/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/25/#ubuntu-lt.txt

Simasss14Sveiki, gyvų yra?18:27
Simasss14Jei kas žvilgtelėsite gal turite minčių kur problema http://www.ubuntu.lt/forum/viewtopic.php?f=5&t=679718:32
Simasss14Jei kas žvilgtelėsite gal turite minčių kur problema http://www.ubuntu.lt/forum/viewtopic.php?f=5&t=679718:32
* Aivaras į virtualbox'ą instaliuoja Gentoo :)23:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!