/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/23/#ubuntu-nl.txt

hoekjehallo01:06
hoekjegoede nacht iedereen01:06
Alex---Hoi, ik heb in de filemanager een virusscanner. Maar wat ik me afvraag is; waar scant hij op? Op windows virussen of op iets anders?09:24
robkempersik heb de volgende vraag kan ik ubunta via een cd of dvd straten zonder windows kwijt te raken09:25
Alex---ja09:25
Alex---Dat heet de live cd09:25
Alex---Je doet de cd erin, en kiest dan voor Ubuntu uitproberen09:26
Alex---En dan kan je eventjes 'spelen' met linux09:26
Alex---Alles van de cd wordt in het werkgeheugen (RAM) geplaatst, en als je je pc weer uit doet wordt alles van linux weer gewist.09:26
robkempershoe kom ik aan een opstart cd of dvd waar kan ik die aanvragen of halen in de buurt van zeist09:26
Alex---En vanuit die live-cd kun je ervoor kiezen om te installeren (als je dat wilt)09:26
Alex---Je kunt hem zelf branden of ophalen bij een steunpunt.09:26
robkempersweet je waar een steunpunt is in zeist09:27
robkempersals je hem download kan je dan een cd maken09:27
Alex---Ja09:28
Alex---als je een leeg cd-r'tje hebt09:28
robkempersharteleijk dank voor de snelle reactie ik zal hem downloaden en tot horens09:28
MezHi, apologies for not speaking Dutch, however, looking for advice from you guys, do you have any reccomendations for NL based Hosting companies (For Dedicated Servers)09:28
jkMez: I have good experiences with Terremark (used to be called Dedigate)09:33
Mezjk, cheers, I'll look into them09:34
Alex---Staat jk voor Just Kidding?09:36
jkAlex---: heb je mijn real name al es opgevraagd? :P09:36
Alex---Oeps09:37
Alex---Sorry daar kijk ik nooit naar09:37
Alex---ik kijk alleen naar nicknames :P09:37
jk:)09:37
Alex---Best grappig eigenlijk, dat je geld moet betalen voor iets dat voor geen meter werkt, en dat iets dat heel goed werkt gewoon gratis is...09:38
jkbedoel je windows <-> linux?09:38
Alex---Ja09:39
jkmja uiteindelijk moet voor beiden betaald worden. De vraag is alleen wie betaalt het.09:40
Alex---Hoezo?09:41
jkAlex---: neem ubuntu bijvoorbeeld, daar zit Canonical achter, die steekt een hoop geld in de ontwikkeling van ubuntu. Dat moet terugverdiend worden09:42
Alex---Hoe verdienen ze dat terug dan?09:42
Alex---En wat betalen ze dan?09:43
jkCanonical biedt supportcontracten, heeft commerciele contracten met andere bedrijven als Dell e.d.09:43
Alex---En wat verdienen ze dan?09:44
RawChidGeld09:44
jk:)09:44
Alex---Hoe?09:45
jkAlex---: Bedrijven willen vaak ondersteuning, ondanks dat dat geld kost.09:45
jkDus Canonical heeft bedrijven als klant die betalen voor die ondersteuning09:46
Alex---Oh zo09:46
Alex---Soort investering09:46
Alex---en naamsbekendheid09:46
Alex---brb09:46
jk...09:48
MrChrisDruifLeuk offtopic onderwerp....hoe Canonical geld verdient :P10:01
Alex---join #winehq10:26
Alex---Iemand verstand van computers?10:26
mvn071nee ik niet....10:28
Alex---al opgelost10:32
Alex---had ruzie met de cpu fan10:33
mvn071ah emoties koppelen aan hw, is dat handig?10:36
Alex---hw?10:40
Alex---bedoel je daarmee huis werk?10:40
Alex---Is voor hobby :)10:40
Alex---Maar heb een probleempje met eth010:41
Alex---Ik sluit een LAN kabel aan vanaf me pc naar me router10:41
Alex---Maar me router zegt dat er geen pc aangesloten zit via die kabel10:41
Alex---En me pc zegt dat er geen kabel in zit10:41
Alex---even kabel testen in deze pc10:43
=== Out`Of`Control is now known as Viper
Alex---Hoe open ik een uitvoerbaar bestand?11:20
Alex---Als ik ./programma11:24
Alex---doe11:24
