/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/23/#ubuntu-no.txt

=== maneatingduck1 is now known as maneatingduck
SlimGHva er "best-practice" for filrettigheter på /var/www/webside når jeg har to webutviklere som skal ha skrivetilgang til samme mappe?16:32
SlimGJeg ser jeg kan "setguid g+s webside", "chown root:utviklerteam webside" og gjøre hver utvikler medlem i utviklerteam gruppen16:33
SlimGeneste problem jeg har igjen da er at utvikler1 ikke har skrivetilgang til filer utvikler2 lager pga default permission 75516:35
SlimGBør jeg kunne forvente at de ordner rettighetene selv etter å ha opprettet filer?16:36
SakariasSlimG: sett riktig umask på brukerene?16:36
Sakariasslik at rettighetene blir rw rw r16:37
SlimGumask fungerer vel bare i skall, eller? jeg tenker om de kobler seg til over SSH og lager en fil med en eller annen merklig windows app16:39
Sakariastest?16:39
GtHooHvordan kan jeg "styre" ubuntu maskinen på lan? Altså terminal? Bruker windows 7 på den jeg skal styre fra. 16:43
SlimGGtHoo: putty16:43
GtHoook16:43
GtHooPrøver den men får bare "Network error: Connection refused"16:43
GtHooKlarer ikke å fikse det..?16:44
GtHooahh, vent16:44
SlimGGtHoo: Har du installert openssh-server på ubuntu maskinen du forsøker å koble til?16:44
GtHoonei, det jeg fant ut nå...16:44
GtHooTakk :)16:44
GtHooKan ikke noe om ubunu enda...16:44
SlimGdu kan styre den over nettverk, det er jo noe :)16:45
SlimGogså kan du dytte ut cd-stasjonen med kommandoen: eject16:45
SlimG;)16:45
SlimGSakarias: Jeg har ikke noen merklig winmaskin å teste med, jeg bare stusser på at umask som regel settes opp i ~/.bashrc, tviler på det er noe standard som sier at ssh og sftp klienter bør lese en bash-relatert fil...?16:48
GtHootakk, fikk det til :D16:49
GtHoospør mer vis det er noe ;)16:49
SlimGHva er meningen med livet, universet og alt?16:49
GtHooå overleve?16:49
SlimGå.. jeg har blitt feilinformert :)16:50
GtHooå?16:50
GtHooJeg bare sa det første som falt meg inn :P16:50
stianhjSlimG: 42, såklart16:55
SlimGjeg forholder meg til 42 enn så lenge16:56
jo-erlendUbuntu One er så kult. Hadde det bare funka, hadde det vært helt rått! :)17:03
SlimGHva er egentlig greia med Ubuntu One? samme som Dropbox?17:15
jo-erlendjeg har aldri brukt dropbox. Men med Ubuntu One får du en online database, lagring og synkronisering av filer, kontakter, notater og eventuelt streaming av musikk til mobiltelefon.  17:17
jo-erlendså kan du jo også publisere dokumenter du har lagret der, så du kan vel si at det er plass til hjemmeside også. 17:18
jo-erlenddvs, du får vel så mange databaser du ønsker. Det er begrenset av lagringsplassen. 17:22
Sakariasmao dropbox :P17:25
jo-erlendtrodde det bare var fildeling? 17:25
GtHooprøver å ha en minecraftserver på ubuntu maskinen. Men får å starte plug in på minecraft må jeg kjøre en .bat fil. Funker det på ubuntu?17:35
jo-erlendhehe... En .bat-fil? :)17:36
GtHooja..?17:36
GtHooeller er det bare til windows?17:36
jo-erlendtrodde det helt hadde utgått overalt. Har ikke rørt en sånn på ti år :)17:36
jo-erlenddet er vel egentlig bare til ms-dos :)17:36
GtHoo-.-17:37
jo-erlendmen nei, bat-filer støttes ikke. Det kan vel tyde på at pluginen er for windows? Jeg vet ingenting om minecraft. 17:37
GtHooDa vet jeg ikke hvordan jeg skal få det till.. Står det er støtta til linux..17:37
GtHooDet er ikke offisiet minecraftserver med plug in17:37
GtHoo.sh funker? Så nå at man kunne ta den eller .bat filen17:39
jo-erlend.sh funker. 17:39
jo-erlenddenne var tøff: http://glow.mozilla.org/17:40
GtHooHvordan starter man en .sh fil med terminal? (føler meg så dum nå...)17:41
jo-erlendlurer på når vi får Firefox 4 i lucid. 17:41
jo-erlendGtHoo: først må du gjøre den kjørbar. chmod +x filnavn. Så skriver du ./filnavn.sh17:41
GtHootakk, prøver nå :)17:42
jo-erlend(eller du kan høyreklikke filen, velge egenskaper, rettigheter og tillate kjøring av filen)17:42
