklopt StefandeVries18:21
erkan^ik ben bezig met lessen 1 en 2 herhalen aan het leren18:21
FOADKeurig.18:22
FOADIk word nu toch wel zenuwachtig.18:23
FOADStraks heb ik het helemaal fout gedaan. :(18:23
DooitzedeJongvalt vast wel mee18:23
erkan^welnee, je bent erg slim foad18:23
DooitzedeJongHeb de huiswerkopdracht bijna af18:23
StefandeVriesSjun18:24
FOADHoe laat ik mijn huiswerk zien als ik niet kan praten in #-klas?18:25
DooitzedeJongleoquant18:25
DooitzedeJongZou FOAD willen voicen?18:25
* commandoline is ondertussen gearriveerd18:26
FOADHet is nog niet druk...18:26
StefandeVriescommandoline, kan FOAD gevoiced worden?18:26
FOADDank.18:27
commandolinegebeurt18:27
FOADHa, daar is hannie.18:28
hanniedag FOAD18:28
hannieen anderen18:29
FOADDag hannie.18:29
StefandeVriesWelkom allemaal bij de zevende les Programmeren in Python! Vragen kunnen hier gesteld worden; de leider geeft de cursus in #ubuntu-nl-mwanzo-klas, alwaar je vragen beantwoord zullen worden.18:30
StefandeVriesGelieve vanaf nu 99% on-topic te blijven. ;)18:30
FOADWoehaa.18:30
DooitzedeJongDat ziet er moeilijk uit18:32
DooitzedeJongWat betekent die !=18:35
DooitzedeJongniet gelijk aan?18:35
StefandeVriesInderdaad, DooitzedeJong18:35
DooitzedeJongWat moet je invullen..18:37
DooitzedeJongbij dir?18:37
DooitzedeJongbijvoorbeeld /home ?18:37
DooitzedeJongWat houdt de flag -m en +m in leoquant18:39
FOADBij voorbeeld, maar daar staan waarschijnlijk weinig .py bestanden in.  Ik denk ook niet dat je het wilt uitvoeren in een dir waarin .py bestanden staan die je niet kent.18:39
DooitzedeJong?18:39
leoquantsst18:39
DooitzedeJong|Wat houdt dat in|18:40
DooitzedeJong?18:40
DooitzedeJongvan 1 tot 10 het proces afhandelen?18:40
DooitzedeJongbij wijze van spreken18:40
DooitzedeJong?18:40
FOAD?18:40
Ronnieeven geduld jongens18:44
DooitzedeJongleoquant Waarom werd ik überhaupt gevoicd?18:48
leoquantsst18:49
leoquantgaat om de les18:49
hannieMoet je bij handelingen altijd denken aan een werkwoord?18:51
FOADVaag...18:54
hannieheel duidelijk18:54
DooitzedeJongidd FOAD, een beetje vaag18:55
FOADIk zie nog niet hoe ik het toepas in een programma.18:55
FOADOf zelfs waarom.18:55
hanniemethods en properties18:55
DooitzedeJongVooral waarom18:55
FOADOk.18:55
FOADDan is het me duidelijk.18:55
FOADEen fiets heeft eigenschappen.18:56
Cugel_laptopMisschien een voorbeeldje met wat syntax erbij?18:56
FOADIs het aantal elementen niet een property van list?18:58
DooitzedeJongdus bijvoorbeeld adresboek is ook een object?18:58
FOADOh.18:59
StefandeVrieshet spijt me, ik heb griep en ik voel wat opkomen..18:59
DooitzedeJongdus die functies19:00
DooitzedeJong?19:00
Ronnieja, die functies kun je omzetten naar "methoden"19:00
RonnieStefandeVries: beterschap19:00
FOADDaar ga ik nog eens over nadenken.19:01
DooitzedeJongoke19:02
leoquantdus ja DooitzedeJong19:02
leoquanteen adresboek=object19:02
DooitzedeJongKun je concreet een voorbeeld van een method geven?19:02
DooitzedeJongIk bedoel meer het geven van code van een object19:03
hanniewaarom noem je len() een method? het is toch een functie. Zijn alle functies dan methods?19:03
hannieje zei: d.m.v. de len()-method19:05
commandolinehmm, dan klopte het dus echt niet19:05
