/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/20/#ubuntu-nl.txt

=== lonki is now known as hansw
hoekje_hallo is dit nl chatµ01:37
JanCdag hoekje_  ☺01:57
hoekje_dag JanC01:57
hoekje_wanneer komt 11.04 uit01:58
hoekje_in april 201101:59
hoekje_weet ik al01:59
JanCik denk de 28e normaal gezien02:01
hoekje_eind april02:02
hoekje_of maart02:02
JanCapril (4e maand)02:02
hoekje_ah oke02:02
JanCen normaal op een donderdag02:03
hoekje_nog eventjes dus02:03
hoekje_heb vandaag net nog ubuntu op iemand laptop gezet02:04
hoekje_een 9.0402:04
hoekje_ikzelf draai 10.1002:04
JanChttps://wiki.ubuntu.com/NattyReleaseSchedule --> ik was dus juist met 28 april  ☺02:04
hoekje_ik werk nu wel windows02:04
JanC9.04 krijgt geen security updates meer?02:06
JanCis niet zo'n goed idee om die nu nog te gebruiken...02:06
JanCtenzij die PC niet op internet komt02:06
hoekje_hij komt op internet02:07
hoekje_zal er morgen dan best 1002:07
JanCbest een nieuwere versie gebruiken dan02:07
hoekje_10.10 opzetten02:07
JanC10.10 of 10.0402:07
hoekje_oke02:08
JanC10.04 is een LTS, die krijgt langer security updates02:08
hoekje_10.04 gaat langer mee klopt dat02:08
JanCLTS = Long Term Support02:08
JanCja02:08
hoekje_langer dan 10.1002:08
JanCja02:09
hoekje_10.04 blijft tot 11.0402:09
hoekje_10.10 tot 11.1002:09
hoekje_ik stel lastige vragen op dit uur lol02:10
JanC10.04 krijgt 3 jaar lang security updates voor de desktop (dus ongeveer tot 13.04 uit komt)02:12
hoekje_ze kunnen ubuntu 9.04 upgraden naar 10.10 zeker02:12
JanC10.10 krijgt 1½ jaar security updates (dus tot 12.04 uit komt ongeveer)02:13
hoekje_ha oei02:13
JanChoekje_: je kan upgraden, maar opnieuw installeren zal sneller zijn02:13
hoekje_ah02:14
JanCupgraden moet 9.01 --> 9.10 --> 10.04 (en dan --> 10.10 als je wil)02:14
JanC9.04 ipv 9.0102:14
hoekje_had het door02:14
hoekje_mijn ubuntu draaien virtueel02:15
hoekje_naast windows02:15
hoekje_maar clamav ofzoiets als anti virus nog niet kunnen fixern om erop te zetten02:16
hoekje_zou met men windows anti virus botsen denk02:17
hoekje_had al is handleiding gevonden02:17
hoekje_denk hier op het forum02:18
JanCje hebt niet echt een antivirus nodig op Ubuntu momenteel02:19
hoekje_op ubuntu niet maar is dat niet aangeraden naast windows systemen02:19
hoekje_gaat 11.04 weer 3 jaar mee02:23
JanCnee02:25
JanCer is elke 2 jaar een LTS-versie02:26
hoekje_ha zie het net 12.04 wel02:26
JanCdus 8.04, 10.04, 12.0402:26
hoekje_en wat zijn de tussenversies02:26
hoekje_zoals 10.1002:26
hoekje_oke vondt al meer uitleg hier02:32
hoekje_http://translate.google.be/translate?hl=nl&langpair=en|nl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ubuntu_releases02:33
hoekje_bedankt JanC voor de goede uitleg en toffe babbel02:34
hoekje_ik ga slapen02:34
hoekje_tot .....02:34
hoekje_ik het terug vindt02:35
hoekje_slaapwel02:36
CasWIk heb een network:0 DISABLED, ifconfig welke up?14:22
CasW(Het is wlan, maar wlan0 up is er niet, network0 up ook niet)14:22
OerHekseth0 up ?14:24
CasWOhja :p14:24
CasWOké, eth1 moest up; ik moet even drivers downloaden14:25
