/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/21/#ubuntu-vn.txt

=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
vubuntor294a lo co ai online khong the ?02:12
nobawkko co'02:12
vubuntor294help me please02:12
nobawktoan` robot ko02:12
nobawk!help02:12
ubot2We are here to help you!02:12
* vubuntor294 dap nobawk 02:13
vubuntor294nobawk: a that la hu qua02:13
* nobawk ko quen biet' gi` vubuntor294 02:13
vubuntor294nobawk: giup to phat nay duoc khong http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103217912zdg3yzk4ym179924.jpeg02:13
vubuntor294to' khong cai duoc ubuntu 8.1002:13
nobawkh nàycòn dùng 8.10?02:14
CoconutCrabcài 10.04 hay 10.10 đi02:14
vubuntor294nobawk: can gi phai quen biet nhau dau02:14
nobawkinput/output error là do cd hỏng rồi02:14
vubuntor294hixx, 10.04/ 10.10 cai vao gap loi02:14
vubuntor294nobawk: minh` cai tu` usb, dung USB cai` len usb02:14
vubuntor294dung unetbootin cung the02:15
nobawkcái cd img hỏng02:15
vubuntor294check usb, hdd can than lam roi02:15
nobawkusb hỏng02:15
nobawkhay cái gì đó đại loại thế02:15
nobawkcheck sum lại cái cd img02:15
nobawkhết02:15
* nobawk bò đi02:15
* vubuntor294 tum co nobawk giat lai 02:15
CoconutCrabkia là backtrack mà02:15
vubuntor294support gi chan the02:16
nobawkờ há02:16
nobawkbacktrack thì đếu support02:16
vubuntor294CoconutCrab: hixx ubuntu 8.10 ma02:16
CoconutCrabnền nó ghi backtrack kìa02:16
nobawkko thấy nó báo do cd/DVD hỏng kia à02:16
vubuntor294ok thankss02:17
vubuntor294.g check md5 tren windows02:18
bkphennyvubuntor294: http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security02:18
bksupybot`Title: Transport Layer Security - Wikipedia, the free encyclopedia (at en.wikipedia.org)02:18
vubuntor294FF 4 ra rc2 roi anh em oi02:20
=== vubuntor294 is now known as v0ld3m0rt
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor936chao03:05
vubuntor936e dag mun su dung ubuntu03:05
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== nobawk` is now known as nobawk
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== vubuntor473 is now known as chungbd
=== tuannga is now known as ^0^
aaaclear08:49
=== vubuntor250 is now known as GeekComp
=== root is now known as Guest28974
vubuntor453co ai khong a09:28
vubuntor453cho em hoi chut09:28
vubuntor453em bi mat password root cua fedora09:28
vubuntor453gio dang boot bang livecd09:28
vubuntor453lam sao de reset password cua root duoc a?09:28
=== rmrf|NA is now known as rmrf
vietredmount cái ổ đĩa có fedora09:31
vietredVD như /media/fedora đi09:32
vietredthì gõ:09:32
vietredchroot /media/fedora09:32
vietredsau đó là: sudo passwd root09:32
GeekCompvubuntor453: mở term lên09:36
GeekCompgõ sudo mkdir /media/f09:36
vubuntor453term la gi a?09:36
GeekCompvubuntor453: trình dòng lệnh đó09:36
vubuntor453da roi09:36
vubuntor453terminal09:37
vubuntor453hic09:37
vietredhình như tiếng Việt có lần dịch terminal là "trình đầu cuối" :-SS09:37
GeekCompsau đó sudo mount /dev/... /media/f09:37
GeekCompđúng hem nhỉ??09:37
GeekCompếu dùng mount nhiều09:37
GeekComprồi tiếp tục các bước như vietred nói đó09:38
vubuntor453mount truoc09:38
vubuntor453xong chroot09:38
vubuntor453xong reset la dc a?09:38
root_a09:47
=== root_ is now known as ^0^
^0^ai cho me`nh ho?i la`m sao de? ca`i ma`u cho bkgrnd cu?a console va.y?09:49
vubuntor453khi em mount thi no bao la mount: /dev/sda already mounted or /media/fedora busy09:52
vubuntor453the la sao a?09:52
vubuntor453nhung mo disk utility len thi bao la not mounted09:53
^0^vubuntor453: thu umount di roi mount laj xem seo :d09:53
vubuntor453em lam dc roi09:57
vubuntor453cam on cac anh a09:57
vubuntor154chào anh chị09:57
vubuntor154anh chị có thể giúp em một chút không?09:57
^0^!ask09:58
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!09:58
vubuntor154em đang dùng máy tính bảng có hỗ trợ cảm ứng đa điểm, nhưng khi em cài ubuntu 10.01 thì ko dùng được cảm ứng đa điểm nữa09:58