Alex---Zegt hij: ongeldige instructie11:24
Vancha_heb je gecontroleerd alex11:24
Vancha_dat het uitvoerbaar is?11:25
Alex---ja dat is het11:26
Alex---uitvoeren van bestand toestaan staat een vinkje bij11:26
exaltAlex---: welk bestand is het ?11:33
exaltmiss moet het met root ?11:33
Alex---program is het bestand11:36
Alex---root maakt geen verschil11:36
exaltAlex---: program. wat ?11:43
Alex---zo heet het11:44
Alex---brb11:44
exaltflippo....11:46
exaltprogram.py moet je anders starten dan program.bin of program.sh11:46
exalt....11:46
mvn071chmod 755 <bestand>  && ./<bestand>11:56
mvn071of als python is : python <bestand>11:56
mvn071openen bv gedit of vim of vi11:56
mvn071gedit <bestand>11:57
mvn071m.i is dit allemaal overigs off-topic voor dit kanaal...11:57
mvn071sorry voor de afkorting hw; hardware bedoelde ik daar...11:58
mvn071exalt, Vancha_  Alex11:59
mvn071exalt, Vancha_  Alex lees even hierboven door...11:59
Vancha_exalt12:02
Vancha_ken je het bestand blabla.program :S12:02
Vancha_gewoon program als bestandstype12:02
Stef_hallo, is er een manier zodat ik een commando kan uitvoeren wanneer de computer gaat afsluiten?12:46
exaltja12:47
exaltsudo shutdown -h now12:47
Stef_ja maar ik bedoel, als ik de computer ga aflsuiten via de GUI, ik klik op de knop afsluiten13:02
Stef_ik zou die knop afsluiten nog graag andere dingen laten doen13:02
Stef_ik zou bv willen dat als mijn computer is opgestart, dat ik een mail krijg daarvan (hetzelfde als mijn server is afgesloten)13:05
Stef_voor het opstarten is het eenvoudig, gewoon een script laten openen bij opstarten, maar het afsluiten is iets ingewikkelder13:06
MonkeyDustlaten afsluiten met sudo init 0 -- als de computer ziet dat dat commando gaat gestuurd worden, moet hij een bericht sturen13:42
MonkeyDustiets in de stijl van 'if commando = sudo init 0 then stuur een mail13:43
MonkeyDust'13:43
=== Viper is now known as Out`Of`Control
Alex--Is het normaal dat na het ubuntu laadscherm van een live cd van 10.04 LTS dat het scherm dan zwart blijft?14:13
MonkeyDustja, Ubuntu is een zwart systeem14:16
MonkeyDustgeen tekst, geen icoontjes, niets14:16
Alex--Oh ja klopt14:21
Alex--Nu doet hij het pas14:21
Alex--Had zeker even laad tijd nodig..14:21
Alex--het is een oude computer14:23
stef_hallo, is er hier iemand die iets van lmsensors, sensors applet en hddtemps kent ?18:28
pheroshi all :)18:53
CasWHallo pheros18:53
pherosi have a question, who created ubuntu,, i need to do a converention18:54
pheroswoops18:54
pheroshaha srry zit de hele tijd in me kop met engels :p18:54
CasWHaha :D18:54
pheroswie heeft ubuntu gemaakt, ik moet een soort bespreking doen over ubuntu18:55
hanswpheros, debian heeft het bedacht, canonical heeft het gemaakt :-)18:55
pherosik bedoelde wie het ontwikkeld heeft, dat was canonical dus?18:55
CasWJa18:55
hanswvan oorsprong hebben ze een debian distro gepakt, die is aangepast en er zitten aanvullingen bij18:56
pherosokej :)18:56
hanswhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_%28operating_system%2918:56
pherosMark Shuttleworth dus?18:57
hanswUbuntu is a fork of the Debian project's codebase. The original aim of the Ubuntu team was to create an easy-to-use (freedom for users.....18:57
hanswpheros, Mark heeft een stel developers bij elkaar gebracht ja18:57
hanswen die zijn begonnen met canonical ltd18:57
pherosokej :)18:57
hanswmaar lees die wiki pagina18:57
pherosokej thnx :018:58
pheros:)18:58
pherosdan ga ik weer verder met me boekwerkje :P18:59
pherospresentatie had ik al van de ubuntu website gehaald :p18:59
