/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/19/#ubuntu-no.txt

Sakariaskan vel konvertere00:00
doffenja prøvd kræsjer 00:00
doffenfungerer litt så henger hele shiten seg 00:01
Sakariashttp://www.debuntu.org/how-wmware-workstation-7.1-ubuntu-maverick-meerkat-10.1000:03
doffenSakarias, tnx men vært der ikke den riktige patchen 00:17
doffenprøver igjen i morgen må være noen her som har hadt samme prob..00:17
Sakariastror ikke jeg har sett neon bruke vmware her inne00:18
Kageehmm, jeg brukte den en stund siden vi får den gratis på skolen00:44
Moggetsamme her01:00
Moggetmen nå bruker jeg bare virtualbox01:00
SlimGNoen som vet om det går greit å fjerne DRM fra ALAC (Apple Lossless Audio Codec) kjøpt i iTunes?20:47
SlimGFinner ikke The Humble Brothers noe annet sted20:47
Kageedu kan fjerne drm / konvertere mye til mp321:00
KageeEllers kan du brenne det meste til cd21:00
* SlimG har ikke slik plastskivespinner21:03
geirhaEnn kassettspiller da? :P21:04
SlimGhar jeg faktisk :)21:04
geirhaSe der, problem løst!21:04
Malin_tittet litt på en video av 11.04 alpha 123:06
Malin_noen som veit om global-menysaken vil vise menyene til firefox helt i topp nå?23:06
Malin_jeg kan jo teste i en virituell maskin dog23:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!