GtHoogjør dette over putty.. Sitter på annen maskin..17:42
jo-erlendmhm. 17:43
GtHooJeg kan ikke endre på noen filer i noen mapper på ubuntu maskinen. Når jeg er inne på den "fysisk", og jeg høyreklikker på mappen, så står det "eier - nobody"18:06
GtHooKan ikke endre på noenting der, fra den eller andre maskiner?18:06
jo-erlenddet var snålt. Hvor ligger de filene du prøver å endre? 18:08
jo-erlend(det er enkelt å ordne, altså, men det er greit å vite årsaken først)18:08
GtHoode ligger under "dokumenenter" Jeg har den som shering (hele dokumentmappen altså), men det er noen undermapper der som jeg ikke kan gjøre noe med.18:09
jo-erlendkommer de fra Windows? 18:11
GtHooJa.18:11
jo-erlendmhm. kjør chown -R brukernavn:brukernavn ~/Dokumenter18:11
geirhadvs.  sudo chown -R "$USER:" ~/Dokumenter18:13
geirhaKun root som kan endre eierskap på filer18:14
GtHooMen mappen heter Minecrat_Server2 og ligger under mappen dokumenter ?18:16
jo-erlendGtHoo: heter ikke mappen "Dokumenter"?18:16
GtHooDen ligger under mappen dokumenter.18:16
jo-erlendGtHoo: sikker på at det ikke er mappen Dokumenter du snakker om? Det er forskjell på store og små bokstaver. "dokumenter" og "Dokumenter" er to forskjellige mapper.18:17
GtHooer dukumenter18:17
GtHoomen Minecraft_Server2 er den jeg ikke kan gjøre noe med. Den ligger inne i mappen dokumenter18:18
jo-erlendjaha ja, ok. Trodde du mente den som er standard i Ubuntu. 18:18
jo-erlendGtHoo: har du prøvd å kjøre den kommandoen du fikk? sudo chown -R brukernavn /sti/til/mappe 18:19
GtHooFikk det ikke til18:19
GtHootror jeg18:19
jo-erlendvar det noen tegn som var vanskelige å skrive, eller hva var problemet?18:19
jo-erlend"Fikk det ikke til" sier meg nemlig ingenting. 18:20
GtHooskal forklare nå18:20
GtHooetter å ha klikket enter etter å ha skrevet det du sa, så kom jeg bare tilbake til "gaute@Stokkerveien37:~$"18:20
GtHoodet sto ikke noe mer i terminal..18:20
jo-erlenddet er sånn det skal være. Hvis du ikke får noe svar, har det du trodde skulle skje, skjedd.18:20
GtHooMen jeg kan fortsatt ikke gjøre noe i mappen..18:21
jo-erlendkan du si nøyaktig hva du skrev? 18:21
Brumlemange kommandoer har en -v opsjon som slår på "verbøsitet".  da sier programmet hva det gjør.  sjekk manualen først:   man chown   (q for quit)18:22
GtHoochown -R brukernavn:brukernavn ~/Dokumenter    blir det til chown -R gaute:gaute ~/Dokumenter   ?18:23
jo-erlendGtHoo: jeg mente _ditt_ brukernavn. 18:23
jo-erlendja. 18:23
GtHoogaute er brukernavnet.18:23
jo-erlendGtHoo: men det funker altså bare hvis mappen heter Dokumenter og ligger direkte i ditt hjemmeområde.18:23
GtHooDen gjør det ? tror jeg 18:23
jo-erlendjeg har spurt deg flere ganger, men du sier at mappen heter dokumenter. 18:24
GtHoojoda, sto det ett sted, men har vel blandet. Da tok jeg feil.18:24
* GtHoo er utrolig nub...18:25
jo-erlendGtHoo: det aller første du _må_ gjøre, er å finne ut hva mappen heter. Og det er som sagt forskjell på store og små bokstaver. "Dokumenter" og "dokumenter" er to forskjellige mapper. 18:26
Sakarias"java -Xms256M -Xmx1024M -jar minecraft_server.jar nogui" for å starte minecraft server18:26
GtHooHar prøvd begge deler nå.18:26
BrumleGtHoo: Denne lister innholder i nevnte katalog, og gir feilmelding om den ikke finnes:   ls -l ~/Dokumenter"18:26
GtHoomed Dokumenter, fikk jeg "chown: kan ikke åpne «/home/gaute/Dokumente»: Ingen slik fil eller filkatalog18:26
GtHoo"18:26
Brumleuten den siste "  :)18:26
Sakarias"Dokumente" ?18:27
jo-erlendGtHoo: der brukte du "Dokumente". Det er helt nødvendig at du skriver riktig og at du husker på store og små bokstaver. 18:27
GtHooden så jeg ikke18:27
GtHooSånn, da er jeg sikker på at jeg skrev det riktig, men kan fortsatt ikke endre noe...?18:29
jo-erlendGtHoo: fikk du noe svar på kommandoen denne gang? Hvem eier mappen nå? 18:30
GtHooFikk ikkke noe svar.18:30