hanswhet is altijd goed om ook een objectief iets te lezen19:00
hanswbij alles wat je doet trouwens, niet specifiek voor ubuntu19:00
pheroskej19:07
pherosverdeurie19:07
pherosmijn inet doet vaaag19:07
kmchallo19:32
kmcwie kan mij vertellen wat de beste versie van ubuntu is voor op me laptop19:32
kmchet is een msi19:33
viezerd10.0419:33
kmcokee19:33
kmcthanx19:33
viezerdnp19:34
kmcheb nu ook een ubuntu er op maar zie helemaal geen balken19:34
kmcboven en aan de zijkant niet19:34
kmcalleen maar vakjes zonder tekst19:34
kmcben nu bezig 10.10 netbook te branden19:36
Alex--Zit er een verschil tussen LibreOffice en OpenOffice.org ?19:58
Alex--Of verandert de naam gewoon?19:58
CasWLibreOffice is een fork van OpenOffice.org, omdat sun (de maker van OO.o) overgenomen is door Oracle, de makers vonden dat die te weinig deden aan opensource en zo, en daarom gingen ze forken. Ze wilden eerst de naam houden, maar die mochten ze niet hebben van Oracle19:59
OerHekslibre heeft wat tools ontwikkeld, die OO ( lees oracle) niet wilde implementeren.20:00
Alex--Welke is 'beter' ?20:00
Alex--Om het zo maar te noemen?20:00
CasWLibreOffice20:00
OerHeksabiword.20:01
CasWWaarom Abiword?20:01
Alex--Of less20:01
Alex--De meest geavanceerde editor :P20:01
CasWHeeft 'ie net zo goede of betere ondersteuning voor de gesloten formaten (doc, docx, etc) als LO?20:03
OerHeksabiword kan genoeg, is snel, klein.20:03
OerHeksdocx is een verhaal appart20:03
CasWJa, daarom vroeg ik het ook :p20:03
OerHeksik communiceer niet via docx wel via odf, en dat gaat prima naar alle instellingen en bedrijven.20:03
Alex--Hij kan goed overweg met .conf files20:04
Alex--ondersteunt abiword windows dan?20:04
OerHeksis dat belangrijk, windows ?20:04
OerHeksik dacht het wel, ik ken het als 1e van portable apps20:05
CasWJa, het kan draaien onder Windows20:05
CasWMaar ik ben nog steeds niet overtuigd om over te stappen ;)20:06
OerHekszodra ik redactioneel werk ga doen, zal ik her-overwegen. voor mijn doel is abi genoeg.20:06
Alex--Wat is het verschil tussen LibO_3.3.2_Win_x86_install_multi.exe en LibO_3.3.2_Win_x86_helppack_nl.exe?20:06
CasWDe helppack is de helpfiles, toch?20:07
MrChrisDruifLijkt me...20:07
OerHeksbeiden zijn exe.20:07
Alex--Wordt niet duidelijk gedocumenteerd vindt ik.20:07
Alex--http://www.libreoffice.org/download20:07
Alex--En http://mirrors.supportex.net/tdf/libreoffice/stable/3.3.2/win/x86/LibO_3.3.2_Win_x86_install_multi.exe laden duurt heel lang...20:07
CasWDownloaden bedoel je?20:08
Alex--Ja20:08
Alex--Nee20:08
Alex--De pagina laden20:08
CasWProbeer een andere mirror20:08
Alex--Duurt echt heel lang...20:08
OerHeksje laad de exe van zoveel honder mb direct, dat duurt even20:09
MrChrisDruifAlex--: Met die laatste gaat hij gelijk downloaden20:09
MrChrisDruifZit je op Windows Alex--?20:10
Alex--Bij mij niet20:10
Alex--Laden...20:10
Alex--en krijg nog geen download dialoog20:10
Alex--OerHeks: ik krijg de download dialoog niet.20:11
MrChrisDruifFirefox?20:11
OerHeksdat zal dan je virusscanner-windows-probleem zijn :-D20:11
Alex--Het downloaden zelf zou niet zo'n probleem moeten zijn20:11
OerHeksofftopic20:11
Alex--Ubuntu iso is binnen 5 min binnen20:12
Alex--(700 mb)20:12
Alex--en chrome20:12
Alex--ah nu werkt hij20:13
hoekjehallo iedereen22:38
MrChrisDruifHai hoekje22:40
hoekjedag mrchrisdruif22:46
hoekjealles goed22:46
MrChrisDruifSure, jou ook? (dit gepraat is beter in -offtopic :))22:48
hoekjeha oke22:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!