/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/21/#kubuntu-se.txt

psysine:/13:59
psysineförr var ju locobot till för att logga14:00
psysinenu verkar det behövas två till för att logga14:00
psysinefler bottar än folk här :P14:01
Philip5precis ;)14:31
Flygisoft;D14:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!