StefHallo, ik heb een map met alle rechten (777) en ik heb die ook toegevoegd aan smb.conf (het gaat dus over samba). ik heb in die smb.conf ook write list= gebruiker1 gebruiker2 staan. Toch kan ik nog altijd met gebruiker3 een map aanmaken. Wat zie ik over het hoofd ?16:31
StefHallo, ik heb een map met alle rechten (777) en ik heb die ook toegevoegd aan smb.conf (het gaat dus over samba). ik heb in die smb.conf ook write list= gebruiker1 gebruiker2 staan. Toch kan ik nog altijd met gebruiker3 een map aanmaken. Wat zie ik over het hoofd ?17:14
viezerdHallo Stef, wat je over het hoofd ziet is de betekenis van de rechten 77717:26
Stefja maar ookal die ik 755 of 775, dan heb ik hetzelfde probleem17:26
Stefnvm, ik moest gewoon read users = ... nog toevoegen.17:29
=== Viper is now known as Out`Of`Control
* Solak baalt van brakke logout.18:21
hoekjehallo iedereen18:58
hoekjedag JanC18:58
Out`Of`ControlHallo!19:01
hoekjeiedereen geniet van de zon19:04
hoekjedag CyberGabber19:11
hoekjehallo20:04
stefhallo, ik kan geen printer toevoegen in windows 7. De printer is geshared via cups in ubuntu.20:05
OerHekszie je de printers als je dit opent ? > http://<hostname>:631/printers/20:08
stefja dan staat hij ertussen, het rare is dat het op een andere windows 7 machine perfect werkt.20:37
stefnu krijg ik in de terminal opeens: (gedit:3142): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_is_ancestor: assertion `ancestor != NULL' failed20:37
DJiNNgoeieavond allemaal21:55
DJiNNis er iemand die ik vijf minuten van zijn tijd mag pikken ?21:55
DJiNNik zit met een netwerkprobleem in ubuntu 8.0421:56
DJiNNIedereen al in slaap gevallen ?21:57
DJiNN:)21:57
OerHeks:-)21:59
OerHeksje bent nog net op tijd, support end april 201122:01
DJiNNhehehehe22:01
DJiNNik heb ubuntu net geinstalleerd22:01
DJiNNheb een boek gekocht22:01
DJiNNwil wat van linux leren22:02
DJiNNnu kan ik niet op internet komen22:02
OerHeksgoed zo.22:02
OerHeksow22:02
DJiNNals ik me utp kabel aansluit ( heb een laptop )22:02
DJiNNdan kan ik niet op internet22:02
DJiNNdan ga ik naar de terminal22:02
DJiNNen doe ik sudo ifdown eth022:02
DJiNNen dan zegt die dat eth0 niet geconfigureerd is22:03
DJiNNdus ifup doen heeft ook geen nut22:03
DJiNNnu ben ik naar /etc/network/interface gedaan22:03
DJiNNmaar daar kan ik niets veranderen22:03
DJiNNen daar staat het eea fout22:03
OerHeksifdown ? dan disable je.22:03
DJiNNja22:04
DJiNNen daarna wil ik dus up doen22:04
DJiNNzodat die zelf aanpast22:04
hanswDJiNN, sudo vi /etc/network/interfaces22:04
hanswhet is niet iets dat je als gebruiker mag aanpassen22:04
OerHeksjups, met sudo krijg je root rechten.22:04
DJiNNdus gewoon in me turminal ?22:04
hanswja22:04
DJiNNen wat moet ik daarna doen ?22:04
hanswah, ok22:05
DJiNNof stelt die het dan van zelf goed ?22:05
Solakifconfig geeft ook wel info...22:05
hanswDJiNN, je modem geeft dhcp uit?22:05
DJiNNik denk van wel want met windows hoef ik niets aan te passen22:06
hanswok,22:06
DJiNNheb een fritzbox 7120 als ik het goed zeg22:06
hanswals je niet bekend bent met die interfaces is het wellicht handiger om het via de network tools te doen22:06
hanswsystem -> administration -> netword tools22:06