vubuntor154em cài ubuntu 10.1009:59
^0^cai do hoi CoconutCrab di09:59
^0^minh ko dung nen ko bit :D09:59
vubuntor154bây giờ phải làm thế nào để máy của em có thể dùng được cảm ứng đa điểm?09:59
^0^tim driver10:00
^0^ro`i ca`i driver cho no'a10:00
vubuntor154em có cài theo một số hướng dẫn trên mạng như ko dùng được10:01
vubuntor154và em cài kernel mới thì tự nhiên máy ko tự khởi động đc10:02
vubuntor154pải ấn mút khởi động rồi nó hiện ra một dãy các kernel10:02
^0^the co vao dc gui ko?10:03
vubuntor154bây giờ làm thế nào để máy tự khởi động và vào lại khi mình restart10:03
^0^:-/10:04
^0^the bay gio no khoi dong lai thi ko vao dc nua af?10:05
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== rmrf|NA is now known as rmrf
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
zj3t3mju!find sta14:41
_Tux_!find build-14:50
vubuntor062cac anh cho em hoi duoc khong ah?14:58
CoconutCrab?14:59
vubuntor062em ghi duoc dia cai dat ubuntu 10.04 roi nhung khong boot duoc14:59
CoconutCrablỗi ghi là?15:00
vubuntor062em ghi bang phan mem iso15:01
CoconutCrablỗi khi boot là gì15:01
CoconutCrabchi tiết 1 chút15:01
vubuntor062khong vao duoc15:02
vubuntor062em dat fist boot CD roi15:02
CoconutCrablà đến đâu15:02
CoconutCrabđến đoạn nào thì đơ15:02
CoconutCrabmà thường nhất là ghi hỏng15:02
CoconutCrabtốt nhất ghi ra CD15:02
CoconutCrabnhầm15:02
CoconutCrabghi ra USB15:02
CoconutCrabđỡ hỏng hơn15:02
vubuntor062den doan nhay nhay dau gach ngang15:02
CoconutCrabthế là ghi đĩa hỏng15:03
CoconutCrab-> ghi ra USB cho chắc cờ15:03
vubuntor062vay ah15:03
vubuntor062em khong biet cach ghi15:03
vubuntor062anh chi giup em voi15:03
CoconutCrabdownload cái unetbootin về rồi ghi ra15:04
vubuntor062em se burn thu15:04
vubuntor062bay gio em tai ve15:04
favadivubuntor062: check md5 trước cho chắc15:04
vubuntor062thanks anh nha15:05
vubuntor315hey, mình lỡ cài windows 7, trước đó mình cài Ubuntu 10.10. Lúc vào Menu boot thì không thấy Ubuntu đâu cả. Làm thế nào bây h?15:38
vubuntor315Giúp mình với15:40
n2itrên forum có hướng dẫn khôi phục grub2 đó cậu, cậu tìm đọc và làm theo thôi15:40
vubuntor315mình khôi phục như vậy có mất dữ liệu không?15:41
vubuntor315có mất Win không?15:41
n2ikhong15:41
n2ikhông mất chi cả15:41
n2ichỉ mất..công thôi15:41
_Tux_!fix grub215:42
ubot2http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=58&t=6389&p=71352#p7135215:42
bksupybot`Title:  (at forum.ubuntu-vn.org)15:42
vubuntor683có bạn nào ở đó ko?15:47
vubuntor683cho mình hỏi tý15:48
_Tux_không15:48
vubuntor683hiện tại mình đang dùng win 7,bây giờ muốn tìm hiểu 1 chút về ubuntu15:48
vubuntor683thế nêm mình muốn cài song song 1 lúc 2 hệ điều hành15:49
n2icứ tự nhiên :D15:49
vubuntor683vậy lúc cài đặt mình phải làm thế nào để chỉnh cho nó tự động15:49
vubuntor683boot vào win 7 trước15:49
vubuntor315n2i: thank bạn nhiều15:49
vubuntor683xin các bạn giúp đở15:50
n2igiờ tối thiểu cần thêm 2 phân vùng nữa cho U15:50
n2inên cứ tinh thần làm sao đó có đủ 2 phân vùng cho nó thôi :D15:51
vubuntor683lần trước mình có cài 1 lần rồi15:52
vubuntor683có phải 1 phân vùng để khoảng 10GB 1 cái khoảng 2GB15:52
vubuntor683đúng ko?15:52
vubuntor683bạn cho mình hỏi là nên fomat  2 phân vùng này ở chế độ nòa15:53
n2ithế thì quá tốt rồi15:53
n2i:D15:54
n2i1 phân vùng để làm /15:54
n2imột làm swap, không nhất thiết phải 2G đâu15:54
vubuntor683để khoảng bao nhiêu thì vừa15:54
n2inếu RAM ít + có kế hoạch chạy ứng dụng nào kha khá nặng thi mới cần nhiều như thế15:54
vubuntor683fomat ở chế độ nào15:54
n2iRAM của cậu bao nhiêu15:54
vubuntor6833GB15:55
n2ithành phần vùng primary hay logical đều được15:55
n2i@@ RAM ghê quá15:55
n2ivậy thì Swap chỉ cẩn 1G là ok roài15:55
vubuntor683ko í mình hỏi là ntfs hay fa32 hay ext315:56
vubuntor683uhm15:56
n2ivà fs không phải là FAT32 hay NTFS là đươc15:56
vubuntor683uhm15:56
vubuntor683thế có cần chỉnh gì để nó boot vào win 7 trước ko?15:56
