/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/20/#ubuntu-no.txt

Malin_åj, det ser ut som det er ordnet :D00:12
Malin_kanskje jeg kan installer global-menu i 10.10 også nå da00:12
Malin_dette må sjekkes nærmere :)00:12
Malin_angående menysnakket mitt i går og indicator-applet-appmenu og Ubuntu 11.04, så ser det ut til at firefox 4 virker slik at meny-valgene dukker opp i toppanelet, men at det enda ikke virker med opera eller libre office11:43
geirhaDet fungerer sikkert bare med gtk-applikasjoner11:47
Malin_geirha, mulig, men jeg mener nå, om det er mulig på noen måte å få inn støtte for det før release, ellers blir gjerne poenget litt vekke syntes nå jeg16:25
Malin_men det virker med firefox 4, har ikke virket med firefox før16:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!