/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/25/#ubuntu-no.txt

kjes!åæø11:50
kjesuh, feil kanal11:50
SlimG1.6 MB over 9600 bps tar jaggu tid, min hjemmesnekrede seriekabel ser ikke ut til å oppføre seg ved høyere hastigheter :P19:50
jo-erlend:)20:23
SlimGherlighet så gøy det er å skrive svitsjkonfigurasjon "live" når jeg forstår alle funksjoner og kommandoer :)20:52
SlimGminner litt om tiden da jeg begynte å forstå hvordan linux distroer fungerte via cli20:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!