vubuntor683và nếu cài thế này thì nó có xung đột gì nhau ko?15:57
_Tux_vubuntor683: đọc Beginner Guide xem15:58
_Tux_:)15:58
_Tux_!g15:58
ubot2Factoid 'g' not found15:58
_Tux_!bg15:58
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide15:58
bksupybot`Title: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)15:58
n2ihmm, có vẻ mình không có tố chất về mấy vụ này nhỉ! :D thảo nào chỉ có ý niệm trở thành thợ thoai =))16:02
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
vubuntor471co ai cho minh hoi chuyen nay duoc k16:04
vubuntor471minh da cai mysql trong ubuntu16:04
vubuntor471ma k bik mo no len cho nao ca16:04
vubuntor471help16:05
_Tux_vubuntor683: Start -> All Program -> MySQL -> Start MySQL16:05
vubuntor471ha???tren ubuntu ma ban16:06
vubuntor471cai do nam cho nao16:07
n2i_Tux_: đúng đó! :D16:07
vubuntor471uh.nhung minh k bik no nam cho nao.hj.16:08
_Tux_vubuntor683: /etc/init.d/mysql start16:08
vubuntor471hix.co khoi dong mysql duoc dau16:16
vubuntor471ma minh cai ca scim unikey vao rui nua ma k bik khoi dong chay no bang cach nao16:18
vubuntor471co ai giup minh k16:18
n2ithời buổi nào xài scim zề16:20
n2ivubuntor471: vào terminal: man mysql :D16:21
vubuntor471k sai scim thi sai cai gi zay ban16:31
vubuntor471bo go tieng viet y16:31
n2i:-/ forum nói cũng nhiều rồi mà16:32
n2iibus-unikey16:32
vubuntor471thank.pan huong dan minh mo mysql va su dung no duoc k16:33
n2imysql -u username -p pass :D16:34
vubuntor471hieu ung trong compiz nhu nao vay ban???:D16:40
vubuntor303lam the nao de tao hieu ung lua duoc ha cac ban???newbie16:52
vubuntor303minh moi hoc cai ubuntu16:53
vubuntor303nen k bik16:53
vubuntor303co ai chi minh duoc k16:55
vubuntor303hj16:56
vubuntor303co ai giup  minh duoc k zay16:56
vubuntor303co ai k zay16:57
n2i:-/16:58
vubuntor303hj16:58
vubuntor303ban giup minh duoc k16:58
vubuntor303222222222217:02
vubuntor303co ai k17:02
n2ikhông17:02
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|sleep
n2icó gì cứ trình bày đi cậu17:05
vubuntor303thi minh muon lam hieu ung lua chay17:08
vubuntor303va cai unikey y17:08
vubuntor303k sai duoc .minh da cai rui17:09
n2ilửa cháy: compiz17:09
n2iunikey: ibus-unikey17:09
vubuntor303uh.cai rui do17:10
n2icả 2 cái, trên forum đều nói nhiều rồi17:10
vubuntor303ma k bik bat cai ibus unikey cho nao het ban ah17:10
n2iIBUS-SETUP(1)                                                    IBUS-SETUP(1)17:11
n2iNAME17:11
n2i       ibus-setup - configuration program for ibus17:11
n2iSYNOPSIS17:11
n2i       ibus-setup17:11
n2iDESCRIPTION17:11
n2i       IBus is an Intelligent Input Bus. It is a new input framework for Linux17:11
n2i       OS. It provides full featured  and  user  friendly  input  method  user17:11
n2i       interface.  It also may help developers to develop input method easily.17:11
n2i       ibus-setup is the configuration program for IBus.17:11
n2i       Homepage: http://code.google.com/p/ibus/17:11
n2iSEE ALSO17:11
n2i       ibus(1)17:11
bksupybot`Title: ibus - IBus - Intelligent Input Bus - Google Project Hosting (at code.google.com)17:11
n2i                                  2008-11-08                     IBUS-SETUP(1)17:11
n2iai thấy gì ko nhỉ? :-/17:11
vubuntor303222222222217:12
n2iforum đi cậu, khuy rồi, đọc trên đó nhanh hơn :D17:15
vubuntor303haha17:26
vubuntor303ubuntu co chuc nang quay video tren desktop k ban17:43
n2icó mấy chương trình đấy17:44
n2igtkrecordmydesktop chẳng hạn17:44
vubuntor146co ai khong vay17:53
vubuntor146cho minh hoi chut nha17:53
vubuntor146ok17:53
vubuntor303hĩx.co ai bik su dung mysql tren ubuntu k17:57
vubuntor303chi cho minh voi17:57
vubuntor303mo no len y17:57
n2itrời ah17:59
n2isao ko google? đầy ra mà17:59
n2ihồi nãy cũng chỉ rồi còn gì17:59
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
vubuntor303nhung k len.hj.ma k bik sai.18:15
=== rmrf is now known as rmrf|NA
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!