hanniemaar dar was dus een foutje begrijp ik19:05
DooitzedeJongKun je een stukje code geven van een object?19:05
hannieok, vergeten19:05
RonnieDooitzedeJong: geduld is een schone zaak19:06
DooitzedeJongJa ik weet19:06
FOADJa.19:08
DooitzedeJongja19:09
Cugel_laptopJa.19:09
hannieWordt het eigenlijk een variabele?19:09
Cugel_laptopHet wordt een object.19:09
FOADIk snap het.19:16
hanniehoren [] en {} ook tot de eigenschappen?19:16
Cugel_laptopIs def __init__  een verplicht onderdeel van een classdefinitie?19:18
Cugel_laptopOk.19:18
hanniezijn dat twee underscores?19:20
Ronniehannie: ja19:20
FOADGeen vragen, ik ga er op studeren.19:26
hannieself, is dat een bewaarplaats waar later iets in komt?19:26
erkan^foad: Geef de naam van een directory, en een beetje snel graag. firefox19:27
hannieen adresboek1, 2 enz. gebruik je later in een programma?19:28
hannieok, het begint te dagen :)19:29
Cugel_laptopOmdat ik het telkens laat afweten zal ik volgende keer het huiswerk uitvoeren. Als het lukt.19:29
FOADWat, ik dacht dat ik iemand mocht aanwijzen.19:30
FOADIk wijs Cugel aan.19:30
RonnieCugel_laptop: gevaarlijk, je weet nog niet eens wat het huiswerk is ;)19:30
Cugel_laptopNou, vooruit dan maar.19:30
Cugel_laptopZolang het geen OOP is moet het goedkomen.19:30
FOADJa, maar het mag wel wat moeilijker voor Cugel.19:32
hannieniet echt, maar ik moet het eerst laten bezinken19:32
Cugel_laptopIk geef je een flesvormig object. Je mag zelf een methode verzinnen om deze te openen.19:33
hannielol19:33
hanniecommandoline, heel erg bedankt19:34
* Ronnie is er weg van19:34
hanniecommandoline, mag ik zo nog iets vragen over de vorige les?19:35
commandolinehannie, zeker19:35
Cugel_laptopIk kan het googlen maar wat is json19:35
commandolineCugel_laptop, het is een manier om een dictionary zoals we die hier gebruiken op te slaan in een bestand, daarvoor wordt het hier iig gebruikt19:36
hanniehttp://paste.ubuntu.com/582585/19:36
commandolinehttp://json.org/19:36
commandolinevoor meer informatie19:36
Cugel_laptopHelder.19:36
commandolinehannie, al bestanden gebruiken, leuk :)19:36
hanniecommandoline, vraagje hierover:19:37
hanniehoe kan ik het toevoegen stoppen?19:37
hannieIk heb al vanalles geprobeerd, maar hij blijft vragen om invoer19:37
hannieHet voorbeeld heb ik gejat19:38
commandolinedan was het geen goed voorbeeld :P19:38
commandolineregel 819:38
hanniewat is type?19:38
commandolinewat daar gebeurd is dat er wordt gekeken of de invoer wel een string is19:38
hannieelke invoer is toch een string, ook alleen enter19:38
commandoline(type() gebruiken in code raad ik overigens niet aan)19:38
commandolinehannie, klopt, en dat is nog het ergste hier19:38
commandolinewat ik in plaats van regel 8 zou zetten:19:39
hannieok, maar wat het prog zou moeten doen vind ik wel interessant19:39
commandolineif name == "quit":19:39
commandolinedan sluit je dus één name uit19:39
commandolinedus je zou ook de lege string kunnen gebruiken hiervoor19:39
hannieHa, ik had al gedacht aan if invoer = stop b.v.19:39
commandolinestoppen gewoon doen met break19:39
commandolineelse is dan niet eens nodig, want break zorgt er wel voor dat code daarna niet meer wordt uitgevoerd19:40
hannieGewoon woord tussen "" en klaar-is-kees?19:40
