/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/23/#ubuntu-cat.txt

baguera14bona tarda a tothom17:11
baguera14necessitaria ajuda amb el wine17:12
baguera14algu sap pq encara que el tinc instal.lat no em deixa obrir arxius .exe?17:14
epilegl'arxiu .exe està marcat com a executable?17:14
baguera14com se sap?17:15
baguera14es un joc17:15
epilegmirant-ne les propietats, fent clic amb el botó dret del ratolí17:15
baguera14em diu que es executable de Dos/windows (aplication/x-ms-dos-executable)17:17
epilegi que et diu si hi fas doble clic?17:18
baguera14The file '/home/gloria/Escriptori/Zylom/Zylom-Installer_FarmFrenzyRussianRoulette_EN.exe' is not marked as executable.  If this was downloaded or copied from an untrusted source, it may be dangerous to run.  For more details, read about the executable bit.17:18
baguera14aquest es l'error que em dona17:19
epilegdoncs això vol dir que NO el tens marcat com a executable. ves a propietats -> permisos, i fes-ho executanle17:20
baguera14comença a pensar pero no fa res17:21
epilegdoncs hauràs de cercar a internet, a veure si és compatible el joc amb wine17:22
baguera14ok moltes gràcies17:22
=== |v|4r73|_j0rg3 is now known as jmartelatpapirus
=== jmartelatpapirus is now known as jmartelatpapirux
jmartelatpapirux:|19:15
=== jmartelatpapirux is now known as wlan2
wlan2:|21:20
wlan2Hola?21:20
DPiniHola Ubuntaires!!21:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!