/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/24/#ubuntu-dk.txt

=== MikeDK_ is now known as MikeDK
Ubuntubruger5hej09:16
decibytehej09:16
Ubuntubruger5Jeg håber at der en flink bruger som lige kan hjælpe en newbie i Ubuntu og opsætning af mail09:16
Ubuntubruger5Kort fortalt....har smidt Ubuntu på min maskine og skal nu have mail til at virker....bruger evolution09:17
Ubuntubruger5Min mail har jeg igennem Dandomain og skulle vist være en pop309:17
Ubuntubruger5Indgående mails virker fint......men udgående skaber problemer09:18
dmcnUbuntubruger5, hvilken smtp-server bruger du?09:18
decibytehvilken smtp-server har du angivet som udgående?09:18
dmcn:)09:18
Ubuntubruger5den hedder mail.mkjeldsen.dk09:19
Ubuntubruger5skulle den måske hedde smtp.mkjeldsen.dk ?09:19
dmcndet behøver den formentlig ikke - hvilken port bruger du?09:19
Ubuntubruger5mht port så har jeg ikke lige fundet nogle steder hvor det angives.....men det kunne formentlig være det09:20
dmcndin udbyder har formentlig spærret for port 25 på alt andet end deres SMTP-server, så du skal enten angive et andet portnummer til din egen SMTP, eller bruge din udbyders SMTP09:20
dmcner det en laptop eller en stationær?09:20
Ubuntubruger5Det er en laptop. Yes det er rigtigt at jeg tidligere har måtte ændre den til 366 eller var det 336 i Win709:21
dmcn366 ser rigtigt ud09:22
dmcnså skal du bare finde det sted i evolution, hvor du ændrer det09:22
dmcndesværre bruger jeg den ikke selv, så den del kan jeg ikke hjælpe med :)09:22
dmcnah, lidt googling hjalp09:23
dmcnskriv mail.mkjeldsen.dk:36609:23
Ubuntubruger5Nedern....den gik ikke :-( Hmmm....nå men det er bare at teste løs09:25
Ubuntubruger5jo den gik sgu :-)09:26
Ubuntubruger5Jeg takker mange gange for hjælpen og kaster mig glad ud i Ubuntu universet09:26
dmcnvelbekomme - og god fornøjelse :)09:26
decibyteheld og lykke.09:27
nikolaj_basher?spørgsmål findes der enlig et program som pyton eller ruby hvor man kan se om ens shellscript kommando dur, som giver en feedback linien virker eller en syntax19:49
nikolaj_basher?spørgsmål jeg kan ikke helt gennemskue hvor og hvordan jeg får en kommando til at kører hver nat kl 04.00 eks.22:04
nikolaj_basherved det er crontab der styre det men hvordan tilgår jeg den?22:04
sorencrontab -e22:05
nikolaj_bashersoren, tak så gav artiklen mere mening22:14
soren:)22:18
nikolaj_bashersoren,  er det korrekt fortolket: * 04 * * * /root/safe så kører den safe 04.00 hver dag22:18
sorenNej.22:19
sorenSå kører den hvert minut fra 4.00 til 4.59.22:19
nikolaj_basherer det så * * 04 * *22:19
sorenNej, så kører den hvert minut d. 4. i hver måned.22:19
nikolaj_basherså forstår jeg det ikke, hvordan kan jeg styre så den gør det hver nat kl 04.0022:20
soren0 4 * * *22:20
nikolaj_basherkan du lige give en kort forklaring ?22:21
sorenDu vil have den til at køre 4.0022:29
soren0 er minuttet.22:29
soren4 er timen.22:29
soren* * * betyder hver dag i måneden, ligegyldigt hvilken ugedag.22:29
soren* 4 * * * betyder 4. time, minuttet er ligegyldigt (med andre ord: hvert minut).22:30
=== anders__ is now known as AJenbo

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!