Cugel_laptopbreak ga je uit een lus / block, toch.19:40
commandolinehannie, dat kan, momentje.19:40
commandolineik zal even een voorbeeldje geven19:40
hannieje bent geweldig19:41
hanniebreak is geen toets. Je zult toch iets moeten invoeren om19:43
commandolinehttp://paste.ubuntu.com/582613/19:43
commandolinezoiets19:43
hanniehet programma te vertellen dat het moet stoppen19:43
hannieah, ik ga meteen kijken19:43
commandolinehannie, klopt, ik gebruik hier gewoon een lege naam daarvoor ("" dus)19:44
commandolineprobeer het even uit te voeren, ik heb het niet getest nl.19:44
hannieDus het indrukken van de entertoets?19:44
commandolineklopt19:44
hannieok, je bent fantastisch.19:44
commandolinemaar het had ook de tekst "quit" ofzo kunnen zijn :)19:44
hannieAls het niet werkt klop ik komende week via irc bij je aan, ok19:45
commandolineok19:45
hannieReuze bedankt voor de service19:45
commandolinegraag gedaan :)19:46
DooitzedeJongleoquant aarom had jij mij gevoiced?19:48
DooitzedeJong?19:48
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis in launchpad: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo. |Eerstvolgende team meeting: Maandag 11 april: 19.30-20.15 : Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com. 22 maart 2011 19.30-20.30 workshop werken met de wiki. Zie: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop
DooitzedeJongleoquant ben je er nog?19:49
leoquant+v betekent niet dat je in klas gaat kwekken, maar eventueel bijspringt, toelicht.19:49
DooitzedeJongDat was ook helemaal niet mijn bedoeling19:50
commandolineoh, vergeten te zeggen :(19:50
commandolinede les gaat volgende week niet door19:50
commandolinedacht er pas te laat aan19:51
DooitzedeJongAls men regelmatig op de wiki kijkt moet dat wel goed komen, ander wil ik dat wel de mensen opvangen die dan komen19:51
commandolineklopt19:52
DooitzedeJongDe wiki is bijgewerkt19:52
DooitzedeJongMoet ik de logs van vandaag ook toevoegen?19:53
commandolinegraag19:53
leoquantcommandoline, topic is duidelijk daarover. ik kan het erbij zetten?19:54
DooitzedeJongHet ging me een beetje duizelen, daarom pauzeerde ik even19:55
commandolineleoquant, hoeft er niet bij, de aandacht moet even op 'Werken met de wiki' liggen nu19:55
commandolinedaarna is het misschien wel goed om het te vermelden.19:55
leoquantok19:56
DooitzedeJongMisschien is het een goed idee om op de wiki ook vooruit te blikken op de volgende keer19:56
commandolineDooitzedeJong, dat heb ik wel eens gedaan, maar het hangt er vooral vanaf hoeveel zin ik daarin heb :P19:58
DooitzedeJongGa je op 16 April ook cursus geven?19:59
commandolinedat staat dus nog niet vast20:01
commandolineals het zo is is het mogelijk vanuit Burgum :P20:01
DooitzedeJonghaha, het staat vast dat de Jam op 16 April vanaf 10.10 AM word gehouden20:02
commandoline:D20:02
commandolineis de eindtijd al bekend? (hoe laat moeten we weg bij de sterrenwacht?)20:03
DooitzedeJong10:00 PM20:03
DooitzedeJongDan moeten we echt weg zijn20:03
DooitzedeJongtussendoor: de wiki is nu compleet bijgewerkt20:04
commandolinehmm, dan zou de cursus daar dus kunnen als we ook echt zolang doorgaan :)20:05
DooitzedeJongJa, dan zou je dat live kunnen geven aan mij :P20:05
DooitzedeJongen niet te vergeten aan UndiFineD20:05