jo-erlendGtHoo: hva skrev du?18:30
Sakariasda gikk den ok høres det ut som18:30
GtHoosudo chown -R gaute:gaute ~/Dokumenter18:31
GtHoodet står at gaute eier den nå.18:31
Brumleweee!  \o/18:32
jo-erlendGtHoo: ok. Se hvilke rettigheter som er satt? 18:32
jo-erlendhar du lov til å endre,skrive,slette,etc? 18:32
GtHooKan endre på ubuntumaskinen nå. Men ikke fra andre maskiner.18:34
jo-erlendhva mener du med "andre maskiner"?18:34
GtHooeller, glem den sise delen..18:34
jo-erlenddu hadde glemt å krysse av for "Tillat andre å opprette og slette filer i denne mappen"? :)18:35
GtHookan se18:35
GtHooDen er på.18:36
GtHoo"Access is denied" 18:37
jo-erlendog det er fra...? 18:37
GtHoostår det når jeg prøver å endre noe fra windows maskinen18:37
jo-erlenddeling med windows vet jeg lite om. 18:38
GtHoohmm, funker alle steder Untatt de mappene jeg lager i windows..18:39
jo-erlendja, Windows har et helt annet system for eierskap. 18:39
GtHoohuff18:39
jo-erlendjeg regner med at de blir eid av nobody igjen?18:39
GtHoovis jeg lager ny mappe fra windows, ja.18:40
jo-erlendkanskje noen her vet om +s vil fikse det? Tror det er heller tvilsomt, men. 18:40
BergeFikse hva?18:51
jo-erlendBerge: han deler filer med windows og når han lager en ny mappe derfra, blir den eid av nobody. Spørsmålet var om det er mulig å bruke +s for å la mapper bli eid av riktig person selvom han gjør det fra Windows.18:57
BergeMed Samba?18:58
BergeSamba har et helt knippe ting som kan skrus på for det der.18:58
BergeSamba overstyrer lett setguid og slikt.18:58
si-m1jepp, samba støtter alt mulig slik19:07
si-m1kan mappe windowsbrukere mot linuxbruker og alt slikt19:07
jo-erlendjeg regner med at GtHoo bruker deling sånn som det er ut av boksen i Ubuntu?19:08
BergeDet kan jeg ca. null om.19:12
Sakariasden magiske knappen i gnome :P19:15
GtHoo"jeg regner med at GtHoo bruker deling sånn som det er ut av boksen i Ubuntu?" ?19:27
piderkan noen hjelpe med med et problem: har kjøp ny bærbar pc, ASUS X52JV 15.6" HD GeForce GT540,Core i5-480M,4GB RAM,640GB HDD,DVD±RW,kamera,BT, installert nvidia driver og nå blinker skjermen når jeg bytter program eller skifter skrivebord, har installert compiz også20:06
Sakariasbegynte blinken før eller etter compiz ble satt opp?20:13
pidertror det startet før compiz ble installert20:14
piderhar et annet problem:får ikke sent filer fra min Htc hero til denne maskinen, får opp:Vennligst sjekk at programmet «Personlig fildeling» er riktig installert.20:36
piderdet går fint andre veien20:38
piderfra pc til telefon20:38
Sakariashvordan sender du?20:48
piderforsøker å dele på telefonen, har nå installert bluethooth file transfer på heroen, får se om det funker20:50
Sakariashar bare brukt usbkabel selv20:51
piderhar også installert comiz fusion, men den funker ikke, har reinstallert. men fuker ikke likevel20:52
piderdette til det første spm20:52
Sakariastrodde det kom en som del av ubuntu nå20:53
piderusb funker20:53
Sakariaser iallfall det første jeg slår av...20:53
pidernoen som har hatt lignende problem med svart blinkende skjerm21:05
piderhar søkt på nettet, men har ikke funnet noe fornuftig der21:07
pidersvart blinkende skjerm har skyldes nok compiz, fikk skrudd av copiz og problemet forsvant721:42
Sakariasdet jeg regnet med21:51
pidernår jeg installerer tilleggsdrivere får jeg bare opp ett valg; current verson [anbefalt] , på min stasjonære får jeg opp to som jeg kan velge på, hva sjylles dette?21:53
piderskylles21:54
Sakariasat en av maskinene ikke har samme hardware som den andre?21:55
pidersikkert riktig det, lurer på om det noe jeg kan gjøre i instillingene for nvidia settings for å få vekk svart blinking22:03
Sakariashvorfor må du ha compiz?22:03
Sakariaspersonlig så finner jeg det bare irriterende22:03
piderganske coolt da!22:05
Sakariasmeh22:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!