/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/21/#ubuntu-no.txt

Kageeautomatisering av musebevegelser og museklikk06:26
Kageehow?06:26
Kageetype; beveg deg 100 enheter til høyre, klikk og hold venstre museknapp i 3 sekunder, release, repeat06:27
jo-erlendkanskje xmacro er noe å se på?06:38
jo-erlenddet er visst noe som heter gnee også, som kan se ut til å gjøre noe sånt.06:39
Kageedet må være lavnivå siden det er et javaopenglprogram jeg skal styre, mrn jeg skal sjekke dem ut06:45
Kageegnee og xnee ser ut som om det kan funka06:49
Kageetakker06:49
=== Espen-_- is now known as ZubZero

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!