UndiFineDo/20:06
DooitzedeJongZou wel leuk zijn toch?20:06
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis in launchpad: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo. |Eerstvolgende team meeting: Maandag 11 april: 19.30-20.15 : Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com. Dinsdag 22 maart 2011 19.30-20.30 workshop: "Werken met de wiki". Leiding: Rawchid Zie: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/W
DooitzedeJongleoquant, link is verkeerd20:07
commandolineDooitzedeJong, idd & idd & idd20:07
DooitzedeJonghaha20:08
UndiFineDer is een lezingen zaal, maar die zullen we waarschijnlijk bezetten met tafels en stoelen20:08
UndiFineDmaar daar is dus ook een beamer20:08
erkan^http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/WikiInleiding20:08
DooitzedeJongDat is dan nog leuker UndiFineD20:08
UndiFineDhe, ik ken mijn lokaties ;)20:08
DooitzedeJong:P20:09
DooitzedeJongIk wil 's avonds wel streamen20:09
commandolinestreamen van de cursus bedoel je?20:09
DooitzedeJongnaar het internet zodat ze allen commandoline kunnen zien :)20:09
DooitzedeJongJa20:09
DooitzedeJongMet live beeld en geluid20:09
commandolinehmm, zou kunnen. Het moet alleen wel werken, en iedereen moet dat volgen kunnen.20:10
commandoline(chat is iets toegankelijker, zeker voor langzame verbindingen etc.)20:10
UndiFineDkunnen we niet beter streamen tussen nijmegen en burgum ?20:10
DooitzedeJongVLC is your friend20:10
commandolinehmm, da's een beter idee :)20:10
DooitzedeJongDat bedoel ik ook UndiFineD20:10
DooitzedeJongDan kunnen we met een audio+video verbinding communiceren20:10
commandolinenou ja, eerst maar eens zien of ik überhaupt kan komen, ik zal even informeren binnenkort naar de precieze tijden20:11
DooitzedeJongmet skype20:11
DooitzedeJongcommandoline, ook in het algemeen is het leuk om contact te houden20:11
DooitzedeJongWat vind jullie Ronnie en RawChid?20:11
commandolineoh, dat spreek ik niet tegen, zeker :)20:11
commandolineidd, dat wij het willen is leuk, maar dan moet de andere kant van de lijn wel meewerken :P20:11
DooitzedeJongIk heb de middelen20:12
DooitzedeJongnu de verbinding nog20:12
DooitzedeJongUndiFineD kun je nog eens duidelijk en concreet de verbinding tot het internet uitleggen, we hebben een kabelverbinding nodig voor een goede verbinding20:13
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis in launchpad: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo. |Eerstvolgende team meeting: Maandag 11 april: 19.30-20.15 : Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com.| Dinsdag 22 maart 2011 19.30-20.30 workshop: "Werken met de wiki". Leiding: Rawchid Zie: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/
DooitzedeJongNog steeds niet goed leoquant20:13
leoquantgoh DooitzedeJong !20:13
leoquantknap van je..:/20:13
commandolinehmm, vervelend. Pakt 'ie zo'n lang topic niet ofzo?20:14
UndiFineDze hebben daar breedband, iedereen kan daar verbinding maken met de wifi, maar laten we dat beperken tot 1 accesspoint20:14
leoquanttopic set is stuk20:14
leoquantgezeik20:14
commandolineok :(20:14
DooitzedeJongchanserv topicappend al geprobeerd?20:14