DJiNNja dat heb ik geprobeert22:07
OerHeksauto dhcp en ip zou moeten werken. was dat nog niet standaard in hardy ?22:07
DJiNNmaar dan weet ik helemaal neit wat ik in moet vullen22:07
hanswvoeg de interdace eerst toe22:07
hanswof selecteer hem22:07
DJiNNja maar zoveel weet ik er nog niet van :P22:07
hanswdan klik je configure22:08
hanswedit dan je wired connection22:08
hanswga naar tabblad ipv4 settings22:08
DJiNNben pas bij pagina 31 :P22:08
hanswen kies automatic (dhcp)22:08
DJiNNok maar ik denk dat ik beter overweg kan met de terminal22:09
DJiNNnou heb ik alleen een probleem22:09
DJiNNme ubuntu staat op deze pc22:09
DJiNNdus ik moet herstarten om alles uit te proberen hahahaha22:09
hanswhetstarten?22:10
hanswher22:10
DJiNNja22:10
DJiNNwindows uit22:10
OerHeksvoordat je gaat, hier alvast de gratis manual van 10.04 LTS > http://ubuntu-manual.org/22:10
DJiNNubuntu aan22:10
hanswen http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=10576422:10
DJiNNok heb ik opgeslagen22:11
hanswzet ze op een usb stick, dan kun je ze nakijken onder ubuntu :-)22:12
DJiNNja ga ik doen ;)22:12
DJiNNmoet ik die usb dan formateren als fat ?22:12
hanswmag, dat leest hij gewoon22:13
DJiNNntfs niet toch ?22:13
hanswvolgens mij wel maar fat weet ik zeker22:13
OerHeksja, fat32 standaard.22:13
DJiNNniet slecht voor iemand pas bij pagina 31 is he :P22:14
hanswwat voor boek?22:14
DJiNNSorry ging wat mis22:14
DJiNNEn me draadloze kaart herkend die niet22:16
DJiNNmaar zodra ik ermee online kan22:16
DJiNNkan ik updaten naar 10.0422:17
DJiNNen dan zit het er standaard in heb ik me laten vertellen22:17
OerHeksniet alle kaarten werken OOTB, wel heel veel.22:17
DJiNNnou hopenlijk de mijne ook :P22:18
OerHeksupdate dan gewoon via eth kabel22:18
DJiNNja22:18
DJiNNdat was ik van plan22:18
DJiNNmag ik nog een ding vragen22:18
DJiNNals ik nu sudo vi /etc/network/interface heb gedaan22:18
DJiNNwat moet ik daarna doen dan ?22:18
DJiNNzodat ik het goed aan kan passen ?22:19
DJiNNder staat nu in dat filetje iets van li ipv eth022:19
OerHeksje huidige netwerk gegevens overnemen22:19
DJiNNen loop ofzo22:19
DJiNNhoe doet ik dat ?22:19
hanswDJiNN, ondanks dat een voorbeeld daarin best zal werken (auto eth0) denk ik dat je het beste die gui kunt gebruiken, die werkt best goed22:19
hanswloop zal er al in staan22:20
DJiNNja die staat erin22:20
DJiNNmaar niet eth022:20
DJiNNen ik had begrepen dat het22:20
hanswprobeer die gui even22:20
DJiNNauto eth022:20
DJiNNiface eth0 inet dhcp22:20
DJiNNmoet zijn22:20
hansweth0 is je utp aansluiting22:20
DJiNNhoe werkt gui ?22:21
hanswja, dat kan22:21
DJiNNen nu staat er22:21
hanswvia die links die ik je net gaf22:21
DJiNNauto li22:21
DJiNNiface li inet loop22:21
DJiNNals ik het goed zeg uit me hoofd22:21
DJiNNzal daar het probleem zitten ?22:21
hanswiface lo :-)22:21
hanswnee22:21
DJiNNok :)22:21
DJiNNdus gewoon die link bekijken en terwijl ik lees aanpassen22:22
hanswja22:22
DJiNNok hans ga ik dat even proberen22:22
DJiNNbedankt alvast22:22
DJiNNen wie weet tot zo ;)22:22
DJiNNwas er nog iemand voor wat hulp ?23:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!