/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/22/#ubuntu-dk.txt

jarlenhm, jeg kører 'grep -w '[A-Z_]\{1,\}' towers.sh'10:01
jarlen?spørgsmål hvorfor printer det ikke alle linjer fra towers.sh der indeholder et ord bestående af store bogstaver og _ ?10:02
jarlenHvad er det jeg overser? :/10:02
Munksgaardjarlen: hvad printer den, og hvad printer den ikke?10:16
jarlenDet virker som om den printer hele filen og highlighter de ord jeg leder efter10:34
sorenjarlen: Jeg forstår ikke helt, hvorfor den hilighter som den gør, men jeg kan godt forklare, hvorfor den viser de linier, som den gør.10:42
sorenjarlen: Det er fordi [A-Z] ikke betyder det samme som [ABCDE..XYZ].10:43
sorenjarlen: Derimod betyder det: Ethvert tegn, der sorteres mellem A og Z.10:44
sorenNår LC_ALL=da_DK.blah, så sorterer små bogstaver altså også derimellem.10:44
sorenSå den matcher i virkeligheden alle bogstaver fra a til z, både store og små.10:46
soren...men at den så faktisk kun highlighter de store bogstaver...  Det er lidt sort for mog.10:46
sorenmig.10:46
sorenjarlen: LC_ALL=C grep -w '[A-Z_]\{1,\}' towers.sh10:47
sorenjarlen: ...burde gøre tricket.10:47
jarlensoren: Så det er et spørgsmål om dansk charset?10:58
jarlenSå hvis jeg kører det på unis maskine burde det virke?10:58
sorenjarlen: Det kan jeg umuligt udtale mig om.11:04
jarlen:P11:05
pixiarvaispørgsmål? : hvis man skal tage en uddannelse indenfor IT med servere som speciale, hvad hedder den udannelse så, og hvor kan man tage den ?12:14
simonjeg tror der findes en uddannelse kaldet systemadministrator12:23
simonpixiarvai, har du prøvet at søge på ug.dk?12:23
pixiarvaijeg prøver nu12:23
pixiarvaitakker, så lærte jeg da en ny side :)12:24
simonug.dk er vist ret gammel. jeg tror den fandtes da jeg gik i gymnasiet.12:25
pixiarvaijeg gik i lære som smed i 92, så jeg er sikker på at den ikke var der på det tidspunkt hehe12:26
simon;)12:26
pixiarvaitak for kaffe, det er jo en jungle at finde rundt i :D12:30
simonhar du prøvet søgefunktionen?12:33
pixiarvaijeg er igang med den, men jeg skal lige pejle mig ind12:34
Ubuntubruger9hej19:58
Ubuntubruger9hvor kan man ændre skærm opløsning i linux mint19:58
Ubuntubruger9jeg kan kun få den op 1280 X 80019:59
Ubuntubruger9er her nogggggggggggen20:00
Ubuntubruger9nogen20:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!