commandolineUndiFineD, ik neem aan dat de meesten via wireless zullen inloggen, aangezien het toch voor het grootste deel laptops zijn die meekomen?20:15
DooitzedeJong@UndiFineD voor een videoverbinding hebben we meer dan wifi nodig20:15
meetingologyDooitzedeJong: Error: "UndiFineD" is not a valid command.20:16
UndiFineDwe zorgen voor een bedraad netwerk20:16
DooitzedeJongWifi heeft veel latency20:16
DooitzedeJongmooi zo UndiFineD20:16
DooitzedeJongZullen vrijdagavond opbouwen als ik mag van mijn ouders?20:16
commandolinehmm, wat waren jullie van plan dan, als jullie wifi teveel latency vinden geven :P?20:16
commandolinemaar dat klinkt als goed geregeld :)20:17
DooitzedeJong@meetingology lol20:17
meetingologyDooitzedeJong: Error: "meetingology" is not a valid command.20:17
DooitzedeJongJa20:17
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo. |Eerstvolgende team meeting: Maandag 11 april: 19.30-20.15 : Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com.| Dinsdag 22 maart 2011 19.30-20.30 workshop: "Werken met de wiki". Leiding: Rawchid Zie: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop
leoquantsoit20:17
DooitzedeJongBravo leoquant, nu nog een paar woordjes20:17
leoquantzooi20:17
DooitzedeJong?20:18
leoquantlol20:18
DooitzedeJongWat is dat?20:18
leoquanthaha20:18
leoquantchans helper is stuk20:18
DooitzedeJongJij wilde mij kicken?20:18
commandolinealleen maar stil houden :P20:18
DooitzedeJongoh20:19
DooitzedeJongShame on you leoquant20:19
UndiFineDleoquant: probeer iets minder in het topic te stoppen :)20:19
DooitzedeJongen wat meer bij de mededelingen door chanserv20:19
leoquantUndiFineD, tis goed zo...:P20:19
UndiFineDok20:19
DooitzedeJongoke20:19
UndiFineDokee20:19
DooitzedeJongMaar nu even terug. Keimpe, Zullen vrijdagavond opbouwen als ik mag van mijn ouders?20:20
leoquantik klas staat het goed20:20
UndiFineDvrijdag avond is de sterrenwacht nog open.. wat betekent dat we enkel na een eventuele lezing kunnen opbouwen20:21
DooitzedeJongHoe laat is dat?20:21
DooitzedeJongWant ik moet dan ook met de bus20:21
UndiFineDergens na 21.0020:21
UndiFineDeven zien of er dan ook iets is20:21
DooitzedeJongWat is hun website20:22
DooitzedeJongWant ik wil wel weer met de bus naar huis20:23
commandolinehttp://www.volkssterrenwachtburgum.nl/20:23
DooitzedeJongoke20:23
leoquanthehe20:24
DooitzedeJongWhy are you teasing me :(20:24
leoquantwat een zooi20:24
DooitzedeJong:P20:24
leoquant20:24
leoquantmet +v gebeurt je niets20:25
DooitzedeJongmaarre leoquant waarom unvoicede jij mij nou?20:25
leoquantik?20:25
DooitzedeJongja, bij de cursus20:26
leoquantspasme20:26
leoquantvan mij kant20:26
leoquantn20:26
leoquant:P20:26
DooitzedeJonghaha :P20:26
leoquantcommandoline?20:28
commandolineleoquant?20:28
UndiFineDhttp://www.volkssterrenwachtburgum.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=7520:28
leoquantstefan is ziek weggegaan20:28
commandolineklopt20:28
leoquantdat wist je?20:28
leoquantok20:28
commandolineja, we hebben altijd contact tijdens de cursus over vragen e.d.20:28
UndiFineDdie zaal is ruim genoeg voor wat tafels en stoelen20:28
UndiFineDen zijn nog wel meer20:28
commandolinemaar wel vervelend voor hem :(20:29
leoquantja hij is lang ziek nu20:29
UndiFineDLYRIDS METEOR SHOWER - April 16, 2011 - April 26, 201120:29
DooitzedeJongoke20:29
DooitzedeJongDus wij kunnen er niet eens zijn op de 16e?20:30
UndiFineDjawel20:30
UndiFineDwe staan op een lege pagina van de agenda20:30
DooitzedeJongoke20:30
DooitzedeJongWaar is die agenda?20:31
UndiFineDin burgum20:31
DooitzedeJongIk bedoel op de website20:31
UndiFineDje kent het wel nog zon fysiek ouderwets ding waar je met pen in schrijft20:32
leoquantUndiFineD, een meeting in fry?20:32
UndiFineDleoquant: yes20:32
DooitzedeJongja20:32
leoquantwaar precies?20:32
commandolineBurgum20:32
UndiFineDhttp://www.volkssterrenwachtburgum.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=7520:32
leoquanterg leuk!20:33
leoquantligt boven leeuwarden?20:33
commandolinenee, ten oosten20:33
commandolineen ietsje ten zuiden?20:33
leoquantbij mooi weer kom ik misschien wel20:33
leoquantonuitgenodigd20:34
DooitzedeJongBij welke halte stap jij uit UndiFineD?20:34
DooitzedeJongJij bent altijd uitgenodigd als je mij maar +voiced :P20:34
UndiFineDhttp://goo.gl/maps/Kel420:34
leoquantkomt het nog op het forum?20:35
commandolinenee, niet iets ten zuiden dus, verkeerd ingeschat :P20:35
UndiFineDburgum, halte tussendijken20:35
leoquantbergummer meer ken ik wel20:35
DooitzedeJongJa, RawChid en ik gaan een algemene mededeling doen20:35
leoquanttis 1,5 uur van hier20:35
DooitzedeJongDat valt mee :P20:35
leoquantmits 135 km /uuur20:35
DooitzedeJonghaha20:36
UndiFineDoh, die halte bestaat niet meer ?20:36
DooitzedeJongdenk het niet he20:36
UndiFineDdan de noordersingel maar20:36
DooitzedeJongoh bij mij moet ik bij het zwembad uitstappen20:36
DooitzedeJongJij gaat toch ook naar burgum met 53 ?20:37
UndiFineDnee, lijn 1920:37
DooitzedeJongje moet toch overstappen?20:38
UndiFineDnee20:38
DooitzedeJongoh oke20:38
leoquantik ga doeg, en excuses voor de "noise".20:38
DooitzedeJonggeeft niet leoquant20:38
UndiFineDja zwembad kan ook20:38
UndiFineDhet scheelt niet zo veel20:38
DooitzedeJongIk ga eens GoogleMaps raadplegen20:39
UndiFineDhttp://goo.gl/maps/cNKU20:39
DooitzedeJongcommandoline, jij woont toch ook onder leeuwarden?20:39
commandolinein Wirdum idd20:39
commandoline6 km. ten zuiden v. Leeuwarden20:39
DooitzedeJong ik ga20:43
DooitzedeJongdoeg20:43
UndiFineDdoei20:43
commandolinedoei20:43
StefandeVrieshallo...20:52
StefandeVrieshoe is het gegaan, commandoline?20:53
commandolinehoi StefandeVries, gaat 't weer wat beter?20:53
commandolinehet blijft natuurlijk een lastig onderwerp20:54
commandolinemaar het ging wel redelijk, met volgende week erbij moet het concept wel duidelijk worden lijkt me.20:54
commandolineeh, over 2 weken20:54
commandolineik kan volgende week niet nl.20:54
StefandeVriesnou, ik heb het Limburgse riool in de afgelopen twee uur al 3 keer verblijd met braaksel20:54
StefandeVriesgoed te horen dat het nog goed ging20:55
StefandeVriesik lees de logs morgenochtend door20:55
commandolinehmm, vervelend. Het was wel wat druk, maar gelukkig hielp Ronnie nog :)20:57
StefandeVrieswaarvoor bedankt, Ronnie =)21:02
commandolineidd :)21:02
StefandeVriesik ga weer21:03
StefandeVriesTot morgen en anders tot later21:03
=== erkan^ is now known as ubuntu^
=== ubuntu^ is now known as erkan^

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!